Parenteel van Gossen Gossens

1 Gossen Gossens is geboren omstreeks 1650 in Erlecom. Gossen is overleden vóór 1677, ten hoogste 27 jaar oud. Gossen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-11-1674 in Hulhuizen met Trineke Burgers, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 17-10-1674 in ondertrouw zijn gegaan. Trineke is geboren omstreeks 1652 in Gendt, dochter van Burchart en Geertrui. Trineke trouwde later op 29-12-1677 met Jan Peters Stier (geb. ±1650).
Beroep:
Landbouwster
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna Gosens/Borgers (1699-vóór 1763) [zie 1.1.1]    [grootmoeder vaderszijde]
Kind van Gossen en Trineke:
1 Burchardus (Borgardt) Gossens, gedoopt op 11-10-1675 in Hulhuizen. Volgt 1.1.
1.1 Burchardus (Borgardt) Gossens, zoon van Gossen Gossens (zie 1) en Trineke Burgers. Hij is gedoopt op 11-10-1675 in Hulhuizen. Borgardt is overleden vóór 08-09-1732 in Gendt, ten hoogste 56 jaar oud.
Notitie bij Borgardt: Borgert en veel nakomelingen gebruiken de naam Borgers in plaats van Goossens.
Overig:
25-07-1763     Boedelscheiding van Borgert;
Goossen krijgt de helft van het eerste huis met hof, groot 1/2 hond, de helft van de "Minnen Boomgaard", groot 2 hond en de helft van "Jan Verwaaijens weidje", thans bouwland, groot 2 hond en 2 morgen.
Catharina krijgt de bebouwingen: huis, hof, schuur, weide en bouwland het "Galgendaal" genaamd, groot 20 morgen, ter waarde van 3460 gulden, bezwaard met hypotheek van 1846 gulden.
De anderen krijgen contanten, deels te betalen door Goossen en Catharina.
Getuige bij:
geboorteaangifte Matthias Borgers (1691-1759)    [neef vaderszijde]
geboorteaangifte Theodorus Geurtz (geb. 1724) [zie 1.1.1.1]    [grootvader moederszijde]
28-01-1749     doop Borgert Borgers (1749-1827) [zie 1.1.9.1]    [grootvader vaderszijde]
Borgardt trouwde, 23 jaar oud, op 30-10-1698 in Gendt met Elisabeth Huijs, ongeveer 28 jaar oud, nadat zij op 08-10-1698 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Borgardt en Elisabeth: Het huwelijk is een ’moetje’.
Elisabeth is geboren omstreeks 1670 in Mehr (Duitsland), dochter van Mathias Husch en Anneken Jansen. Elisabeth is overleden na 22-08-1752, minstens 82 jaar oud.
Overig:
08-09-1738     Elisabeth is boedelhoudster over de erfenis van haar overleden man Borgert. Er wordt door Baron Villades voor 112 gulden beslag gelegd op deze boedel. Borgert had zich borg gesteld voor een achterneef voor de pacht van het veer op de Erlekom.
Getuige bij:
28-01-1749     doop Borgert Borgers (1749-1827) [zie 1.1.9.1]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Borgardt en Elisabeth:
1 Anna Gosens/Borgers, gedoopt op 15-04-1699 in Hulhuizen. Volgt 1.1.1.
2 Goswinus (Goossen) Borgers, gedoopt in 1703 in Hulhuizen. Volgt 1.1.2.
3 Burgardus (Burgert) Burgers, gedoopt omstreeks 1704 in Hulhuizen. Volgt 1.1.3.
4 Henricus Borgers Gosens [1.1.4]. Hij is gedoopt op 29-11-1705 in Hulhuizen. Henricus is overleden vóór 1707, ten hoogste 2 jaar oud.
5 [misschien] Joes Borgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.5.
6 Henricus Borgerdt Gosens, gedoopt op 09-05-1707 in Hulhuizen. Volgt 1.1.6.
7 Theodorus Borgers (Derck) Gosens [1.1.7]. Hij is gedoopt op 25-04-1709 in Hulhuizen. Derck is overleden omstreeks 1757, ongeveer 48 jaar oud. Derck bleef ongehuwd.
Getuige bij:
23-01-1755     doop Burchardus Borgers (1755-1830) [zie 1.1.2.1]    [oom vaderszijde]
13-09-1755     doop Cunradus Disveld (geb. 1755) [zie 1.1.10.3]    [oom moederszijde]
8 Anna Catharina Gosens, gedoopt op 23-04-1711 in Hulhuizen. Volgt 1.1.8.
9 Matthias Borgers (Mathijs) Gossen, gedoopt op 27-12-1713 in Hulhuizen. Volgt 1.1.9.
10 Wilhelma Borgers Gossen, geboren in Gendt. Volgt 1.1.10.
1.1.1 Anna Gosens/Borgers, dochter van Burchardus (Borgardt) Gossens (zie 1.1) en Elisabeth Huijs. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Trineke Burgers (geb. ±1652) [zie 1] [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op 15-04-1699 in Hulhuizen.
Notitie bij de geboorte van Anna: In de doopakte staat "Anna Gosens sive Borgers" (sive = anders gezegd/ook wel)
Anna is overleden vóór 1763, ten hoogste 64 jaar oud.
Adres:
Gendt
Beroep:
Landbouwster
Getuige bij:
16-03-1737     doop Henrica Borgers (geb. 1737) [zie 1.1.6.1]    [tante vaderszijde]
25-04-1757     doop Elizabeth Burgers (geb. 1757) [zie 1.1.2.3]    [tante vaderszijde]
Anna:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 28-07-1723 in Gendt en Erlecom met Henricus Geurts, 22 jaar oud, nadat zij op 10-07-1723 in Gendt en Erlecom in ondertrouw zijn gegaan. Henricus is een zoon van Gerhardus Geurts en Theodora Elsbergh. Hij is gedoopt op 13-10-1700 in Altkalkar (Duitsland).
Notitie bij de geboorte van Henricus: van Tweesteij? bij Kleve.
Henricus is overleden vóór 1744, ten hoogste 44 jaar oud.
Adres:
10-07-1723     Twisteden (Duitsland)
Beroep:
10-07-1723     Klompenmaker
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 21-05-1744 in Millingen met Gerrit (Geert) Rutjes, ongeveer 44 jaar oud, nadat zij op 08-05-1744 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Geert is geboren omstreeks 1700.
Adres:
Gendt
Beroep:
Landbouwer
Overig:
22-08-1752     Geert spreekt zijn schoonmoeder aan voor 100 gulden, omdat zij dat belooft had aan zijn vrouw Anna voor een koe.
Kinderen van Anna en Henricus:
1 Theodorus Geurtz, gedoopt op 03-05-1724 in Hulhuizen. Volgt 1.1.1.1.
2 Joannes Geurts [1.1.1.2]. Hij is gedoopt op 28-08-1725 in Hulhuizen. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: [misschien] Joes Borgers (geb. ±1706) [zie 1.1.5] [oom moederszijde].
3 Mathias Geurts [1.1.1.3]. Hij is gedoopt op 17-12-1726 in Hulhuizen.
4 Hendricus Geurts [1.1.1.4]. Hij is gedoopt op 17-09-1728 in Hulhuizen. Bij de doop van Hendricus was de volgende getuige aanwezig: Goossen Borgers (1703-1772) [zie 1.1.2] [oom moederszijde].
5 Henricus Geurtz [1.1.1.5], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 29-01-1730 in Hulhuizen. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Anna Catharina Gosens (1711-vóór 1774) [zie 1.1.8] [tante moederszijde].
1.1.1.1 Theodorus Geurtz, zoon van Henricus Geurts en Anna Gosens/Borgers (zie 1.1.1). Bij de geboorteaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Borgardt Gossens (1675-vóór 1732) [zie 1.1] [grootvader moederszijde]. Hij is gedoopt op 03-05-1724 in Hulhuizen. Theodorus trouwde met Hendrina Janssen. Hendrina is geboren omstreeks 1725.
1.1.2 Goswinus (Goossen) Borgers, zoon van Burchardus (Borgardt) Gossens (zie 1.1) en Elisabeth Huijs. Hij is gedoopt in 1703 in Hulhuizen. Goossen is overleden in 1772, 68 of 69 jaar oud.
Overig:
28-03-1737     Goossen en broer Borgert verwerven "De Elschen Pas" alsmede bouwland, groot 2 morgen, voor 550 gulden. Het grenst aan de Gemeene Straat, het Guyle Gat, Het Gasthuis van Arnhem en "De Nijmeegse Brug".
voor 1763     Goossen, broer Borgert en zussen Catharina en Wilhelmina verkrijgen voor 653 gulden en een pistool grond genaamd "Guylen Hofstadt", groot 4 morgen.
05-05-1770     Goossen verkoopt voor 560 gulden het "Jan Verwaaijens Weidje", groot 2 morgen.
Getuige bij:
17-09-1728     doop Hendricus Geurts (geb. 1728) [zie 1.1.1.4]    [oom moederszijde]
17-02-1750     doop Jan Borgers (1750-1835) [zie 1.1.9.2]    [oom vaderszijde]
28-12-1750     doop Burchardus Isfeld (1750-1817) [zie 1.1.10.1]    [oom moederszijde]
Goossen trouwde, 50 of 51 jaar oud, op 12-04-1754 in Gendt met Joanna Smaele, ongeveer 54 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-05-1754 in Hulhuizen. Joanna is geboren omstreeks 1700 in Millingen. Joanna is overleden vóór 1787, ten hoogste 87 jaar oud. Joanna trouwde later op 04-02-1773 in Gendt en Erlecom met Theodorus Hengeveld (geb. ±1700).
Notitie bij Joanna: Ook Smael
Kinderen van Goossen en Joanna:
1 Burchardus Borgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.2.1.
2 Wilhelma Borgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.2.2.
3 Elizabeth Burgers [1.1.2.3], geboren in Gendt. Zij is gedoopt op 25-04-1757 in Hulhuizen. Bij de doop van Elizabeth was de volgende getuige aanwezig: Anna Gosens/Borgers (1699-vóór 1763) [zie 1.1.1] [tante vaderszijde].
4 Elisabeth Borgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.2.4.
5 Nicolaus Borgers [1.1.2.5], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 13-11-1759 in Hulhuizen. Bij de doop van Nicolaus was de volgende getuige aanwezig: Mathijs Gossen (1713-±1785) [zie 1.1.9] [oom vaderszijde]. Nicolaus is overleden vóór 1785, ten hoogste 26 jaar oud.
6 Joanna Borgers [1.1.2.6], geboren in Gendt. Zij is gedoopt op 24-02-1761 in Hulhuizen. Joanna is overleden vóór 1785, ten hoogste 24 jaar oud.
7 Joes Lucas Borgers [1.1.2.7], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 18-10-1763 in Hulhuizen. Joes is overleden vóór 1785 in Gendt, ten hoogste 22 jaar oud.
8 Agnes Börgers [1.1.2.8], geboren in Gendt. Zij is gedoopt op 07-06-1768 in Hulhuizen. Bij de doop van Agnes was de volgende getuige aanwezig: Burgert Burgers (±1704-1774) [zie 1.1.3] [oom vaderszijde]. Agnes is overleden vóór 1785 in Gendt, ten hoogste 17 jaar oud.
9 Joannes Lambertus Borgers [1.1.2.9], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 27-09-1770 in Hulhuizen. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: [misschien] Joes Borgers (geb. ±1706) [zie 1.1.5] [oom vaderszijde]. Joannes is overleden vóór 1785, ten hoogste 15 jaar oud.
1.1.2.1 Burchardus Borgers is geboren in Gendt, zoon van Goswinus (Goossen) Borgers (zie 1.1.2) en Joanna Smaele. Hij is gedoopt op 23-01-1755 in Hulhuizen. Bij de doop van Burchardus was de volgende getuige aanwezig: Derck Gosens (1709-±1757) [zie 1.1.7] [oom vaderszijde]. Burchardus is overleden op 23-03-1830 om 06:00 in Beuningen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1830.
Beroep:
23-03-1830     Zonder beroep
Burchardus:
(1) trouwde met Hendrien. Hendrien is geboren omstreeks 1755. Hendrien is overleden vóór 1802, ten hoogste 47 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 09-05-1802 in Weurt met Rijntje Wouters, ongeveer 42 jaar oud, nadat zij op 23-04-1802 in Weurt in ondertrouw zijn gegaan. Rijntje is geboren omstreeks 1760 in Weurt. Rijntje is overleden vóór 23-03-1830, ten hoogste 70 jaar oud.
1.1.2.2 Wilhelma Borgers is geboren in Gendt, dochter van Goswinus (Goossen) Borgers (zie 1.1.2) en Joanna Smaele. Zij is gedoopt op 13-01-1756 in Hulhuizen. Bij de doop van Wilhelma waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Isfelt (±1700-na 1775) [zie 1.1.10] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna Catharina Gosens (1711-vóór 1774) [zie 1.1.8] [tante vaderszijde]. Wilhelma is overleden op 11-11-1820 in Gendt, 64 jaar oud. Wilhelma trouwde met Joannes Kempen. Joannes is geboren omstreeks 1755.
Kinderen van Wilhelma en Joannes:
1 Joannes Kempen, geboren in Gendt. Volgt 1.1.2.2.1.
2 Gerardus van Kempen [1.1.2.2.2], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 24-01-1788 in Hulhuizen.
1.1.2.2.1 Joannes Kempen is geboren in Gendt, zoon van Joannes Kempen en Wilhelma Borgers (zie 1.1.2.2). Hij is gedoopt op 13-01-1787 in Hulhuizen. Joannes is overleden op 17-09-1847 in Gendt, 60 jaar oud.
Beroep:
1847     Schipper
Joannes trouwde met Johanna de Greef. Johanna is geboren omstreeks 1790. Johanna is overleden na 1847, minstens 57 jaar oud.
1.1.2.4 Elisabeth Borgers is geboren in Gendt, dochter van Goswinus (Goossen) Borgers (zie 1.1.2) en Joanna Smaele. Zij is gedoopt op 25-10-1758 in Hulhuizen. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Bartolomeus van der Steen (±1700-vóór 1763) [zie 1.1.8] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna Maria Dercksen (geb. ±1715) [zie 1.1.9] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Elisabeth is overleden vóór 1785, ten hoogste 27 jaar oud. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 25-09-1783 in Hulhuizen met Joannes (Jan) Jurgers, 29 jaar oud, nadat zij op 07-06-1783 in Slijk-Ewijk in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Jan: Het huwelijk is een ’moetje’. Een inschrijving in de Nederduits Gereformeerde Gemeente geeft aan dat ze op 7 juni te Gendt in ondertrouw zijn gegaan en de 3 zondagse afkondigingen in Slijk-Ewijk hebben plaatsgevonden. Op 22 juni krijgen ze een attest om te Gendt te trouwen. Zoon Gerardus wordt echter op 21 juni gedoopt. Bij zijn doop staat echter niet vermeld dat hij niet legitiem is. Uiteindelijk trouwen ze op 25 september voor de kerk.
Jan is geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 06-06-1754 in Hulhuizen.
Notitie bij Jan: Ook Jeuries
Adres:
07-06-1783     Oosterhout
Getuige bij:
10-12-1799     doop Burchardus Beurgers (1799-1868) [zie 1.1.9.2.10]    [aangetrouwde neef van vader]
Kind van Elisabeth en Jan:
1 Gerardus Jeuries [1.1.2.4.1], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 21-06-1783 in Hulhuizen. Bij de doop van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Anna Maria Dercksen (geb. ±1715) [zie 1.1.9] [aangetrouwde oudtante moederszijde].
1.1.3 Burgardus (Burgert) Burgers, zoon van Burchardus (Borgardt) Gossens (zie 1.1) en Elisabeth Huijs. Hij is gedoopt omstreeks 1704 in Hulhuizen. Burgert is overleden op 03-05-1774 in Elst, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven op 07-05-1774 in Elst.
Adres:
Elst
Beroep:
Landbouwer
Overig:
06-05-1720     De "Heer Richter" draagt te Gendt in naam en vanwege "des Heren en Overigheijd" aan Borgert over een weiland "Jan Verwaijens Weidje", groot 2 1/2 morgen.
Getuige bij:
13-05-1736     kerkelijk huwelijk Joes Borgers (geb. ±1706) en Anna Maria Jansen (geb. ±1706) [zie 1.1.5]    [broer bruidegom]
07-06-1768     doop Agnes Börgers (1768-vóór 1785) [zie 1.1.2.8]    [oom vaderszijde]
Burgert trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 12-05-1747 in Kekerdom met Petronella Thonisse, 29 jaar oud, nadat zij op 06-04-1747 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Petronella is een dochter van Johannes Thunissen en Maria Meuse. Zij is gedoopt op 06-05-1718 in Erlecom. Petronella is overleden na 1795, minstens 77 jaar oud.
Overig:
1775     Petronella verwerft een deel van het bouwland "De Nijmeegse Brug" van haar schoonzus Wilhelmina.
Getuige bij:
geboorteaangifte Burchardus Burgers (1792-1863) [zie 1.1.3.5.1]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Burgert Burgers (1795-1866) [zie 1.1.3.6.1]    [grootmoeder vaderszijde]
02-10-1751     doop Wilhelmus Borgers (1751-1827) [zie 1.1.9.3]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Burgert en Petronella:
1 [misschien] Frans Borgers, gedoopt in 1748 in Elst. Volgt 1.1.3.1.
2 Burchardus Borgers [1.1.3.2], geboren in Erlecom. Hij is gedoopt op 10-04-1749 in Kekerdom. Bij de doop van Burchardus was de volgende getuige aanwezig: Bartolomeus van der Steen (±1700-vóór 1763) [zie 1.1.8] [aangetrouwde oom vaderszijde].
3 Joannes Borgers, gedoopt op 11-04-1751 in Eimeren. Volgt 1.1.3.3.
4 Jacoba Borgers [1.1.3.4], geboren in Elst. Zij is gedoopt op 28-01-1753 in Eimeren. Jacoba is overleden op 28-01-1753 in Elst, geen dag oud.
5 Jacobus (Kobus) Burgers, gedoopt op 20-02-1755 in Eimeren. Volgt 1.1.3.5.
6 Burgardus Burgers, gedoopt op 20-02-1755 in Eimeren. Volgt 1.1.3.6.
7 Henricus Burgers, gedoopt op 06-09-1757 in Elst. Volgt 1.1.3.7.
8 Johannes Wilhelmus (Willem) Borgers, gedoopt op 01-02-1759 in Elst. Volgt 1.1.3.8.
9 Theodorus (Dorus) Burgers [1.1.3.9], geboren in Elst. Hij is gedoopt op 04-09-1761 in Eimeren.
Getuige bij:
geboorteaangifte Geertruij Borgers (1793-1869) [zie 1.1.3.5.2]    [oom vaderszijde]
1.1.3.1 Frans Borgers, zoon van [misschien] Burgardus (Burgert) Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Thonisse. Hij is gedoopt in 1748 in Elst. Frans is overleden op 08-12-1814 om 16:30 in Elst, 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1814.
Notitie bij Frans: Het lijkt er sterk op dat Frans de Burchardus van 1749 is. Er is in die tijd geen doopakte van een Frans te vinden. Het past ook dat de eerste zoon Burchardus en de tweede Joannes heet. Er zijn geen referenties van Burchardus, maar wel vele van Frans. Ondermeer is hij getuige bij drie dopen binnen de familie van kinderen die alle Burchardus heten.
Beroep:
08-12-1814     Landbouwer
Overig:
29-09-1774     Frans verwerft als vrijgezel, samen met zijn oom Mathijs, een deel van "Galgendaal".
Getuige bij:
geboorteaangifte Burchardus Burgers (1792-1863) [zie 1.1.3.5.1]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Burgert Burgers (1793-1858) [zie 1.1.3.7.1]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Burgert Burgers (1795-1866) [zie 1.1.3.6.1]    [oom vaderszijde]
Frans trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 22-02-1778 in Elst met Theodora (Dora) Steenhof, ongeveer 39 jaar oud, nadat zij op 09-02-1778 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Dora: Theodora heeft 6 kinderen uit eerder huwelijk. Arnolda is een van die kinderen en ze trouwt later met een broer (Burchardus) van Frans.
Dora is geboren omstreeks 1739. Dora is weduwe van Henricus Albers (1708-1777), met wie zij trouwde op 04-02-1759 in Hulhuizen.
Getuige bij:
geboorteaangifte Heintje Burgers (1797-1856) [zie 1.1.3.6.2]    [grootmoeder moederszijde]
1.1.3.3 Joannes Borgers, zoon van Burgardus (Burgert) Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Thonisse. Hij is gedoopt op 11-04-1751 in Eimeren. Joannes is overleden op 26-03-1814 in Arnhem, 62 jaar oud. Joannes trouwde, 30 jaar oud, op 30-11-1781 in Arnhem met Hendrica (Heintje) van Halteren, ongeveer 31 jaar oud. Heintje is geboren omstreeks 1750. Heintje is overleden op 18-04-1817 in Arnhem, ongeveer 67 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Albert Burgers (1795-vóór 1883) [zie 1.1.3.7.2]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Anna Borgers (1802-1887) [zie 1.1.3.5.6]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Dorus Burgers (1800-1856) [zie 1.1.3.6.3]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Henricus Burchardus Borgers (1803-1876) [zie 1.1.3.8.1]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
1.1.3.5 Jacobus (Kobus) Burgers, zoon van Burgardus (Burgert) Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Thonisse. Hij is gedoopt op 20-02-1755 in Eimeren.
Notitie bij de geboorte van Kobus: Tweeling met Burgardus
Kobus is overleden op 13-10-1827 om 07:00 in Elst, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1827.
Notitie bij overlijden van Kobus: "Zeven kinderen nalatende"
Adres:
27-03-1811     bij den Tol, Elst
Beroepen:
31-03-1824     Tabaksplanter
1827     Landbouwer
Kobus trouwde, 36 jaar oud, op 01-05-1791 in Elst met Henrica (Hendrina) Lamers, 26 jaar oud, nadat zij op 15-04-1791 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-05-1791 in Eimeren. Hendrina is geboren in Gendt, dochter van Gerardus Lamers en Gertrudis Steenhoff. Zij is gedoopt op 03-02-1765 in Hulhuizen. Hendrina is overleden op 22-04-1819 in Elst, 54 jaar oud.
Notitie bij Hendrina: Wordt ook Hendrina Laambers of Laembers genoemd.
Getuige bij:
geboorteaangifte Evert Burgers (geb. 1802) [zie 1.1.3.7.5]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Kobus en Hendrina:
1 Burchardus Burgers, gedoopt op 08-03-1792 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.
2 Gertrudis (Geertruij) Borgers, gedoopt op 08-12-1793 in Elst. Volgt 1.1.3.5.2.
3 Gerardus Burgers, gedoopt op 14-02-1796 in Rijkerswoerd. Volgt 1.1.3.5.3.
4 Peternella (Nelke) Borgers [1.1.3.5.4]. Bij de geboorteaangifte van Nelke was de volgende getuige aanwezig: Maria Christina Caeters (±1775-1862) [zie 1.1.3.8] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 04-03-1798 in Elst. Nelke is overleden op 27-03-1811 in Elst, 13 jaar oud. Zij is begraven op 30-03-1811 in Elst.
5 Jacobus (Cobus) Burgers, geboren in Elst. Volgt 1.1.3.5.5.
6 Anna Borgers [1.1.3.5.6]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Heintje van Halteren (±1750-1817) [zie 1.1.3.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 02-08-1802 in Elst. Anna is overleden op 09-06-1887 in Rotterdam, 84 jaar oud.
7 Henricus Franciscus Borgers, gedoopt op 31-08-1804 in Rijkerswoerd. Volgt 1.1.3.5.7.
8 Theodora (Dora) Borgers, gedoopt op 31-12-1807 in Rijkerswoerd. Volgt 1.1.3.5.8.
1.1.3.5.1 Burchardus Burgers, zoon van Jacobus (Kobus) Burgers (zie 1.1.3.5) en Henrica (Hendrina) Lamers. Bij de geboorteaangifte van Burchardus waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Thonisse (1718-na 1795) [zie 1.1.3] [grootmoeder vaderszijde] en Frans Borgers (1748-1814) [zie 1.1.3.1] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 08-03-1792 in Elst. Burchardus is overleden op 29-05-1863 in Elst, 71 jaar oud. Burchardus trouwde, 31 jaar oud, op 12-04-1823 in Elst met Wilhelmina Peters, 28 jaar oud. Wilhelmina is een dochter van Johannes Peters en Maria Engelen. Zij is gedoopt op 20-07-1794 in Bemmel. Wilhelmina is overleden op 15-08-1866 in Elst, 72 jaar oud.
Kind van Burchardus en Wilhelmina:
1 Hendrikus Johannes Burgers, geboren op 22-09-1824 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.
1.1.3.5.1.1 Hendrikus Johannes Burgers is geboren op 22-09-1824 in Elst, zoon van Burchardus Burgers (zie 1.1.3.5.1) en Wilhelmina Peters. Hendrikus is overleden op 23-04-1900 in Elst, 75 jaar oud.
Beroep:
Wagenmaker
Hendrikus trouwde, 31 jaar oud, op 05-08-1856 in Elst met Hendrica Peters, 25 jaar oud. Hendrica is geboren op 14-04-1831 in Elst, dochter van Bart Peters en Antonia Jansen. Hendrica is overleden op 13-08-1919 in Elst, 88 jaar oud.
Beroep:
13-08-1919     Zonder beroep
Kinderen van Hendrikus en Hendrica:
1 Burchardus Martinus Burgers, geboren op 29-07-1857 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.1.
2 Hendrikus Johannes Burgers [1.1.3.5.1.1.2], geboren op 29-07-1857 in Elst.
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: tweeling
3 Antonia Maria Burgers, geboren op 30-08-1858 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.3.
4 Albertus Johannes Burgers, geboren op 25-02-1860 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.4.
5 Maria Willemina Burgers, geboren op 23-10-1861 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.5.
6 Johannes Hendrik Burgers, geboren op 08-05-1863 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.6.
7 Hendrikus Jacobus Burgers [1.1.3.5.1.1.7], geboren op 18-01-1869 in Elst. Hendrikus is overleden op 22-01-1928 in Elst, 59 jaar oud.
8 Berdina Maria Burgers, geboren op 11-10-1870 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.8.
9 Hendrika Maria Burgers [1.1.3.5.1.1.9], geboren op 22-07-1872 in Elst. Hendrika is overleden op 28-09-1908 in Elst, 36 jaar oud.
1.1.3.5.1.1.1 Burchardus Martinus Burgers is geboren op 29-07-1857 in Elst, zoon van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters.
Notitie bij de geboorte van Burchardus: tweeling
Burchardus is overleden op 28-05-1932 in Elst, 74 jaar oud.
Adressen:
14-08-1885     Wijk A 34, Gendt
26-09-1887     Wijk A 34, Gendt
07-07-1889     Wijk C 35bis, Gendt
05-07-1891     Wijk A 33, Gendt
08-04-1893     Wijk A 33, Gendt
09-06-1894     Wijk A 33, Gendt
Beroepen:
1885     Wagenmaker
1887     Wagenmaker
1889     Wagenmaker
1891     Wagenmaker
1893     Wagenmaker
1894     Wagenmaker
Burchardus trouwde, 27 jaar oud, op 16-10-1884 in Elst met Cornelia Maria Wessels, ongeveer 27 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1857.
Beroep:
1893     Zonder beroep
Kinderen van Burchardus en Cornelia:
1 Hendrika Johanna Burgers [1.1.3.5.1.1.1.1], geboren op 14-08-1885 om 11:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1885.
Adres:
14-08-1885     Wijk A 34, Gendt (Geboorteadres)
2 Bernardus Matheus Burgers [1.1.3.5.1.1.1.2], geboren op 26-09-1887 om 11:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1887. Bernardus is overleden op 11-10-1887 in Gendt, 15 dagen oud.
Adres:
26-09-1887     Wijk A 34, Gendt (Geboorteadres)
3 Nn Burgers [1.1.3.5.1.1.1.3], levenloos geboren kind, geboren op 08-06-1888 in Gendt.
4 Bernardus Matheus Burgers [1.1.3.5.1.1.1.4], geboren op 07-07-1889 om 17:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1889.
Adres:
07-07-1889     Wijk C 35bis, Gendt (Geboorteadres)
5 Hendrikus Johannes Burgers [1.1.3.5.1.1.1.5], geboren op 05-07-1891 om 07:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1891.
Adres:
05-07-1891     Wijk A 33, Gendt (Geboorteadres)
6 Johanna Everdina Burgers [1.1.3.5.1.1.1.6], geboren op 08-04-1893 om 10:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1893.
Adres:
08-04-1893     Wijk A 33, Gendt (Geboorteadres)
7 Johanna Everdina Burgers [1.1.3.5.1.1.1.7], geboren op 09-06-1894 om 18:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1894.
Adres:
09-06-1894     Wijk A 33, Gendt (Geboorteadres)
1.1.3.5.1.1.3 Antonia Maria Burgers is geboren op 30-08-1858 in Elst, dochter van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters. Antonia is overleden op 19-11-1915 in Nijmegen, 57 jaar oud. Antonia trouwde, 28 jaar oud, op 21-04-1887 met Cornelis Janssen, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1859, zoon van Martinus Janssen en Anna Maria van Mulukom. Cornelis is overleden op 24-02-1942 in Nijmegen, ongeveer 83 jaar oud.
1.1.3.5.1.1.4 Albertus Johannes Burgers is geboren op 25-02-1860 in Elst, zoon van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters. Albertus is overleden op 30-05-1938 in Arnhem, 78 jaar oud. Albertus trouwde, 26 jaar oud, op 11-03-1886 in Elst met Johanna Maria Helena Brans, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1861. Johanna is overleden omstreeks 1930, ongeveer 69 jaar oud.
Kinderen van Albertus en Johanna:
1 Hendrikus Johannes Burgers [1.1.3.5.1.1.4.1], geboren omstreeks 1886 in Elst.
2 Hendrika Helena Burgers [1.1.3.5.1.1.4.2], geboren op 06-09-1889 in Westervoort. Hendrika is overleden op 27-09-1898 in Arnhem, 9 jaar oud.
3 Arnoldus Henricus Burgers [1.1.3.5.1.1.4.3], geboren op 27-12-1890 in Westervoort. Arnoldus is overleden op 06-10-1929 in Arnhem, 38 jaar oud.
4 Gerardus Albertus Burgers [1.1.3.5.1.1.4.4], geboren op 01-08-1892 in Arnhem. Gerardus is overleden op 02-07-1894 in Arnhem, 1 jaar oud.
5 Johannes Theodorus Burgers [1.1.3.5.1.1.4.5], geboren op 18-04-1894 in Arnhem. Johannes is overleden op 08-05-1894 in Arnhem, 20 dagen oud.
6 Adolf Burgers [1.1.3.5.1.1.4.6], geboren op 07-07-1899 in Arnhem. Adolf is overleden op 06-09-1899 in Arnhem, 1 maand oud.
7 Johannes Hendrikus Burgers [1.1.3.5.1.1.4.7], geboren op 23-06-1904 in Arnhem. Johannes is overleden op 22-08-1904 in Arnhem, 1 maand oud.
1.1.3.5.1.1.5 Maria Willemina Burgers is geboren op 23-10-1861 in Elst, dochter van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters. Maria is overleden op 30-01-1943 in Arnhem, 81 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1886 met Johannes Janssen, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1855. Johannes is overleden omstreeks 1935, ongeveer 80 jaar oud.
1.1.3.5.1.1.6 Johannes Hendrik Burgers is geboren op 08-05-1863 in Elst, zoon van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters. Johannes is overleden op 01-11-1907 in Druten, 44 jaar oud.
Adres:
Bemmel
Beroep:
Bakker
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 02-08-1894 in Bemmel met Geertruid Anna van ’t Hullenaar, ongeveer 29 jaar oud. Geertruid is geboren omstreeks 1865.
Kinderen van Johannes en Geertruid:
1 Wilhelmina (Mien) Burgers, geboren op 24-05-1895 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.1.1.6.1.
2 Hendrika Maria (Riek) Burgers, geboren op 29-05-1897 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.1.1.6.2.
3 Hendrikus Jacobus (Hendrik) Burgers, geboren op 12-02-1900 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.1.1.6.3.
1.1.3.5.1.1.6.1 Wilhelmina (Mien) Burgers is geboren op 24-05-1895 in Wamel, dochter van Johannes Hendrik Burgers (zie 1.1.3.5.1.1.6) en Geertruid Anna van ’t Hullenaar. Mien is overleden op 19-01-1963, 67 jaar oud. Mien trouwde met Antonius Adrianus Kuster. Antonius is geboren omstreeks 1895.
1.1.3.5.1.1.6.2 Hendrika Maria (Riek) Burgers is geboren op 29-05-1897 in Wamel, dochter van Johannes Hendrik Burgers (zie 1.1.3.5.1.1.6) en Geertruid Anna van ’t Hullenaar. Riek is overleden op 19-01-1942 in Bemmel, 44 jaar oud. Riek trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1922 in Bemmel met Johannes Theodorus Antonius Wannet, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1898.
1.1.3.5.1.1.6.3 Hendrikus Jacobus (Hendrik) Burgers is geboren op 12-02-1900 in Wamel, zoon van Johannes Hendrik Burgers (zie 1.1.3.5.1.1.6) en Geertruid Anna van ’t Hullenaar. Hendrik is overleden op 06-03-1963 in Elst, 63 jaar oud. Hij is begraven in Elst.
Notitie bij overlijden van Hendrik: RK Begraafplaats Valburgseweg 6661 ER Elst
Beroep:
Wagenmaker
Hendrik trouwde in Weurt met Wilhelmina Geertruida Hulsink. Wilhelmina is geboren op 14-09-1903 in Weurt, dochter van Gerhardus Johannes Hulsink en Alberdina van Deelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1903. Wilhelmina is overleden op 13-02-1992, 88 jaar oud. Zij is begraven in Elst.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: RK Begraafplaats Valburgseweg 6661 ER Elst
Kinderen van Hendrik en Wilhelmina:
1 Niet publiceren [1.1.3.5.1.1.6.3.1].
2 Niet publiceren [1.1.3.5.1.1.6.3.2].
3 Gerardus Johannes (Geert) Burgers [1.1.3.5.1.1.6.3.3], geboren op 09-12-1932 in Elst. Geert is overleden op 12-04-2014 in Elst, 81 jaar oud.
Beroep:
Carrosseriebouwer
4 Hendrikus Jacobus (Harry) Burgers [1.1.3.5.1.1.6.3.4], geboren op 22-03-1935 in Elst. Harry is overleden op 17-12-1998 in Nijmegen, 63 jaar oud. Hij is begraven in Elst.
Notitie bij overlijden van Harry: RK Begraafplaats Valburgseweg 6661 ER Elst
Beroep:
Autospuiter
5 Niet publiceren [1.1.3.5.1.1.6.3.5].
6 Niet publiceren [1.1.3.5.1.1.6.3.6].
7 Niet publiceren [1.1.3.5.1.1.6.3.7].
8 Jacobus Gerardus (Jac) Burgers [1.1.3.5.1.1.6.3.8], geboren op 29-06-1951 in Elst. Jac is overleden op 30-11-2010 in Arnhem, 59 jaar oud.
Beroep:
Verzekeringsexpert
1.1.3.5.1.1.8 Berdina Maria Burgers is geboren op 11-10-1870 in Elst, dochter van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters. Berdina is overleden op 25-07-1927 in Elst, 56 jaar oud. Berdina trouwde, 45 jaar oud, op 09-11-1915 in Elst met Gradus Hendrikus Meijs, ongeveer 53 jaar oud. Gradus is geboren omstreeks 1862. Gradus is overleden omstreeks 1923, ongeveer 61 jaar oud.
1.1.3.5.2 Gertrudis (Geertruij) Borgers, dochter van Jacobus (Kobus) Burgers (zie 1.1.3.5) en Henrica (Hendrina) Lamers. Bij de geboorteaangifte van Geertruij waren de volgende getuigen aanwezig: Eerntje Albers (1761-1829) [zie 1.1.3.6] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Dorus Burgers (geb. 1761) [zie 1.1.3.9] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 08-12-1793 in Elst. Geertruij is overleden op 30-03-1869 in Elst, 75 jaar oud. Geertruij trouwde, 24 jaar oud, op 07-02-1818 in Elst met Jan Klaassen, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1790, zoon van Klaas Klaassen en Adriana Verschoten.
1.1.3.5.3 Gerardus Burgers, zoon van Jacobus (Kobus) Burgers (zie 1.1.3.5) en Henrica (Hendrina) Lamers. Bij de geboorteaangifte van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Willem Borgers (1759-1839) [zie 1.1.3.8] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 14-02-1796 in Rijkerswoerd. Gerardus is overleden op 06-07-1860 in Duiven, 64 jaar oud.
Adres:
van 13-05-1845 tot na 06-07-1847     Koornmarkt, Arnhem
Beroepen:
13-03-1833     Tuinman
13-05-1845     Koornkooper
07-03-1846     Koopman
06-07-1847     Koopman
Getuige bij:
geboorteaangifte Aleida Petronella Burgers (1847-1849) [zie 1.1.3.5.5.12]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Dina Joanna Burgers (1847-1847) [zie 1.1.3.5.5.11]    [oom vaderszijde]
13-03-1833     huwelijk Cobus Burgers (1800-vóór 1872) en Joanna Maria Meuwissen (1810-1894) [zie 1.1.3.5.5]    [broer bruidegom]
13-05-1845     geboorteaangifte Anna Petronella Burgers (1845-1846) [zie 1.1.3.5.5.10]    [oom vaderszijde]
13-05-1845     geboorteaangifte Maria Hendrica Burgers (geb. 1845) [zie 1.1.3.5.5.9]    [oom vaderszijde]
09-03-1846     overlijdensaangifte Anna Petronella Burgers (1845-1846) [zie 1.1.3.5.5.10]    [oom vaderszijde]
Gerardus trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-1824 in Arnhem met Christina Tiessen, 33 jaar oud. Christina is een dochter van Lambertus Tiessen en Anna Bernardina Berends. Zij is gedoopt op 06-06-1790 in Valburg. Christina is overleden op 21-12-1857 in Arnhem, 67 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Christina:
1 Hendrina Willemina Burgers, geboren op 10-02-1825 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.1.
2 Gerhardus Lambertus Burgers [1.1.3.5.3.2], geboren op 17-11-1826 in Arnhem.
3 Jacobus Burgers, geboren op 17-08-1828 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.3.
4 Nn Burgers [1.1.3.5.3.4], levenloos geboren zoon, geboren op 24-03-1831 in Arnhem.
5 Gerardus Lambertus Burgers, geboren op 13-11-1832 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.
6 Matthias Burgers [1.1.3.5.3.6], geboren op 16-04-1834 in Arnhem.
1.1.3.5.3.1 Hendrina Willemina Burgers is geboren op 10-02-1825 in Arnhem, dochter van Gerardus Burgers (zie 1.1.3.5.3) en Christina Tiessen. Hendrina is overleden op 05-12-1863 in Renkum, 38 jaar oud.
Beroep:
07-01-1860     Naaister
Hendrina trouwde, 34 jaar oud, op 07-01-1860 in Renkum met Hendrik Sluijzeman, 53 of 54 jaar oud. Hendrik is geboren in 1806, zoon van Jan Sluijzeman en Aaltjen Nieuwenhuis. Hendrik is overleden vóór 1863, ten hoogste 57 jaar oud.
Beroep:
07-01-1860     Arbeider
1.1.3.5.3.3 Jacobus Burgers is geboren op 17-08-1828 in Arnhem, zoon van Gerardus Burgers (zie 1.1.3.5.3) en Christina Tiessen. Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 27-12-1855 in Amsterdam met Cornelia Johanna van de Wal, 28 of 29 jaar oud. Cornelia is geboren in 1826 in Vianen.
Kind van Jacobus en Cornelia:
1 Hendrik Burgers, geboren in 1861 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.5.3.3.1.
1.1.3.5.3.3.1 Hendrik Burgers is geboren in 1861 in Amsterdam, zoon van Jacobus Burgers (zie 1.1.3.5.3.3) en Cornelia Johanna van de Wal. Hendrik:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 09-08-1888 in Amsterdam met Alida Wilhelmina Kerkhoven, 29 of 30 jaar oud. Alida is geboren in 1858.
(2) trouwde, 56 of 57 jaar oud, op 13-06-1918 in Amsterdam met Anna Maria de Vries, 53 of 54 jaar oud. Anna is geboren in 1864.
1.1.3.5.3.5 Gerardus Lambertus Burgers is geboren op 13-11-1832 in Arnhem, zoon van Gerardus Burgers (zie 1.1.3.5.3) en Christina Tiessen. Gerardus is overleden op 18-02-1898 in Arnhem, 65 jaar oud.
Adres:
16-05-1872     Arnhem
Getuige bij:
16-05-1872     huwelijk Paulus Franciscus Burgers (geb. 1841) en Anna Sophia Kleijberg (geb. 1852) [zie 1.1.3.5.5.8]    [neef vaderszijde bruidegom]
Gerardus trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1860 in Arnhem met Theodora Hendriks, 21 of 22 jaar oud. Theodora is geboren in 1838 in Arnhem, dochter van Johannes Hendriks en Elisabeth Brugman. Theodora is overleden op 01-05-1908 in Arnhem, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Theodora:
1 Johannes Gerardus Burgers, geboren op 09-01-1861 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.1.
2 Hendrik Johannes Karel Burgers [1.1.3.5.3.5.2], geboren op 05-12-1861. Hendrik is overleden op 27-10-1924 in Rotterdam, 62 jaar oud.
3 Gerardus Lambertus Burgers, geboren op 12-11-1863 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.3.
4 Nn Burgers [1.1.3.5.3.5.4], levenloos geboren zoon, geboren op 31-05-1865 in Arnhem.
5 Elisabetha Christina Burgers, geboren op 29-04-1866 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.5.
6 Christina Maria Burgers, geboren op 15-01-1868 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.6.
7 Constance Theodora Burgers, geboren op 29-10-1869 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.7.
8 Aleida Johanna Burgers [1.1.3.5.3.5.8], geboren op 31-10-1871 in Arnhem. Aleida is overleden op 29-12-1871 in Arnhem, 1 maand oud.
9 Maria Johanna Paulina Burgers [1.1.3.5.3.5.9], geboren op 18-01-1873 in Arnhem. Maria is overleden op 05-06-1873 in Arnhem, 4 maanden oud.
10 Maria Johanna Paulina Burgers, geboren op 13-04-1874 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.10.
11 Theodora Johanna Burgers, geboren op 21-01-1876 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.11.
12 Engelbertus Johannes Maurits Marie Burgers, geboren op 04-09-1879 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.12.
1.1.3.5.3.5.1 Johannes Gerardus Burgers is geboren op 09-01-1861 in Arnhem, zoon van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Johannes ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 21-12-1886 in Brussel (België) met Leontine Raman, ongeveer 26 jaar oud. Leontine is geboren omstreeks 1860.
1.1.3.5.3.5.3 Gerardus Lambertus Burgers is geboren op 12-11-1863 in Arnhem, zoon van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Gerardus is overleden op 29-05-1929 in Rotterdam, 65 jaar oud. Gerardus trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1888 in Arnhem met Petertje Knauff, 21 of 22 jaar oud. Petertje is geboren in 1866.
1.1.3.5.3.5.5 Elisabetha Christina Burgers is geboren op 29-04-1866 in Arnhem, dochter van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Elisabetha is overleden op 04-02-1934 in Stad Delden, 67 jaar oud. Elisabetha trouwde, 27 jaar oud, op 02-08-1893 in Arnhem met Wilhelmus Hendrikus van Loon, 24 of 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren in 1868, zoon van Peter van Loon en Doortje ter Wiel.
1.1.3.5.3.5.6 Christina Maria Burgers is geboren op 15-01-1868 in Arnhem, dochter van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Christina trouwde, 30 jaar oud, op 03-08-1898 in Naarden met Josephus Ludovicus van Wilderen, 28 jaar oud. Josephus is geboren op 22-04-1870 in Woensel, zoon van Josephus van Wilderen en Elisabeth Claassen. Josephus is overleden op 05-06-1939 in Groenlo, 69 jaar oud.
Beroep:
05-06-1939     Zonder beroep
1.1.3.5.3.5.7 Constance Theodora Burgers is geboren op 29-10-1869 in Arnhem, dochter van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Constance is overleden op 09-02-1947 in Woudenberg, 77 jaar oud. Constance trouwde, 45 jaar oud, op 28-07-1915 in Arnhem met Theodorus Christianus Leonardus Huinck, 38 jaar oud. Theodorus is geboren op 07-10-1876 om 19:30 in Utrecht, zoon van Petrus Josephus Huinck en Jacoba Theodora van Rossum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1876. Theodorus is overleden op 06-04-1945 om 17:45 in Baarn, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1945.
Adressen:
07-10-1876     Oude Gracht G 17/18, Utrecht (Geboorteadres)
06-04-1945     Arnhem
1.1.3.5.3.5.10 Maria Johanna Paulina Burgers is geboren op 13-04-1874 in Arnhem, dochter van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Maria is overleden op 28-12-1944 in Stoutenburg, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven in het graf van haar man.
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 17-11-1897 in Weesp met Antonius Casparus Maria Rijke, 28 jaar oud. Antonius is geboren op 10-05-1869 in Amsterdam, zoon van Joannes Bartholomeus Franciscus Rijke en Johanna Louisa Carolina Bijsterveld. Antonius is overleden op 25-02-1941, 71 jaar oud. Hij is begraven in Amersfoort.
Notitie bij overlijden van Antonius: Begraven op de RK begraafplaats, Utrechtseweg 28
1.1.3.5.3.5.11 Theodora Johanna Burgers is geboren op 21-01-1876 in Arnhem, dochter van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Theodora trouwde, 31 jaar oud, op 13-02-1907 in Rotterdam met Gerhard Joseph Völkers, 29 of 30 jaar oud. Gerhard is geboren in 1877 in Stad Delden, zoon van Johan Stephan Völkers en Johanna Olderinck.
1.1.3.5.3.5.12 Engelbertus Johannes Maurits Marie Burgers is geboren op 04-09-1879 in Arnhem, zoon van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Engelbertus is overleden op 24-11-1938 in ’s Hertogenbosch, 59 jaar oud.
Adressen:
14-10-1907     Sint Peterlaan, Arnhem
14-03-1913     Van Heurnstraat 18, ’s Hertogenbosch
Beroep:
14-10-1907     Handelsreiziger
Engelbertus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 07-01-1907 in Oss met Geertruida Maria Betlem, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 10-07-1885 in Huissen, dochter van Cornelis Betlem en Maria Wilhelmina Sluiter. Geertruida is overleden op 14-03-1913 in ’s Hertogenbosch, 27 jaar oud.
Beroep:
14-10-1907     Zonder beroep
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 08-10-1914 in Renkum met Wilhelmina Theodora Heiuvel, 32 of 33 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1881.
Kinderen van Engelbertus en Geertruida:
1 Cornelis Josephus Hendrikus Marie Burgers, geboren op 14-10-1907 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.12.1.
2 Geertruda Johanna Leontine Marie Burgers, geboren op 05-08-1911 in ’s Hertogenbosch. Volgt 1.1.3.5.3.5.12.2.
1.1.3.5.3.5.12.1 Cornelis Josephus Hendrikus Marie Burgers is geboren op 14-10-1907 om 14:00 in Arnhem, zoon van Engelbertus Johannes Maurits Marie Burgers (zie 1.1.3.5.3.5.12) en Geertruida Maria Betlem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1907. Cornelis is overleden op 17-12-1997 in Den Haag, 90 jaar oud.
Adres:
14-10-1907     Sint Peterlaan, Arnhem (Geboorteadres)
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 23-10-1934 in ’s Hertogenbosch met Petronella Ida Couwenburg, 31 jaar oud. Petronella is geboren op 20-10-1903 in ’s Hertogenbosch. Petronella is overleden op 04-09-1988 in Den Haag, 84 jaar oud. Zij is begraven op 08-09-1988 in Den Haag.
Kinderen van Cornelis en Petronella:
1 Engelbertus M.P.M. Burgers [1.1.3.5.3.5.12.1.1], geboren op 05-01-1937 in ’s Hertogenbosch. Engelbertus is overleden op 24-12-2010, 73 jaar oud.
2 Jan Willem C.C.G.M. Burgers, geboren op 26-02-1943. Volgt 1.1.3.5.3.5.12.1.2.
1.1.3.5.3.5.12.1.2 Jan Willem C.C.G.M. Burgers is geboren op 26-02-1943, zoon van Cornelis Josephus Hendrikus Marie Burgers (zie 1.1.3.5.3.5.12.1) en Petronella Ida Couwenburg. Jan is overleden omstreeks 2006, ongeveer 63 jaar oud. Jan trouwde met Niet publiceren. Zij is een dochter van Harry Moeskops en Elisabeth Maria Adriana Scholten.
1.1.3.5.3.5.12.2 Geertruda Johanna Leontine Marie Burgers is geboren op 05-08-1911 in ’s Hertogenbosch, dochter van Engelbertus Johannes Maurits Marie Burgers (zie 1.1.3.5.3.5.12) en Geertruida Maria Betlem. Geertruda is overleden op 22-07-1999 in Eindhoven, 87 jaar oud. Zij is begraven op 27-07-1999 in Heerlen.
Beroep:
Verpleegster
Geertruda trouwde, 35 jaar oud, op 31-01-1947 met Herman (Poika) Buss Meijer, 48 jaar oud. Poika is geboren op 17-07-1898 in Zwolle, zoon van Teunis Meijer en Anne Christine Buss. Poika is overleden op 07-08-1982 in Maastricht, 84 jaar oud. Hij is begraven op 11-08-1982 in Heerlen. Poika trouwde voorheen met Geertruida Smit (geb. ±1898). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken omstreeks 1927.
Beroep:
Secretaris TNO
Kind van Geertruda en Poika:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.3.5.3.5.12.2.1.
1.1.3.5.3.5.12.2.1 Niet publiceren, dochter van Herman (Poika) Buss Meijer en Geertruda Johanna Leontine Marie Burgers (zie 1.1.3.5.3.5.12.2). Zij:
(1) trouwde met Niet publiceren.
(2) trouwde met Niet publiceren.
1.1.3.5.5 Jacobus (Cobus) Burgers is geboren in Elst, zoon van Jacobus (Kobus) Burgers (zie 1.1.3.5) en Henrica (Hendrina) Lamers. Bij de geboorteaangifte van Cobus was de volgende getuige aanwezig: Burgardus Burgers (1755-1817) [zie 1.1.3.6] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 22-01-1800 in Rijkerswoerd. Cobus is overleden vóór 1872, ten hoogste 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cobus: Jacobus is blijkbaar na 1864 vermist geraakt: in de Militie akte van 15-4-1872 van zoon Paulus staat "overleden, waar en wanneer onbekend", terwijl moeder Johanna bij het huwelijk van Paulus is en in Arnhem woont.
Adressen:
10-05-1837     A N69, Huissen
van 12-10-1838 tot na 10-04-1839     Nommer 167, Moordrecht
van 13-05-1845 tot na 07-03-1846     Oeverstraat, Arnhem
van 06-07-1847 tot na 09-09-1847     Walstraat, Arnhem
22-06-1849     Elst
voor 28-05-1853     Overasselt
van 28-05-1853 tot 02-05-1856     Dorp Neerbosch, Wijk F, Graafsche weg 42, Nijmegen
02-05-1856     Emmerich (Duitsland)
Beroepen:
31-03-1824     Grutter
19-08-1829     Koopman
13-03-1833     Grutter
09-01-1834     Grutter
06-03-1836     Winkelier
10-05-1837     Herbergier
10-04-1839     Kastelein
13-05-1845     Conducteur bij de diligences
07-03-1846     Conducteur
09-09-1847     Conducteur
22-06-1849     Tolgaarder
1853     Arbeider
26-05-1864     Spoorwegbeambte
Cobus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 19-08-1829 in Den Haag met Judith Wölterckens, 32 jaar oud. Judith is geboren in Pannerden, dochter van Gerardus (Gradus) Wölterckens en Catharina Holtus. Zij is gedoopt op 29-01-1797 in Hulhuizen. Judith is overleden op 28-07-1830 om 02:00 in Den Haag, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-07-1830.
Adres:
28-07-1830     Wijk I 169, Den Haag (Adres van overlijden.)
Beroep:
19-08-1829     Dienstbode
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 13-03-1833 in Arnhem met Joanna Maria Meuwissen, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cobus en Joanna was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Burgers (1796-1860) [zie 1.1.3.5.3] [broer bruidegom]. Joanna is geboren op 27-04-1810 in Arnhem, dochter van Reinier Meuwissen en Paulina Peters. Zij is gedoopt op 08-05-1810 in Arnhem. Joanna is overleden op 23-09-1894 om 06:30 in Oosterbeek, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1894. Bij de overlijdensaangifte van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Hein Burgers (1834-1899) [zie 1.1.3.5.5.1] [zoon].
Adres:
16-05-1872     Arnhem
Beroepen:
13-03-1833     Zonder beroep
16-05-1872     Zonder beroep
Kinderen van Cobus en Joanna:
1 Hendrikus Jacobus (Hein) Burgers, geboren op 09-01-1834 in Huissen. Volgt 1.1.3.5.5.1.
2 Nn Burgers [1.1.3.5.5.2], levenloos geboren dochter, geboren op 06-03-1836 om 06:00 in Huissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1836.
Notitie bij de geboorte van Nn: 1e van drieling
3 Nn Burgers [1.1.3.5.5.3], geboren op 06-03-1836 om 15:00 in Huissen.
Notitie bij de geboorte van Nn: 2e van drieling
Nn is overleden op 07-03-1836 om 03:00 in Huissen, 1 dag oud.
4 Nn Burgers [1.1.3.5.5.4], geboren op 06-03-1836 om 15:30 in Huissen.
Notitie bij de geboorte van Nn: 3e van drieling
Nn is overleden op 08-03-1836 om 02:00 in Huissen, 2 dagen oud.
5 Reinardus Hubertus Burgers [1.1.3.5.5.5], geboren op 10-05-1837 om 23:00 in Huissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1837.
Notitie bij de geboorte van Reinardus: Tweeling met Gerardus
Reinardus is overleden op 24-07-1918 om 19:00 in Maastricht, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1918. Reinardus bleef ongehuwd.
Adres:
24-07-1918     Brusselsestraat 38, Maastricht (Klooster Broeders van Maastricht)
Overig:
1853     Wordt in het bevolkingsregister onterecht Bernardus Hubertus genoemd.
24-07-1918     Geestelijk broeder
6 Gerardus Johannes Burgers [1.1.3.5.5.6], geboren op 10-05-1837 om 23:30 in Huissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1837. Gerardus is overleden op 12-10-1838 in Moordrecht, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerardus: In de akte wordt hij onterecht Johannes Gerardus genoemd.
Notitie bij Gerardus: Tweeling met Reinardus
7 Petrus Johannes Burgers [1.1.3.5.5.7], geboren op 10-04-1839 om 22:00 in Moordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1839. Petrus is overleden op 27-07-1839 in Rotterdam, 3 maanden oud.
8 Paulus Franciscus Burgers, geboren op 18-12-1841 in Rotterdam. Volgt 1.1.3.5.5.8.
9 Maria Hendrica Burgers [1.1.3.5.5.9], geboren op 13-05-1845 om 02:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1845. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Burgers (1796-1860) [zie 1.1.3.5.3] [oom vaderszijde].
Notitie bij Maria: Tweeling met Anna Petronella.
10 Anna Petronella Burgers [1.1.3.5.5.10], geboren op 13-05-1845 om 02:05 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1845. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Burgers (1796-1860) [zie 1.1.3.5.3] [oom vaderszijde]. Anna is overleden op 07-03-1846 om 11:00 in Arnhem, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1846. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Burgers (1796-1860) [zie 1.1.3.5.3] [oom vaderszijde].
Notitie bij Anna: Tweeling met Maria Hendrica.
11 Dina Joanna Burgers [1.1.3.5.5.11], geboren op 05-07-1847 om 05:00 in Arnhem. Bij de geboorteaangifte van Dina was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Burgers (1796-1860) [zie 1.1.3.5.3] [oom vaderszijde]. Dina is overleden op 09-09-1847 om 23:00 in Arnhem, 2 maanden oud.
Notitie bij Dina: Tweeling met Aleida.
12 Aleida Petronella Burgers [1.1.3.5.5.12], geboren op 05-07-1847 om 05:15 in Arnhem. Bij de geboorteaangifte van Aleida was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Burgers (1796-1860) [zie 1.1.3.5.3] [oom vaderszijde]. Aleida is overleden op 22-06-1849 om 13:00 in Elst, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1849.
Notitie bij overlijden van Aleida: In de akte wordt ze onterecht Arnoldina Johanna genoemd. Haar tweeling zus Dina Johanna is echter al eerder overleden en aangezien in de akte ook genoemd wordt dat de ouderdom omtrent 2 jaar is, is het aannemelijk dat Aleida bedoeld is.
Notitie bij Aleida: Tweeling met Dina.
1.1.3.5.5.1 Hendrikus Jacobus (Hein) Burgers is geboren op 09-01-1834 om 13:00 in Huissen, zoon van Jacobus (Cobus) Burgers (zie 1.1.3.5.5) en Joanna Maria Meuwissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1834. Hein is overleden op 11-10-1899 in Parijs (Frankrijk), 65 jaar oud.
Adres:
23-09-1894     Oosterbeek ((tijdelijk wonend))
Beroepen:
1853     Schilder
26-05-1864     Kunstschilder
23-09-1894     Leraar
Overig:
Carrière
Burgers werd opgeleid aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam (diploma in 1864). Zijn voornaamste leermeesters waren Louis Royer en Jozef Israëls. Na een betrekkelijk succesvolle start in Nederland met werk dat sterke invloeden van Israëls vertoont, besloot Burgers - inmiddels getrouwd met de eerder gescheiden Wilhelmina Fleischhacker - zijn geluk in Parijs te beproeven. Daar kreeg hij, mede dankzij contracten met Kunsthandel Goupil, voldoende voet aan de grond. Zijn werk begon allengs een meer Franse toets te vertonen. Zijn kleurenpalet werd lichter en zijn onderwerpen werden eleganter dan de sombere vissersinterieurs die in Holland opgang maken.

Na een onderbreking van ruim twee jaar (1870-1873) vanwege de Frans-Duitse Oorlog, toen Burgers weer in Nederland verbleef, vestigde hij zich voorgoed in Frankrijk. In 1878 vervulde hij bij de Wereldtentoonstelling in Parijs de functie van vicevoorzitter van de jury voor de afdeling gravures. Vanwege zijn verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in het Legioen van Eer. In het volgende jaar viel hem opnieuw een onderscheiding ten deel: die van Ridder in de Huisorde van Ernst van Saksen.

Naturalisatie
In 1879 overleed Burgers’ vrouw Wilhelmina. De schilder zocht troost in reizen naar Normandië en Venetië, waarmee hij weer een nieuwe richting insloeg.

Toch nam de vraag naar zijn werk af en om in aanmerking te kunnen komen voor een Franse overheidsfunctie liet hij zich in 1888 naturaliseren. Hij kreeg een benoeming als tekenleraar aan het Parijse Doofstommeninstituut en tevens aan de hogere normaalschool voor meisjes in Fontenay-aux-Roses, een voorstadje van Parijs. Beide functies gaven behalve een regulier jaarlijks inkomen recht op pensioen

Tweede huwelijk
In 1894 huwde Burgers voor de tweede maal, dit keer met de jonge Belgische weduwe Colette Heyman, die als kostuumnaaister aan de Parijse Opera verbonden was. Het paar maakte jaarlijks een vakantiereis naar Venetië, hetgeen resulteerde in tal van schilderijen in opvallende Mediterrane kleuren.

Op de drempel van zijn pensioen overleed Hein Burgers in 1899, zijn weduwe in diepe rouw achterlatend. Van dit verlies herstelde zij niet meer. Krankzinnig geworden werd Colette opgenomen in het gesticht van de Zwartzusters van de Heilige Filip Neri in haar geboorteplaats Sint Niklaas, waar zij uiteindelijk in 1949 zou overlijden.
1888     Laat zich naturaliseren tot Fransman.
Getuige bij:
24-09-1894     overlijdensaangifte Joanna Maria Meuwissen (1810-1894) [zie 1.1.3.5.5]    [zoon]
Hein:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 26-05-1864 in Amsterdam met Wilhelmina Johanna Françoise Fleischhacker, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hein en Wilhelmina: Joseph Israels (een van de voornaamste Nederlandse schilders uit de Haagse School) is getuige bij het huwelijk.
Wilhelmina is geboren in 1834 in Amsterdam, dochter van Hendrika Dorothea Fleischhacker. Wilhelmina is overleden in 1879, 44 of 45 jaar oud. Wilhelmina trouwde voorheen op 20-11-1856 in Amsterdam met Hendrik Mölman (geb. ±1830). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken vóór 1864.
Beroep:
26-05-1864     Zonder beroep
(2) trouwde, 59 of 60 jaar oud, in 1894 met Colette Heyman, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hein en Colette: Colette is weduwe
Colette is geboren omstreeks 1870 in Sint Niklaas (België). Colette is overleden in 1949 in Sint Niklaas (België), ongeveer 79 jaar oud.
Kind van Hein en Wilhelmina:
1 Henriëtte Burgers [1.1.3.5.5.1.1], geboren omstreeks 1865. Henriëtte is overleden op 22-03-1868 in Amsterdam, ongeveer 3 jaar oud.
1.1.3.5.5.8 Paulus Franciscus Burgers is geboren op 18-12-1841 in Rotterdam, zoon van Jacobus (Cobus) Burgers (zie 1.1.3.5.5) en Joanna Maria Meuwissen.
Adres:
16-05-1872     Arnhem
Beroep:
16-05-1872     Verwer
Paulus trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1872 in Steenderen met Anna Sophia Kleijberg, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Paulus en Anna was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Lambertus Burgers (1832-1898) [zie 1.1.3.5.3.5] [neef vaderszijde bruidegom]. Anna is geboren op 16-07-1852 in Steenderen, dochter van Franciscus Arnoldus Kleijberg en Johanna Schooltink.
Beroep:
16-05-1872     Zonder beroep
Kinderen van Paulus en Anna:
1 Franciscus Johannes Jacobus Burgers [1.1.3.5.5.8.1], geboren op 08-02-1873 in Arnhem. Franciscus is overleden op 01-09-1875 in Amsterdam, 2 jaar oud.
2 Johanna Gerarda Maria Burgers, gedoopt op 14-03-1874 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.5.8.2.
3 Maria Bernardina Cecilia Burgers [1.1.3.5.5.8.3], geboren in 1876 in Amsterdam. Maria is overleden op 26-03-1955 in Zwolle, 78 of 79 jaar oud.
4 Francina Henriëtte Paulina Burgers, geboren op 17-04-1880 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.5.5.8.4.
5 Hendricus Jacobus Andreas Burgers [1.1.3.5.5.8.5], geboren in 1882. Hendricus is overleden op 08-10-1885 in Amsterdam, 2 of 3 jaar oud.
6 Jacobus Antonius Franciscus Burgers, geboren in 1885 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.5.5.8.6.
7 Louisa Anna Geertruida Burgers, geboren in 1898 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.5.5.8.7.
1.1.3.5.5.8.2 Johanna Gerarda Maria Burgers, dochter van Paulus Franciscus Burgers (zie 1.1.3.5.5.8) en Anna Sophia Kleijberg. Zij is gedoopt op 14-03-1874 in Arnhem. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 07-04-1897 in Amsterdam met Franciscus van Beek, 19 of 20 jaar oud. Franciscus is geboren in 1877 in Soest.
1.1.3.5.5.8.4 Francina Henriëtte Paulina Burgers is geboren op 17-04-1880 in Amsterdam, dochter van Paulus Franciscus Burgers (zie 1.1.3.5.5.8) en Anna Sophia Kleijberg. Francina trouwde, 22 jaar oud, op 28-05-1902 in Amsterdam met Antonie Beaux, 22 jaar oud. Antonie is geboren op 27-03-1880 in Amsterdam, zoon van Antonie Beaux en Maria Louisa Postema.
Kinderen van Francina en Antonie:
1 Anna Antonia Francina Beaux [1.1.3.5.5.8.4.1], geboren omstreeks 1910.
2 Antonia Louisa Johanna Beaux [1.1.3.5.5.8.4.2], geboren omstreeks 1910.
3 Marie Louise Beaux [1.1.3.5.5.8.4.3], geboren omstreeks 1910.
4 Francine Jacoba Louisa Beaux [1.1.3.5.5.8.4.4], geboren omstreeks 1910.
5 Johannes Antonie Franciscus Beaux [1.1.3.5.5.8.4.5], geboren omstreeks 1910.
6 Antonius Paulis Aloysius Beaux [1.1.3.5.5.8.4.6], geboren omstreeks 1910.
1.1.3.5.5.8.6 Jacobus Antonius Franciscus Burgers is geboren in 1885 in Amsterdam, zoon van Paulus Franciscus Burgers (zie 1.1.3.5.5.8) en Anna Sophia Kleijberg. Jacobus trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 14-10-1908 in Amsterdam met Hendrika van Soest, 20 jaar oud. Hendrika is geboren op 23-03-1888 in Amsterdam.
1.1.3.5.5.8.7 Louisa Anna Geertruida Burgers is geboren in 1898 in Amsterdam, dochter van Paulus Franciscus Burgers (zie 1.1.3.5.5.8) en Anna Sophia Kleijberg. Louisa trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 22-06-1922 in Amsterdam met Leendert Theodorus Schonagen, 26 of 27 jaar oud. Leendert is geboren in 1895 in Amsterdam.
1.1.3.5.7 Henricus Franciscus Borgers, zoon van Jacobus (Kobus) Burgers (zie 1.1.3.5) en Henrica (Hendrina) Lamers. Hij is gedoopt op 31-08-1804 in Rijkerswoerd. Henricus is overleden op 02-06-1882 in Wamel, 77 jaar oud.
Adressen:
25-09-1831     Wamel
06-03-1838     Wamel
Beroepen:
25-09-1831     Radmaker
06-03-1838     Wagenmaker
03-05-1871     Wagenmaker
15-02-1876     Radmaker
26-05-1876     Wagenmaker
Henricus trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1830 in Tiel met Agnis Verschoten, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Agnis: Er zijn in het huwelijk 2 Hendrika’s die beide volwassen worden.
Agnis is geboren omstreeks 1805, dochter van Willem Verschoten en Willemina Vermeulen. Agnis is overleden op 16-05-1890 in Wamel, ongeveer 85 jaar oud.
Beroep:
26-05-1876     Zonder beroep
Kinderen van Henricus en Agnis:
1 Jacobus Burgers, geboren op 26-09-1831 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.7.1.
2 Hendrica Wilhelmina Burgers, geboren op 17-01-1834 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.7.2.
3 Willem Burgers [1.1.3.5.7.3], geboren op 19-05-1835 in Wamel. Willem is overleden op 31-01-1836 in Wamel, 8 maanden oud.
4 Nn Burgers [1.1.3.5.7.4], geboren op 14-10-1836 in Wamel. Nn is overleden op 14-10-1836 in Wamel, geen dag oud.
5 Hendrika Burgers, geboren op 06-03-1838 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.7.5.
6 Nn Burgers [1.1.3.5.7.6], geboren op 13-10-1839 in Wamel. Nn is overleden op 13-10-1839 in Wamel, geen dag oud.
7 Franciscus Antonius Wilhelmus Borgers, geboren op 15-02-1841 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.7.7.
8 Nn Burgers [1.1.3.5.7.8], geboren op 18-01-1843 in Wamel. Nn is overleden op 18-01-1843 in Wamel, geen dag oud.
9 Anna Maria Burgers [1.1.3.5.7.9], geboren op 01-03-1844 in Wamel. Anna is overleden op 10-08-1844 in Wamel, 5 maanden oud.
1.1.3.5.7.1 Jacobus Burgers is geboren op 26-09-1831 om 01:00 in Wamel, zoon van Henricus Franciscus Borgers (zie 1.1.3.5.7) en Agnis Verschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1831. Jacobus is overleden op 25-03-1915 in Everdingen, 83 jaar oud.
Beroepen:
Wagenmaker
15-02-1876     Wagenmaker
Getuige bij:
15-02-1876     huwelijk Fredericus van Kessel (geb. 1848) en Hendrika Burgers (1838-1927) [zie 1.1.3.5.7.5]    [broer bruid]
Jacobus trouwde met Geertruda Hazendonk. Geertruda is geboren op 25-02-1834. Geertruda is overleden op 10-12-1908, 74 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Geertruda:
1 Hubertus Burgers, geboren op 13-01-1862 in Everdingen. Volgt 1.1.3.5.7.1.1.
2 Jacobus Borgers, geboren omstreeks 1865 in Everdingen. Volgt 1.1.3.5.7.1.2.
1.1.3.5.7.1.1 Hubertus Burgers is geboren op 13-01-1862 in Everdingen, zoon van Jacobus Burgers (zie 1.1.3.5.7.1) en Geertruda Hazendonk. Hubertus is overleden op 02-08-1938 in Everdingen, 76 jaar oud. Hubertus trouwde, 33 jaar oud, op 24-05-1895 in Vijfheerenlanden met Johanna Alberta Schrijvershof, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 04-09-1868, dochter van Dirk Schrijvershof en Anna Maria van der Linden. Johanna is overleden op 01-09-1932 in Everdingen, 63 jaar oud.
Kind van Hubertus en Johanna:
1 Jacobus Theodorus Burgers, geboren op 15-02-1897 in Everdingen. Volgt 1.1.3.5.7.1.1.1.
1.1.3.5.7.1.1.1 Jacobus Theodorus Burgers is geboren op 15-02-1897 in Everdingen, zoon van Hubertus Burgers (zie 1.1.3.5.7.1.1) en Johanna Alberta Schrijvershof. Jacobus is overleden op 16-01-1969 in Culemburg, 71 jaar oud. Jacobus trouwde, 29 jaar oud, op 17-11-1926 in Vijfheerenlanden met Anna Maria de Kok, 28 jaar oud. Anna is geboren op 02-08-1898 in Everdingen, dochter van Jacobus de Kok en Hendrika Geertruida van Daal. Anna is overleden op 14-09-1987 in Vijfheerenlanden, 89 jaar oud.
1.1.3.5.7.1.2 Jacobus Borgers is geboren omstreeks 1865 in Everdingen, zoon van Jacobus Burgers (zie 1.1.3.5.7.1) en Geertruda Hazendonk.
Beroep:
Wagenmaker
Kind van Jacobus uit onbekende relatie:
1 Jacobus Simon Burgers, geboren op 29-08-1901 in Aalsmeer. Volgt 1.1.3.5.7.1.2.1.
1.1.3.5.7.1.2.1 Jacobus Simon Burgers is geboren op 29-08-1901 in Aalsmeer, zoon van Jacobus Borgers (zie 1.1.3.5.7.1.2).
Beroepen:
Carosseriebouwer
Wagenmaker
Kind van Jacobus uit onbekende relatie:
1 Niet publiceren [1.1.3.5.7.1.2.1.1].
1.1.3.5.7.2 Hendrica Wilhelmina Burgers is geboren op 17-01-1834 in Wamel, dochter van Henricus Franciscus Borgers (zie 1.1.3.5.7) en Agnis Verschoten.
Adres:
03-05-1871     Voorhout
Beroep:
03-05-1871     Zonder beroep
Hendrica trouwde, 37 jaar oud, op 03-05-1871 in Leiden met Henri Sombeek, 28 jaar oud. Henri is geboren op 25-01-1843 in Beverwijk, zoon van Elisabeth Sombeek.
Adressen:
03-05-1871     Paardensteeg, Leiden
15-02-1876     Roelofarendsveen
Beroepen:
03-05-1871     Broodbakker
15-02-1876     Koster
Getuige bij:
15-02-1876     huwelijk Fredericus van Kessel (geb. 1848) en Hendrika Burgers (1838-1927) [zie 1.1.3.5.7.5]    [zwager bruid]
1.1.3.5.7.5 Hendrika Burgers is geboren op 06-03-1838 om 22:00 in Wamel, dochter van Henricus Franciscus Borgers (zie 1.1.3.5.7) en Agnis Verschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1838. Hendrika is overleden op 19-02-1927 in Wamel, 88 jaar oud.
Beroep:
15-02-1876     Zonder beroep
Hendrika trouwde, 37 jaar oud, op 15-02-1876 in Wamel met Fredericus van Kessel, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Fredericus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Burgers (1831-1915) [zie 1.1.3.5.7.1] [broer bruid] en Henri Sombeek (geb. 1843) [zie 1.1.3.5.7.2] [zwager bruid]. Fredericus is een zoon van Gerrit van Kessel en Grietje Banis. Hij is gedoopt op 23-11-1848 in Scherpenzeel.
Beroep:
15-02-1876     Smid
1.1.3.5.7.7 Franciscus Antonius Wilhelmus Borgers is geboren op 15-02-1841 om 03:00 in Wamel, zoon van Henricus Franciscus Borgers (zie 1.1.3.5.7) en Agnis Verschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1841. Franciscus is overleden op 22-01-1910 in Wamel, 68 jaar oud.
Beroep:
26-05-1876     Wagenmaker
Franciscus trouwde, 35 jaar oud, op 26-05-1876 in Scherpenzeel met Antonia (Teuntje) van Kessel, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Franciscus en Teuntje: Een zus (Hendrica) van Franciscus is 3 maanden eerder getrouwd met een broer (Fredericus) van Antonia.
Teuntje is geboren omstreeks 1844, dochter van Gerrit van Kessel en Grietje Banis.
1.1.3.5.8 Theodora (Dora) Borgers, dochter van Jacobus (Kobus) Burgers (zie 1.1.3.5) en Henrica (Hendrina) Lamers. Zij is gedoopt op 31-12-1807 in Rijkerswoerd. Dora is overleden op 03-09-1866 om 07:00 in Rotterdam, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1866.
Notitie bij overlijden van Dora: In de overlijdensakte wordt onterecht haar moeder Hendrika van Wamel genoemd.
Adres:
03-09-1866     Coolsingel 15-323, Rotterdam (Adres van overlijden)
Beroep:
03-09-1866     Zonder beroep
Dora:
(1) trouwde met Johannes Knoop. Johannes is geboren omstreeks 1800. Johannes is overleden op 03-03-1850 in Rotterdam, ongeveer 50 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Anna Maria Holtman (±1800-vóór 1850).
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 11-02-1852 in Rotterdam met Joseph Jansen, 36 jaar oud. Joseph is geboren op 25-03-1815 om 07:00 in Duizel en Steensel, zoon van Martinus Jansen en Joanna Wintermans. Joseph is overleden vóór 03-09-1866, ten hoogste 51 jaar oud. Joseph is weduwnaar van Pietertje Bos (±1822-1850).
Beroep:
11-02-1852     Metselaar
1.1.3.6 Burgardus Burgers, zoon van Burgardus (Burgert) Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Thonisse. Hij is gedoopt op 20-02-1755 in Eimeren.
Notitie bij de geboorte van Burgardus: Tweeling met Jacobus
Burgardus is overleden op 04-05-1817 om 22:00 in Pannerden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1817.
Adres:
04-05-1817     Huis no 72, Pannerden (Adres van overlijden)
Beroepen:
Tabaksplanter
04-05-1817     Landbouwer
Getuige bij:
geboorteaangifte Cobus Burgers (1800-vóór 1872) [zie 1.1.3.5.5]    [oom vaderszijde]
Burgardus trouwde, 39 jaar oud, op 16-07-1794 in Elst met Arnolda (Eerntje) Albers, 33 jaar oud, nadat zij op 27-06-1794 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Burgardus en Eerntje: Arnolda is een dochter uit een eerder huwelijk van Theodora Steenhof. Theodora trouwt de tweede keer met de oudere broer (Frans) van Burgardus.
Eerntje is een dochter van Henricus Albers en Theodora (Dora) Steenhof. Zij is gedoopt op 19-02-1761 in Elst. Eerntje is overleden op 04-04-1829 om 19:00 in Bemmel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1829.
Adres:
04-04-1829     No 165, Bemmel (Adres van overlijden)
Getuige bij:
geboorteaangifte Geertruij Borgers (1793-1869) [zie 1.1.3.5.2]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Burgardus en Eerntje:
1 Burgert Burgers [1.1.3.6.1]. Bij de geboorteaangifte van Burgert waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Thonisse (1718-na 1795) [zie 1.1.3] [grootmoeder vaderszijde] en Frans Borgers (1748-1814) [zie 1.1.3.1] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 13-11-1795 in Aam. Burgert is overleden op 02-01-1866 in Elst, 70 jaar oud.
2 Hendrica (Heintje) Burgers, gedoopt op 07-05-1797 in Lienden. Volgt 1.1.3.6.2.
3 Theodorus (Dorus) Burgers, gedoopt op 30-01-1800 in Lienden. Volgt 1.1.3.6.3.
4 Petrus Wilhelmus Burgers [1.1.3.6.4]. Hij is gedoopt op 11-06-1803 in Pannerden.
5 Joannes Franciscus Burgers [1.1.3.6.5]. Hij is gedoopt op 05-10-1806 in Pannerden.
1.1.3.6.2 Hendrica (Heintje) Burgers, dochter van Burgardus Burgers (zie 1.1.3.6) en Arnolda (Eerntje) Albers. Bij de geboorteaangifte van Heintje was de volgende getuige aanwezig: Dora Steenhof (geb. ±1739) [zie 1.1.3.1] [grootmoeder moederszijde]. Zij is gedoopt op 07-05-1797 in Lienden. Heintje is overleden op 16-07-1856 in Elst, 59 jaar oud.
Beroep:
31-01-1818     Zonder beroep
Heintje trouwde, 20 jaar oud, op 31-01-1818 in Pannerden met Johannes Hendrikus de Bruin, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1791 in Pannerden, zoon van Hendrik de Bruin en Helena Geinen.
Beroep:
31-01-1818     Landbouwer
1.1.3.6.3 Theodorus (Dorus) Burgers, zoon van Burgardus Burgers (zie 1.1.3.6) en Arnolda (Eerntje) Albers. Bij de geboorteaangifte van Dorus was de volgende getuige aanwezig: Heintje van Halteren (±1750-1817) [zie 1.1.3.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 30-01-1800 in Lienden. Dorus is overleden op 28-09-1856 in Arnhem, 56 jaar oud. Dorus trouwde, 34 jaar oud, op 12-02-1834 in Arnhem met Paulina Peters, 52 of 53 jaar oud. Paulina is geboren in 1781 in Boxmeer, dochter van Johannes Peters en Anna Maria van den Bogaert. Paulina is overleden op 16-01-1864 in Arnhem, 82 of 83 jaar oud. Paulina is weduwe van Reinier Meuwissen (±1771-1828), met wie zij trouwde in 1809.
Beroep:
13-03-1833     Herbergierster
1.1.3.7 Henricus Burgers, zoon van Burgardus (Burgert) Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Thonisse. Hij is gedoopt op 06-09-1757 in Elst. Henricus is overleden op 16-09-1807 in Slijk-Ewijk, 50 jaar oud. Hij is begraven.
Adres:
Elst
Beroep:
Landbouwer
Henricus trouwde met Willemien Jansen. Willemien is geboren omstreeks 1750. Willemien trouwde later met Gradus Kersten (geb. ±1750).
Beroep:
27-06-1823     Arbeidster
Kinderen van Henricus en Willemien:
1 Burgert Burgers, gedoopt op 21-01-1793 in Eimeren. Volgt 1.1.3.7.1.
2 Albertus (Albert) Burgers, gedoopt op 20-03-1795 in Eimeren. Volgt 1.1.3.7.2.
3 Hendrik Burgers, geboren omstreeks 1797. Volgt 1.1.3.7.3.
4 Petronella (Nelke) Burgers, gedoopt op 21-10-1799 in Eimeren. Volgt 1.1.3.7.4.
5 Everhardus (Evert) Burgers [1.1.3.7.5]. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Hendrina Lamers (1765-1819) [zie 1.1.3.5] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 15-01-1802 in Eimeren.
1.1.3.7.1 Burgert Burgers, zoon van Henricus Burgers (zie 1.1.3.7) en Willemien Jansen. Bij de geboorteaangifte van Burgert was de volgende getuige aanwezig: Frans Borgers (1748-1814) [zie 1.1.3.1] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 21-01-1793 in Eimeren. Burgert is overleden op 20-02-1858 in Elst, 65 jaar oud.
Beroepen:
Bouwmeester
Landbouwer
Burgert:
(1) begon een relatie met Aaltje van de Poel. Aaltje is geboren omstreeks 1794. Aaltje is overleden op 25-07-1814 in Arnhem, ongeveer 20 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1821 in Elst met Cornelia Otters, 31 jaar oud. Cornelia is een dochter van Cornelius Otters en Aleijda Verhoeven. Zij is gedoopt op 07-03-1790 in Elst. Cornelia is overleden op 02-12-1868 in Bemmel, 78 jaar oud.
Kind van Burgert en Aaltje:
1 Henrica Burgers, geboren op 01-11-1811 in Pannerden. Volgt 1.1.3.7.1.1.
Kinderen van Burgert en Cornelia:
2 Willemina Borgers, geboren op 16-03-1822 in Elst. Volgt 1.1.3.7.1.2.
3 Hendrik Burgers [1.1.3.7.1.3], geboren op 12-04-1824 in Elst. Hendrik is overleden op 23-07-1846 in Elst, 22 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
4 Cornelis Burgers, geboren op 28-07-1826 in Elst. Volgt 1.1.3.7.1.4.
5 Johannes Burgers [1.1.3.7.1.5], geboren op 06-10-1828 in Elst. Johannes is overleden op 25-04-1865 in Elst, 36 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
6 Nn Burgers [1.1.3.7.1.6], levenloos geboren kind, geboren op 23-12-1831 in Elst.
1.1.3.7.1.1 Henrica Burgers is geboren op 01-11-1811 in Pannerden, dochter van Burgert Burgers (zie 1.1.3.7.1) en Aaltje van de Poel. Henrica is overleden op 21-09-1842 in Pannerden, 30 jaar oud. Henrica trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1837 in Pannerden met Theodorus van Raaij, ongeveer 27 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1810, zoon van Jan van Raaij en Helena Beumer.
1.1.3.7.1.2 Willemina Borgers is geboren op 16-03-1822 in Elst, dochter van Burgert Burgers (zie 1.1.3.7.1) en Cornelia Otters. Willemina is overleden op 06-06-1892 in Bemmel, 70 jaar oud. Willemina trouwde, 36 jaar oud, op 24-04-1858 in Elst met Gerard Kuenen, ongeveer 36 jaar oud. Gerard is geboren omstreeks 1822, zoon van Willem Kuenen en Geeertrui Janssen.
1.1.3.7.1.4 Cornelis Burgers is geboren op 28-07-1826 in Elst, zoon van Burgert Burgers (zie 1.1.3.7.1) en Cornelia Otters. Cornelis is overleden op 13-05-1897 in Gendt, 70 jaar oud.
Adressen:
voor 10-05-1860     Elst
10-05-1860     Wijk E no 21, Gendt
29-07-1861     Wijk E no 21, Gendt
09-08-1862     Wijk E no 21, Gendt
09-01-1865     Wijk E no 21, Gendt
07-03-1866     Wijk E no 21, Gendt
01-07-1867     Wijk E no 21, Gendt
12-07-1869     Wijk E no 21, Gendt
04-03-1871     Wijk E 27, Gendt
08-03-1872     Wijk E 27, Gendt
20-04-1874     Wijk E 27, Gendt
27-03-1877     Wijk E 27, Gendt
24-03-1880     Wijk E 30, Gendt
Beroepen:
10-05-1860     Tabaksplanter
1861     Tabaksplanter
1862     Tabaksplanter
1865     Landbouwer
1866     Tabaksplanter
1867     Tabaksplanter
1871     Tabaksplanter
1872     Tabaksplanter
1874     Tabaksplanter
1877     Tabaksplanter
1880     Landbouwer
1900     Landbouwer (bij leven)
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 03-05-1860 in Valburg met Theodora Petronella Bosman, 25 jaar oud. Theodora is geboren op 12-10-1834 in Wolferen, dochter van Thomas Bosman en Grada Sanders.
Adres:
voor 10-05-1860     Valburg
Beroep:
1900     Zonder beroep
Kinderen van Cornelis en Theodora:
1 Gerarda Cornelia Burgers [1.1.3.7.1.4.1], geboren op 29-07-1861 om 19:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1861.
Adres:
29-07-1861     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
2 Burgert Burgers, geboren op 09-08-1862 in Gendt. Volgt 1.1.3.7.1.4.2.
3 Gerardus Thomas Burgers [1.1.3.7.1.4.3], geboren op 09-01-1865 om 20:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1865. Gerardus is overleden op 30-04-1872 in Gendt, 7 jaar oud.
Adres:
09-01-1865     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
4 Johanna Maria Burgers [1.1.3.7.1.4.4], geboren op 07-03-1866 om 06:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1866.
Adressen:
07-03-1866     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
voor 16-07-1890     Gendt
van 16-07-1890 tot 13-08-1891     Tilburg
van na 13-08-1891 tot 08-05-1895     Amsterdam
van 08-05-1895 tot 11-05-1895     Tilburg
na 11-05-1895     Paramaribo (Suriname)
Religie:
ca. 1890     Lid van de Zusters van Liefde te Tilburg
5 Johannes Hendrikus Burgers, geboren op 01-07-1867 in Gendt. Volgt 1.1.3.7.1.4.5.
6 Maria Burgers, geboren op 12-07-1869 in Gendt. Volgt 1.1.3.7.1.4.6.
7 Hendrikus Burgers [1.1.3.7.1.4.7], geboren op 04-03-1871 om 07:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1871.
Adres:
04-03-1871     Wijk E 27, Gendt (Geboorteadres)
8 Thomas Burgers [1.1.3.7.1.4.8], geboren op 08-03-1872 om 19:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1872. Thomas is overleden op 30-04-1872, 1 maand oud.
Adres:
08-03-1872     Wijk E 27, Gendt (Geboorteadres)
9 Theodorus Burgers [1.1.3.7.1.4.9], geboren op 20-04-1874 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1874.
Adres:
20-04-1874     Wijk E 27, Gendt (Geboorteadres)
10 Gerarda Burgers [1.1.3.7.1.4.10], geboren op 27-03-1877 om 12:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1877. Gerarda is overleden op 18-03-1961 in Diessen, 83 jaar oud. Gerarda bleef ongehuwd.
Adressen:
27-03-1877     Wijk E 27, Gendt (Geboorteadres)
voor 15-05-1900     Gendt
van 15-05-1900 tot 07-06-1901     Tilburg
07-06-1901     Geffen
Religie:
zuster M. Martiniana
11 Everdina Burgers [1.1.3.7.1.4.11], geboren op 24-03-1880 om 20:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1880.
Adres:
24-03-1880     Wijk E 30, Gendt (Geboorteadres)
1.1.3.7.1.4.2 Burgert Burgers is geboren op 09-08-1862 om 12:00 in Gendt, zoon van Cornelis Burgers (zie 1.1.3.7.1.4) en Theodora Petronella Bosman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1862. Burgert is overleden op 24-05-1939 in Winssen, 76 jaar oud.
Adres:
09-08-1862     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
Landbouwer
Burgert trouwde, 36 jaar oud, op 02-08-1899 in Bergharen met Henrica Jacoba Schreven, 33 jaar oud. Henrica is geboren op 20-10-1865 in Hernen, dochter van Antonius Schreven en Maria Barten. Henrica is overleden op 28-12-1935 in Winssen, 70 jaar oud.
Kinderen van Burgert en Henrica:
1 Theodora Maria Antonia Burgers, geboren op 31-10-1901 in Winssen. Volgt 1.1.3.7.1.4.2.1.
2 Maria Cornelia Antonia Burgers [1.1.3.7.1.4.2.2], geboren op 11-04-1904 in Winssen. Maria is overleden op 15-08-1980, 76 jaar oud. Zij is begraven in Winssen.
3 Gerarda Antonia Burgers [1.1.3.7.1.4.2.3], geboren op 21-02-1910 in Ewijk.
1.1.3.7.1.4.2.1 Theodora Maria Antonia Burgers is geboren op 31-10-1901 in Winssen, dochter van Burgert Burgers (zie 1.1.3.7.1.4.2) en Henrica Jacoba Schreven. Theodora is overleden op 10-03-1970 in Beneden-Leeuwen, 68 jaar oud. Zij is begraven in Beneden-Leeuwen.
Notitie bij overlijden van Theodora: Begraven op het RK Kerkhof, Pastoor Zijlmanstraat.
Theodora trouwde, 33 jaar oud, op 08-11-1934 met Gijsbertus Joseph (Gijs) van Galen, 26 jaar oud. Gijs is geboren op 21-03-1908 in Beneden-Leeuwen. Gijs is overleden op 30-08-1978 in Beneden-Leeuwen, 70 jaar oud. Hij is begraven op 02-09-1978 in Beneden-Leeuwen.
Notitie bij overlijden van Gijs: Begraven in het graf van zijn vrouw.
1.1.3.7.1.4.5 Johannes Hendrikus Burgers is geboren op 01-07-1867 om 15:00 in Gendt, zoon van Cornelis Burgers (zie 1.1.3.7.1.4) en Theodora Petronella Bosman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1867.
Adressen:
01-07-1867     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
02-04-1901     Wijk E 70, Gendt
16-04-1902     Wijk E 70, Gendt
Beroepen:
1900     Landbouwer
1901     Landbouwer
1902     Landbouwer
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 30-05-1900 in Huissen met Johanna Petronella Evers, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1875 in Huissen, dochter van Petrus Albertus Evers en Petronella Hendrina Leijser.
Beroepen:
1900     Zonder beroep
1901     Zonder beroep
1902     Zonder beroep
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Theodora Petronella Burgers, geboren op 02-04-1901 in Gendt. Volgt 1.1.3.7.1.4.5.1.
2 Petronella Cornelia Johanna Burgers [1.1.3.7.1.4.5.2], geboren op 16-04-1902 om 09:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1902.
Adres:
16-04-1902     Wijk E 70, Gendt (Geboorteadres)
1.1.3.7.1.4.5.1 Theodora Petronella Burgers is geboren op 02-04-1901 om 22:00 in Gendt, dochter van Johannes Hendrikus Burgers (zie 1.1.3.7.1.4.5) en Johanna Petronella Evers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1901. Theodora is overleden op 17-04-1972, 71 jaar oud. Zij is begraven in Gendt.
Adres:
02-04-1901     Wijk E 70, Gendt (Geboorteadres)
Theodora trouwde met Christiaan M. Meurs. Christiaan is geboren op 26-02-1891. Christiaan is overleden op 12-12-1990, 99 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Christiaan: Begraven bij zijn vrouw.
1.1.3.7.1.4.6 Maria Burgers is geboren op 12-07-1869 om 12:00 in Gendt, dochter van Cornelis Burgers (zie 1.1.3.7.1.4) en Theodora Petronella Bosman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1869. Maria is overleden op 10-10-1927 in Gendt, 58 jaar oud.
Adres:
12-07-1869     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
Maria trouwde met Albertus Mathijssen. Albertus is geboren omstreeks 1870.
1.1.3.7.2 Albertus (Albert) Burgers, zoon van Henricus Burgers (zie 1.1.3.7) en Willemien Jansen. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Heintje van Halteren (±1750-1817) [zie 1.1.3.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 20-03-1795 in Eimeren. Albert is overleden vóór 01-03-1883, ten hoogste 87 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Albert trouwde, 31 jaar oud, op 03-02-1827 in Elst met Johanna Maria Gerritsen, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 27-04-1806 in Elst. Johanna is overleden op 13-04-1883 in Elst, 76 jaar oud.
Adres:
01-04-1883     Elst
Beroep:
01-04-1883     Zonder beroep
Kinderen van Albert en Johanna:
1 Hendrikus Borgers, geboren in 1828 in Elst. Volgt 1.1.3.7.2.1.
2 Albertus Burgers [1.1.3.7.2.2], geboren op 09-09-1829 in Elst. Albertus is overleden op 09-10-1903 in Pannerden, 74 jaar oud.
3 Willemina Burgers [1.1.3.7.2.3], geboren op 24-10-1831 in Elst. Willemina is overleden op 17-12-1875 in Bemmel, 44 jaar oud.
4 Peter Burgers [1.1.3.7.2.4], geboren op 24-02-1836 in Elst. Peter is overleden op 21-01-1838 in Elst, 1 jaar oud.
5 Caecilia Aleijda Burgers [1.1.3.7.2.5], geboren op 22-11-1838 in Elst. Caecilia is overleden op 08-02-1890 om 05:00 in Elst, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1890.
Beroep:
08-02-1890     Zonder beroep
6 Peter Burgers [1.1.3.7.2.6], geboren op 07-06-1841 in Elst. Peter is overleden op 01-04-1883 om 24:00 in Elst, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1883. Peter bleef ongehuwd.
Adres:
01-04-1883     Elst (Overleden in het huis van zijn moeder.)
Beroep:
01-04-1883     Landbouwer
1.1.3.7.2.1 Hendrikus Borgers is geboren in 1828 in Elst, zoon van Albertus (Albert) Burgers (zie 1.1.3.7.2) en Johanna Maria Gerritsen. Hendrikus is overleden in 1878, 49 of 50 jaar oud.
Adres:
Pannerden
Beroep:
Landbouwer
Hendrikus trouwde, 49 of 50 jaar oud, op 25-02-1878 met Johanna Wilhelmina Roelofs, ongeveer 48 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1830.
1.1.3.7.3 Hendrik Burgers is geboren omstreeks 1797, zoon van Henricus Burgers (zie 1.1.3.7) en Willemien Jansen. Hendrik is overleden op 24-10-1852 in Elst, ongeveer 55 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-12-1821 in Valburg met Hendrica (Heintje) van Egeren, 19 of 20 jaar oud. Heintje is geboren in 1801. Heintje is overleden op 06-02-1865 in Arnhem, 63 of 64 jaar oud.
Beroep:
1864     Tapster
Kinderen van Hendrik en Heintje:
1 Wilhelmina Burgers, geboren op 13-04-1822 in Valburg. Volgt 1.1.3.7.3.1.
2 Hermanus Burgers, geboren op 16-02-1824 in Herveld. Volgt 1.1.3.7.3.2.
3 Johannes Burgers, geboren op 10-05-1826 in Homoet. Volgt 1.1.3.7.3.3.
4 Stephanus Burgers, geboren op 12-03-1828 in Homoet. Volgt 1.1.3.7.3.4.
5 Petronella Burgers [1.1.3.7.3.5], geboren op 12-03-1830 in Valburg. Petronella is overleden op 30-08-1831 in Homoet, 1 jaar oud.
6 Hendrikus Burgers, geboren op 19-04-1834 in Homoet. Volgt 1.1.3.7.3.6.
7 Arnoldus Burgers, geboren op 09-02-1839 in Elst. Volgt 1.1.3.7.3.7.
1.1.3.7.3.1 Wilhelmina Burgers is geboren op 13-04-1822 in Valburg, dochter van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Wilhelmina is overleden op 20-07-1879 in Arnhem, 57 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 31 jaar oud, op 14-05-1853 in Elst met Anthonius Sanders, 25 of 26 jaar oud. Anthonius is geboren in 1827, zoon van Jan Sanders en Elisabeth Richers. Anthonius is overleden op 07-09-1913 in Arnhem, 85 of 86 jaar oud.
1.1.3.7.3.2 Hermanus Burgers is geboren op 16-02-1824 in Herveld, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Hermanus is overleden op 29-04-1893 in Arnhem, 69 jaar oud. Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 01-07-1852 in Barneveld met Theodora Huppelschoten, 24 jaar oud. Theodora is geboren op 22-10-1827 in Barneveld, dochter van Willem Huppelschoten en Gijsbertje van Esveld. Theodora is overleden op 11-04-1890 in Arnhem, 62 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Theodora:
1 Hendrika Gijsberta Burgers [1.1.3.7.3.2.1], geboren op 18-04-1853 in Barneveld.
2 Wilhelmus Hendrikus Burgers [1.1.3.7.3.2.2], geboren op 27-09-1854 in Barneveld. Wilhelmus is overleden op 06-09-1866 in Arnhem, 11 jaar oud.
3 Gijsbertha Burgers [1.1.3.7.3.2.3], geboren op 23-06-1856 in Barneveld. Gijsbertha is overleden op 22-04-1860 in Barneveld, 3 jaar oud.
4 Hendrikus Burgers [1.1.3.7.3.2.4], geboren op 05-10-1858 in Barneveld. Hendrikus is overleden op 26-04-1860 in Barneveld, 1 jaar oud.
5 Hendrikus Gijsbertus Burgers [1.1.3.7.3.2.5], geboren op 26-06-1860 in Barneveld. Hendrikus is overleden op 11-08-1862 in Arnhem, 2 jaar oud.
6 Gijsbartus Burgers [1.1.3.7.3.2.6], geboren op 01-10-1861 in Barneveld.
7 Wilhelmus Hendrikus Burgers [1.1.3.7.3.2.7], geboren op 08-09-1867 in Arnhem. Wilhelmus is overleden op 03-10-1936 in Apeldoorn, 69 jaar oud.
8 Hermanus Theodorus Burgers, geboren op 12-08-1870 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.2.8.
9 Johannes Burgers [1.1.3.7.3.2.9], geboren op 24-06-1872 in Arnhem.
1.1.3.7.3.2.8 Hermanus Theodorus Burgers is geboren op 12-08-1870 in Arnhem, zoon van Hermanus Burgers (zie 1.1.3.7.3.2) en Theodora Huppelschoten. Hermanus is overleden op 14-03-1945 in Soest, 74 jaar oud. Hermanus trouwde met Alida Maria van Waas. Alida is geboren omstreeks 1870.
Kind van Hermanus en Alida:
1 Hermanus Theodorus Johannes Burgers, geboren op 11-08-1892 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.2.8.1.
1.1.3.7.3.2.8.1 Hermanus Theodorus Johannes Burgers is geboren op 11-08-1892 in Arnhem, zoon van Hermanus Theodorus Burgers (zie 1.1.3.7.3.2.8) en Alida Maria van Waas. Hermanus is overleden op 13-08-1952 in Arnhem, 60 jaar oud.
Adres:
08-10-1924     Arnhem
Beroep:
08-10-1924     Lompenwerker
gevangenis:
van 01-10-1924 tot 05-04-1925     6 maanden gevangenis wegens diefstal gepleegd binnen 5 jaar van een eerdere veroordeling voor diefstal (uiterlijk wordt beschreven).
Hermanus trouwde met Maria Albertina Rensse. Maria is geboren op 18-02-1899 in Kleef (Duitsland), dochter van Gerrit Rense en Grietje Verbeek. Maria is overleden op 14-11-1972 in Arnhem, 73 jaar oud.
Adressen:
tot 12-05-1919     Arnhem
van 12-05-1919 tot 17-02-1920     Oostmaaslaan 70, Rotterdam (Het betreft een huis voor ongehuwde moeders)
1.1.3.7.3.3 Johannes Burgers is geboren op 10-05-1826 in Homoet, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Johannes is overleden op 27-06-1879 in Arnhem, 53 jaar oud. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 16-04-1862 in Arnhem met Maria van Merwijk, 31 of 32 jaar oud. Maria is geboren in 1830 in Valburg, dochter van Willem van Merwijk en Helena Raab.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Hendrikus Wilhelmus Burgers, geboren in 1862. Volgt 1.1.3.7.3.3.1.
2 Hendrika Helena Burgers [1.1.3.7.3.3.2], geboren op 24-10-1864 in Arnhem. Hendrika is overleden op 10-08-1865 in Arnhem, 9 maanden oud.
3 Maria Helena Burgers, geboren op 02-11-1866 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.3.3.
4 Johan Willem Burgers, geboren op 11-09-1869 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.3.4.
1.1.3.7.3.3.1 Hendrikus Wilhelmus Burgers is geboren in 1862, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.3.7.3.3) en Maria van Merwijk. Hendrikus trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 03-08-1887 in Arnhem met Elisabeth Sanders, 24 of 25 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1862.
1.1.3.7.3.3.3 Maria Helena Burgers is geboren op 02-11-1866 in Arnhem, dochter van Johannes Burgers (zie 1.1.3.7.3.3) en Maria van Merwijk. Maria is overleden op 11-11-1943 in Arnhem, 77 jaar oud. Maria trouwde met Johannes Wilhelmus Bugter. Johannes is geboren op 29-01-1868 in Arnhem, zoon van Jan Hendrik Joseph Bugter en Johanna Christina Mulder. Johannes is overleden op 17-09-1913 in Arnhem, 45 jaar oud.
1.1.3.7.3.3.4 Johan Willem Burgers is geboren op 11-09-1869 in Arnhem, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.3.7.3.3) en Maria van Merwijk. Johan is overleden op 21-05-1942 in Amsterdam, 72 jaar oud. Johan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 01-02-1893 in Arnhem met Johanna Hendrika de Heer, 25 of 26 jaar oud. Johanna is geboren in 1867.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 19-07-1917 in Amsterdam met Alida Anna Eilander, 26 jaar oud. Alida is geboren op 27-12-1890 in Amsterdam, dochter van Arend Jan Eilander en Alida Anna Lubsen. Alida is overleden op 09-12-1977 in Amersfoort, 86 jaar oud.
1.1.3.7.3.4 Stephanus Burgers is geboren op 12-03-1828 in Homoet, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Stephanus trouwde, 32 jaar oud, op 16-08-1860 in Huissen met Johanna Vos, ongeveer 30 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1830.
1.1.3.7.3.6 Hendrikus Burgers is geboren op 19-04-1834 in Homoet, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Hendrikus is overleden op 05-05-1872 in Barneveld, 38 jaar oud. Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 31-10-1857 in Elst met Hendrina Rasch, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Hendrina: Het huwelijk is een ’moetje’.
Hendrina is geboren in 1828. Hendrina is overleden op 09-05-1885 in Barneveld, 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Hendrikus en Hendrina:
1 Hendrika Jacoba Burgers, geboren op 02-05-1858 in Barneveld. Volgt 1.1.3.7.3.6.1.
2 Maria Jacoba Burgers [1.1.3.7.3.6.2], geboren op 20-09-1861 in Barneveld. Maria is overleden op 20-09-1861 in Barneveld, geen dag oud.
3 Nn Burgers [1.1.3.7.3.6.3], levenloos geboren dochter, geboren op 13-04-1863 in Barneveld.
4 Jakoba Burgers [1.1.3.7.3.6.4], geboren op 30-11-1864 in Barneveld.
5 Peter Bernardus Burgers, geboren op 05-05-1870 in Barneveld. Volgt 1.1.3.7.3.6.5.
1.1.3.7.3.6.1 Hendrika Jacoba Burgers is geboren op 02-05-1858 in Barneveld, dochter van Hendrikus Burgers (zie 1.1.3.7.3.6) en Hendrina Rasch. Hendrika is overleden op 20-12-1928 in Rotterdam, 70 jaar oud. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 03-11-1880 in Rotterdam met Johannes Christiaan Scholten, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 26-10-1852 in Rotterdam, zoon van Pieter Scholten en Maria Groenewoud.
1.1.3.7.3.6.5 Peter Bernardus Burgers is geboren op 05-05-1870 in Barneveld, zoon van Hendrikus Burgers (zie 1.1.3.7.3.6) en Hendrina Rasch. Peter is overleden op 02-04-1948 in Amersfoort, 77 jaar oud. Peter trouwde, 32 jaar oud, op 08-07-1902 in Amersfoort met Johanna Maria Everdina Massa, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 25-01-1874 in Amersfoort, dochter van Josephus Johannes Massa en Gerharda Petronella Kraayvanger. Johanna is overleden op 01-04-1928 in Amersfoort, 54 jaar oud.
Kinderen van Peter en Johanna:
1 Gerardus Hendrikus Petrus Christiaan Burgers [1.1.3.7.3.6.5.1], geboren op 22-02-1906 in Amersfoort.
2 Hendrika Grada Burgers [1.1.3.7.3.6.5.2], geboren op 08-05-1908 in Amersfoort.
1.1.3.7.3.7 Arnoldus Burgers is geboren op 09-02-1839 in Elst, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Arnoldus is overleden op 22-03-1914 in Arnhem, 75 jaar oud.
Beroepen:
1864     Ornementwerker
1886     Magazijnmeester
Arnoldus trouwde, 25 jaar oud, op 09-11-1864 in Arnhem met Mietjen Harbers, 34 of 35 jaar oud. Mietjen is geboren in 1829 in Doesburg, dochter van Bernardus Harbers en Johanna Maria Hesse. Mietjen is overleden op 11-12-1899 in Arnhem, 69 of 70 jaar oud.
Beroep:
1864     Dienstmeid
Kinderen van Arnoldus en Mietjen:
1 Bernardus Burgers, geboren in 1858. Volgt 1.1.3.7.3.7.1.
2 Hendrika Maria Burgers [1.1.3.7.3.7.2], geboren op 05-06-1865 in Arnhem. Hendrika is overleden op 19-02-1882 in Arnhem, 16 jaar oud.
3 Maria Hendrika Burgers, geboren op 03-11-1866 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.3.
4 Anna Willemina Burgers, geboren op 03-10-1868 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.4.
5 Nn Burgers [1.1.3.7.3.7.5], levenloos geboren dochter, geboren op 07-06-1870.
6 Hendrikus Bernardus Burgers [1.1.3.7.3.7.6], geboren op 21-04-1871 in Arnhem. Hendrikus is overleden op 06-05-1871 in Arnhem, 15 dagen oud.
7 Johannes Hendrikus Burgers [1.1.3.7.3.7.7], geboren op 23-04-1874 in Arnhem. Johannes is overleden op 12-01-1898 in Arnhem, 23 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
1.1.3.7.3.7.1 Bernardus Burgers is geboren in 1858, zoon van Arnoldus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7) en Mietjen Harbers. Bernardus is overleden op 18-11-1935 in Arnhem, 76 of 77 jaar oud.
Beroepen:
1886     Koopman
25-05-1917     Koopman
Bernardus trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 30-06-1886 in Arnhem met Carolina Lutgarda Stoffels, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bernardus en Carolina: Een zus van Bernardus (Anna) trouwt later met een broer van Carolina (Johannes).
Carolina is geboren in 1857, dochter van Bernardus Stoffels en Lucia Theodora Pruijn. Carolina is overleden op 08-09-1919 in Arnhem, 61 of 62 jaar oud.
Beroep:
25-05-1917     Zonder beroep
Kinderen van Bernardus en Carolina:
1 Bernardus Hendrikus Arnoldus Burgers, geboren op 03-12-1887 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.1.1.
2 Arnoldus Hendrikus Burgers, geboren op 07-08-1889 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.1.2.
3 Hendrikus Wilhelmus Burgers, geboren op 28-08-1891 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.1.3.
4 Carolus Antonius Bernardus (Carel) Burgers, geboren op 01-09-1893 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.1.4.
5 Lucia Maria Josepha Burgers [1.1.3.7.3.7.1.5], geboren op 06-09-1895 in Arnhem. Lucia is overleden op 25-04-1951 in Arnhem, 55 jaar oud. Lucia bleef ongehuwd.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
6 Antonius Hendrikus Burgers [1.1.3.7.3.7.1.6], geboren op 04-01-1898 in Arnhem.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
7 Maria Adolphina Berdina Burgers [1.1.3.7.3.7.1.7], geboren op 09-12-1900 in Arnhem.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
1.1.3.7.3.7.1.1 Bernardus Hendrikus Arnoldus Burgers is geboren op 03-12-1887 in Arnhem, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7.1) en Carolina Lutgarda Stoffels.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
Bernardus trouwde, 22 jaar oud, op 06-09-1910 in Arnhem met Johanna Everdina Regina Alferink, 27 of 28 jaar oud. Johanna is geboren in 1882, dochter van Bernardus Alferink en Johanna Catharina Scholten. Johanna is overleden op 13-02-1940 in Arnhem, 57 of 58 jaar oud.
1.1.3.7.3.7.1.2 Arnoldus Hendrikus Burgers is geboren op 07-08-1889 in Arnhem, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7.1) en Carolina Lutgarda Stoffels.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
Arnoldus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-01-1913 in Voorst met Berendina Johanna Palaster, 24 of 25 jaar oud. Berendina is geboren in 1888, dochter van Johannes Hendricus Palaster en Berendina Hammink. Berendina is overleden op 12-06-1934 in Arnhem, 45 of 46 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 09-04-1936 in Heusden met Elisabeth Adriana Cornelia Speekenbrink, 41 of 42 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1894.
1.1.3.7.3.7.1.3 Hendrikus Wilhelmus Burgers is geboren op 28-08-1891 in Arnhem, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7.1) en Carolina Lutgarda Stoffels.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
Beroep:
25-05-1917     Werktuigkundige
Hendrikus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1917 in Arnhem met Johanna Maria Josephina Leussink, 24 of 25 jaar oud. Johanna is geboren in 1892, dochter van Reinoldus Leussink en Helena Petronella van Deelen. Johanna is overleden op 03-08-1919 in Arnhem, 26 of 27 jaar oud. Zij is begraven op 06-08-1919.
Notitie bij overlijden van Johanna: Overleden in het St. Elisabeth Gasthuis
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 08-11-1921 in Arnhem met Catharina Maria van Balen, 31 of 32 jaar oud. Catharina is geboren in 1889.
1.1.3.7.3.7.1.4 Carolus Antonius Bernardus (Carel) Burgers is geboren op 01-09-1893 in Arnhem, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7.1) en Carolina Lutgarda Stoffels. Carel is overleden op 27-10-1930 in Arnhem, 37 jaar oud.
Adressen:
20-12-1918     Ged. Bierhaven 31, Rotterdam
08-09-1919     Rotterdam
Carel trouwde, 25 jaar oud, op 07-01-1919 in Arnhem met Antonia Johanna Bernardina Christina (Antoinette) Overmars, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 20-12-1918 in ondertrouw zijn gegaan. Antoinette is geboren in 1895.
Adres:
20-12-1918     Beekstraat 13, Arnhem
Kind van Carel en Antoinette:
1 Johannes Burgers [1.1.3.7.3.7.1.4.1], geboren op 26-03-1920 in Arnhem.
1.1.3.7.3.7.3 Maria Hendrika Burgers is geboren op 03-11-1866 in Arnhem, dochter van Arnoldus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7) en Mietjen Harbers. Maria is overleden op 28-09-1925 in Arnhem, 58 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1895 in Arnhem met Hendrikus Johannes Meijs, 30 of 31 jaar oud. Hendrikus is geboren in 1864, zoon van Johannes Meijs en Elisabeth Damen. Hendrikus is overleden op 24-08-1906 in Heino, 41 of 42 jaar oud.
1.1.3.7.3.7.4 Anna Willemina Burgers is geboren op 03-10-1868 in Arnhem, dochter van Arnoldus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7) en Mietjen Harbers. Anna is overleden op 15-10-1903 in Twello, 35 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 03-10-1894 in Arnhem met Johannes Hendricus Stoffels, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannes: Een zus van Johannes (Carolina) is getrouwd met een broer van Anna (Bernardus).
Johannes is geboren in 1866, zoon van Bernardus Stoffels en Lucia Theodora Pruijn.
1.1.3.7.4 Petronella (Nelke) Burgers, dochter van Henricus Burgers (zie 1.1.3.7) en Willemien Jansen. Zij is gedoopt op 21-10-1799 in Eimeren. Nelke is overleden op 05-07-1888 in Elst, 88 jaar oud.
Beroep:
27-06-1823     Dienstmaagd
Nelke trouwde, 23 jaar oud, op 27-06-1823 in Elst met Evert van de Kamp, ongeveer 23 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1800, zoon van Jan Willem van de Kamp en Hermina van Deelen. Evert is overleden vóór 05-07-1888, ten hoogste 88 jaar oud.
Beroep:
27-06-1823     Tabaksplanter
Kinderen van Nelke en Evert:
1 Hendrica Christina van de Kamp, geboren omstreeks 1826. Volgt 1.1.3.7.4.1.
2 Johanna van de Kamp, geboren omstreeks 1839. Volgt 1.1.3.7.4.2.
1.1.3.7.4.1 Hendrica Christina van de Kamp is geboren omstreeks 1826, dochter van Evert van de Kamp en Petronella (Nelke) Burgers (zie 1.1.3.7.4). Hendrica trouwde, ongeveer 59 jaar oud, op 17-11-1885 in Heteren met Everhardus Selman, ongeveer 55 jaar oud. Everhardus is geboren omstreeks 1830.
1.1.3.7.4.2 Johanna van de Kamp is geboren omstreeks 1839, dochter van Evert van de Kamp en Petronella (Nelke) Burgers (zie 1.1.3.7.4). Johanna trouwde, ongeveer 12 jaar oud, op 27-02-1851 in Heteren met Wilhelmus Wouters, ongeveer 17 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1834.
1.1.3.8 Johannes Wilhelmus (Willem) Borgers, zoon van Burgardus (Burgert) Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Thonisse. Hij is gedoopt op 01-02-1759 in Elst. Willem is overleden op 19-04-1839 in Elst, 80 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Gerardus Burgers (1796-1860) [zie 1.1.3.5.3]    [oom vaderszijde]
Willem trouwde, 42 jaar oud, op 05-05-1801 in Eimeren met Maria Christina Caeters, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 17-04-1801 in Elst in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren omstreeks 1775. Maria is overleden op 17-03-1862, ongeveer 87 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Nelke Borgers (1798-1811) [zie 1.1.3.5.4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kind van Willem en Maria:
1 Henricus Burchardus Borgers, gedoopt op 15-05-1803 in Aam. Volgt 1.1.3.8.1.
1.1.3.8.1 Henricus Burchardus Borgers, zoon van Johannes Wilhelmus (Willem) Borgers (zie 1.1.3.8) en Maria Christina Caeters. Bij de geboorteaangifte van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Heintje van Halteren (±1750-1817) [zie 1.1.3.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 15-05-1803 in Aam. Henricus is overleden op 14-08-1876 in Elst, 73 jaar oud. Henricus trouwde, 24 jaar oud, op 15-09-1827 in Elst met Catharina Maria (Kaat) Burgers, 20 jaar oud. Kaat is een dochter van Joannes Burgers en Maria Burgers. Bij de geboorteaangifte van Kaat was de volgende getuige aanwezig: Johannes (Jan) van Brandenburg (1759-1838) [aangetrouwde oom moederszijde]. Zij is gedoopt op 27-07-1807 in Rijkerswoerd. Kaat is overleden op 05-03-1885 om 08:00 in Elst, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1885.
Beroep:
05-03-1885     Zonder beroep
Kinderen van Henricus en Kaat:
1 Maria Christina Cecilia Borgers, geboren op 17-10-1829 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.1.
2 Johanna Wilhelma Burgers, geboren op 04-04-1831 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.2.
3 Johannes Wilhelmus Borgers [1.1.3.8.1.3], geboren op 02-06-1833 in Elst. Johannes is overleden op 09-09-1866 in Elst, 33 jaar oud.
4 Mechtilda Borgers, geboren op 22-04-1835 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.4.
5 Hendrica Catharina Burgers, geboren op 01-11-1837 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.5.
6 Catharina Maria Borgers, geboren op 06-01-1842 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.6.
1.1.3.8.1.1 Maria Christina Cecilia Borgers is geboren op 17-10-1829 in Elst, dochter van Henricus Burchardus Borgers (zie 1.1.3.8.1) en Catharina Maria (Kaat) Burgers. Maria is overleden op 15-03-1916 in Maurik, 86 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1851 in Elst met Anthonius van Odijk, ongeveer 21 jaar oud. Anthonius is geboren omstreeks 1830.
1.1.3.8.1.2 Johanna Wilhelma Burgers is geboren op 04-04-1831 in Elst, dochter van Henricus Burchardus Borgers (zie 1.1.3.8.1) en Catharina Maria (Kaat) Burgers. Johanna is overleden op 29-12-1906, 75 jaar oud. Zij is begraven in Cothen. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 24-08-1852 in Elst met Johannes Kronenburg, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 24-04-1828 in Langbroek. Johannes is overleden op 22-02-1918, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven bij zijn vrouw.
1.1.3.8.1.4 Mechtilda Borgers is geboren op 22-04-1835 in Elst, dochter van Henricus Burchardus Borgers (zie 1.1.3.8.1) en Catharina Maria (Kaat) Burgers. Mechtilda is overleden op 16-03-1901 in Cothen, 65 jaar oud. Mechtilda trouwde, 19 jaar oud, op 03-10-1854 met Wouter van der Horst, ongeveer 19 jaar oud. Wouter is geboren omstreeks 1835 in Cothen.
1.1.3.8.1.5 Hendrica Catharina Burgers is geboren op 01-11-1837 in Elst, dochter van Henricus Burchardus Borgers (zie 1.1.3.8.1) en Catharina Maria (Kaat) Burgers. Hendrica is overleden op 02-04-1905 in Nijmegen, 67 jaar oud.
Beroep:
25-05-1869     Landbouwster
Hendrica:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 16-06-1860 in Elst met Bernardus Albertus Roggen, 26 jaar oud. Bernardus is geboren op 17-03-1834 in Elst, zoon van Maximiliaan Johan Frans Xavier Roggen en Hermina Sanders.
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 25-05-1869 in Elst met Theodorus Wilhelmus van Oppenraaij, ongeveer 40 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1829, zoon van Adolphus van Oppenraaij en Johanna Theresia Kraijvanger.
Beroep:
25-05-1869     Landbouwer
Kind van Hendrica en Bernardus:
1 Hermina Engelina Wilhelmina Roggen, geboren op 19-04-1861 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.5.1.
1.1.3.8.1.5.1 Hermina Engelina Wilhelmina Roggen is geboren op 19-04-1861 in Elst, dochter van Bernardus Albertus Roggen en Hendrica Catharina Burgers (zie 1.1.3.8.1.5). Hermina is overleden op 31-03-1908 in Elst, 46 jaar oud. Zij is begraven op 04-04-1908 in Elst.
Beroepen:
03-08-1883     Zonder beroep
12-01-1890     Zonder beroep
Hermina trouwde, 20 jaar oud, op 31-05-1881 in Elst met Johannes Hendrikus Coenradus Burgers, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Johannes: Johannes en Hermina zijn verwant via Joannes Burgers 1759
Johannes is geboren op 24-05-1851 in Elst, zoon van Johannes Burgers en Henrica van Gijn. Johannes is overleden op 26-11-1921 in Elst, 70 jaar oud. Hij is begraven op 01-12-1921.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven in het familiegraf.
Adres:
03-08-1883     Elst
Beroepen:
03-08-1883     Landbouwer
12-01-1890     Landbouwer
Functies:
President van de Vereeniging van den h. Vincentius
Kerkmeester van de parochie St. Werenfridus
Onderscheiding:
het Kruis pro Ecclesia et Pontifice
Kinderen van Hermina en Johannes:
1 Johannes Bernardus Theodorus Burgers [1.1.3.8.1.5.1.1], geboren omstreeks 03-05-1883 in Elst. Johannes is overleden op 03-08-1883 om 18:00 in Rijkerswoerd, ongeveer 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1883. Johannes bleef ongehuwd.
2 Joannes Adolphus Maria Burgers [1.1.3.8.1.5.1.2], geboren omstreeks 12-10-1889 in Elst. Joannes is overleden op 12-01-1890 om 06:00 in Elst, ongeveer 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1890.
1.1.3.8.1.6 Catharina Maria Borgers is geboren op 06-01-1842 in Elst, dochter van Henricus Burchardus Borgers (zie 1.1.3.8.1) en Catharina Maria (Kaat) Burgers. Catharina is overleden op 21-12-1897 in Elst, 55 jaar oud. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1867 in Elst met Gerardus Henricus Wouters van den Oudenweijer, ongeveer 38 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1829 in Elst, zoon van Hendrik Wouters van den Oudenweijer en Johanna Maria Hoogveld. Gerardus is overleden op 06-02-1891 in Elst, ongeveer 62 jaar oud.
Beroep:
06-02-1891     Landbouwer
1.1.5 Joes Borgers is geboren in Gendt, zoon van [misschien] Burchardus (Borgardt) Gossens (zie 1.1) en [misschien] Elisabeth Huijs. Hij is gedoopt omstreeks 1706.
Getuige bij:
28-08-1725     doop [misschien] Joannes Geurts (geb. 1725) [zie 1.1.1.2]    [oom moederszijde]
27-09-1770     doop [misschien] Joannes Lambertus Borgers (1770-vóór 1785) [zie 1.1.2.9]    [oom vaderszijde]
Joes trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 13-05-1736 in Nijmegen met Anna Maria Jansen, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 29-04-1736 in Gendt en Erlecom in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1736 in Hulhuizen. Bij het kerkelijk huwelijk van Joes en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Burgert Burgers (±1704-1774) [zie 1.1.3] [broer bruidegom] en Anna Catharina Gosens (1711-vóór 1774) [zie 1.1.8] [zus bruidegom]. Anna is geboren in Nijmegen. Zij is gedoopt omstreeks 1706.
1.1.6 Henricus Borgerdt Gosens, zoon van Burchardus (Borgardt) Gossens (zie 1.1) en Elisabeth Huijs. Hij is gedoopt op 09-05-1707 in Hulhuizen. Henricus is overleden in 1737, 29 of 30 jaar oud. Henricus trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1735 met Maria van Esen, ongeveer 35 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1700.
Kind van Henricus en Maria:
1 Henrica Borgers [1.1.6.1], geboren in Gendt. Zij is gedoopt op 16-03-1737 in Hulhuizen. Bij de doop van Henrica was de volgende getuige aanwezig: Anna Gosens/Borgers (1699-vóór 1763) [zie 1.1.1] [tante vaderszijde].
1.1.8 Anna Catharina Gosens, dochter van Burchardus (Borgardt) Gossens (zie 1.1) en Elisabeth Huijs. Zij is gedoopt op 23-04-1711 in Hulhuizen. Anna is overleden vóór 1774, ten hoogste 63 jaar oud.
Overig:
1766     Catharina verkoopt aan zus Wilhelmina voor 999 gulden (399 gulden contant en 600 gulden een vordering) de helft van "Galgendaal", groot 20 morgen, bestaande uit huis, schuur, hof, en bakoven en de helft van een uiterwaard, alsmede de helft van de gerede goederen en 4 blokken dijk (nrs 66, 73, 133 en 150).
12-12-1774     De erfgenamen van Batholomeus en Anna Catharina verkopen voor 556 gulden de "Nijmeegse Brug", groot 3 morgen.
Getuige bij:
geboorteaangifte Mathias Borgers (geb. 1734)    [achternicht vaderszijde]
geboorteaangifte Arnoldus Börgers (geb. 1741)    [achternicht van vader]
geboorteaangifte Henrica Borgers (geb. 1742)    [achternicht van vader]
29-01-1730     doop Henricus Geurtz (geb. 1730) [zie 1.1.1.5]    [tante moederszijde]
13-05-1736     kerkelijk huwelijk Joes Borgers (geb. ±1706) en Anna Maria Jansen (geb. ±1706) [zie 1.1.5]    [zus bruidegom]
28-12-1750     doop Burchardus Isfeld (1750-1817) [zie 1.1.10.1]    [tante moederszijde]
13-01-1756     doop Wilhelma Borgers (1756-1820) [zie 1.1.2.2]    [tante vaderszijde]
07-04-1759     doop Elisabeth Isveld (geb. 1759) [zie 1.1.10.4]    [tante moederszijde]
Anna trouwde, 27 jaar oud, op 22-08-1738 in Hulhuizen met Bartolomeus van der Steen, ongeveer 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna en Bartolomeus was de volgende getuige aanwezig: Wilhelma Borgers Gossen (1718-na 1775) [zie 1.1.10] [zus bruid]. Bartolomeus is geboren omstreeks 1700. Bartolomeus is overleden vóór 1763, ten hoogste 63 jaar oud.
Getuige bij:
10-04-1749     doop Burchardus Borgers (geb. 1749) [zie 1.1.3.2]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
15-03-1753     doop Henricus Borgers (geb. 1753) [zie 1.1.9.4]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
13-09-1755     doop Cunradus Disveld (geb. 1755) [zie 1.1.10.3]    [aangetrouwde oom moederszijde]
25-10-1758     doop Elisabeth Borgers (1758-vóór 1785) [zie 1.1.2.4]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
1.1.9 Matthias Borgers (Mathijs) Gossen, zoon van Burchardus (Borgardt) Gossens (zie 1.1) en Elisabeth Huijs. Hij is gedoopt op 27-12-1713 in Hulhuizen. Mathijs is overleden omstreeks 1785, ongeveer 72 jaar oud.
Adres:
1765     (Hij bezat en woonde op de bouwhof "de Spijker" aan de Commerdijk te Gendt)
Beroepen:
Landbouwer
Steenbakker (Waarschijnlijk dit beroep.)
Overig:
28-03-1737     Mathijs verwerft (samen met de dan levende? broers en zussen Burgert, Goossen, Derck, Catharina en Wilhelmina) een perceel bouwland genaamd "De Pas", groot 2 morgen, voor 390 Gulden. Het grenst aan Hermen Jansen, Pastorie van de Vicarie, Gemeene Straat en de erfgenamen van Jan Rutten.
11-03-1765     Er wordt beslag gelegd op de goederen van Mathijs wegens beschouwing van 13 roeden dijk (16 gulden en 9 stuivers) en een gerechtelijke schouw (40 gulden).
04-02-1773     Mathijs krijgt samen met Borgert te zorgen voor de twee minderjarige kinderen van broer Goossen. De kinderen zullen elk bij meerderjarigheid 100 gulden ontvangen. De moeder verbindt hierbij de hofstede, groot één hond aan de Commerdijk te Gendt en een stuk bouwland van een halve morgen aan de Ringdam onder Gendt.
29-09-1774     Mathijs verkrijgt, samen met neef Frans (zoon van broer Borgert) een vierde van de bouwingen van het "Galgendaal" en een vierde van een uiterwaard.
Getuige bij:
13-11-1759     doop Nicolaus Borgers (1759-vóór 1785) [zie 1.1.2.5]    [oom vaderszijde]
26-03-1776     doop Henrica Beurgers (1776-1847) [zie 1.1.9.2.1]    [grootvader vaderszijde]
16-11-1792     doop Anna Maria Beurgers (geb. 1792) [zie 1.1.9.2.7]    [grootvader vaderszijde]
Mathijs trouwde, 34 jaar oud, op 18-04-1748 in Gendt met Anna Maria Dercksen, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 18-04-1748 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-04-1748 in Hulhuizen. Bij het kerkelijk huwelijk van Mathijs en Anna was de volgende getuige aanwezig: Wilhelma Borgers Gossen (1718-na 1775) [zie 1.1.10] [zus bruidegom]. Anna is geboren omstreeks 1715 in Gendt, dochter van Theodorus Derksen en Gerarda Prücken.
Getuige bij:
25-10-1758     doop Elisabeth Borgers (1758-vóór 1785) [zie 1.1.2.4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
02-11-1779     doop [waarschijnlijk] Joannes Beurgers (1779-1822) [zie 1.1.9.2.2]    [grootmoeder vaderszijde]
21-06-1783     doop Gerardus Jeuries (geb. 1783) [zie 1.1.2.4.1]    [aangetrouwde oudtante moederszijde]
Kinderen van Mathijs en Anna:
1 Borgert Borgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.1.
2 Joes (Jan) Borgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.2.
3 Wilhelmus Borgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.3.
4 Henricus Borgers [1.1.9.4], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 15-03-1753 in Hulhuizen. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Bartolomeus van der Steen (±1700-vóór 1763) [zie 1.1.8] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Henricus: In de doopakte staat onterecht 1743 geschreven.
5 Elisabetha Börgers [1.1.9.5], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 18-08-1754 in Hulhuizen.
6 Johanna Burgers [1.1.9.6]. Zij is gedoopt op 06-02-1756 in Hulhuizen.
7 Mathias Borgers [1.1.9.7], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 27-04-1757 in Hulhuizen. Bij de doop van Mathias was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Dercksen (geb. ±1720) [aangetrouwde achterneef van vader]. Mathias is overleden op 30-07-1841 in Gendt, 84 jaar oud.
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Joannes Wilberts (geb. ±1765) en Bertha Borgers (geb. 1766) [zie 1.1.9.11]    [broer bruid]
10-01-1797     doop Maria Beurgers (1797-1868) [zie 1.1.9.2.9]    [oom vaderszijde]
26-10-1804     doop Mathijs Beurgers (1804-1875) [zie 1.1.9.3.1]    [oom vaderszijde]
8 Henrica Burgers [1.1.9.8]. Zij is gedoopt op 09-12-1759 in Hulhuizen.
Getuige bij:
08-01-1799     kerkelijk huwelijk Jan Willem Hoogvelt (±1755-1840) en Dorothea Burgers (1762-1801) [zie 1.1.9.10]    [zus bruid]
9 Joanna Borgers [1.1.9.9], geboren in Gendt. Zij is gedoopt op 20-05-1761 in Hulhuizen. Bij de doop van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Dercksen (geb. ±1720) [aangetrouwde achterneef van vader].
10 Theodora (Dorothea) Burgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.10.
11 Bertha Borgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.11.
1.1.9.1 Borgert Borgers is geboren in Gendt, zoon van Matthias Borgers (Mathijs) Gossen (zie 1.1.9) en Anna Maria Dercksen. Hij is gedoopt op 28-01-1749 in Hulhuizen. Bij de doop van Borgert waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Huijs (±1670-na 1752) [zie 1.1] [grootmoeder vaderszijde] en Borgardt Gossens (1675-vóór 1732) [zie 1.1] [grootvader vaderszijde]. Borgert is overleden op 17-11-1827 om 10:00 in Gendt, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1827.
Adres:
17-11-1827     Nommer 139, Gendt (Adres van overlijden)
Beroep:
Landbouwer
Getuige bij:
13-04-1785     doop Elizabeth Beurgers (1785-1842) [zie 1.1.9.2.3]    [oom vaderszijde]
Borgert trouwde, 50 jaar oud, op 02-04-1799 in Gendt met Aleijdis Boschman, ongeveer 49 jaar oud. Aleijdis is geboren omstreeks 1750 in Gendt. Aleijdis is overleden vóór 1827 in Gendt, ten hoogste 77 jaar oud.
Getuige bij:
10-12-1799     doop Burchardus Beurgers (1799-1868) [zie 1.1.9.2.10]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Borgert en Aleijdis:
1 Mathias Beurgers [1.1.9.1.1], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 28-03-1800 in Hulhuizen. Bij de doop van Mathias was de volgende getuige aanwezig: Dorothea Burgers (1762-1801) [zie 1.1.9.10] [tante vaderszijde].
2 Mathias (Mathijs) Beurgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.1.2.
3 Thomas Burgers [1.1.9.1.3]. Hij is gedoopt op 28-05-1803 in Gendt. Thomas is overleden op 14-09-1831 in Gendt, 28 jaar oud.
1.1.9.1.2 Mathias (Mathijs) Beurgers is geboren in Gendt, zoon van Borgert Borgers (zie 1.1.9.1) en Aleijdis Boschman. Hij is gedoopt op 14-08-1801 in Hulhuizen. Bij de doop van Mathijs was de volgende getuige aanwezig: Dorothea Burgers (1762-1801) [zie 1.1.9.10] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Mathijs: In de huwelijksakte wordt de juiste doopdatum genoemd, in het bevolkingsregister van 1850 wordt onterecht de datum van zijn eerder geboren broer genoemd.
Mathijs is overleden op 29-03-1872 in Gendt, 70 jaar oud.
Adressen:
01-04-1831     Huis nummer 139, Gendt
22-04-1833     Huis nummer 139, Gendt
09-08-1835     Wijk E huis nummer 39, Gendt
25-02-1838     Wijk E huis nummer 39, Gendt
14-09-1840     Wijk E no 39, Gendt
11-10-1842     Wijk E no 39, Gendt
03-04-1847     Wijk E no 39, Gendt
1850     Wijk E no 39, Gendt
1856     Gendt
1872     Gendt
Beroepen:
1830     Landbouwer
1831     Landbouwer
1833     Landbouwer
1835     Landbouwer
1838     Landbouwer
1840     Landbouwer
1842     Landbouwer
1847     Landbouwer
1856     Landbouwer
1872     Tabakplanter
Mathijs trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1830 in Gendt met Elisabeth Joosten, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 22-10-1805 in Gendt, dochter van Hendrik Joosten en Dorothea Huijsman. Zij is gedoopt op 22-10-1805 in Hulhuizen. Elisabeth is overleden vóór 1856, ten hoogste 51 jaar oud.
Kinderen van Mathijs en Elisabeth:
1 Aleida Burgers, geboren op 01-04-1831 in Gendt. Volgt 1.1.9.1.2.1.
2 Theodora Burgers [1.1.9.1.2.2], geboren op 22-04-1833 om 17:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1833.
Adres:
22-04-1833     Huis nummer 139, Gendt (Geboorteadres)
3 Johanna Burgers [1.1.9.1.2.3], geboren op 09-08-1835 om 09:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1835. Johanna is overleden op 09-09-1916 in Arnhem, 81 jaar oud.
Adres:
09-08-1835     Wijk E huis nummer 39, Gendt (Geboorteadres)
4 Hendrina Burgers, geboren op 25-02-1838 in Gendt. Volgt 1.1.9.1.2.4.
5 Anna Maria Burgers [1.1.9.1.2.5], geboren op 25-02-1838 om 16:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1838. Anna is overleden op 28-02-1838 in Gendt, 3 dagen oud.
Notitie bij Anna: Tweeling met zus Hendrina.
Adres:
25-02-1838     Wijk E huis nummer 39, Gendt (Geboorteadres)
6 Anna Maria Burgers [1.1.9.1.2.6], geboren op 14-09-1840 om 16:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1840.
Adres:
14-09-1840     Wijk E no 39, Gendt (Geboorteadres)
7 Alberta Burgers [1.1.9.1.2.7], geboren op 11-10-1842 om 13:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1842. Alberta is overleden op 15-04-1922 in Gendt, 79 jaar oud.
Adres:
11-10-1842     Wijk E no 39, Gendt (Geboorteadres)
8 Burgert Hendrikus Burgers, geboren op 03-04-1847 in Gendt. Volgt 1.1.9.1.2.8.
1.1.9.1.2.1 Aleida Burgers is geboren op 01-04-1831 om 06:00 in Gendt, dochter van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.1.2) en Elisabeth Joosten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1831. Aleida is overleden op 11-10-1906 in Gendt, 75 jaar oud.
Adres:
01-04-1831     Huis nummer 139, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
1856     Zonder beroep
Aleida trouwde, 24 jaar oud, op 24-01-1856 in Gendt met Rudolph Gerrits, 29 jaar oud. Rudolph is geboren op 19-10-1826 in Gendt, zoon van Antonius Gerits en Theodora Dericksen. Rudolph is overleden na 1872, minstens 46 jaar oud. Rudolph is weduwnaar van Johanna Huijsman (1825-1855), met wie hij trouwde op 12-04-1850 in Gendt.
Adressen:
01-05-1850     Wijk A no 13, Gendt
1872     Gendt
Beroepen:
1850     Kleermaker
1856     Kleermaker
1872     Kleermaker
Getuige bij:
31-01-1872     huwelijk Johannes Milder (1838-1898) en Hendrina Burgers (1838-1918) [zie 1.1.9.1.2.4]    [zwager bruid]
1.1.9.1.2.4 Hendrina Burgers is geboren op 25-02-1838 om 15:30 in Gendt, dochter van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.1.2) en Elisabeth Joosten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1838. Hendrina is overleden op 03-09-1918 in Nichols (iowa-America), 80 jaar oud. Zij is begraven in West Liberty (Amerika-Iowa).
Notitie bij overlijden van Hendrina: Mount Calvary Cementery
Notitie bij Hendrina: Tweeling met zus Anna Maria.
Adres:
25-02-1838     Wijk E huis nummer 39, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
1872     Zonder beroep
Hendrina trouwde, 33 jaar oud, op 31-01-1872 in Gendt met Johannes Milder, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrina en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Rudolph Gerrits (1826-na 1872) [zie 1.1.9.1.2.1] [zwager bruid].
Notitie bij het huwelijk van Hendrina en Johannes: minstens 6 kinderen
Johannes is geboren op 10-02-1838 in Gendt, zoon van Willem Milder en Johanna Vos. Johannes is overleden op 29-09-1898 in West Liberty (Amerika-Iowa), 60 jaar oud.
Adres:
1872     Gendt
Beroep:
1872     Arbeider
Kinderen van Hendrina en Johannes:
1 Elizabeth Milder [1.1.9.1.2.4.1], geboren op 16-10-1872 in West Liberty (Amerika-Iowa). Elizabeth is overleden op 09-08-1942 in (Amerika), 69 jaar oud.
2 William Stephen (Will) Milder [1.1.9.1.2.4.2], geboren op 01-08-1874 in West Liberty (Amerika-Iowa). Will is overleden op 11-05-1943 in West Branch (Amerika-Iowa), 68 jaar oud.
3 Harry Mathew Milder [1.1.9.1.2.4.3], geboren op 11-01-1876 in West Liberty (Amerika-Iowa). Harry is overleden op 11-11-1958 in West Liberty (Amerika-Iowa), 82 jaar oud.
4 Anna Maria Milder [1.1.9.1.2.4.4], geboren op 22-08-1877 in West Liberty (Amerika-Iowa). Anna is overleden op 19-11-1961 in Muscatin (Amerika-Iowa), 84 jaar oud.
5 Wilhelmina Mary Milder [1.1.9.1.2.4.5], geboren op 13-05-1879 in West Liberty (Amerika-Iowa). Wilhelmina is overleden op 31-03-1956 in Malmo (Amerika-Nebraska), 76 jaar oud.
6 John Milder [1.1.9.1.2.4.6], geboren op 08-11-1883 in West Liberty (Amerika-Iowa). John is overleden op 13-04-1963 in Iowa City (Amerika - Iowa), 79 jaar oud.
1.1.9.1.2.8 Burgert Hendrikus Burgers is geboren op 03-04-1847 om 22:00 in Gendt, zoon van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.1.2) en Elisabeth Joosten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1847. Burgert is overleden op 13-04-1918 in Gendt, 71 jaar oud.
Adressen:
03-04-1847     Wijk E no 39, Gendt (Geboorteadres)
18-02-1879     Wijk E 28, Gendt
25-07-1880     Wijk E 31, Gendt
07-02-1882     Wijk E 55, Gendt
08-08-1883     Wijk E 55, Gendt
02-03-1885     Wijk E 55, Gendt
28-01-1886     Wijk E 55, Gendt
01-06-1888     Wijk E 55, Gendt
30-04-1889     Wijk E 55, Gendt
13-04-1890     Wijk E 56, Gendt
03-04-1892     Wijk E 56, Gendt
Beroepen:
1879     Landbouwer
1880     Visser
1882     Landbouwer
1883     Visser
1885     Visser
1886     Visser
1888     Visser
1889     Visser
1890     Visser
1892     Planter
Burgert trouwde, 31 jaar oud, op 22-05-1878 in Gendt met Helena Janssen, 25 of 26 jaar oud. Helena is geboren in 1852. Helena is overleden op 24-02-1921 in Gendt, 68 of 69 jaar oud.
Kinderen van Burgert en Helena:
1 Elizabeth Burgers [1.1.9.1.2.8.1], geboren op 18-02-1879 om 07:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1879.
Adres:
18-02-1879     Wijk E 28, Gendt (Geboorteadres)
2 Hermanus Albertus Jacobus Burgers [1.1.9.1.2.8.2], geboren op 25-07-1880 om 08:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1880.
Adres:
25-07-1880     Wijk E 31, Gendt (Geboorteadres)
3 Gerarda Theodora Burgers [1.1.9.1.2.8.3], geboren op 07-02-1882 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1882.
Adres:
07-02-1882     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
4 Johannes Matheus Burgers [1.1.9.1.2.8.4], geboren op 08-08-1883 om 15:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1883.
Adres:
08-08-1883     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
5 Theodora Johanna Burgers [1.1.9.1.2.8.5], geboren op 02-03-1885 om 18:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1885.
Adres:
02-03-1885     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
6 Antonius Hendrikus Burgers [1.1.9.1.2.8.6], geboren op 28-01-1886 om 16:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1886.
Adres:
28-01-1886     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
7 Maria Hendrina Burgers [1.1.9.1.2.8.7], geboren op 28-12-1886 om 01:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1886.
Adres:
28-12-1886     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
8 Hendrikus Johannes Burgers [1.1.9.1.2.8.8], geboren op 01-06-1888 om 15:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1888. Hendrikus is overleden op 10-07-1888 in Gendt, 1 maand oud.
Adres:
01-06-1888     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
9 Johannes Hendrikus Burgers [1.1.9.1.2.8.9], geboren op 30-04-1889 om 14:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1889.
Adres:
30-04-1889     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
10 Wilhelmina Johanna Burgers [1.1.9.1.2.8.10], geboren op 13-04-1890 om 15:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1890.
Adres:
13-04-1890     Wijk E 56, Gendt (Geboorteadres)
11 Hermanus Albertus Burgers [1.1.9.1.2.8.11], geboren op 03-04-1892 om 22:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1892.
Adres:
03-04-1892     Wijk E 56, Gendt (Geboorteadres)
1.1.9.2 Joes (Jan) Borgers is geboren in Gendt, zoon van Matthias Borgers (Mathijs) Gossen (zie 1.1.9) en Anna Maria Dercksen. Hij is gedoopt op 17-02-1750 in Hulhuizen. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Goossen Borgers (1703-1772) [zie 1.1.2] [oom vaderszijde]. Jan is overleden op 25-02-1835 om 02:00 in Gendt, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1835. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Matheus Beurgers (1788-1850) [zie 1.1.9.2.4] [zoon].
Adressen:
05-02-1817     Bemmel
1829     Ooij
1830     Ooij
25-02-1835     Huis nummer 36, Gendt (Adres van overlijden)
Beroepen:
Steen- en pannenbakker
1814     Steenbakker
05-02-1817     Steenbakker
1822     Steenbakker
1823     Steenbakker
25-02-1835     Zonder beroep
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1775 in Gendt met Elizabeth van Geijn, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 29-09-1775 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Borgers (1751-1827) [zie 1.1.9.3] [broer bruidegom] en Bertha Borgers (geb. 1766) [zie 1.1.9.11] [zus bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-10-1775 in Hulhuizen. Elizabeth is geboren omstreeks 1750, dochter van Joannes (Jan) van Geijn en Wilhelmina Engelen. Elizabeth is overleden vóór 1788, ten hoogste 38 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 28-03-1788 in Gendt met Petronilla (Peternel) Holl, 28 jaar oud, nadat zij op 28-03-1788 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-04-1788 in Hulhuizen. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Peternel waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Borgers (1751-1827) [zie 1.1.9.3] [broer bruidegom] en Bertha Borgers (geb. 1766) [zie 1.1.9.11] [zus bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Peternel: Het huwelijk is een ’moetje’.
Peternel is geboren in Haalderen, dochter van Mattijs Hol en Hendrina Dane. Zij is gedoopt op 26-03-1760 in Hulhuizen. Peternel is overleden op 04-09-1829 om 05:00 in Hulhuizen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1829. Bij de overlijdensaangifte van Peternel waren de volgende getuigen aanwezig: Matheus Beurgers (1788-1850) [zie 1.1.9.2.4] [zoon] en Theodorus Burgers (1803-1871) [zie 1.1.9.2.11] [zoon].
Notitie bij Peternel: Ook Petronella Hol
Adressen:
1788     Haalderen
1829     Nummer 3, Hulhuizen (Adres van overlijden (huis van zoon Theodorus))
Kinderen van Jan en Elizabeth:
1 Henrica Beurgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.2.1.
2 Joannes Beurgers [1.1.9.2.2], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 02-11-1779 in Hulhuizen. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Anna Maria Dercksen (geb. ±1715) [zie 1.1.9] [grootmoeder vaderszijde] en Joannes (Jan) van Geijn (geb. ±1720) [grootvader moederszijde]. Joannes is overleden op 05-10-1822 in Bemmel, 42 jaar oud.
Beroep:
Flankeur (Bij de 13e afdeling der Nationale Militie.)
3 Elizabeth Beurgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.2.3.
Kinderen van Jan en Peternel:
4 Matheus Beurgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.2.4.
5 Henricus (Hendrik) Beurgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.2.5.
6 Antonius (Antoon) Beurgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.2.6.
7 Anna Maria Beurgers [1.1.9.2.7], geboren in Gendt. Zij is gedoopt op 16-11-1792 in Hulhuizen. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Mathijs Gossen (1713-±1785) [zie 1.1.9] [grootvader vaderszijde].
8 Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.2.8.
9 Maria Beurgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.2.9.
10 Burchardus Beurgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.2.10.
11 Theodorus Burgers, geboren op 10-02-1803 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.11.
12 Gerardus (Gradus) Burgers, geboren op 20-01-1805 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.12.
1.1.9.2.1 Henrica Beurgers is geboren in Gendt, dochter van Joes (Jan) Borgers (zie 1.1.9.2) en Elizabeth van Geijn. Zij is gedoopt op 26-03-1776 in Hulhuizen. Bij de doop van Henrica waren de volgende getuigen aanwezig: Mathijs Gossen (1713-±1785) [zie 1.1.9] [grootvader vaderszijde] en Wilhelmina Engelen (geb. ±1720) [grootmoeder moederszijde]. Henrica is overleden op 03-03-1847 in Lent, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1847.
Beroep:
1884     Warmoezenierster ((bij leven))
Henrica trouwde, 32 jaar oud, op 17-07-1808 in Lent met Jan Janssen, 33 jaar oud. Jan is geboren op 22-11-1774 in Lent, zoon van Jan Janssen en Johanna Geutjes. Hij is gedoopt op 22-11-1774 in Eimeren. Jan is overleden op 01-06-1858 in Lent, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1858. Jan is weduwnaar van Theodora Holleman (±1775-vóór 1808), met wie hij trouwde op 02-04-1793 in Eimeren.
Beroepen:
1844     Warmoezenier
1849     Arbeider
1884     Warmoezenier
Kinderen van Henrica en Jan:
1 Theodorus Janssen [1.1.9.2.1.1], geboren omstreeks 1811 in Lent. Theodorus is overleden op 11-02-1826 in Elst, ongeveer 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1826.
2 Elisabeth Janssen, geboren op 11-04-1813 in Lent. Volgt 1.1.9.2.1.2.
3 Johannes Janssen, geboren in 1815 in Lent. Volgt 1.1.9.2.1.3.
4 Anna Maria Janssen, geboren in 1821 in Lent. Volgt 1.1.9.2.1.4.
1.1.9.2.1.2 Elisabeth Janssen is geboren op 11-04-1813 in Lent, dochter van Jan Janssen en Henrica Beurgers (zie 1.1.9.2.1). Elisabeth is overleden op 09-11-1889 in Huissen, 76 jaar oud.
Beroep:
1853     Tabakplantster
Elisabeth:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1839 in Elst met Gerardus Lijser, 28 jaar oud. Gerardus is geboren op 03-06-1810 in Huissen. Gerardus is overleden vóór 1853, ten hoogste 43 jaar oud.
Beroep:
1839     Groenboer
(2) begon een relatie, 40 jaar oud, op 19-11-1853 in Huissen met Hendrik Degen, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 18-02-1825 in Elst.
Beroep:
1853     Dienstknecht
1.1.9.2.1.3 Johannes Janssen is geboren in 1815 in Lent, zoon van Jan Janssen en Henrica Beurgers (zie 1.1.9.2.1).
Beroep:
1849     Warmoezenier
Johannes trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 02-06-1849 in Elst met Helena van Kempen, 31 of 32 jaar oud. Helena is geboren in 1817 in Lent, dochter van Geurt van Kempen en Johanna van Bronswijk. Helena is overleden op 24-05-1893 in Elst, 75 of 76 jaar oud.
Beroep:
1849     Warmoezenierster
1.1.9.2.1.4 Anna Maria Janssen is geboren in 1821 in Lent, dochter van Jan Janssen en Henrica Beurgers (zie 1.1.9.2.1). Anna is overleden op 04-03-1884 in Lent, 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1884. Anna trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 01-08-1844 in Elst met Gerhardus Sanders, 34 of 35 jaar oud. Gerhardus is geboren in 1809 in Bemmel. Gerhardus is overleden vóór 1884, ten hoogste 75 jaar oud. Gerhardus is weduwnaar van Hendrica Hoogveld (±1809-vóór 1844), met wie hij trouwde vóór 1844.
Beroep:
1844     Landbouwer
1.1.9.2.3 Elizabeth Beurgers is geboren in Gendt, dochter van Joes (Jan) Borgers (zie 1.1.9.2) en Elizabeth van Geijn. Zij is gedoopt op 13-04-1785 in Hulhuizen. Bij de doop van Elizabeth was de volgende getuige aanwezig: Borgert Borgers (1749-1827) [zie 1.1.9.1] [oom vaderszijde]. Elizabeth is overleden op 21-10-1842 in Silvolde, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1842.
Beroep:
1815     Huishoudster
Elizabeth trouwde, 29 jaar oud, op 12-04-1815 in Heteren met Henricus Johannes Roes, 18 of 19 jaar oud. Henricus is geboren in 1796 in Heteren. Henricus is overleden op 02-10-1847 in Wijnbergen, 50 of 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1847.
Beroepen:
1836     Landbouwer
1842     Landbouwer
1847     Landbouwer
Kind van Elizabeth en Henricus:
1 Bernardus Johannes Roes, geboren in 1816 in Heteren. Volgt 1.1.9.2.3.1.
1.1.9.2.3.1 Bernardus Johannes Roes is geboren in 1816 in Heteren, zoon van Henricus Johannes Roes en Elizabeth Beurgers (zie 1.1.9.2.3). Bernardus is overleden op 11-10-1874 in Wijnbergen, 57 of 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1874.
Beroepen:
1836     Boer
1860     Landbouwer
1874     Landbouwer
Bernardus:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 13-02-1836 in Bergh met Anna Lucassen, 23 of 24 jaar oud. Anna is geboren in 1812 in Bergh, dochter van Willem Lucassen en Johanna Herfkens. Anna is overleden op 12-05-1859 in Wijnbergen, 46 of 47 jaar oud.
Beroepen:
Landbouwster
1836     Boerin
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 18-12-1860 in Bergh met Willemina Pelgrim, 21 of 22 jaar oud. Willemina is geboren in 1838 in Bergh.
1.1.9.2.4 Matheus Beurgers is geboren in Gendt, zoon van Joes (Jan) Borgers (zie 1.1.9.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Hij is gedoopt op 18-09-1788 in Hulhuizen. Matheus is overleden op 31-08-1850 in Gendt, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1850.
Adressen:
04-04-1817     Huis nummer 36, Gendt
27-05-1820     Huis nummer 36, Gendt
1826     Huis nummer 36, Gendt
12-04-1827     Huis nummer 36, Gendt
03-05-1829     Huis nummer 36, Gendt
25-02-1835     Gendt
1840     Gendt
1848     Gendt
Beroepen:
1814     Steenbakker
1815     Opziender (Op de steenoven te Bemmel.)
1817     Steenbakker
1819     Steenbakker
1820     Steenbakker
1824     Steenbakker
1826     Steenbakker
1827     Steenbakker
1829     Steenbakker
25-02-1835     Steenbakker
1840     Steenbakker
1843     Steenbakker
1844     Steenbakkersbaas
1847     Steenbakkersbaas
1848     Steenbakkersbaas
1850     Landbouwer
1854     Steenbakker ((bij leven))
1865     Timmerman ((bij leven))
Getuige bij:
05-09-1829     overlijdensaangifte Peternel Holl (1760-1829) [zie 1.1.9.2]    [zoon]
25-02-1835     overlijdensaangifte Jan Borgers (1750-1835) [zie 1.1.9.2]    [zoon]
Matheus trouwde, 25 jaar oud, op 08-07-1814 in Bemmel met Joanna Dericksen, 28 jaar oud. Joanna is geboren in Elst, dochter van Roedolphus (Roelof) Dericksen en Bernardina Hendricksen. Zij is gedoopt op 13-02-1786 in Elst. Joanna is overleden op 07-02-1864 in Erlecom, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1864.
Adres:
13-02-1786     Buurtschap Reeth, Elst (Doop adres)
Beroep:
1814     Dienstmaagd
Kinderen van Matheus en Joanna:
1 Johannes (Jan) Beurgers, geboren op 30-11-1815 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.4.1.
2 Berndin Burgers, geboren op 04-04-1817 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.4.2.
3 Rudolf Burgers, geboren op 16-03-1819 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.4.3.
4 Hendrica Johanna Theodora Burgers [1.1.9.2.4.4], geboren omstreeks 1820. Hendrica is overleden vóór 1850, ten hoogste 30 jaar oud.
5 Mathijs Burgers [1.1.9.2.4.5], geboren op 27-05-1820 om 22:00 in Gendt.
Notitie bij de geboorte van Mathijs: Tweeling met broer Willem.
Mathijs is overleden op 09-09-1820 in Gendt, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Mathijs: 3 maanden oud
Adres:
27-05-1820     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
6 Willem Burgers [1.1.9.2.4.6], geboren op 27-05-1820 om 22:00 in Gendt.
Notitie bij de geboorte van Willem: Tweeling met broer Matthijs.
Willem is overleden op 27-05-1844 in Gendt, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1844.
Adres:
27-05-1820     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
7 Hendrik Burgers [1.1.9.2.4.7], geboren op 17-05-1822 in Gendt. Hendrik is overleden op 03-05-1828 in Gendt, 5 jaar oud.
8 Maria Burgers [1.1.9.2.4.8], geboren op 30-03-1824 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1824. Maria is overleden op 01-06-1829 in Gendt, 5 jaar oud.
9 Theodora Burgers [1.1.9.2.4.9], geboren op 21-01-1826 om 16:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1826. Theodora is overleden op 23-04-1843 in Gendt, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1843.
Adres:
21-01-1826     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
10 Albert Burgers [1.1.9.2.4.10], geboren op 12-04-1827 om 22:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1827. Albert is overleden op 22-03-1847 in Gendt, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1847.
Adres:
12-04-1827     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
11 Hendrik Burgers, geboren op 03-05-1829 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.4.11.
1.1.9.2.4.1 Johannes (Jan) Beurgers is geboren op 30-11-1815 in Bemmel, zoon van Matheus Beurgers (zie 1.1.9.2.4) en Joanna Dericksen. Jan is overleden op 01-06-1865 in Erlecom, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1865.
Adressen:
1840     Pannerden
10-06-1845     Wijk A no 37, Gendt
van 26-06-1849 tot 15-12-1854     Wijk B no 50, Gendt
15-12-1854     Erlecom
Beroepen:
1840     Steenbakker (te Pannerden)
01-05-1844     Steenovenbaas
1845     Tapper
1849     Steenbakker
11-10-1852     Pannenbakker (Tot 1 mei 1858 verhuurt Abraham Latz, bankier te Kleef, alle bezittingen in de buitenpolder van Gendt (groot 11,5 Ha. voor 450 gulden per jaar) aan Jan. Tevens wordt de pannenfabriek voor hem gereserveerd.)
1865     Herbergier
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 14-02-1840 in Gendt met Petronella Hendriks, 32 jaar oud. Petronella is geboren op 07-02-1808 in Gendt, dochter van Gerardus Hendriks en Flora Kregting. Petronella is overleden na 1865, minstens 57 jaar oud.
Beroepen:
Herbergierster (in Erlekom)
1840     Zonder beroep
Kinderen van Jan en Petronella:
1 Theodorus Burgers [1.1.9.2.4.1.1], geboren in 1840.
2 Johanna Flora Burgers [1.1.9.2.4.1.2], geboren op 10-01-1841 in Pannerden. Johanna is overleden op 06-02-1841, 27 dagen oud.
3 Nn Burgers [1.1.9.2.4.1.3], levenloos geboren kind, geboren op 13-04-1842.
4 Mathias Gerardus Burgers, geboren op 26-02-1843 in Pannerden. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.
5 Theodora Flora Burgers, geboren op 10-06-1845 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.4.1.5.
6 Gradus Albertus Burgers, geboren op 26-06-1849 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.4.1.6.
1.1.9.2.4.1.4 Mathias Gerardus Burgers is geboren op 26-02-1843 in Pannerden, zoon van Johannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.9.2.4.1) en Petronella Hendriks. Mathias is overleden op 24-01-1923 in Nijmegen, 79 jaar oud.
Adressen:
1872     Erlecom
24-06-1901     Ubbergen
Beroepen:
1869     Herbergier
na 1869     Steenbaas
1872     Steenfabrikant
06-06-1876     Steenfabrikant
24-06-1901     Bouwkundige
1915     Schipper
Mathias trouwde, 28 jaar oud, op 15-02-1872 in Leuth met Geertruida Allegonda Pruijs, ongeveer 27 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1845. Geertruida is overleden na 1901, minstens 56 jaar oud.
Beroep:
24-06-1901     Zonder beroep
Kinderen van Mathias en Geertruida:
1 Johannes Hermanes Burgers, geboren op 31-01-1874 in Erlecom. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.1.
2 Hermanus Gradus Burgers, geboren op 26-02-1875 in Erlecom. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.2.
3 Maria Petronella Burgers, geboren op 06-06-1876 in Erlecom. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.3.
4 Theodorus Gerardus Burgers, geboren op 09-11-1877 in Erlecom. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.4.
5 Petronella Wilhelmina Burgers [1.1.9.2.4.1.4.5], geboren op 01-01-1880 in Erlecom.
6 Wilhelmus Hermanus Burgers, geboren op 21-10-1882 in Erlecom. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.6.
7 Theodora Maria Burgers, geboren op 05-01-1885 in Erlecom. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.7.
8 Gerhardus Mathias Burgers, geboren op 29-01-1888 in Erlecom. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.8.
1.1.9.2.4.1.4.1 Johannes Hermanes Burgers is geboren op 31-01-1874 in Erlecom, zoon van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Johannes is overleden op 04-11-1917 in Arnhem, 43 jaar oud. Johannes trouwde met Theodora Peters. Theodora is geboren omstreeks 1875.
1.1.9.2.4.1.4.2 Hermanus Gradus Burgers is geboren op 26-02-1875 in Erlecom, zoon van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs.
Adres:
24-06-1901     Ubbergen
Beroep:
24-06-1901     Bouwkundige
Hermanus trouwde, 26 jaar oud, op 24-06-1901 in Noordwijk met Theodora Wilhelmina van der Zalm, ongeveer 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hermanus en Theodora was de volgende getuige aanwezig: Gradus Albertus Burgers (1849-1917) [zie 1.1.9.2.4.1.6] [oom vaderszijde bruidegom]. Theodora is geboren omstreeks 1873 in Noordwijkerhout, dochter van Willem van der Zalm en Johanna Antonia Hoorsting.
Adres:
24-06-1901     Noordwijk
Beroep:
24-06-1901     Zonder beroep
Kinderen van Hermanus en Theodora:
1 Tonnie Burgers [1.1.9.2.4.1.4.2.1], geboren omstreeks 1900. Tonnie is overleden in Soerabaja (Indonesië).
Notitie bij overlijden van Tonnie: Overleden in een kamp.
2 Herman Burgers [1.1.9.2.4.1.4.2.2], geboren omstreeks 1900.
Beroep:
consul-Generaal (te Haïti)
3 Wim Burgers [1.1.9.2.4.1.4.2.3], geboren omstreeks 1900.
Beroep:
Docent (Wiskunde te Den Haag)
4 Charles Burgers [1.1.9.2.4.1.4.2.4], geboren omstreeks 1900.
Beroep:
Bouwkundige
5 Truus Burgers [1.1.9.2.4.1.4.2.5], geboren omstreeks 1900.
Beroep:
Inspectrice (Basisonderwijs te Tilburg)
1.1.9.2.4.1.4.3 Maria Petronella Burgers is geboren op 06-06-1876 om 03:00 in Erlecom, dochter van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1876. Maria is overleden in Rotterdam. Maria bleef kinderloos. Maria trouwde met H. Smits. H. is geboren omstreeks 1875.
Beroep:
Hoofdonderwijzer (te Elst)
1.1.9.2.4.1.4.4 Theodorus Gerardus Burgers is geboren op 09-11-1877 in Erlecom, zoon van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Theodorus is overleden op 06-05-1926 in Vught, 48 jaar oud. Theodorus trouwde met Sibilla Everdina Johanna Mulder. Sibilla is geboren omstreeks 1875.
1.1.9.2.4.1.4.6 Wilhelmus Hermanus Burgers is geboren op 21-10-1882 in Erlecom, zoon van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Wilhelmus is overleden op 12-05-1942 in Grevenbricht, 59 jaar oud. Wilhelmus trouwde met M. Filiart. M. is geboren omstreeks 1880.
Kinderen van Wilhelmus en M.:
1 Theo Burgers [1.1.9.2.4.1.4.6.1], geboren omstreeks 1910.
Adres:
Grevenbricht
Beroep:
Vrachtrijder
2 Truus Burgers, geboren omstreeks 1910. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.6.2.
1.1.9.2.4.1.4.6.2 Truus Burgers is geboren omstreeks 1910, dochter van Wilhelmus Hermanus Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4.6) en M. Filiart. Truus trouwde met H. Smeets. H. is geboren omstreeks 1910.
Adres:
Grevenbricht
Beroep:
Veehandelaar
1.1.9.2.4.1.4.7 Theodora Maria Burgers is geboren op 05-01-1885 in Erlecom, dochter van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Theodora is overleden op 16-03-1917 in Nijmegen, 32 jaar oud. Theodora trouwde, 30 jaar oud, op 12-10-1915 in Nijmegen met Wilhelmus (Willem) Thunnissen, 30 jaar oud. Willem is geboren op 09-01-1885 in Ubbergen, zoon van Johannes Thunnissen en Maria Geertruida Jeuken. Willem is overleden op 14-04-1967, 82 jaar oud. Hij is begraven in Heemstede.
Beroep:
1915     Aannemer
1.1.9.2.4.1.4.8 Gerhardus Mathias Burgers is geboren op 29-01-1888 in Erlecom, zoon van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs.
Adres:
Heerlen
Gerhardus:
(1) trouwde, ten hoogste 55 jaar oud, vóór 1943 met Anna Maria Augusta America, ten hoogste 53 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1890.
(2) trouwde, 55 jaar oud, in 09-1943 met Maria Christina Elisabeth Ritzen, ongeveer 53 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1890.
Kinderen van Gerhardus en Anna:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.8.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.8.2.
3 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.4.1.4.8.3.
1.1.9.2.4.1.4.8.1 Niet publiceren, dochter van Gerhardus Mathias Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4.8) en Anna Maria Augusta America. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.4.1.4.8.2 Niet publiceren, zoon van Gerhardus Mathias Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4.8) en Anna Maria Augusta America. Hij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.4.1.4.8.3 Niet publiceren, zoon van Gerhardus Mathias Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.4.8) en Anna Maria Augusta America. Hij trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.4.1.4.8.3.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.4.1.4.8.3.2].
1.1.9.2.4.1.5 Theodora Flora Burgers is geboren op 10-06-1845 om 22:00 in Gendt, dochter van Johannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.9.2.4.1) en Petronella Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1845.
Adres:
10-06-1845     Wijk A no 37, Gendt (Geboorteadres)
Theodora trouwde, 23 jaar oud, op 19-08-1868 in Ubbergen met Theodorus Johannes Burgers, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodora en Theodorus: Theodorus en Theodora zijn achterneef/nicht.
Zie 1.1.9.2.11.9 voor persoonsgegevens van Theodorus.
Kinderen van Theodora en Theodorus:
1 Petronella Burgers [1.1.9.2.4.1.5.1], geboren op 28-09-1869.
2 Johan Burgers [1.1.9.2.4.1.5.2], geboren op 15-12-1870 om 04:00 in Ooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1870.
3 Maria Burgers [1.1.9.2.4.1.5.3], geboren in 1873. Maria is overleden op 16-05-1876 in Ooij, 2 of 3 jaar oud.
1.1.9.2.4.1.6 Gradus Albertus Burgers is geboren op 26-06-1849 om 20:00 in Gendt, zoon van Johannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.9.2.4.1) en Petronella Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1849. Gradus is overleden op 30-05-1917 in Wamel, 67 jaar oud.
Adressen:
26-06-1849     Wijk B no 50, Gendt (Geboorteadres)
24-06-1901     Bemmel
Beroep:
24-06-1901     Hotelhouder
Getuige bij:
24-06-1901     huwelijk Hermanus Gradus Burgers (geb. 1875) en Theodora Wilhelmina van der Zalm (geb. ±1873) [zie 1.1.9.2.4.1.4.2]    [oom vaderszijde bruidegom]
Gradus trouwde met Maria Cornelissen. Maria is geboren omstreeks 1850 in Ubbergen. Maria is overleden in Bemmel.
Kind van Gradus en Maria:
1 Ruthgerus L. Burgers, geboren op 06-08-1893 in Angerlo. Volgt 1.1.9.2.4.1.6.1.
1.1.9.2.4.1.6.1 Ruthgerus L. Burgers is geboren op 06-08-1893 in Angerlo, zoon van Gradus Albertus Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.6) en Maria Cornelissen. Ruthgerus is overleden op 02-11-1967 in Venlo, 74 jaar oud. Ruthgerus trouwde met M. P. E. Janssen. M. is geboren op 10-04-1898. M. is overleden op 15-03-1972 in Venlo, 73 jaar oud.
Kind van Ruthgerus en M.:
1 Gerardus Albertus Burgers, geboren op 15-05-1930 in Venlo. Volgt 1.1.9.2.4.1.6.1.1.
1.1.9.2.4.1.6.1.1 Gerardus Albertus Burgers is geboren op 15-05-1930 in Venlo, zoon van Ruthgerus L. Burgers (zie 1.1.9.2.4.1.6.1) en M. P. E. Janssen. Gerardus is overleden op 14-09-1972 in Utrecht, 42 jaar oud. Gerardus trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Gerardus en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.4.1.6.1.1.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.4.1.6.1.1.2].
3 Niet publiceren [1.1.9.2.4.1.6.1.1.3].
1.1.9.2.4.2 Berndin Burgers is geboren op 04-04-1817 om 06:00 in Gendt, dochter van Matheus Beurgers (zie 1.1.9.2.4) en Joanna Dericksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1817. Berndin is overleden op 29-06-1859 in Gendt, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1859.
Adres:
04-04-1817     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
Berndin trouwde, 23 jaar oud, op 16-09-1840 in Gendt met Fredericus Joannes (Frederik) Pruijn, 32 jaar oud. Frederik is een zoon van Antonius Pruijn en Goswina Maria Sebus. Hij is gedoopt op 28-06-1808 in Gendt. Frederik is overleden na 1859, minstens 51 jaar oud.
Beroepen:
Herbergier
1840     Grondeigenaar en landbouwer
1.1.9.2.4.3 Rudolf Burgers is geboren op 16-03-1819 om 03:00 in Gendt, zoon van Matheus Beurgers (zie 1.1.9.2.4) en Joanna Dericksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1819. Rudolf is overleden op 24-11-1857 in Deest, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1857.
Adressen:
07-06-1848     Wijk A no 37, Gendt
26-09-1850     Wijk A no 37, Gendt
11-05-1852     Wijk A no 47, Gendt
05-05-1855     Wijk A no 47, Gendt
Beroepen:
1848     Dagloner
1848     Dagloner
1850     Dagloner
1852     Dagloner
1855     Tabaksplanter
1857     Arbeider
Rudolf trouwde, 28 jaar oud, op 02-02-1848 in Gendt met Gerrarda van den Hoff, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rudolf en Gerrarda: Gerrarda is bij het huwelijk al zwanger.
Gerrarda is geboren op 17-09-1820 in Wamel, dochter van Arnoldus van den Hof en Hendrina Arts. Gerrarda is overleden na 1857, minstens 37 jaar oud.
Beroep:
1848     Dienstmeid
Kinderen van Rudolf en Gerrarda:
1 Hendrina Johanna Theodora Burgers [1.1.9.2.4.3.1], geboren op 07-06-1848 om 22:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1848.
Adres:
07-06-1848     Wijk A no 37, Gendt (Geboorteadres)
2 Mathijs Arnoldus Burgers [1.1.9.2.4.3.2], geboren op 26-09-1850 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1850.
Adres:
26-09-1850     Wijk A no 37, Gendt (Geboorteadres)
3 Mathijs Arnoldus Burgers, geboren op 11-05-1852 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.4.3.3.
4 Johanna Clara Burgers [1.1.9.2.4.3.4], geboren op 05-05-1855 om 17:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1855. Johanna is overleden op 19-12-1873, 18 jaar oud.
Adres:
05-05-1855     Wijk A no 47, Gendt (Geboorteadres)
1.1.9.2.4.3.3 Mathijs Arnoldus Burgers is geboren op 11-05-1852 om 11:00 in Gendt, zoon van Rudolf Burgers (zie 1.1.9.2.4.3) en Gerrarda van den Hoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1852.
Adres:
11-05-1852     Wijk A no 47, Gendt (Geboorteadres)
Mathijs trouwde, 31 jaar oud, op 18-09-1883 in Zoeterwoude met Maria Johanna Dingjan, 24 jaar oud. Maria is geboren op 06-09-1859 in Zoeterwoude-Dorp, dochter van Johannes Dingjan en Margritha van den Heuvel.
Kinderen van Mathijs en Maria:
1 Rudolf Johannes Burgers, geboren omstreeks 1892. Volgt 1.1.9.2.4.3.3.1.
2 Johannes Mathijs Antonius (Jan) Burgers, geboren op 04-02-1897 in Den Haag. Volgt 1.1.9.2.4.3.3.2.
1.1.9.2.4.3.3.1 Rudolf Johannes Burgers is geboren omstreeks 1892, zoon van Mathijs Arnoldus Burgers (zie 1.1.9.2.4.3.3) en Maria Johanna Dingjan. Rudolf trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 13-08-1913 in Amsterdam met Pieternella Steenbakker, ongeveer 21 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1892.
1.1.9.2.4.3.3.2 Johannes Mathijs Antonius (Jan) Burgers is geboren op 04-02-1897 in Den Haag, zoon van Mathijs Arnoldus Burgers (zie 1.1.9.2.4.3.3) en Maria Johanna Dingjan. Jan is overleden op 29-01-1983 in Nijmegen, 85 jaar oud. Hij is gecremeerd op 02-02-1983 in Arnhem. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 14-08-1929 in Terneuzen met Rosa Sophia Cornelia Voerman, ongeveer 21 jaar oud. Rosa is geboren omstreeks 1908.
Kind van Jan en Rosa:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.4.3.3.2.1.
1.1.9.2.4.3.3.2.1 Niet publiceren, zoon van Johannes Mathijs Antonius (Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.4.3.3.2) en Rosa Sophia Cornelia Voerman. Hij trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.4.3.3.2.1.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.4.3.3.2.1.2].
3 Niet publiceren [1.1.9.2.4.3.3.2.1.3].
1.1.9.2.4.11 Hendrik Burgers is geboren op 03-05-1829 om 14:00 in Gendt, zoon van Matheus Beurgers (zie 1.1.9.2.4) en Joanna Dericksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1829. Hendrik is overleden op 07-06-1863 in Deest, 34 jaar oud.
Adressen:
03-05-1829     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
1854     Brakel
1855     Deest
1856     Dodewaard
Beroep:
1854     Steenbakker
Overig:
Hendrik exploiteert of bezit mogelijk met zwagers meerdere steenfabrieken.
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 04-02-1854 in Vuren met Aletta Pouwlina Vogelenzang, 31 jaar oud. Aletta is geboren op 12-01-1823 in Vuren. Aletta is overleden na 1886, minstens 63 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Aletta:
1 Jasper Marienus Burgers [1.1.9.2.4.11.1], geboren op 02-02-1855 in Deest. Jasper is overleden op 30-04-1855 in Vuren, 2 maanden oud.
2 Jasper Mathijs Burgers [1.1.9.2.4.11.2], geboren op 24-02-1856 in Dodewaard. Jasper is overleden op 30-04-1857 in Dodewaard, 1 jaar oud.
3 Marinus Johannes Dirk Burgers, geboren op 15-02-1859 in Dodewaard. Volgt 1.1.9.2.4.11.3.
4 Johannes Mathijs Burgers [1.1.9.2.4.11.4], geboren op 03-04-1860 in Dodewaard. Johannes is overleden op 03-08-1860 in Dodewaard, 4 maanden oud.
5 Johanna Catharina Maria Burgers [1.1.9.2.4.11.5], geboren op 13-05-1863 in Deest.
1.1.9.2.4.11.3 Marinus Johannes Dirk Burgers is geboren op 15-02-1859 in Dodewaard, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.9.2.4.11) en Aletta Pouwlina Vogelenzang.
Beroep:
03-12-1918     Kantoorbediende
Marinus trouwde, 30 jaar oud, op 02-03-1889 in Naaldwijk met Teuntje van Duijn, 31 jaar oud, nadat zij op 15-02-1889 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Teuntje: Hier komen de stamboom van Burgers en van Duijn samen!!
Teuntje is geboren op 02-01-1858 in Naaldwijk, dochter van Eliza van Duijn en Wilhelmina Verheul.
Kinderen van Marinus en Teuntje:
1 Burgers [1.1.9.2.4.11.3.1], geboren op 09-11-1889.
2 Aletta Paulina Maria Burgers, geboren omstreeks 1895 in Amsterdam. Volgt 1.1.9.2.4.11.3.2.
1.1.9.2.4.11.3.2 Aletta Paulina Maria Burgers is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, dochter van Marinus Johannes Dirk Burgers (zie 1.1.9.2.4.11.3) en Teuntje van Duijn. Aletta trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 03-12-1918 in Bussum met August Goossen, ongeveer 23 jaar oud. August is geboren omstreeks 1895 in Yogyakarta (Indonesië), zoon van Karel John Frans August Goossen en Henriette Louise Wijnschenk.
Beroep:
03-12-1918     Handelsbediende
1.1.9.2.5 Henricus (Hendrik) Beurgers is geboren in Gendt, zoon van Joes (Jan) Borgers (zie 1.1.9.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op 22-12-1789 in Hulhuizen. Hendrik is overleden op 28-12-1863 om 17:00 in Weurt, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1863. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Stephanus Burgers (1830-1897) [zie 1.1.9.2.5.6] [zoon].
Adressen:
05-02-1817     Bemmel
20-02-1818     Bemmel
1825     Huis 33, Bemmel
vanaf 1843     Beuningen
vanaf 1862     binnenweg, Weurt
Beroepen:
20-02-1818     Tapper
1825     Tapper en Winkelier
vanaf 1840     Steenbaas (op de steenfabriek van Arnold Terwindt in de Millingerwaard)
vanaf 1843     Steenbakkersbaas (op de fabriek van J.C. Arntz (Staartjeswaard))
1846     Steenbakkersbaas
1847     Werkbaas
1850     Steenbakkersbaas
1857     Steenbakkersbaas
vanaf 1863     Compagnon Steenbakker (met Wouters en opgevolgd door zijn kleinzoon Theodorus Johannes)
28-12-1863     Steenbakkersbaas
Hendrik:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 05-02-1817 in Bemmel met Cornelia Jansen, 26 jaar oud. Cornelia is geboren in Haalderen, dochter van Joannes Jansen en Joanna Martens. Zij is gedoopt op 12-08-1790 in Hulhuizen. Cornelia is overleden op 28-09-1839 om 09:00 in Bemmel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1839.
Beroepen:
1817     Dienstmeid
1839     Arbeidster
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 22-02-1843 in Millingen met Maria Sanders, 39 jaar oud. Maria is geboren op 05-07-1803 in Driel, dochter van Peter Sanders en Elisabeth van Merwijk. Maria is overleden op 19-05-1880 in Ooij, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen van Hendrik en Cornelia:
1 Johannes (Jan) Burgers, geboren op 20-02-1818 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.
2 Johanna Burgers, geboren op 11-05-1819 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.2.
3 Donatus Burgers, geboren op 08-08-1820 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.3.
4 Albertus Burgers, geboren op 21-01-1822 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.4.
5 Theodorus Burgers, geboren op 25-04-1825 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.5.
6 Stephanus Burgers, geboren op 29-12-1830 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.6.
1.1.9.2.5.1 Johannes (Jan) Burgers is geboren op 20-02-1818 om 05:30 in Bemmel, zoon van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.9.2.5) en Cornelia Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1818. Jan is overleden op 04-10-1854 om 15:00 in Gendt, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1854.
Adressen:
19-02-1839     Wijk B no 46, Gendt
08-05-1840     Bemmel ((volgens de huwelijksakte))
11-01-1843     Wijk B no 46, Gendt
17-07-1844     Wijk B no 46, Gendt
22-01-1847     Wijk B no 46, Gendt
16-03-1849     Wijk B no 46, Gendt
01-11-1851     Wijk B no 7, Gendt (is omnummering van no 46)
14-12-1853     Wijk B no 7, Gendt
04-10-1854     Wijk B no 7, Gendt (Adres van overlijden)
Beroepen:
Steenbaas (Waarschijnlijk op de fabriek van Arnoldus Terwindt te Hulhuizen genaamd "Groot Eiland"?)
1841     Steenbakkersbaas
1843     Steenbakkersbaas
1844     Steenbakkersbaas
1847     Steenbakkersbaas
1849     Steenbakker
1850     Steenovenbaas
1851     Steenbakkersbaas
1853     Steenbakkersbaas
04-10-1854     Steenbakkersbaas
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1840 in Millingen aan de Rijn met Hendrina Tijssen, 22 jaar oud. Hendrina is geboren op 21-05-1817 om 14:00 in Millingen aan de Rijn, dochter van Wilhelmus (Willem) Tiessen en Henrica Stinessen. Hendrina is overleden op 25-03-1894 om 07:30 in Millingen aan de Rijn-Bemmel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1894. Bij de overlijdensaangifte van Hendrina was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Derksen (1848-1897) [zie 1.1.9.2.5.1.4] [schoonzoon]. Hendrina trouwde later op 08-05-1857 in Bemmel met Johann Elbert Dercks (1823-1876).
Adressen:
van 08-05-1840 tot 20-05-1840     Millingen
van 20-05-1840 tot 19-04-1855     Wijk B no 46, Gendt
19-04-1855     Doornenburg
13-11-1881     Doornenburg
10-08-1890     Bemmel
25-03-1894     Bemmel
Beroepen:
Tapster
08-01-1872     Zonder beroep
13-11-1881     Zonder beroep
10-08-1890     Zonder beroep
25-03-1894     Zonder beroep
Kinderen van Jan en Hendrina:
1 Wilhelmus Cornelis Burgers, geboren op 28-05-1841 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.5.1.1.
2 Cornelia Burgers [1.1.9.2.5.1.2], geboren op 11-01-1843 om 23:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1843. Cornelia is overleden op 16-04-1844 in Gendt, 1 jaar oud.
Adres:
11-01-1843     Wijk B no 46, Gendt (Geboorteadres)
3 Johannes (Jan) Burgers, geboren op 17-07-1844 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.
4 Cornelia Maria Burgers, geboren op 22-01-1847 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.
5 Theodorus Johannes Burgers, geboren op 16-03-1849 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.5.1.5.
6 Hendrikus Gerardus Burgers [1.1.9.2.5.1.6], geboren op 01-11-1851 om 02:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1851. Hendrikus is overleden op 23-10-1865 in Doornenburg, 13 jaar oud.
Adres:
01-11-1851     Wijk B no 7, Gendt (Geboorteadres)
7 Wilhelmina Aleida Burgers, geboren op 14-12-1853 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.5.1.7.
1.1.9.2.5.1.1 Wilhelmus Cornelis Burgers is geboren op 28-05-1841 om 16:00 in Gendt, zoon van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1) en Hendrina Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1841. Wilhelmus is overleden op 06-01-1904 in Weurt-Beuningen, 62 jaar oud. Wilhelmus bleef kinderloos.
Adres:
28-05-1841     Wijk B no 38, Gendt (Geboorteadres - Dit is niet het ouderlijk huis (dat is Wijk B no 46), maar dat van Antonie Gerits en Theodora Dericksen. Theodora is een zus van Joanna Dericksen (oudtante van Wilhelmus).)
Beroepen:
Wethouder der Gemeente Beuningen-Weurt
1862     Steenbakkersbaas
1904     Steenfabrikant
Overig:
Broedermeester de Beuningsche Processie
Lid van het Burgelijk en Parochiaal Armbestuur
Wilhelmus trouwde, 21 jaar oud, op 03-06-1862 in Weurt met Gertruda (Geertruida) Wouters, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Geertruida: Een broer van Wilhelmus (Theodorus) trouwt later met een zus (Johanna) van Gertruda.
Geertruida is geboren op 07-12-1838 in Weurt, dochter van Peter Wouters en Elisabeth Wouters. Geertruida is overleden op 06-09-1907 in Weurt, 68 jaar oud.
Beroep:
1862     Zonder beroep
nalatenschap:
27-10-1908     De nalatenschap is ongeveer 30.000 gulden. Haar familie en de familie van haar overleden man delen de erfenis. Ze sluit uit: haar broer Wouter, haar zwager Theodorus Burgers, haar neef Wilhelmus Burgers en de kinderen in Amerika van haar overleden zus Maria krijgen slechts een legaat. Ze geeft 500 gulden voor de ’Roomsch Katholieken parochialen armen van Weurt’ en 500 gulden voor ’het lezen van heilige missen voor de rust mijnen ziel’.
1.1.9.2.5.1.3 Johannes (Jan) Burgers is geboren op 17-07-1844 om 01:00 in Gendt, zoon van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1) en Hendrina Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1844. Hij is gedoopt op 17-07-1844 in Hulhuizen. Jan is overleden op 10-08-1890 om 11:00 in Rotterdam, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1890. Hij is begraven op 13-08-1890 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Jan: Overleden op een schip, liggende in het Boerengat. Begraven op het RK kerkhof
Adressen:
17-07-1844     Wijk B no 46, Gendt (Geboorteadres)
08-01-1872     Doornenburg
25-03-1873     Doornenburg
21-11-1874     Doornenburg
30-05-1878     Bemmel
04-08-1880     Bemmel
van 13-11-1881 tot 04-05-1882     Den Haag
04-05-1882     Nijmegen (Scheepsboord het schip "Prinses Wilhelmina")
06-11-1882     Nijmegen
14-02-1886     Nijmegen
05-08-1889     Nijmegen
10-08-1890     Nijmegen
Beroepen:
08-01-1872     Schipper
25-03-1873     Schipper
21-11-1874     Schipper
1878     Schipper
04-08-1880     Schipper
17-04-1881     Schipper
13-11-1881     Koffiehuishouder
04-05-1882     Winkelier en schipper (Op het schip "Prinses Wilhelmina")
06-11-1882     Schipper
06-11-1882     Schipper
14-02-1886     Schipper
05-08-1889     Schipper
10-08-1890     Schipper
militaire dienst:
13-05-1864     Ingelijfd
12-05-1869     Uit de dienst ontslagen (uit hoofde van expiratie)
Getuige bij:
07-11-1882     overlijdensaangifte Gerardus Albertus Burgers (1882-1882) [zie 1.1.9.2.5.1.3.5]    [vader]
Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 08-01-1872 in Bemmel met Maria Jansen, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Donatus Burgers (1820-1874) [zie 1.1.9.2.5.3] [oom vaderszijde bruidegom], Johann Elbert Dercks (1823-1876) [stiefvader bruidegom] en Franciscus Derksen (1848-1897) [zie 1.1.9.2.5.1.4].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Voogden bij huwelijk van Maria Jansen zijn: Johannes Wilhelmus Geveling (zwager van haar overleden vader) en Hermanus Derksen
Maria is geboren op 08-10-1853 in Tiel, dochter van Willem Jansen en Maria Sebilla Rijken. Maria is overleden op 17-04-1881 om 15:00 in Den Haag, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1881.
Adres:
08-01-1872     Gendt
Beroepen:
08-01-1872     Zonder beroep
25-03-1873     Zonder beroep
21-11-1874     Zonder beroep
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 23-11-1881 in Den Haag met Maria (Mieke) Furst, 30 jaar oud, nadat zij op 13-11-1881 in Bemmel in ondertrouw zijn gegaan. Mieke is geboren op 18-05-1851 om 19:00 in Doornenburg, dochter van Gerardus (Gradus) Fürst en Maria Rensen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1851. Mieke is overleden op 14-12-1924 om 09:00 in Rotterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1924. Zij is begraven op 17-12-1924 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Mieke: Begraven op het RK kerkhof te Crooswijk
Notitie bij Mieke: Foto Burgers, Albertus met moeder en zus vlnr: onbekende vrouw met kind op schoot, Albertus (#11), zijn moeder Maria (#14) en jongere zus Wilhelmina (#1456).
Adressen:
27-10-1908     Rotterdam
27-11-1912     Rotterdam
ca. 1920     N. Binnenweg 33, Rotterdam (Maria verbleef op latere leeftijd in het Anthoniusgesticht in Rotterdam)
14-12-1924     Rotterdam
Beroepen:
13-11-1881     Zonder beroep
06-11-1882     Zonder beroep
05-08-1889     Zonder beroep
27-10-1908     Zonder beroep
27-11-1912     Zonder beroep
14-12-1924     Zonder beroep
Kinderen van Jan en Maria:
1 Johannes Wilhelmus Josephus Burgers [1.1.9.2.5.1.3.1], geboren op 25-03-1873 om 22:00 in Doornenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1873. Johannes is overleden op 09-06-1954 om 07:15 in Noordwijkerhout, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1954.
Notitie bij Johannes: Al vanaf jonge leeftijd opgenomen in een gesticht
Johannes bleef ongehuwd.
Adressen:
27-10-1908     Vucht (Wordt verpleegd in het krankzinnigengesticht "Voorburg")
van 13-03-1919 tot 31-12-1920     Poortugaal (Psychiatrische inrichting "Maasoord")
09-06-1954     Rotterdam
Beroep:
09-06-1954     Zonder beroep
2 Maria Geertruida Wilhelmina (Marie) Burgers [1.1.9.2.5.1.3.2], geboren op 21-11-1874 om 07:00 in Doornenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1874. Marie is overleden op 07-11-1950 om 05:00 in Rotterdam, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1950.
Notitie bij Marie: Burgers, Maria en halfzussen: vlnr Maria (#1455), Gerarda (#1458) en Wilhelmina (#1456)
Marie bleef ongehuwd.
Adressen:
09-08-1886     Bemmel (Samen met broer Hendrikus)
27-10-1908     Nijmegen
van 1950 tot 07-11-1950     N. Binnenweg 33, Rotterdam (Maria werkte en woonde later in het St. Anthonius gesticht in Rotterdam waar haar pleegmoeder ook verbleef)
Beroepen:
27-10-1908     Dienstbode
07-11-1950     Zonder beroep
3 Wilhelmus Hendrikus Christianus Burgers [1.1.9.2.5.1.3.3], geboren op 30-05-1878 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1878. Hij is gedoopt op 30-05-1878 in Gendt.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Aan "scheepsboord" geboren.
Wilhelmus is overleden op 04-02-1916 om 20:30 in Groningen, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1916. Wilhelmus bleef ongehuwd.
Adres:
04-02-1916     Groningen
Beroep:
04-02-1916     Wagenmaker
4 Hendrikus Johannes Eduard Burgers [1.1.9.2.5.1.3.4], geboren op 04-08-1880 in Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1880. Hendrikus is overleden op 10-04-1933 om 16:00 in Nijmegen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1933. Hendrikus bleef ongehuwd.
Adressen:
04-08-1880     Delft (Geboren in een vaartuig liggende aan de Zuidelijke Avenue)
09-08-1886     Bemmel (Samen met zus Maria)
27-10-1908     Nijmegen
10-04-1933     Nijmegen
Beroepen:
27-10-1908     Timmerman
1933     Timmerman
Kinderen van Jan en Mieke:
5 Gerardus Albertus Burgers [1.1.9.2.5.1.3.5], geboren op 15-10-1882 in Maaren. Gerardus is overleden op 06-11-1882 om 08:00 in Terheijden, 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1882. Bij de overlijdensaangifte van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Jan Burgers (1844-1890) [zie 1.1.9.2.5.1.3] [vader].
6 Gerarda Maria (Grada) Burgers [1.1.9.2.5.1.3.6], geboren op 08-12-1883 in Alkmaar. Grada is overleden op 28-02-1949 in Den Haag, 65 jaar oud. Zij is begraven op 03-03-1949 in Voorschoten.
Notitie bij overlijden van Grada: In het St. Thomasklooster (Kon. Sophiestraat 26) overleden en begraven op het kerkhof van het Moederhuis
Notitie bij Grada: Burgers, Maria en halfzussen: vlnr Maria (#1455), Gerarda (#1458) en Wilhelmina (#1456)
Gedenkplaatje 1920 aan haar moeder (#14)
Gedenkplaatje 1926 aan haar zwager Adriaan (#1457)
Grada bleef ongehuwd.
Adres:
27-10-1908     Rotterdam
Beroep:
27-10-1908     Costuumnaaister
Religies:
15-10-1915     Geprofest (te Voorschoten)
van 15-10-1915 tot 28-02-1949     Eerwaarde Zuster Dominicanessen (Maria Caroline - Religieuse van de Derde Orde van de H. Dominicus in de Congregatie van de H. Catharina van Senen)
7 Albertus Valentinus (Bertus) Burgers, geboren op 14-02-1886 in Nijmegen. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.
8 Geertruida Maria Burgers [1.1.9.2.5.1.3.8], geboren op 26-07-1887 in Zevenbergen.
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.188
Gemeente: Zevenbergen
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 139
Geertruida is overleden op 25-10-1887 in Ammerzoden, 2 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Geertruida: Overleden aan boord Princes Wilhelmina
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6657
Gemeente: Ammerzoden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 51
Aangiftedatum: 27-10-1887
9 Wilhelmina Geertruida (Mien) Burgers, geboren op 05-08-1889 in Empel-Meerwijk. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.9.
1.1.9.2.5.1.3.7 Albertus Valentinus (Bertus) Burgers is geboren op 14-02-1886 om 09:00 in Nijmegen, zoon van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.3) en Maria (Mieke) Furst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1886. Bertus is overleden op 01-02-1966 in Rotterdam, 79 jaar oud. Hij is begraven op 04-02-1966 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Bertus: Overleden in huize H.H. "Simeon en Anna", West Kruiskade 12.
Begraven op het R.K.-gedeelte van de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Bertus: Foto Burgers, Albertus met moeder en zus vlnr: onbekende vrouw met kind op schoot, Albertus (#11), zijn moeder Maria (#14) en jongere zus Wilhelmina (#1456).
Adressen:
voor 24-08-1891     Nijmegen
van 24-08-1891 tot 21-03-1903     Prins Hendrikkade 48, Rotterdam
van 21-03-1903 tot 21-12-1903     Nassauhaven 50, Rotterdam
van 21-12-1903 tot 26-07-1904     Honingerdijk 100, Rotterdam
van 26-07-1904 tot 18-03-1910     Oranjeboomstraat 117b, Rotterdam
van 18-03-1910 tot 27-11-1912     Pieter de Raadtstraat 38a, Rotterdam
van 27-11-1912 tot 24-10-1922     Schieveenstraat 28a, Rotterdam
van 24-10-1922 tot 26-03-1928     Leede 78, Rotterdam
van 26-03-1928 tot 19-09-1929     Strevelseweg 60a, Rotterdam
van 19-09-1929 tot 25-07-1933     Iependaal 22, Rotterdam
van 25-07-1933 tot 30-05-1934     Lange Hilleweg 66a, Rotterdam
van 30-05-1934 tot 20-12-1937     Hordijk 46, IJsselmonde
van 20-12-1937 tot 11-10-1938     Vlasakkerstraat 56a, Rotterdam
van 11-10-1938 tot ca. 1966     Boogjes 39, Rotterdam (wijk Tuindorp Vreeswijk)
Beroepen:
27-10-1908     Bakkersgezel
27-11-1912     Broodbakker
27-11-1912     Broodbakkersknecht
25-11-1926     Broodbakker
nalatenschap:
27-10-1908     Albertus is één van de erfgenamen van zijn tante Geertruida Wouters en ontvangt 5/288 deel zijnde 447,34 gulden. Dat is in die tijd ruim een jaar minimum loon.
Getuige bij:
geboorteaangifte Niet publiceren [zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.1]    [grootvader moederszijde]
25-11-1926     huwelijk Adriaan Rogier (1896-1947) en Mien Burgers (1889-1977) [zie 1.1.9.2.5.1.3.9]    [broer bruid]
Bertus trouwde, 26 jaar oud, op 27-11-1912 in Rotterdam met Helena Cornelia Taris, 22 jaar oud. Helena is geboren op 07-02-1890 om 08:00 in Den Haag, dochter van Hermanus Cornelis Taris en Maria Catharina Kames. Helena is overleden op 16-10-1990 in Ridderkerk, 100 jaar oud. Zij is begraven op 20-10-1990 in Ridderkerk.
Notitie bij overlijden van Helena: Uitvaartdienst in de Theresiakapel, Donkselaan 10a. Begraafplaats Vredehof, Lage Dijk 115.
Notitie bij Helena: Foto Taris, Helena met familie: vlnr schoonzus Wilhelmina (#1456), dochter Riet (#1759), zwager Adrianus (#1457), dochter Helena (#6) en Helena (#12)
Adressen:
van 1966 tot 1972     Boogjes 39, Rotterdam (wijk Tuindorp Vreeswijk)
1972     Bolnes (Huis De Noordhave)
1982     Torenmolen 1, Ridderkerk (Kamer 327 in gemeentelijk verzorgingshuis Reyerheem in wijk Drievliet)
Beroep:
27-11-1912     Zonder beroep
Getuige bij:
geboorteaangifte Niet publiceren [zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.1]    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen van Bertus en Helena:
1 Helena Maria Josephina (Lenie) Burgers, geboren op 17-03-1922 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.2.
1.1.9.2.5.1.3.7.1 Helena Maria Josephina (Lenie) Burgers is geboren op 17-03-1922 in Rotterdam, dochter van Albertus Valentinus (Bertus) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.3.7) en Helena Cornelia Taris. Lenie is overleden op 15-02-2011 om 01:45 in Dronten, 88 jaar oud (oorzaak: Borstkanker). Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-2011. Zij is begraven op 19-02-2011 in Rolde.
Notitie bij overlijden van Lenie: Overleden in verpleeghuis De Regenboog te Dronten en begraven, naast haar man, op de begraafplaats achter de Jacobuskerk, Kerkbrink 5 te Rolde.
Notitie bij Lenie: Foto Taris, Helena met familie: vlnr schoonzus Wilhelmina (#1456), dochter Riet (#1759), zwager Adrianus (#1457), dochter Helena (#6) en Helena (#12)
Rouwkaart en bedankje bevat een afdruk van een door Helena zelfgemaakte quiltdeken voor kleindochter Rianne (#9)
Adres:
van 03-?-2010 tot 15-02-2011     Regenboog 100, Dronten (Verpleeghuis, afdeling West 2)
Beroepen:
Coupeuse, Huisvrouw
04-1944     (Werkt bij de confectiefabriek L. Standenmeijer N.V. te Rotterdam)
Opleidingen:
van 1928 tot 1932     Lagere school (St. Odiliaschool, Janne Bouwenstraat 44 na 1930 op de Dalweg 4 te Rotterdam
3e klas gedoubleerd)
van 1933 tot 19-03-1934     Lagere school (5e klas Teresaschool, Strevelsweg te Rotterdam)
31-07-1936     Lagere school (Verlaat de St. Odiliaschool)
1938     Linnennaaien
18-07-1939     Costuumnaaien
28-08-1940     Coupeuse
Religies:
01-05-1929     1e Heilige Communie (In de St. Térésiakerk te Rotterdam)
1930     Heilig Vormsel
21-04-1940     Opname Mariacongregatie (In de kerk H. Kruisvinding te Rotterdam)
23-04-1940     Lid congregatie (O.L.Vr. Onbevlekte Ontvangenis en H. Odilia te Rotterdam)
Lenie trouwde, 24 jaar oud, op 07-08-1946 in Rotterdam met Joannes Gerardus (Jan) de Graaf, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-08-1946 in Rotterdam.
Notitie bij het huwelijk van Lenie en Jan: Verkering 20-4-1942. Verloving op 4-6-1944 (doordat Jan Duitsland niet mocht verlaten, ging 1e Paasdag niet door - zie ook de samenvatting van zijn brieven).
Bij het huwelijk een gezongen H. Mis in de Parochiekerk van de H. Kruisvinding, Beukendaal te Rotterdam-Zuid.
Jan is geboren op 04-05-1922 in Coevorden, zoon van Adrianus de Graaf en Johanna Petronella van den Berg. Hij is gedoopt op 04-05-1922 in Coevorden. Jan is overleden op 21-12-2001 in Assen, 79 jaar oud (oorzaak: Hartfalen). Hij is begraven op 27-12-2001 in Rolde.
Notitie bij overlijden van Jan: Overleden in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Begraven op het kerkhof achter de Jacobuskerk, Kerkbrink 5 te Rolde.
Notitie bij Jan: Foto Graaf, Joannes ca 1932 met jongere broer Gerard (#33)
Foto trouwen: bruidsmeisje is Wil de Graaf (#35)
Foto 50 jaar getrouwd: vlnr Gerard (#7), Albert (#31), Aad (#30), Johan (#32)
Foto Graaf, Adrianus met gezin +-1935 vlnr: Johanna (#4), Adrianus (#3), Henk (#34), Jan (#5), Riet (#17), Gerard (#33)
Adressen:
van 14-08-1946 tot na 28-12-1948     Rotterdamsedijk 203, Schiedam
van 1950 tot 1952     Potgieterstraat 2a, Schiedam
van 1952 tot 1953     Maasdamstraat 4b, Rotterdam
van ca. 1953 tot ca. 1959     Bosdijk 251, Eindhoven
van ca. 1959 tot 20-06-1960     Liesveld, Vlaardingen
van voor 09-?-1960 tot 1968     Gerard Douplein 21, Maassluis
van 1968 tot 1969     Beek 22, Assen
vanaf ca. 1970     Telgenkamp 12, 9451GG Rolde
Beroepen:
van voor 1943 tot 08-1945     Bediende kruidenierswinkel (Bij Simon de Wit)
08-1945     Bediende kruidenierswinkel (Bij Bas van der Heijden aan de Mathernesserplein te Rotterdam)
1952     Filiaalchef Paraat, Maasdamstraat 4-6, Rotterdam (Schuitema gaat de eerste zelfbedieningszaak op 14 maart 1952 openen. Jan treedt in dienst om de dagelijkse leiding in deze experimentele zaak op zich te nemen. "Indien dit experiment succes heeft en de wijze waarop dit geleid wordt goed is, dan durven wij te zeggen dat het belangrijkste is wat ons bedrijf op het ogenblik onderneemt. U kunt er derhalve op vertrouwen dat, mocht U de leiding van deze zaak tot onze volle tevredenheid uitvoeren, voor U bij ons een levenspositie is weggelegd.")
01-03-1959     Z.B. expert (Jan wordt gevraagd om als eerste Schuitema pionier het district Rotterdam te gaan bewerken. Er zal waarschijnlijk in het loop van het jaar in die regio een grossierderij gesticht worden.)
1968     Commercieel Directeur (van Schuitema Noord BV)
04-05-1984     Vutter (Na 32 jaar Schuitema.)
Opleidingen:
1943     Middenstandsdiploma
22-05-1946     Vakbekwaamheid Kruideniersbedrijf
25-10-1957     Vakbekwaamheid Groothandel in Kruidenierswaren en Aanverwante Artikelen
Kinderen van Lenie en Jan:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.2.
3 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.
4 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.
1.1.9.2.5.1.3.7.1.1 Niet publiceren, zoon van Joannes Gerardus (Jan) de Graaf en Helena Maria Josephina (Lenie) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1). Bij de geboorteaangifte van dit kind waren de volgende getuigen aanwezig: Bertus Burgers (1886-1966) [zie 1.1.9.2.5.1.3.7] [grootvader moederszijde] en Helena Cornelia Taris (1890-1990) [zie 1.1.9.2.5.1.3.7] [grootmoeder moederszijde]. Hij trouwde met Niet publiceren. Zij is een dochter van Willem (Wim) van Roon en Huibertje (Bep) Visser.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.1.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.1.2.
1.1.9.2.5.1.3.7.1.1.1 Niet publiceren, dochter van Niet publiceren (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.1) en Niet publiceren. Zij ging samenwonen met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.1.1.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.1.1.2].
1.1.9.2.5.1.3.7.1.1.2 Niet publiceren, dochter van Niet publiceren (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.1) en Niet publiceren. Zij ging samenwonen met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.1.3.7.1.2 Niet publiceren, zoon van Joannes Gerardus (Jan) de Graaf en Helena Maria Josephina (Lenie) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1). Hij trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.2.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.2.2].
1.1.9.2.5.1.3.7.1.3 Niet publiceren, zoon van Joannes Gerardus (Jan) de Graaf en Helena Maria Josephina (Lenie) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1). Hij trouwde met Niet publiceren. Zij is een dochter van Dirk (Dick) Willemsen en Cornelia Adriana (Corrie) Smeele.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.2.
3 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.3.
1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.1 Niet publiceren, dochter van Niet publiceren (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.3) en Niet publiceren. Zij trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.1.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.1.2].
1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.2 Niet publiceren, zoon van Niet publiceren (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.3) en Niet publiceren. Hij trouwde met Niet publiceren.
Kind van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.2.1].
1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.3 Niet publiceren, zoon van Niet publiceren (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.3) en Niet publiceren. Hij trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.3.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.3.3.2].
1.1.9.2.5.1.3.7.1.4 Niet publiceren, zoon van Joannes Gerardus (Jan) de Graaf en Helena Maria Josephina (Lenie) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1).
Getuige bij:
huwelijk Niet publiceren en Niet publiceren [zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.1]    [vader bruid]
Kinderen van Niet publiceren uit onbekende relatie:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.2.
1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.1 Niet publiceren, dochter van Niet publiceren (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4).
Getuige bij:
huwelijk Niet publiceren en Niet publiceren [zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.2]    [zus bruidegom]
Zij trouwde met Niet publiceren. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiceren en Niet publiceren waren de volgende getuigen aanwezig: Evert van Beek (1943-2018) [vader bruidegom], Niet publiceren [zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4] [vader bruid], Niet publiceren [broer bruidegom] en Niet publiceren [zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.2] [broer bruid]. Hij is een zoon van Evert van Beek en Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.1.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.1.2].
1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.2 Niet publiceren, zoon van Niet publiceren (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4).
Getuige bij:
huwelijk Niet publiceren en Niet publiceren [zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.1]    [broer bruid]
Hij trouwde met Niet publiceren. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiceren en Niet publiceren waren de volgende getuigen aanwezig: Niet publiceren [vader bruid], Niet publiceren [broer bruid] en Niet publiceren [zie 1.1.9.2.5.1.3.7.1.4.1] [zus bruidegom]. Zij is een dochter van Niet publiceren en Niet publiceren.
1.1.9.2.5.1.3.7.2 Niet publiceren, dochter van Albertus Valentinus (Bertus) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.3.7) en Helena Cornelia Taris. Zij trouwde met Jacobus Cornelis (Koos) de Vos. Koos is geboren omstreeks 1923. Koos is overleden op 30-03-1998 in Ridderkerk, ongeveer 75 jaar oud. Hij is begraven op 03-04-1998 in Ridderkerk.
Notitie bij overlijden van Koos: Begraafplaats Vredehof.
Adressen:
09-?-1950     Dordtselaan 70c, Rotterdam
1998     Slauerhoffstraat 18, 2985BL Ridderkerk
Kinderen van Niet publiceren en Koos:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.2.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.2.2.
3 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.1.3.7.2.3.
1.1.9.2.5.1.3.7.2.1 Niet publiceren, dochter van Jacobus Cornelis (Koos) de Vos en Niet publiceren (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.2). Zij:
(1) begon een relatie met Uwe Eichler. Uwe is geboren omstreeks 1950. Uwe is overleden.
Adres:
1987     Avenue Concordia 130a, 3062 LP Rotterdam
(2) begon een relatie met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Uwe:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.2.1.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.2.1.2].
1.1.9.2.5.1.3.7.2.2 Niet publiceren, zoon van Jacobus Cornelis (Koos) de Vos en Niet publiceren (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.2). Hij:
(1) trouwde met Niet publiceren.
(2) trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren (2):
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.2.2.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.2.2.2].
3 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.2.2.3].
1.1.9.2.5.1.3.7.2.3 Niet publiceren, zoon van Jacobus Cornelis (Koos) de Vos en Niet publiceren (zie 1.1.9.2.5.1.3.7.2). Hij trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.2.3.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.1.3.7.2.3.2].
1.1.9.2.5.1.3.9 Wilhelmina Geertruida (Mien) Burgers is geboren op 05-08-1889 om 05:00 in Empel-Meerwijk, dochter van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.3) en Maria (Mieke) Furst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1889.
Notitie bij de geboorte van Mien: "geboren aan boord van hun schip liggende in de rivier de Maas onder Empel".
Mien is overleden op 10-09-1977 in Amsterdam, 88 jaar oud.
Notitie bij Mien: Foto Burgers, Maria en halfzussen: vlnr Maria (#1455), Gerarda (#1458) en Wilhelmina (#1456)
Foto Burgers, Albertus met moeder en zus vlnr: onbekende vrouw met kind op schoot, Albertus (#11), zijn moeder Maria (#14) en jongere zus Wilhelmina (#1456).
Foto Burgers, Wilhelmina2 1889: op 23-jarige leeftijd.
Foto Burgers, Wilhelmina uitje 1 vlnr: waarschijnlijk moeder van Adrianus, Adrianus (#1457), vriend, Wilhelmina (#1456), vriendin, chauffeur.
Foto Burgers, Wilhelmina uitje 2 vlnr: Wilhelmina (#1456), waarschijnlijk de moeder van Adrianus, de chauffeur en vrienden, Adrianus (#1457).
Foto Taris, Helena met familie: vlnr schoonzus Wilhelmina (#1456), dochter Riet (#1759), zwager Adrianus (#1457), dochter Helena (#6) en Helena (#12)
Adressen:
tot voor 05-09-1956     Celebesstraat 50 II, Amsterdam
van 05-09-1956 tot 31-03-1977     Sumatrastraat 5 II, Amsterdam
van 31-03-1977 tot 10-09-1977     Louwesweg 10, Amsterdam (Adres van overlijden. In het verpleeghuis "Slotervaart".)
Beroepen:
25-11-1926     Zonder beroep
15-09-1930     Zonder beroep
Voogd:
27-10-1908     Broer Albert en moeder Maria zijn voogd.
Mien trouwde, 37 jaar oud, op 25-11-1926 in Amsterdam met Adrianus Louis (Adriaan) Rogier, 30 jaar oud, nadat zij op 25-11-1925 in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Mien en Adriaan was de volgende getuige aanwezig: Bertus Burgers (1886-1966) [zie 1.1.9.2.5.1.3.7] [broer bruid]. Adriaan is geboren op 19-04-1896 in Amsterdam, zoon van Antonius Petrus Rogier en Joanna Catharina de Haaij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1896. Adriaan is overleden op 01-06-1947 in Amsterdam, 51 jaar oud. Hij is begraven op 05-06-1947 in Diemen.
Notitie bij overlijden van Adriaan: Begraven op het RK kerkhof.
Notitie bij Adriaan: Foto Taris, Helena met familie: vlnr schoonzus Wilhelmina (#1456), dochter Riet (#1759), zwager Adrianus (#1457), dochter Helena (#6) en Helena (#12)
Foto Burgers, Wilhelmina uitje 1 vlnr: waarschijnlijk moeder van Adrianus, Adrianus (#1457), vriend, Wilhelmina (#1456), vriendin, chauffeur.
Foto Burgers, Wilhelmina uitje 2 vlnr: Wilhelmina (#1456), waarschijnlijk de moeder van Adrianus, de chauffeur en vrienden, Adrianus (#1457).
Adressen:
19-04-1896     Kattenburgergracht 19, Amsterdam (Geboorteadres)
van 30-11-1926 tot 01-06-1947     Celebesstraat 50 II, Amsterdam
Beroepen:
1915     Metaaldraaier
25-11-1926     Metaaldraaier
15-09-1930     Metaaldraaier
militaire dienst:
1915     Adrianus is 1,766 m. groot.
18-05-1915     Ongeschikt voor dienst wegens 218 = Periodieke kortademigheid, met kramp der luchtpijpstakken (asthma
periodicum).
Kind van Mien en Adriaan:
1 Gerardus Joannes Rogier [1.1.9.2.5.1.3.9.1], geboren op 02-09-1930 in Amsterdam. Gerardus is overleden op 15-09-1930 om 20:30 in Amsterdam, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1930.
1.1.9.2.5.1.4 Cornelia Maria Burgers is geboren op 22-01-1847 om 01:00 in Gendt, dochter van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1) en Hendrina Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1847. Cornelia is overleden op 09-01-1922 in Bemmel, 74 jaar oud. Zij is begraven op 12-01-1922 in Bemmel.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Begraven op het RK kerkhof
Adressen:
22-01-1847     Wijk B no 46, Gendt (Geboorteadres)
27-10-1908     Bemmel
1915     Bemmel
Beroepen:
27-10-1908     Zonder beroep
1911     Winkelierster
Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 08-01-1872 in Bemmel met Franciscus Derksen, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op 06-05-1848 in Gendt, zoon van Hermanus Derksen en Wilhelmina Janssen. Franciscus is overleden op 25-05-1897 in Bemmel, 49 jaar oud.
Adres:
25-03-1894     Bemmel
Beroepen:
08-01-1872     Steenbakkersbaas
25-03-1894     Bakker
1897     Bakker en winkelier
Getuige bij:
08-01-1872     huwelijk Jan Burgers (1844-1890) en Maria Jansen (1853-1881) [zie 1.1.9.2.5.1.3]
27-03-1894     overlijdensaangifte Hendrina Tijssen (1817-1894) [zie 1.1.9.2.5.1]    [schoonzoon]
Kinderen van Cornelia en Franciscus:
1 Hermanus Johannes Derksen, geboren op 07-12-1872 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.1.
2 Hendrika Wilhelmina Derksen, geboren op 17-09-1874 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.2.
3 Wilhelmina Geertruida Derksen, geboren omstreeks 1877 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.3.
4 Maria Johanna Derksen, geboren op 16-01-1879 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.4.
5 Johannes Eduard Derksen, geboren omstreeks 1881 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.5.
6 Wilhelmus Albertus Derksen, geboren op 17-07-1882 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.6.
7 Hendrikus Everardus Derksen, geboren op 02-05-1884 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.7.
8 Geertruida Cornelia Derksen, geboren omstreeks 1886 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.8.
9 Johanna Francina Derksen, geboren omstreeks 1889 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.9.
10 Theodora Alberta Derksen, geboren op 21-01-1891 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.1.4.10.
1.1.9.2.5.1.4.1 Hermanus Johannes Derksen is geboren op 07-12-1872 in Bemmel, zoon van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.4). Hermanus is overleden op 03-05-1956 in Bemmel, 83 jaar oud. Hij is begraven op 07-05-1956 in Bemmel.
Notitie bij overlijden van Hermanus: Begraven op het R.K. kerkhof.
Beroep:
1901     Bakker
Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 11-01-1901 in Bemmel met Adriana Elisabeth van Meurs, 19 jaar oud. Adriana is geboren op 01-04-1881 in Bemmel. Adriana is overleden op 11-12-1955 in Bemmel, 74 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1955 in Bemmel.
Notitie bij overlijden van Adriana: Begraven op het R.K. kerkhof.
1.1.9.2.5.1.4.2 Hendrika Wilhelmina Derksen is geboren op 17-09-1874 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.4). Hendrika is overleden op 18-12-1908 in Millingen, 34 jaar oud. Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op 24-11-1897 in Bemmel met Lambertus Makaaij, 29 jaar oud. Lambertus is geboren op 26-06-1868 in Millingen, zoon van Jean Francois Makaaij en Elisabeth van Haaren. Lambertus is overleden op 15-03-1937 in Millingen, 68 jaar oud.
Beroep:
1897     Bakker
1.1.9.2.5.1.4.3 Wilhelmina Geertruida Derksen is geboren omstreeks 1877 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.4). Wilhelmina is overleden op 25-10-1949 in Elst, ongeveer 72 jaar oud. Wilhelmina trouwde met Johannes Koenen. Johannes is geboren omstreeks 1877.
1.1.9.2.5.1.4.4 Maria Johanna Derksen is geboren op 16-01-1879 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.4). Maria trouwde, 22 jaar oud, op 20-11-1901 in Bemmel met Hermanus Koenen, 29 jaar oud. Hermanus is geboren op 30-06-1872 in Westervoort, zoon van Martinus Johannes Koenen en Hendrina Schmithuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1872.
Beroep:
Tapper
1.1.9.2.5.1.4.5 Johannes Eduard Derksen is geboren omstreeks 1881 in Bemmel, zoon van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.4).
Beroep:
1908     Molenaar
Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 29-04-1908 in Bemmel met Theodora Hoedemaker, ongeveer 26 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1882 in Bemmel.
1.1.9.2.5.1.4.6 Wilhelmus Albertus Derksen is geboren op 17-07-1882 in Bemmel, zoon van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.4). Wilhelmus is overleden op 05-11-1940 in Nijmegen, 58 jaar oud.
Beroep:
1908     Slager
Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1908 in Nijmegen met Anna Maria Geertruda Kersten, 23 jaar oud. Anna is geboren op 14-12-1884 in Nijmegen, dochter van Johannes Kersten en Geertruda Bernulje. Anna is overleden op 09-10-1931 in Nijmegen, 46 jaar oud.
1.1.9.2.5.1.4.7 Hendrikus Everardus Derksen is geboren op 02-05-1884 in Bemmel, zoon van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.4).
Beroep:
1906     Broodbakker
Hendrikus trouwde, 22 jaar oud, op 12-06-1906 in Nijmegen met Johanna Elisa Schraven, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 30-07-1884 in Hatert.
1.1.9.2.5.1.4.8 Geertruida Cornelia Derksen is geboren omstreeks 1886 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.4).
Notitie bij Geertruida: Gedenkplaatje gegeven aan haar nicht Wilhelmina Geertruida Burgers (#1456)
Geertruida trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-08-1910 in Bemmel met Antonius Cornelis Josephus Schutz, ongeveer 33 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1877 in Wijchen.
Beroep:
1910     Slager
1.1.9.2.5.1.4.9 Johanna Francina Derksen is geboren omstreeks 1889 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.4). Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 29-11-1911 in Bemmel met Peter Johannes Niesen, ongeveer 34 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1877 in Wanroij.
Beroep:
1911     Onderwijzer
1.1.9.2.5.1.4.10 Theodora Alberta Derksen is geboren op 21-01-1891 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.4). Theodora is overleden op 15-10-1935 in Boxmeer, 44 jaar oud. Zij is begraven op 18-10-1935 in St. Anthonis.
Notitie bij overlijden van Theodora: Overleden in het R.K. ziekenhuis.
Op het bidprentje is haar 2e naam Albertina, terwijl dit in alle officiële akten Alberta is. Op haar graf staat de 1e naam van haar man als Petrus, terwijl dit officieel Peter is.
Adres:
1915     Sambeek
Beroep:
1915     Zonder beroep
Theodora trouwde, 24 jaar oud, op 28-09-1915 in Oploo met Peter Johannes Jansen, 31 jaar oud. Peter is geboren op 23-04-1884 in St. Anthonis, zoon van Laurens Jansen en Petronella Driessen.
Adres:
1915     St. Anthonis
Beroep:
1915     Bakker
1.1.9.2.5.1.5 Theodorus Johannes Burgers is geboren op 16-03-1849 om 16:00 in Gendt, zoon van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1) en Hendrina Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1849. Theodorus is overleden op 28-09-1914 in Weurt, 65 jaar oud.
Adressen:
16-03-1849     Wijk B no 46, Gendt (Geboorteadres)
voor 09-12-1869     Doornenburg
09-12-1869     Beuningen
27-10-1908     Nijmegen
Beroepen:
Steenbakker
1864     Steenbakker (te Beuningen.)
van 1872 tot 1875     Steenbakker (op de Havikkerwaard te Rheden.)
1874     Steenfabrikant (te De Steeg gemeente Rheden.)
na 1875     Broodbakker (te Weurt)
15-11-1899     Bakker
1901     Herbergier
17-04-1901     Steenbakker
27-10-1908     Zonder beroep
Theodorus trouwde, 24 jaar oud, op 14-10-1873 in Beuningen met Johanna Wilhelmina (Wilhelmina) Wouters, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Wilhelmina: Een broer van Theodorus (Wilhelmus) is eerder getrouwd met een zus (Gertruda) van Johanna.
Wilhelmina is geboren op 28-07-1849 in Weurt, dochter van Peter Wouters en Elisabeth Wouters. Wilhelmina is overleden op 08-06-1891 in Weurt, 41 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Wilhelmina:
1 Elisabeth Hendrika (Elisa) Burgers, geboren op 10-08-1874 in Rheden. Volgt 1.1.9.2.5.1.5.1.
2 Petrus Johannes (Johannes Petrus) Burgers, geboren op 16-07-1876 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.1.5.2.
3 Hendrica Geertruida (Drika) Burgers, geboren op 26-06-1878 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.1.5.3.
4 Maria Johanna Burgers, geboren op 01-02-1881 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.1.5.4.
5 Petrus Wilhelmus Burgers [1.1.9.2.5.1.5.5], geboren op 20-04-1882 in Weurt. Petrus is overleden op 30-01-1905 in Nijmegen, 22 jaar oud. Hij is begraven op 01-02-1905 in Nijmegen.
Notitie bij overlijden van Petrus: Begraven op het R.K. kerkhof.
Petrus bleef ongehuwd.
Beroep:
30-01-1905     Voerman
6 Geertruida Cornelia Burgers, geboren op 29-08-1886 in Beuningen. Volgt 1.1.9.2.5.1.5.6.
7 Wilhelmus Hendrikus Burgers [1.1.9.2.5.1.5.7], geboren op 05-07-1888.
1.1.9.2.5.1.5.1 Elisabeth Hendrika (Elisa) Burgers is geboren op 10-08-1874 in Rheden, dochter van Theodorus Johannes Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.5) en Johanna Wilhelmina (Wilhelmina) Wouters. Elisa is overleden in Nijmegen. Elisa trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1899 in Beuningen met Hendricus Johannes (Hendrik) Bruijns, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 26-01-1873 in Oud-Zevenaar, zoon van Johannes Wilhelmus Bruijns en Theodora Ross. Hendrik is overleden op 07-02-1929 in Nijmegen, 56 jaar oud.
Adres:
27-10-1908     Pannerden
Beroepen:
15-11-1899     Bakker
27-10-1908     Bakker
1.1.9.2.5.1.5.2 Petrus Johannes (Johannes Petrus) Burgers is geboren op 16-07-1876 in Weurt, zoon van Theodorus Johannes Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.5) en Johanna Wilhelmina (Wilhelmina) Wouters. Johannes Petrus is overleden op 06-10-1953 in Weurt, 77 jaar oud.
Adressen:
27-10-1908     Weurt
21-08-1928     Beuningen
Beroepen:
Café houder
Secretaris van het R.K. Parochiaal Kerkbestuur
27-10-1908     Koopman
21-08-1928     Broodbakker
Johannes Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 19-08-1903 in Brummen met Anna Wilhelmina Jacoba Harmsen, ongeveer 28 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1875 in Rheden. Anna is overleden na 21-08-1928, minstens 53 jaar oud.
Beroep:
21-08-1928     Zonder beroep
Kinderen van Johannes Petrus en Anna:
1 Johanna Wilhelmina Maria Anna Burgers, geboren op 15-08-1904 in Beuningen. Volgt 1.1.9.2.5.1.5.2.1.
2 Wilhelmina Johanna Theodora Burgers [1.1.9.2.5.1.5.2.2], geboren op 11-08-1905 in Weurt.
3 Theodorus Antonius Burgers [1.1.9.2.5.1.5.2.3], geboren op 10-10-1906 in Weurt.
Adres:
21-08-1928     Beuningen
Beroep:
21-08-1928     Banketbakker
Getuige bij:
21-08-1928     huwelijk Theodorus Hendrikus Lemmen (1894-1977) en Johanna Wilhelmina Maria Anna Burgers (1904-1979) [zie 1.1.9.2.5.1.5.2.1]    [broer bruid]
4 Antonia Wilhelmina Martina Burgers [1.1.9.2.5.1.5.2.4], geboren op 27-06-1908 in Weurt.
Notitie bij de geboorte van Antonia: Tweeling met Wilhelmina
5 Wilhelmina Johanna Burgers [1.1.9.2.5.1.5.2.5], geboren op 27-06-1908 in Weurt.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Tweeling met Antonia
6 Antonius Johannes Burgers [1.1.9.2.5.1.5.2.6], geboren op 04-10-1909 in Weurt.
7 Johannes Petrus Burgers [1.1.9.2.5.1.5.2.7], geboren op 13-07-1911 in Weurt. Johannes is overleden op 23-08-1911 in Beuningen, 1 maand oud.
8 Theodora Johanna Ignatia Burgers [1.1.9.2.5.1.5.2.8], geboren op 26-08-1912 in Weurt.
9 Johannes Petrus Burgers, geboren op 06-03-1916 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.1.5.2.9.
1.1.9.2.5.1.5.2.1 Johanna Wilhelmina Maria Anna Burgers is geboren op 15-08-1904 in Beuningen, dochter van Petrus Johannes (Johannes Petrus) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.5.2) en Anna Wilhelmina Jacoba Harmsen. Johanna is overleden op 02-04-1979, 74 jaar oud. Zij is begraven in Weurt.
Notitie bij overlijden van Johanna: Begraven bij haar man.
Beroep:
21-08-1928     Zonder beroep
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 21-08-1928 in Beuningen met Theodorus Hendrikus Lemmen, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Antonius Burgers (geb. 1906) [zie 1.1.9.2.5.1.5.2.3] [broer bruid]. Theodorus is geboren op 11-10-1894 in Weurt, zoon van Hendrikus Lemmen en Maria Schennink. Theodorus is overleden op 06-02-1977 in Groesbeek, 82 jaar oud. Hij is begraven op 10-02-1977 in Weurt.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Begraven op het R.K. kerkhof.
Adres:
21-08-1928     Beuningen
Beroep:
21-08-1928     Grof- en hoefsmid
Kind van Johanna en Theodorus:
1 Nn Lemmen [1.1.9.2.5.1.5.2.1.1], levenloos geboren kind, geboren op 17-06-1944 in Beuningen.
1.1.9.2.5.1.5.2.9 Johannes Petrus Burgers is geboren op 06-03-1916 in Weurt, zoon van Petrus Johannes (Johannes Petrus) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.5.2) en Anna Wilhelmina Jacoba Harmsen. Johannes is overleden op 18-09-1982 in Nijmegen, 66 jaar oud (oorzaak: Plotseling overleden na een eerdere zware hartaanval). Hij is begraven op 22-09-1982 in Weurt.
Notitie bij overlijden van Johannes: Overleden in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis. Begraven op het R.K. Kerkhof bij de parochiekerk van de H. Andreas.
Adres:
1941     P. van de Marckstraat B 171, Weurt
Beroepen:
Broodbakker
Café houder (van café het Centrum)
Johannes trouwde met Catharina Wilhelmina Theresia Dionet. Catharina is geboren omstreeks 1920 in Nijmegen.
1.1.9.2.5.1.5.3 Hendrica Geertruida (Drika) Burgers is geboren op 26-06-1878 in Weurt, dochter van Theodorus Johannes Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.5) en Johanna Wilhelmina (Wilhelmina) Wouters. Drika trouwde, 22 jaar oud, op 17-04-1901 in Beuningen met Hendrik Gerrits, ongeveer 24 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1877 in Zwolle, zoon van Peter Gerrits en Hendrina Puplichuizen.
Adres:
27-10-1908     Nijmegen
Beroepen:
17-04-1901     Slager
27-10-1908     Slager
1.1.9.2.5.1.5.4 Maria Johanna Burgers is geboren op 01-02-1881 in Weurt, dochter van Theodorus Johannes Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.5) en Johanna Wilhelmina (Wilhelmina) Wouters. Maria is overleden op 21-10-1955 in Nijmegen, 74 jaar oud. Zij is begraven op 24-10-1955 in Nijmegen.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven op het RK kerkhof ’Jonkerbos’
Overig:
Bijna 50 jaar lid van de Derde Orde van St.-Franciscus
Ere-lid van de Dames-Congregatie
Maria trouwde, 20 jaar oud, op 24-07-1901 in Beuningen met Lambertus Johannes (Lambert) Seegers, ongeveer 23 jaar oud. Lambert is geboren omstreeks 1878 in Nijmegen. Lambert is overleden vóór 1955, ten hoogste 77 jaar oud.
Adres:
27-10-1908     Nijmegen
Beroep:
27-10-1908     Sleeper
1.1.9.2.5.1.5.6 Geertruida Cornelia Burgers is geboren op 29-08-1886 in Beuningen, dochter van Theodorus Johannes Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.5) en Johanna Wilhelmina (Wilhelmina) Wouters. Geertruida trouwde, 20 jaar oud, op 11-09-1906 in Nijmegen met Theodorus Petrus Hendriks, 31 jaar oud. Theodorus is geboren op 12-08-1875 in Den Haag, zoon van Albertus Hendriks en Helena Maria Driessen.
Adres:
27-10-1908     Eden
Beroepen:
11-09-1906     Tekenaar
27-10-1908     Bouwkundige
1.1.9.2.5.1.7 Wilhelmina Aleida Burgers is geboren op 14-12-1853 om 05:00 in Gendt, dochter van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.5.1) en Hendrina Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1853. Wilhelmina is overleden op 26-04-1888, 34 jaar oud.
Adressen:
14-12-1853     Wijk B no 7, Gendt (Geboorteadres)
voor 09-02-1876     Doornenburg
09-02-1876     Beuningen
Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 09-02-1876 met Bartholomeus (Albertus) Braam, 34 jaar oud. Albertus is geboren op 07-11-1841 in Weurt. Albertus is overleden op 11-05-1915 in Weurt, 73 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer (te Weurt)
Kinderen van Wilhelmina en Albertus:
1 Johanna Theodora Henrica Braam, geboren op 16-12-1877. Volgt 1.1.9.2.5.1.7.1.
2 Johannes Theodorus Braam, geboren op 28-01-1880 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.1.7.2.
3 Hendrika Christina Braam, geboren op 11-03-1882. Volgt 1.1.9.2.5.1.7.3.
1.1.9.2.5.1.7.1 Johanna Theodora Henrica Braam is geboren op 16-12-1877, dochter van Bartholomeus (Albertus) Braam en Wilhelmina Aleida Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.7). Johanna is overleden na 20-12-1950, minstens 73 jaar oud. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 28-11-1907 met Jan Johannes van Wijk, 29 jaar oud. Jan is geboren op 07-09-1878 in Dreumel. Jan is overleden op 20-12-1950 in Weurt, 72 jaar oud.
Adres:
27-10-1908     Weurt
Beroep:
27-10-1908     Landbouwer
1.1.9.2.5.1.7.2 Johannes Theodorus Braam is geboren op 28-01-1880 in Weurt, zoon van Bartholomeus (Albertus) Braam en Wilhelmina Aleida Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.7). Johannes is overleden op 14-11-1918, 38 jaar oud.
Adres:
27-10-1908     Weurt
Beroep:
27-10-1908     Timmerman
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 29-11-1906 met Maria Geertruida Gerven, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1880.
1.1.9.2.5.1.7.3 Hendrika Christina Braam is geboren op 11-03-1882, dochter van Bartholomeus (Albertus) Braam en Wilhelmina Aleida Burgers (zie 1.1.9.2.5.1.7). Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 25-06-1908 met Wilhelmus Andreas Neijenhuizen, ongeveer 28 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1880.
Adres:
27-10-1908     Angeren
Beroep:
27-10-1908     Timmerman
1.1.9.2.5.2 Johanna Burgers is geboren op 11-05-1819 in Bemmel, dochter van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.9.2.5) en Cornelia Jansen. Johanna is overleden op 22-10-1866 in Elst, 47 jaar oud. Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1850 in Beuningen met Gerardus (Gradus) Nas, 28 jaar oud. Gradus is geboren op 09-08-1821 in Groesbeek, zoon van Reinerus Nas en Johanna Jansen. Gradus is overleden op 18-06-1892 in Arnhem, 70 jaar oud.
Beroep:
1850     Schoolonderwijzer (te Elst)
1.1.9.2.5.3 Donatus Burgers is geboren op 08-08-1820 in Bemmel, zoon van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.9.2.5) en Cornelia Jansen. Donatus is overleden op 01-05-1874 om 14:00 in Bemmel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1874.
Adressen:
20-11-1851     Bemmel
1860     Bemmel
08-01-1872     Bemmel
01-05-1874     Bemmel
Beroepen:
Tapper
1847     Bakker
20-11-1851     Bakker, Winkelier en Tapper
1860     Bakker
08-01-1872     Winkelier
01-05-1874     Bakker
Getuige bij:
20-04-1863     geboorteaangifte Theodora Geertruida Hendrika Dercks (1863-1883)
08-01-1872     huwelijk Jan Burgers (1844-1890) en Maria Jansen (1853-1881) [zie 1.1.9.2.5.1.3]    [oom vaderszijde bruidegom]
Donatus trouwde, 26 jaar oud, op 13-02-1847 in Elst met Clasina Huibers, 24 jaar oud. Clasina is geboren op 15-07-1822 in Elst, dochter van Huibert Huibers en Maria Klaassen. Clasina is overleden op 13-04-1875 in Bemmel, 52 jaar oud.
Beroep:
1847     Dienstmeid
Kinderen van Donatus en Clasina:
1 Hendrikus Donatus Burgers [1.1.9.2.5.3.1], geboren op 27-04-1848 in Bemmel. Hendrikus is overleden op 25-09-1917 in Zutphen, 69 jaar oud.
Adressen:
van 10-05-1865 tot 28-09-1865     Zevenaar
van 10-10-1865 tot 25-07-1866     Den Haag
25-07-1866     Bemmel
Beroep:
1865     Bakker
2 Hubertus Cornelius Burgers [1.1.9.2.5.3.2], geboren op 08-10-1849 in Bemmel.
3 Maria Cornelia Burgers, geboren op 20-11-1851 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.5.3.3.
4 Johannes Jacobus Burgers [1.1.9.2.5.3.4], geboren op 25-07-1853 in Bemmel. Johannes is overleden op 18-03-1854 in Bemmel, 7 maanden oud.
5 Johannes Jacobus Burgers [1.1.9.2.5.3.5], geboren op 19-10-1855 in Bemmel. Johannes is overleden op 31-05-1920 in Zutphen, 64 jaar oud.
Adressen:
01-06-1872     Arnhem
voor 29-04-1874     Den Haag
van 29-04-1874 tot 02-12-1874     Bemmel
van 02-12-1874 tot 29-12-1876     Utrecht
van 29-12-1876 tot 15-07-1879     Bemmel
15-07-1879     Alkmaar
Beroep:
31-05-1920     Papierhandelaar
6 Wilhelmus Cornelius Burgers [1.1.9.2.5.3.6], geboren op 16-09-1857 in Bemmel.
7 Hubertus Wilhelmus Burgers [1.1.9.2.5.3.7], geboren op 01-11-1859 in Bemmel.
Adressen:
van 08-06-1875 tot 27-07-1876     Nijmegen
27-07-1876     Bemmel
1.1.9.2.5.3.3 Maria Cornelia Burgers is geboren op 20-11-1851 om 07:00 in Bemmel, dochter van Donatus Burgers (zie 1.1.9.2.5.3) en Clasina Huibers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1851. Maria is overleden op 07-06-1942 in Wijchen, 90 jaar oud. Zij is begraven op 10-06-1942 in Wijchen.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven op het R.K. kerkhof.
Maria trouwde, 33 jaar oud, op 10-12-1884 in Nijmegen met Fredericus Theodorus Brans, 35 jaar oud. Fredericus is geboren op 20-04-1849 in Elst, dochter van Arnoldus Brans en Anna Elisabeth Knipping. Fredericus is overleden vóór 07-06-1942, ten hoogste 93 jaar oud.
1.1.9.2.5.4 Albertus Burgers is geboren op 21-01-1822 in Bemmel, zoon van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.9.2.5) en Cornelia Jansen. Albertus is overleden op 04-03-1881 in Arnhem, 59 jaar oud.
Beroepen:
1846     Korenmolenaar
1881     Molenaar
Albertus trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1846 in Arnhem met Wilhelmina (Mina) Link, 21 jaar oud. Mina is geboren op 04-01-1825 in Arnhem, dochter van Johan Gotfried Link en Mientje Tubbing. Mina is overleden vóór 1881, ten hoogste 56 jaar oud.
Kinderen van Albertus en Mina:
1 Wilhelmina Cornelia Burgers [1.1.9.2.5.4.1], geboren op 06-03-1847.
2 Johannes Hendrikus Godfried Burgers [1.1.9.2.5.4.2], geboren op 21-11-1848 in Elden. Johannes bleef ongehuwd.
Beroepen:
21-01-1889     Molenaar
09-02-1889     Molenaar
14-01-1891     Machinist
31-01-1891     Machinist
07-03-1892     Molenaar
17-04-1897     Molenaar
06-05-1899     Molenaar
03-06-1899     Molenaar
gevangenis:
van 21-01-1889 tot 09-02-1889     Voorlopige aanhouding vanwege landloperij (uiterlijk wordt beschreven - gebroken rechter duim).
van 09-02-1889 tot 21-02-1889     12 dagen gevangenis wegens landloperij
van 21-02-1889 tot 22-02-1889     1 dag gevangenis wegens dronkenschap
van 14-01-1891 tot 31-01-1891     In de gevangenis voor landlopen (uiterlijk wordt beschreven, misvormingen aan handen).
van 31-01-1891 tot 12-02-1891     12 dagen gevangenis wegens landloperij (uiterlijk wordt beschreven - rechter duim stijf, linkerwijsvinger misvormd).
van 07-03-1892 tot 09-03-1892     Verdacht van landloperij (uiterlijk wordt beschreven)
van 29-03-1897 tot 17-04-1897     2 dagen hechtenis wegens landloperij en 2 jaar opzending.
van 17-04-1897 tot 19-04-1897     2 dagen gevangenis voor landloperij, aansluitend 2 jaar opzending naar een "rijkswerkinrichting".
van 06-05-1899 tot 03-06-1899     Veroordeeld wegens landloperij tot 2 dagen hechtenis en 3 jaar opzending.
van 03-06-1899 tot 05-06-1899     2 dagen gevangenis vanwege landloperij. Aansluitend wordt hij naar Veenhuizen gebracht.
1.1.9.2.5.5 Theodorus Burgers is geboren op 25-04-1825 om 14:30 in Bemmel, zoon van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.9.2.5) en Cornelia Jansen. Theodorus is overleden op 12-02-1889 in Weurt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Sterft op het "Kasteel’.
Adressen:
30-08-1852     Zuilichem
07-10-1857     Zuilichem
voor 1861     Zuilichem
18-02-1861     IJzendoorn (Vlucht naar IJzerdoorn na de grote dijkdoorbraak van januari.)
1867     IJzendoorn
30-12-1873     Jonkerstraat, Weurt ("Het Kasteel")
Beroepen:
van 1851 tot 1861     Steenbakker (op steenfabriek "De Ruiterwaard" te Zuilichem.)
30-08-1852     Steenbakkersbaas
07-10-1857     Steenbakker
1867     Steenfabrikant (Waarschijnlijk de eigen (huidige) steenfabriek "Van Hesteren & Janssens".)
1889     Steenfabrikant
Overig:
03-05-1872     Verkoopt uit de nalatenschap van zijn vader een boerderijtje te Weurt
27-11-1872     Koopt "Huis te Weurt". Hij laat het kasteel afbreken en bouwt er het huidige "Kasteel" (Jonkerstraat).
na 1874     Koopt de steenfabriek te Deest, thans bekend onder de naam B.V. Steenfabriek Th. Burgers v/h Gebr. Burgers.
23-12-1878     Samen met Albertus van der Worp koopt Theodorus via de Firma van der Worp & Burgers de steenfabriek "Staatjeswaard" te Beuningen.
Theodorus trouwde, 26 jaar oud, op 27-05-1851 in Beuningen met Wilhelmina Braam, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Wilhelmina: Jongere broer Stephanus trouwt met een zus van Wilhelmina.
Wilhelmina is geboren op 19-02-1826 in Weurt, dochter van Theodorus Braam en Johanna Publiekhuizen. Wilhelmina is overleden op 08-05-1894 in Weurt, 68 jaar oud.
Beroepen:
30-08-1852     Zonder beroep
07-10-1857     Zonder beroep
1867     Zonder beroep
Kinderen van Theodorus en Wilhelmina:
1 Cornelia Johanna Burgers, geboren op 30-08-1852 in Zuilichem. Volgt 1.1.9.2.5.5.1.
2 Henricus Theodorus Burgers [1.1.9.2.5.5.2], geboren op 10-02-1855 in Zuilichem. Henricus is overleden op 10-11-1886 in Weurt, 31 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henricus: ten gevolge van een ongeval
Henricus bleef ongehuwd.
3 Johannes Wilhelmus Burgers, geboren op 07-10-1857 in Zuilichem. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.
4 Johanna Maria Burgers, geboren op 26-01-1860 in Zuilichem. Volgt 1.1.9.2.5.5.4.
5 Theodorus Albertus Burgers, geboren op 07-07-1862 in IJzendoorn. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.
6 Albertus Wilhelmus Burgers, geboren op 02-11-1864 in IJzendoorn. Volgt 1.1.9.2.5.5.6.
7 Bernardus Albertus Johannes Burgers [1.1.9.2.5.5.7], geboren op 03-10-1867 om 03:00 in IJzendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1867. Bernardus is overleden op 15-09-1913 in Curaçao (Ned.Antillen), 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bernardus: Overleden in het St. Elisabeths Gasthuis.
Bernardus bleef ongehuwd.
Overig:
23-09-1891     Geprofest als Pater Reginaldus in de orde van St. Dominicus
15-08-1897     Priester gewijd te Utrecht
15-06-1898     Vetrokken als Missionaris naar Curacao
8 Wilhelmina Christina Maria Burgers, geboren op 28-10-1869 in IJzendoorn. Volgt 1.1.9.2.5.5.8.
1.1.9.2.5.5.1 Cornelia Johanna Burgers is geboren op 30-08-1852 in Zuilichem, dochter van Theodorus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1852. Cornelia is overleden op 04-07-1916, 63 jaar oud. Zij is begraven in Weurt.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Sterft in het ouderlijke "Kasteel".
Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1876 in Weurt met Theodorus Loeffen, ongeveer 26 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1850.
Beroep:
Landbouwer (te Weurt)
1.1.9.2.5.5.3 Johannes Wilhelmus Burgers is geboren op 07-10-1857 om 14:00 in Zuilichem, zoon van Theodorus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1857. Johannes is overleden op 11-03-1919 in Beuningen, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Sterft op "Nieuw Distelakker".
Beroep:
Steenfabrikant (Steenfabriek Staartjeswaard te Beuningen)
Johannes trouwde, 36 jaar oud, op 11-10-1893 in Leuth met Hendrina Petronella Sanders, 26 jaar oud. Hendrina is geboren op 25-10-1866 in Millingen. Hendrina is overleden op 03-08-1940 in Beuningen, 73 jaar oud.
Adres:
09-01-1929     Beuningen
Beroep:
09-01-1929     Zonder beroep
Kinderen van Johannes en Hendrina:
1 Louisa Hendrika Wilhelmina Burgers, geboren op 17-07-1894 in Beuningen. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.1.
2 Wilhelmina Theodora Maria Gerarda Burgers [1.1.9.2.5.5.3.2], geboren op 09-01-1896 in Beuningen. Wilhelmina is overleden op 17-03-1933 in Beuningen, 37 jaar oud. Wilhelmina bleef ongehuwd.
3 Amalia Cornelia Johanna (Lia) Burgers, geboren op 01-02-1897 in Beuningen. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.3.
4 Theodorus Antonius Adrianus (Thé) Burgers, geboren op 03-07-1899 in Beuningen. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.4.
5 Henricus Wilhelmus Antonius (Hein) Burgers, geboren op 10-06-1902 in Beuningen. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.5.
6 Johannes Bernardus Theodorus Maria Burgers, geboren op 01-06-1909 in Beuningen. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.6.
1.1.9.2.5.5.3.1 Louisa Hendrika Wilhelmina Burgers is geboren op 17-07-1894 in Beuningen, dochter van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.3) en Hendrina Petronella Sanders. Louisa trouwde met Robertus Rutgerus van Haaren. Robertus is geboren op 30-07-1885 in Leuth. Robertus is overleden op 20-08-1957 in Nijmegen, 72 jaar oud. Hij is begraven op 24-08-1957 in Beuningen.
Notitie bij overlijden van Robertus: Overleden in het St. Canisius- Ziekenhuis. Begraven op het R.K. Kerkhof.
1.1.9.2.5.5.3.3 Amalia Cornelia Johanna (Lia) Burgers is geboren op 01-02-1897 in Beuningen, dochter van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.3) en Hendrina Petronella Sanders. Lia is overleden op 11-09-1985 in Beuningen, 88 jaar oud. Haar lichaam is ter beschikking van de wetenschap gesteld op 11-09-1985.
Adressen:
1928     Haarlem
11-09-1985     Beuningen (Overleden in het bejaardentehuis ’Alde Steeg’.)
Beroepen:
Vennoot (Steenfabriek te Winssen)
09-01-1929     Zonder beroep
Lia trouwde, 31 jaar oud, op 09-01-1929 in Beuningen met Rutgerus Johannes Donatus (Rut) van Haaren, 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lia en Rut waren de volgende getuigen aanwezig: Thé Burgers (1899-1970) [zie 1.1.9.2.5.5.3.4] [broer bruid] en Hein Burgers (1902-1985) [zie 1.1.9.2.5.5.3.5] [broer bruid]. Rut is geboren op 27-01-1890 in Leuth, zoon van Johannes Robertus van Haaren en Elisabeth Aleida Daamen. Rut is overleden op 20-06-1964 in Winssen, 74 jaar oud. Hij is begraven in Winssen.
Notitie bij overlijden van Rut: Begraven op het R.K. kerkhof.
Adres:
09-01-1929     Ewijk
Beroepen:
09-01-1929     Steenfabrikant
na 1930     Directeur Steenfabriek (Op de fabriek van Fa. Burgers & van Koolwijk, Notaris Roesstraat, Winssen (Fabriek van overleden achterneef van zijn vrouw).)
1.1.9.2.5.5.3.4 Theodorus Antonius Adrianus (Thé) Burgers is geboren op 03-07-1899 in Beuningen, zoon van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.3) en Hendrina Petronella Sanders. Thé is overleden op 21-06-1970 in Nijmegen, 70 jaar oud. Hij is begraven in Beuningen.
Notitie bij overlijden van Thé: Begraven in het familiegraf op het R.K. Kerkhof.
Adres:
09-01-1929     Beuningen
Beroep:
09-01-1929     Steenfabrikant
Overig:
1941     Steenfabriek Staartjeswaard N.V. Nw. Distelakker Beuningen
Getuige bij:
09-01-1929     huwelijk Rut van Haaren (1890-1964) en Lia Burgers (1897-1985) [zie 1.1.9.2.5.5.3.3]    [broer bruid]
Thé trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1921 in Leuth met Rosa Liza Victoria (Roos) van Haaren, 26 of 27 jaar oud. Roos is geboren op 05-06-1894 in Leuth. Roos is overleden op 01-08-1977 in Nijmegen, 83 jaar oud. Zij is begraven op 05-08-1977 in Beuningen.
Notitie bij overlijden van Roos: Overleden in het St. Canisius- Ziekenhuis. Begraven in het familiegraf.
Overig:
Onderscheiden met het Erekruis "Pro Ecclesia et Pontifice".
Kinderen van Thé en Roos:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.4.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.4.2.
3 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.4.3.
4 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.4.4.
1.1.9.2.5.5.3.4.1 Niet publiceren, dochter van Theodorus Antonius Adrianus (Thé) Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.3.4) en Rosa Liza Victoria (Roos) van Haaren. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.3.4.2 Niet publiceren, dochter van Theodorus Antonius Adrianus (Thé) Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.3.4) en Rosa Liza Victoria (Roos) van Haaren. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.3.4.3 Niet publiceren, zoon van Theodorus Antonius Adrianus (Thé) Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.3.4) en Rosa Liza Victoria (Roos) van Haaren. Hij trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.3.4.3.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.3.4.3.2].
1.1.9.2.5.5.3.4.4 Niet publiceren, dochter van Theodorus Antonius Adrianus (Thé) Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.3.4) en Rosa Liza Victoria (Roos) van Haaren. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.3.5 Henricus Wilhelmus Antonius (Hein) Burgers is geboren op 10-06-1902 in Beuningen, zoon van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.3) en Hendrina Petronella Sanders. Hein is overleden op 05-10-1985 in Beuningen, 83 jaar oud. Hij is begraven op 09-10-1985 in Beuningen.
Notitie bij overlijden van Hein: Begraven op het R.K. kerkhof van de parochiekerk van de H. Cornelius.
Adres:
09-01-1929     Beuningen
Beroep:
09-01-1929     Steenfabrikant
Getuige bij:
09-01-1929     huwelijk Rut van Haaren (1890-1964) en Lia Burgers (1897-1985) [zie 1.1.9.2.5.5.3.3]    [broer bruid]
Hein trouwde, 34 jaar oud, op 11-05-1937 in Beesd met Theodora Geertruida Maria Adriana Klerk, ongeveer 32 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1905. Theodora is overleden na 05-10-1985, minstens 80 jaar oud.
Kinderen van Hein en Theodora:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.5.3.5.1.
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.3.5.2].
3 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.3.5.3].
4 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.3.5.4].
5 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.3.5.5].
1.1.9.2.5.5.3.5.1 Niet publiceren, dochter van Henricus Wilhelmus Antonius (Hein) Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.3.5) en Theodora Geertruida Maria Adriana Klerk. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.3.6 Johannes Bernardus Theodorus Maria Burgers is geboren op 01-06-1909 in Beuningen, zoon van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.3) en Hendrina Petronella Sanders. Johannes is overleden op 26-07-1952 in Nijmegen, 43 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-1952 in Beuningen.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven in het familiegraf op het R.K. kerkhof te Beuningen.
Beroep:
Steenfabrikant
Johannes trouwde met Niet publiceren. Zij trouwde later met Wilhelmus Theodorus Antonius Burgers (1908-1962), zie 1.1.9.2.5.6.5.8.
Kinderen van Johannes en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.3.6.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.3.6.2].
3 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.3.6.3].
1.1.9.2.5.5.4 Johanna Maria Burgers is geboren op 26-01-1860 in Zuilichem, dochter van Theodorus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Johanna is overleden op 28-10-1939 in Beuningen, 79 jaar oud. Johanna trouwde met Johannes Antonius Beijer. Johannes is geboren omstreeks 1860.
Beroepen:
Landbouwer
Steenfabrikant
Wethouder (te Beuningen.)
1.1.9.2.5.5.5 Theodorus Albertus Burgers is geboren op 07-07-1862 in IJzendoorn, zoon van Theodorus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Theodorus is overleden op 15-02-1944 in Weurt, 81 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1944 in Weurt.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Sterft op de "Buitenhof" en begraven op het R.K. kerkhof.
Adressen:
1930     Beuningen
21-09-1931     Beuningen
Beroepen:
Steenfabrikant (Steenfabriek op de Brunswaard te Beuningen, aangekocht in 1911.
Steenfabriek "Turkswaard" Buitenhof B.147 Weurt, aangekocht ca. 1919.
Steenfabriek "De Schans" te Weurt, aangekocht in 1922.
Steenfabriek Vermeulen & Bloem, te Deest, aangekocht ca. 1933.)
1930     Steenfabrikant
21-09-1931     Steenfabrikant
Functie:
Voorzitter (van het Par. Armbestuur)
Theodorus trouwde, 31 jaar oud, op 02-06-1894 in Avereest met Anna Maria Minke, 30 jaar oud. Anna is geboren op 31-12-1863 in Oud-Avereest, dochter van Herman Johan Martijn Minke en Theodora Wolters. Anna is overleden op 16-02-1943 in Weurt, 79 jaar oud.
Beroepen:
1930     Zonder beroep
21-09-1931     Zonder beroep
Kinderen van Theodorus en Anna:
1 Wilhelmina Cornelia Johanna Maria Burgers [1.1.9.2.5.5.5.1], geboren op 10-06-1895 in Weurt. Wilhelmina is overleden op 07-01-1975 in Nijmegen, 79 jaar oud. Zij is begraven op 10-01-1975 in Weurt.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Begraven in het familiegraf op het R.K. Kerkhof.
Wilhelmina bleef ongehuwd.
2 Theodora Johanna Hendrika Burgers, geboren op 26-08-1896 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.2.
3 Martina Bernarda Burgers [1.1.9.2.5.5.5.3], geboren op 12-11-1897 in Weurt. Martina is overleden in 1944, 46 of 47 jaar oud.
4 Bernardus Theodorus Antonius (Bernard) Burgers, geboren op 01-10-1899 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.4.
5 Maria Theodora Henriette Burgers, geboren op 31-10-1901 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.5.
6 Theodorus Antonius Wilhelmus Burgers, geboren op 01-06-1903 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.6.
7 Henrietta Theodora Maria Burgers, geboren op 02-06-1905 in Beuningen. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.7.
8 Agnes Johanna Maria Burgers [1.1.9.2.5.5.5.8], geboren op 20-01-1907 in Weurt. Agnes is overleden op 21-01-1907 in Weurt, 1 dag oud.
1.1.9.2.5.5.5.2 Theodora Johanna Hendrika Burgers is geboren op 26-08-1896 in Weurt, dochter van Theodorus Albertus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.5) en Anna Maria Minke. Theodora is overleden na 14-08-1966, minstens 69 jaar oud. Theodora trouwde, 31 jaar oud, op 16-02-1928 in Permatang Siantar Sidamanih (Indonesië) met Hendrik Carel Kraaijvanger, 40 jaar oud. Hendrik is geboren op 03-02-1888 in Wageningen. Hendrik is overleden op 14-08-1966 in Wassenaar, 78 jaar oud. Hij is begraven in Weurt.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Begraven op het R.K. kerkhof.
1.1.9.2.5.5.5.4 Bernardus Theodorus Antonius (Bernard) Burgers is geboren op 01-10-1899 in Weurt, zoon van Theodorus Albertus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.5) en Anna Maria Minke. Bernard is overleden op 23-08-1978 in Nijmegen, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bernard: Begraven op de Begraafplaats R.K. kerkhof te Hees-Neerbosch
Adressen:
Hees
21-09-1931     Nijmegen
Beroep:
21-09-1931     Steenfabrikant
hobby:
Duivensport. De passie voor duiven is overgedragen aan zoon Theo en de kleinzonen Theo en Bernard.
Getuige bij:
21-09-1931     huwelijk Cornelis Mattheus Konings (geb. ±1904) en Henrietta Theodora Maria Burgers (1905-1974) [zie 1.1.9.2.5.5.5.7]    [broer bruid]
Bernard trouwde, 25 jaar oud, op 28-04-1925 in Schaik met Dorothea Hermina Adriana (Dora) Hoefnagel, 23 jaar oud, nadat zij op 08-04-1925 in ondertrouw zijn gegaan. Dora is geboren op 28-07-1901 in Schaik. Dora is overleden op 01-04-1993 in Groesbeek, 91 jaar oud.
Kinderen van Bernard en Dora:
1 Antonius Theodorus Josephus Maria (Ton) Burgers, geboren op 12-03-1926 in Hees. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.4.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.4.2.
3 Catharina H. Th. Burgers, geboren op 19-02-1929. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.4.3.
4 Theodorus W. J. (Theo) Burgers, geboren op 02-07-1931 in Hees. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.4.4.
5 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.5.5.4.5.
6 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.5.4.6].
1.1.9.2.5.5.5.4.1 Antonius Theodorus Josephus Maria (Ton) Burgers is geboren op 12-03-1926 in Hees, zoon van Bernardus Theodorus Antonius (Bernard) Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.5.4) en Dorothea Hermina Adriana (Dora) Hoefnagel. Ton is overleden op 26-11-2008 in Groesbeek, 82 jaar oud. Hij is begraven op 29-11-2008 in Weurt.
Adres:
26-11-2008     Scharsestraat 4, 6551 ZB Weurt
Beroep:
Steenfabrikant
Onderscheiding:
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Ton trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.5.4.2 Niet publiceren, dochter van Bernardus Theodorus Antonius (Bernard) Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.5.4) en Dorothea Hermina Adriana (Dora) Hoefnagel. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.5.4.3 Catharina H. Th. Burgers is geboren op 19-02-1929, dochter van Bernardus Theodorus Antonius (Bernard) Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.5.4) en Dorothea Hermina Adriana (Dora) Hoefnagel. Catharina is overleden in 04-1989 in Sutton (Engeland), 60 jaar oud. Catharina trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.5.4.4 Theodorus W. J. (Theo) Burgers is geboren op 02-07-1931 in Hees, zoon van Bernardus Theodorus Antonius (Bernard) Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.5.4) en Dorothea Hermina Adriana (Dora) Hoefnagel. Theo is overleden in 1992, 60 of 61 jaar oud.
Adres:
Weurt
Beroep:
Steenfabrikant
hobby:
Duivensport. Passie overgenomen van zijn vader en doorgegeven aan 2 zoons.
Theo trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Theo en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.5.4.4.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.5.4.4.2].
1.1.9.2.5.5.5.4.5 Niet publiceren, dochter van Bernardus Theodorus Antonius (Bernard) Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.5.4) en Dorothea Hermina Adriana (Dora) Hoefnagel. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.5.5 Maria Theodora Henriette Burgers is geboren op 31-10-1901 in Weurt, dochter van Theodorus Albertus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.5) en Anna Maria Minke.
Adres:
1930     Beuningen
Beroep:
1930     Zonder beroep
Maria trouwde, 28 jaar oud, op 22-09-1930 in Beuningen met George Horatio Augustus Kennedij, 30 of 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en George was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Antonius Wilhelmus Burgers (1903-1952) [zie 1.1.9.2.5.5.5.6] [broer bruid]. George is geboren in 1899 in Ravensthorpe (Engeland), zoon van George Kennedij en Marie Antoinette Josepha Hendrika Pessers.
Adres:
22-09-1930     Cheadle Hulme (Engeland)
Beroep:
22-09-1930     Koopman
1.1.9.2.5.5.5.6 Theodorus Antonius Wilhelmus Burgers is geboren op 01-06-1903 in Weurt, zoon van Theodorus Albertus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.5) en Anna Maria Minke. Theodorus is overleden op 16-03-1952 in Nijmegen, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Sterft op "Bloemenheuvel".
Adres:
1930     Beuningen
Beroep:
1930     Steenfabrikant
Overig:
16-03-1952     Lid van het Parochiaal Kerkbestuur St. Andreas.
Getuige bij:
22-09-1930     huwelijk George Horatio Augustus Kennedij (geb. 1899) en Maria Theodora Henriette Burgers (geb. 1901) [zie 1.1.9.2.5.5.5.5]    [broer bruid]
Theodorus trouwde, 26 jaar oud, op 09-01-1930 in Hillegom met Apolonia Clazina Maria van der Schoot, ongeveer 25 jaar oud. Apolonia is geboren omstreeks 1905 in Hillegom, dochter van Anton Corneille van der Schoot en Catharina Elizabeth Blom. Apolonia is overleden na 16-03-1952, minstens 47 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Apolonia:
1 Henricus Antonius Theodorus Josephus Burgers [1.1.9.2.5.5.5.6.1], geboren omstreeks 1937. Hij is gedoopt in Weurt. Henricus is overleden op 16-01-1938 in Nijmegen, ongeveer 1 jaar oud.
2 Margaretha Apolonia Maria Burgers [1.1.9.2.5.5.5.6.2], geboren in 1938. Zij is gedoopt in Beuningen. Margaretha is overleden op 08-05-1939 in Nijmegen, 0 of 1 jaar oud.
1.1.9.2.5.5.5.7 Henrietta Theodora Maria Burgers is geboren op 02-06-1905 in Beuningen, dochter van Theodorus Albertus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.5) en Anna Maria Minke. Henrietta is overleden op 18-08-1974 in Waalwijk, 69 jaar oud.
Beroep:
21-09-1931     Zonder beroep
Henrietta trouwde, 26 jaar oud, op 21-09-1931 in Beuningen met Cornelis Mattheus Konings, ongeveer 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Henrietta en Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Bernard Burgers (1899-1978) [zie 1.1.9.2.5.5.5.4] [broer bruid]. Cornelis is geboren omstreeks 1904 in Nijmegen, zoon van Mattheus Cornelis Konings en Cornelia Everdina Theunissen.
Adres:
21-09-1931     Nijmegen
Beroepen:
Steenfabrikant
21-09-1931     Aannemer
1.1.9.2.5.5.6 Albertus Wilhelmus Burgers is geboren op 02-11-1864 in IJzendoorn, zoon van Theodorus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Albertus is overleden op 11-02-1934 in Weurt, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albertus: Sterft op het "Kasteel" (de Waalsteenfabriek).
Adres:
18-01-1929     Beuningen
Beroepen:
Steenfabrikant (Erft de steenfabriek te IJzendoorn en koopt er omstreeks 1930 de naastgelegen steenfabriek van Fred. Glabbeek bij.Ze zijn stilgelegd in 1936 en in 1938 verkocht.
In Deest bezat hij de steenfabriek "Deest" (v/h. Vermeulen & Bloem), welke hij verkocht aan broer Theodorus Albertus.)
18-01-1929     Steenfabrikant
Albertus:
(1) trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1897 in Leuth met Frederika Gerarda Daamen, 27 of 28 jaar oud. Frederika is geboren op 11-09-1869 in Leuth. Frederika is overleden op 26-11-1908 in Weurt, 39 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 30-01-1912 in Maurik met Anna Maria Dominica Klerk, 43 jaar oud. Anna is geboren op 07-03-1868 in Acquoy, dochter van Floris Klerk en Theodora Maria Hoogveld. Anna is overleden op 08-03-1953 in Weurt, 85 jaar oud. Anna is weduwe van Petrus Jacobus Verheijen (±1870-vóór 1912).
Kinderen van Albertus en Frederika:
1 Theodorus Johannes Cornelis Burgers, geboren op 23-05-1898 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.5.6.1.
2 Wilhelmina Johanna Helena Maria Burgers [1.1.9.2.5.5.6.2], geboren op 20-05-1899 in Weurt.
Overig:
Mère Frederica, Urselinen te Eijsden.
3 Helena Theodora Elisa Maria Burgers [1.1.9.2.5.5.6.3], geboren op 12-06-1900 in Weurt. Helena is overleden op 18-11-1991, 91 jaar oud. Zij is begraven in Beek-Ubbergen. Helena bleef ongehuwd.
Beroep:
Maatschappelijk werkster (te Utrecht)
4 Maria Johanna Theodora Cornelia Burgers, geboren op 20-07-1901 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.5.6.4.
5 Cornelia Burgers [1.1.9.2.5.5.6.5], geboren op 10-06-1902 in Weurt.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Tweeling met Jan Karel Herman
Cornelia bleef ongehuwd.
Adressen:
Beuningen
Weurt
6 Jan Karel Herman Burgers [1.1.9.2.5.5.6.6], geboren op 10-06-1902 in Weurt.
Notitie bij de geboorte van Jan: Tweeling met Cornelia
Jan is overleden op 04-07-1973 in Nijmegen, 71 jaar oud.
Overig:
Pastoor te St.Michielsgestel
Kapelaan van de parochie St. Theresia te Tilburg
7 Eliza Theodora Maria Burgers, geboren op 14-12-1903 in Beuningen. Volgt 1.1.9.2.5.5.6.7.
8 Henricus Johannes Bernardus Burgers [1.1.9.2.5.5.6.8], geboren op 12-02-1905 in Weurt. Henricus is overleden op 26-09-1962 in Nijmegen, 57 jaar oud. Hij is begraven op 29-09-1962 in Weurt.
Notitie bij overlijden van Henricus: Overleden in het St. Rabboud ziekenhuis. Begraven op de begraafplaats Kerkhof te Weurt.
Henricus bleef ongehuwd.
Adres:
18-01-1929     Beuningen
Beroepen:
Steenhandelaar
18-01-1929     Steenfabrikant
Functie:
Voorzitter (van het R.K. parochiaal Armbestuur)
Getuige bij:
18-01-1929     huwelijk Theodorus Franciscus Antonius Felet (1894-1967) en Eliza Theodora Maria Burgers (1903-2004) [zie 1.1.9.2.5.5.6.7]    [broer bruid]
9 Bernardus Burgers, geboren op 03-06-1906 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.5.6.9.
10 Julius Theodorus Bernardus Burgers [1.1.9.2.5.5.6.10], geboren op 04-07-1907 in Weurt. Julius is overleden op 03-04-1986 in Nijmegen, 78 jaar oud. Hij is begraven op 07-04-1986 in Weurt.
Notitie bij overlijden van Julius: Overleden in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis.
Julius bleef ongehuwd.
Adressen:
Geel (België) (Meer dan 50 jaar gewoond bij de familie Loots.)
1986     Winssen (Zorgcentrum Huize Overmars)
11 Theodora Henrietta Gertruda Maria Burgers, geboren op 19-11-1908 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.5.6.11.
Kind van Albertus en Anna:
12 Flora Theodora Wilhelmina Antonia Burgers, geboren op 18-12-1912 in Weurt. Volgt 1.1.9.2.5.5.6.12.
1.1.9.2.5.5.6.1 Theodorus Johannes Cornelis Burgers is geboren op 23-05-1898 in Weurt, zoon van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.6) en Frederika Gerarda Daamen. Theodorus is overleden op 03-04-1955 in Nijmegen, 56 jaar oud. Hij is begraven op 06-04-1955 in Beuningen.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Overleden in het Sint Canisius ziekenhuis. Begraven op het R.K. Kerkhof.
Theodorus trouwde, 30 jaar oud, op 28-08-1928 in Cothen met Petronella Anna Maria (Nelly) Damen, ongeveer 28 jaar oud. Nelly is geboren omstreeks 1900. Nelly is overleden na 03-04-1955, minstens 55 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Nelly:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.5.6.1.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.5.6.1.2.
3 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.5.5.6.1.3.
1.1.9.2.5.5.6.1.1 Niet publiceren, zoon van Theodorus Johannes Cornelis Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.6.1) en Petronella Anna Maria (Nelly) Damen. Hij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.6.1.2 Niet publiceren, dochter van Theodorus Johannes Cornelis Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.6.1) en Petronella Anna Maria (Nelly) Damen. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.6.1.3 Niet publiceren, dochter van Theodorus Johannes Cornelis Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.6.1) en Petronella Anna Maria (Nelly) Damen. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.5.5.6.4 Maria Johanna Theodora Cornelia Burgers is geboren op 20-07-1901 in Weurt, dochter van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.6) en Frederika Gerarda Daamen. Maria is overleden op 30-09-1986 in Eindhoven, 85 jaar oud. Zij is begraven op 04-10-1986 in Bladel.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven in het familiegraf te Bladel
Maria trouwde, 38 jaar oud, op 30-01-1940 in Beuningen met Adrianus Anselmus Simon Zijlmans, 47 jaar oud. Adrianus is geboren op 25-11-1892 in Raamsdonksveer. Adrianus is overleden op 17-02-1961 in Eindhoven, 68 jaar oud. Hij is begraven in Bladel.
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overleden in het St. Joseph ziekenhuis. Begraven op het parochiekerkhof.
Adrianus trouwde voorheen met Maria Anna Huberdina Hoffmans (±1890-vóór 1961).
Beroep:
Geneesheer
1.1.9.2.5.5.6.7 Eliza Theodora Maria Burgers is geboren op 14-12-1903 in Beuningen, dochter van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.6) en Frederika Gerarda Daamen. Eliza is overleden op 06-02-2004 in Ubbergen, 100 jaar oud.
Beroep:
18-01-1929     Zonder beroep
Eliza trouwde, 25 jaar oud, op 18-01-1929 in Beuningen met Theodorus Franciscus Antonius Felet, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Eliza en Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Henricus Johannes Bernardus Burgers (1905-1962) [zie 1.1.9.2.5.5.6.8] [broer bruid]. Theodorus is geboren op 06-02-1894 in Nijmegen, zoon van Hendrikus Franciscus Antonius Felet en Helena Josephina Agatha Leenen. Theodorus is overleden op 17-05-1967 in Beek, 73 jaar oud.
Adres:
18-01-1929     Beuningen
Beroep:
18-01-1929     Kweker
Kinderen van Eliza en Theodorus:
1 Frederica Anna Maria Lecarme Felet [1.1.9.2.5.5.6.7.1], geboren op 12-12-1929 in Weurt. Frederica is overleden op 17-12-1994 in Nijmegen, 65 jaar oud.
2 Henricus Albertus Maria Felet [1.1.9.2.5.5.6.7.2], geboren op 19-01-1931 in Weurt. Henricus is overleden op 30-09-2015 in Beek, 84 jaar oud.
3 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.6.7.3].
4 Albertus Henricus Maria Felet [1.1.9.2.5.5.6.7.4], geboren op 03-09-1933 in Weurt. Albertus is overleden op 15-03-2017 in Breda, 83 jaar oud.
5 Niet publiceren [1.1.9.2.5.5.6.7.5].
6 Wilhelmus Johannes Maria Felet [1.1.9.2.5.5.6.7.6], geboren op 21-07-1939 in Ubbergen. Wilhelmus is overleden op 24-07-1939 in Ubbergen, 3 dagen oud.
7 Wilhelmus Johannes Cornelis Maria Felet [1.1.9.2.5.5.6.7.7], geboren op 24-11-1940 in Beek. Wilhelmus is overleden in 1996 in Beek, 55 of 56 jaar oud.
8 Josef Bernard Maria Felet [1.1.9.2.5.5.6.7.8], geboren op 10-12-1944 in Tilburg. Josef is overleden op 22-06-1992 in Beek, 47 jaar oud.
1.1.9.2.5.5.6.9 Bernardus Burgers is geboren op 03-06-1906 in Weurt, zoon van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.6) en Frederika Gerarda Daamen.
Beroepen:
Fruitteeltbedrijf
Steenhandelaar
Bernardus trouwde in Venlo met Sibille van Oijen. Sibille is geboren omstreeks 1900.
1.1.9.2.5.5.6.11 Theodora Henrietta Gertruda Maria Burgers is geboren op 19-11-1908 in Weurt, dochter van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.6) en Frederika Gerarda Daamen. Theodora trouwde met J. Sprenger. J. is geboren omstreeks 1900 in Maasstricht.
1.1.9.2.5.5.6.12 Flora Theodora Wilhelmina Antonia Burgers is geboren op 18-12-1912 in Weurt, dochter van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5.6) en Anna Maria Dominica Klerk. Flora is overleden op 04-09-2003 in Boxmeer, 90 jaar oud. Flora trouwde, 25 jaar oud, op 26-07-1938 in Weurt met Anthonius Henricus Alphonsus van Hout, 26 jaar oud. Anthonius is geboren op 20-05-1912 in Mill. Anthonius is overleden op 12-12-2012 in Grave, 100 jaar oud.
Beroep:
Houthandelaar
1.1.9.2.5.5.8 Wilhelmina Christina Maria Burgers is geboren op 28-10-1869 in IJzendoorn, dochter van Theodorus Burgers (zie 1.1.9.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Wilhelmina is overleden op 13-11-1917 in Lichtenvoorde, 48 jaar oud. Wilhelmina trouwde met Henricus Theodorus Johannes Hulshof. Henricus is geboren in 1861, zoon van Johannes Bernardus Hulshof en Helena Agneta van der Grinten. Henricus is overleden op 04-05-1935 in Lichtenvoorde, 73 of 74 jaar oud.
Beroepen:
Exportslager (te Lichtenvoorde)
Vleeswarenfabrikant
1.1.9.2.5.6 Stephanus Burgers is geboren op 29-12-1830 in Bemmel, zoon van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.9.2.5) en Cornelia Jansen. Stephanus is overleden op 03-08-1897 in Erlecom, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1897.
Adressen:
28-12-1863     Ubbergen
29-08-1866     Erlecom
21-07-1874     Ooij
Beroepen:
Steenfabrikant (Bezit in compagnonschap met M.C.Fels een steenfabriek te Rotterdam (huidige naam "De Vlietberg").)
1857     Steenbakkersbaas
28-12-1863     Steenbakker
29-08-1866     Steenbakker
21-07-1874     Steenbaas
25-10-1876     Steenfabrikant (Steenfabriek "Brienenswaard" te Ooij)
1897     Steenfabrikant
Overig:
04-06-1874     Verkoopt het noordelijk gedeelte van het bouwland te Weurt, groot 11 aren en 60 centiaren, voor 150 gulden.
Getuige bij:
29-12-1863     overlijdensaangifte Hendrik Beurgers (1789-1863) [zie 1.1.9.2.5]    [zoon]
Stephanus trouwde, 26 jaar oud, op 18-06-1857 in Beuningen met Elisabeth Braam, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Stephanus en Elisabeth: Oudere broer Theodorus is getrouwd met een zus van Elisabeth.
Elisabeth is geboren op 07-06-1832 in Weurt, dochter van Theodorus Braam en Johanna Publiekhuizen. Elisabeth is overleden op 15-03-1911 in Ooij, 78 jaar oud. Zij is begraven op 18-03-1911 in Ooij.
Kinderen van Stephanus en Elisabeth:
1 Theodorus Cornelis Burgers, geboren op 28-07-1858 in Ooij. Volgt 1.1.9.2.5.6.1.
2 Hendrikus Johannes Burgers, geboren op 17-09-1859 in Ooij. Volgt 1.1.9.2.5.6.2.
3 Wilhelmus Donatus Burgers [1.1.9.2.5.6.3], geboren op 04-02-1861 in Ooij. Wilhelmus is overleden op 13-12-1913 in Ooij, 52 jaar oud. Wilhelmus bleef ongehuwd.
4 Albertus Reinerus Burgers [1.1.9.2.5.6.4], geboren op 15-05-1863 in Ooij. Albertus is overleden op 21-08-1886 in Ooij, 23 jaar oud. Albertus bleef ongehuwd.
5 Johannes Antonius Burgers, geboren op 02-01-1865 in Ooij. Volgt 1.1.9.2.5.6.5.
6 Johanna Maria Cornelia Burgers [1.1.9.2.5.6.6], geboren op 29-08-1866 om 11:00 in Erlecom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1866. Johanna is overleden op 19-11-1917 in Nijmegen, 51 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
7 Donatius Stephanus Burgers, geboren op 03-08-1868 in Ubbergen. Volgt 1.1.9.2.5.6.7.
8 Arnoldus Bartholomeus Burgers, geboren op 29-03-1870 in Ooij. Volgt 1.1.9.2.5.6.8.
9 Petrus Hermanus Burgers [1.1.9.2.5.6.9], geboren op 25-03-1873 in Ooij. Petrus is overleden op 24-05-1957 in Nijmegen, 84 jaar oud. Petrus bleef ongehuwd.
10 Elisabeth Cornelia Burgers [1.1.9.2.5.6.10], geboren op 21-07-1874 om 14:00 in Ooij en Persingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1874. Elisabeth is overleden op 24-01-1945 in Nijmegen, 70 jaar oud. Zij is begraven op 27-01-1945 in Nijmegen.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Voorlopig begraven op het ’St. Barbara’- kerkhof in de wijk Brakkestein.
Elisabeth bleef ongehuwd.
Overig:
24-01-1945     Lid van de Maria-Congregatie en lid van de D.O. van de H. Dominicus.
1.1.9.2.5.6.1 Theodorus Cornelis Burgers is geboren op 28-07-1858 in Ooij, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.5.6) en Elisabeth Braam. Theodorus is overleden op 05-12-1899 in Nijmegen, 41 jaar oud.
Beroep:
Hotelier
Theodorus trouwde in Nijmegen met Sophia Stuart. Sophia is geboren omstreeks 1860.
1.1.9.2.5.6.2 Hendrikus Johannes Burgers is geboren op 17-09-1859 in Ooij, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.5.6) en Elisabeth Braam. Hendrikus is overleden op 04-02-1930 in Randwijk, 70 jaar oud.
Beroep:
1901     Steenfabrikant (Richt op de uiterwaarden te Winssen een steenfabriek op in samenwerking met Ferdinand van Koolwijk.)
Hendrikus trouwde in Randwijk met A. M. J. Arts. A. is geboren omstreeks 1860.
1.1.9.2.5.6.5 Johannes Antonius Burgers is geboren op 02-01-1865 in Ooij, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.5.6) en Elisabeth Braam. Johannes is overleden op 04-10-1938 in Beuningen, 73 jaar oud.
Beroep:
Steenfabrikant (en bouwmaterialenhandel Fels & Burgers)
Johannes trouwde met Catharina Johanna Geertruda Terwindt. Catharina is geboren omstreeks 1860. Catharina is overleden na 04-10-1938, minstens 78 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Catharina:
1 Stephanus H. L. Burgers [1.1.9.2.5.6.5.1], geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Stephanus is overleden in 1973, ongeveer 73 jaar oud.
Overig:
Handelsonderneming "van Pelt" te Nijmegen.
2 Josephus Bernardus Matheus Burgers, geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Volgt 1.1.9.2.5.6.5.2.
3 Hermanus Cornelis Matheus Burgers [1.1.9.2.5.6.5.3], geboren omstreeks 1900 in Ubbergen.
Beroep:
Accountant (te Ubbergen.)
4 Arnoldus Johannes Antonius Burgers [1.1.9.2.5.6.5.4], geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Arnoldus is overleden op 07-08-1974 in Nijmegen, ongeveer 74 jaar oud. Arnoldus bleef ongehuwd.
Overig:
Steenhandel "Burgers-Terwindt".
5 Johanna Maria Burgers [1.1.9.2.5.6.5.5], geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Johanna bleef ongehuwd.
Adres:
Ubbergen
6 Josephina Burgers, geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Volgt 1.1.9.2.5.6.5.6.
7 Matheus Wilhelmus Marie Burgers, geboren in 1904 in Ubbergen. Volgt 1.1.9.2.5.6.5.7.
8 Wilhelmus Theodorus Antonius Burgers, geboren in 1908 in Ubbergen. Volgt 1.1.9.2.5.6.5.8.
1.1.9.2.5.6.5.2 Josephus Bernardus Matheus Burgers is geboren omstreeks 1900 in Ubbergen, zoon van Johannes Antonius Burgers (zie 1.1.9.2.5.6.5) en Catharina Johanna Geertruda Terwindt. Josephus trouwde met W. T. H. Prinsen. W. is geboren omstreeks 1900.
1.1.9.2.5.6.5.6 Josephina Burgers is geboren omstreeks 1900 in Ubbergen, dochter van Johannes Antonius Burgers (zie 1.1.9.2.5.6.5) en Catharina Johanna Geertruda Terwindt. Josephina trouwde met C. M. M. Siegmund. C. is geboren omstreeks 1900.
1.1.9.2.5.6.5.7 Matheus Wilhelmus Marie Burgers is geboren in 1904 in Ubbergen, zoon van Johannes Antonius Burgers (zie 1.1.9.2.5.6.5) en Catharina Johanna Geertruda Terwindt. Matheus is overleden op 03-03-1971 in Rotterdam, 66 of 67 jaar oud.
militaire diens:
Zet Bouwmaterialenhandel Fels & Burgers van zijn vader voort.
Matheus:
(1) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 29-09-1938 met Johanna Theodora Maria Brijs, ongeveer 38 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1900.
(2) trouwde, minstens 34 jaar oud, na 1938 met Martina Louisa Maria van der Cammen, minstens 38 jaar oud. Martina is geboren omstreeks 1900.
Kind van Matheus uit onbekende relatie:
1 Niet publiceren [1.1.9.2.5.6.5.7.1].
1.1.9.2.5.6.5.8 Wilhelmus Theodorus Antonius Burgers is geboren in 1908 in Ubbergen, zoon van Johannes Antonius Burgers (zie 1.1.9.2.5.6.5) en Catharina Johanna Geertruda Terwindt. Wilhelmus is overleden op 20-12-1962 in Beuningen, 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmus: Sterft op het "Zunneke".
Wilhelmus trouwde met Niet publiceren. Zij is weduwe van Johannes Bernardus Theodorus Maria Burgers (1909-1952), zie 1.1.9.2.5.5.3.6.
1.1.9.2.5.6.7 Donatius Stephanus Burgers is geboren op 03-08-1868 in Ubbergen, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.5.6) en Elisabeth Braam. Donatius is overleden op 17-03-1947 in Nijmegen, 78 jaar oud. Hij is begraven op 20-03-1947 in Nijmegen.
Notitie bij overlijden van Donatius: Begraven op de begraafplaats R.K. kerkhof aan de Daalseweg te nijmegen
Beroepen:
Eigenaar wasserij (te Beek)
Hotelier (van "Hotel Tramzicht" te Beek)
01-05-1894     Fabrieksdirecteur
Donatius trouwde, 25 jaar oud, op 01-05-1894 in Ubbergen met Hendrika Wilhelmina Braam, 20 jaar oud. Hendrika is geboren op 26-05-1873 in Ubbergen, dochter van Arnoldus Braam en Petronella Albers. Hendrika is overleden op 22-10-1938 in Nijmegen, 65 jaar oud.
Kinderen van Donatius en Hendrika:
1 Arnoldus Stephanus Johannes Burgers, geboren op 14-03-1895 in Nijmegen. Volgt 1.1.9.2.5.6.7.1.
2 Emile Albert Burgers, geboren op 27-04-1898 in Beek. Volgt 1.1.9.2.5.6.7.2.
3 Maria Theodora Sopia Burgers, geboren op 21-02-1899 in Beek. Volgt 1.1.9.2.5.6.7.3.
4 Wilhelmina Johanna Maria Burgers, geboren op 20-11-1900 in Beek. Volgt 1.1.9.2.5.6.7.4.
1.1.9.2.5.6.7.1 Arnoldus Stephanus Johannes Burgers is geboren op 14-03-1895 in Nijmegen, zoon van Donatius Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.5.6.7) en Hendrika Wilhelmina Braam. Arnoldus is overleden in 1942, 46 of 47 jaar oud. Arnoldus trouwde, 26 jaar oud, op 27-10-1921 in Ubbergen met Angelina Emelie Maria van Kalken, 23 of 24 jaar oud. Angelina is geboren in 1897 in Ubbergen, dochter van Franciscus Daniel van Kalken en Maria Alphonsa Theresia van Meurs.
1.1.9.2.5.6.7.2 Emile Albert Burgers is geboren op 27-04-1898 in Beek, zoon van Donatius Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.5.6.7) en Hendrika Wilhelmina Braam.
Adressen:
van 13-09-1924 tot 16-10-1924     Cornelis Schuijtstraat 43, Amsterdam
16-10-1924     Teteringen
Beroep:
13-09-1924     Advocaat
Emile ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 13-09-1924 met Caroline Maria Berger, ongeveer 24 jaar oud. Caroline is geboren omstreeks 1900.
Adres:
13-09-1924     Rindernscher Deich 50, Kleef (Duitsland)
Kind van Emile en Caroline:
1 Nn Burgers [1.1.9.2.5.6.7.2.1], levenloos geboren kind, geboren op 18-05-1931 in Beek.
1.1.9.2.5.6.7.3 Maria Theodora Sopia Burgers is geboren op 21-02-1899 in Beek, dochter van Donatius Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.5.6.7) en Hendrika Wilhelmina Braam. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 25-05-1920 in Ubbergen met Johannes Clemens Berger, 29 of 30 jaar oud. Johannes is geboren in 1890.
1.1.9.2.5.6.7.4 Wilhelmina Johanna Maria Burgers is geboren op 20-11-1900 in Beek, dochter van Donatius Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.5.6.7) en Hendrika Wilhelmina Braam. Wilhelmina trouwde, 19 jaar oud, op 21-10-1920 in Ubbergen met Edward Joseph Murphij, 39 of 40 jaar oud. Edward is geboren in 1880, zoon van Edward Francis Murphij en Elizabeth Still.
Beroep:
Koopman
1.1.9.2.5.6.8 Arnoldus Bartholomeus Burgers is geboren op 29-03-1870 in Ooij, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.5.6) en Elisabeth Braam. Arnoldus is overleden op 26-05-1933 in Rotterdam, 63 jaar oud. Arnoldus bleef kinderloos.
Overig:
Bouwmaterialenhandel Fels & Burgers
Arnoldus trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1897 in Beek met Aleida Johanna Braam, 25 jaar oud, nadat zij op 12-04-1897 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Aleida: In 1894 is een broer van Anoldus (Donatius) getrouwd met zus van Aleida (Hendrika).
Aleida is geboren op 22-08-1871 in Ubbergen, dochter van Arnoldus Braam en Petronella Albers. Aleida is overleden op 07-09-1931 in Rotterdam, 60 jaar oud.
Kind van Arnoldus en Aleida:
1 Petronella Elisabeth Burgers [1.1.9.2.5.6.8.1], geboren omstreeks 1900.
1.1.9.2.6 Antonius (Antoon) Beurgers is geboren in Gendt, zoon van Joes (Jan) Borgers (zie 1.1.9.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Hij is gedoopt op 05-05-1791 in Hulhuizen. Bij de doop van Antoon was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Borgers (1751-1827) [zie 1.1.9.3] [oom vaderszijde]. Antoon is overleden op 13-04-1860 in Nijmegen, 68 jaar oud.
Beroepen:
1819     Steenbakker
1826     Steenbakker
na 1828     Steenbakker (te Ooij)
16-12-1829     Landbouwer
1831     Landbouwer
1844     Tapper
1849     Landbouwer
1853     Landbouwer
1855     Landbouwer
1856     Landbouwer
1896     Landbouwer (bij leven)
Overig:
13-04-1860     Laat na een boerderij "De Plak" in Ooij en een boerderij "buiten de Poort van Nijmegen". Had in Hatert gronden van de Gemeente Nijmegen in erfpacht.
Antoon trouwde, 28 jaar oud, op 26-07-1819 in Ubbergen met Johanna Verwaaijen, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 24-01-1789 in Nijmegen, dochter van Everardus Verwaaijen en Sibilla Nieuwenhuizen. Johanna is overleden op 01-11-1847 in Nijmegen, 58 jaar oud.
Kinderen van Antoon en Johanna:
1 Henrica Everdina Burgers, geboren op 09-11-1819 in Ubbergen. Volgt 1.1.9.2.6.1.
2 Johanna Elisabeth Burgers, geboren op 09-07-1821 in Ooij. Volgt 1.1.9.2.6.2.
3 Johannes Burgers, geboren op 26-12-1822 in Ooij. Volgt 1.1.9.2.6.3.
4 Leonardus Theodorus Burgers [1.1.9.2.6.4], geboren op 23-07-1825 in Ooij. Leonardus is overleden op 25-08-1826 in Ooij, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
5 Johannes Petrus Burgers, geboren op 09-02-1828 in Ubbergen. Volgt 1.1.9.2.6.5.
6 Leonardus Wilhelmus Burgers [1.1.9.2.6.6], geboren op 16-12-1829 om 23:00 in Ooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1829.
7 Wilhelmus Leonardus Burgers [1.1.9.2.6.7], geboren in 1830 in Ooij. Wilhelmus is overleden op 28-07-1831 in Ooij, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
8 Petronella Sibilla Burgers, geboren op 28-05-1832 in Ooij. Volgt 1.1.9.2.6.8.
1.1.9.2.6.1 Henrica Everdina Burgers is geboren op 09-11-1819 in Ubbergen, dochter van Antonius (Antoon) Beurgers (zie 1.1.9.2.6) en Johanna Verwaaijen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Henrica is overleden op 23-01-1879 in Nijmegen, 59 jaar oud.
Beroep:
1855     Landbouwster
Henrica:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 19-12-1844 in Nijmegen met Johannes Groothuisen, 31 jaar oud. Johannes is geboren op 27-04-1813 in Nijmegen, zoon van Christiaan Groothuisen en Helena Teunissen. Johannes is overleden vóór 1855, ten hoogste 42 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Anna Maria Derksen (1813-1840), met wie hij trouwde op 27-02-1840.
Beroep:
1844     Landbouwer
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 26-10-1855 in Nijmegen met Wilhelmus Peters, 28 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 11-03-1827 in Ubbergen, zoon van Jan Peters en Johanna Arts.
Beroep:
1855     Landbouwer
Kinderen van Henrica en Johannes:
1 Johanna Christina Groothuisen, geboren op 18-01-1846 in Nijmegen. Volgt 1.1.9.2.6.1.1.
2 Johanna Maria Groothuisen, geboren op 04-09-1849 in Nijmegen. Volgt 1.1.9.2.6.1.2.
1.1.9.2.6.1.1 Johanna Christina Groothuisen is geboren op 18-01-1846 in Nijmegen, dochter van Johannes Groothuisen en Henrica Everdina Burgers (zie 1.1.9.2.6.1). Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1870 in Nijmegen met Johannes Wilhelmus Jacobs, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 18-08-1843 in Nijmegen, zoon van Henricus Jacobs en Petronella Wienen.
1.1.9.2.6.1.2 Johanna Maria Groothuisen is geboren op 04-09-1849 in Nijmegen, dochter van Johannes Groothuisen en Henrica Everdina Burgers (zie 1.1.9.2.6.1). Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1877 in Nijmegen met Leendert Linders, 28 jaar oud. Leendert is geboren op 21-11-1848 in Nijmegen, zoon van Theodorus Antonius Linders en Hendrina Hubers.
1.1.9.2.6.2 Johanna Elisabeth Burgers is geboren op 09-07-1821 in Ooij, dochter van Antonius (Antoon) Beurgers (zie 1.1.9.2.6) en Johanna Verwaaijen. Johanna is overleden op 17-09-1896 in Ooij, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1849 in Ubbergen met Everd Willemse, 35 jaar oud. Everd is geboren op 22-05-1813 in Ooij, zoon van Geen Willemse en Johanna Kregting. Everd is overleden vóór 1896, ten hoogste 83 jaar oud.
Beroep:
1849     Landbouwer
1.1.9.2.6.3 Johannes Burgers is geboren op 26-12-1822 in Ooij, zoon van Antonius (Antoon) Beurgers (zie 1.1.9.2.6) en Johanna Verwaaijen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Johannes is overleden op 16-12-1879 in Nijmegen, 56 jaar oud.
Beroepen:
21-05-1853     Landbouwer (te Nijmegen)
13-03-1854     Landbouwer
28-12-1856     Landbouwer
07-08-1861     Landbouwer
07-07-1864     Landbouwer
10-10-1865     Landbouwer
14-06-1867     Landbouwer
ca. 1870     Dagloner
08-11-1888     Waarsman ((bij leven))
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 21-05-1853 in Nijmegen met Engelina Hendriks, 32 jaar oud. Engelina is geboren op 08-11-1820 in Hatert, dochter van Hendrik Hendriks en Johanna Gijsbers. Engelina is overleden op 25-12-1879 in Nijmegen, 59 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Engelina:
1 Johanna Burgers [1.1.9.2.6.3.1], geboren op 13-03-1854 in Nijmegen. Johanna is overleden op 10-10-1865 in Nijmegen, 11 jaar oud.
2 Antonia Burgers [1.1.9.2.6.3.2], geboren op 28-12-1856 in Nijmegen.
3 Antoon Burgers, geboren op 16-08-1859 in Nijmegen. Volgt 1.1.9.2.6.3.3.
4 Hendrikus Burgers [1.1.9.2.6.3.4], geboren op 07-08-1861 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 08-08-1861 in Nijmegen. Hendrikus is overleden op 22-12-1899 in Hatert, 38 jaar oud.
Beroepen:
ca. 1870     Arbeider
22-12-1899     Steenovenarbeider
5 Petronella Burgers, geboren op 07-07-1864 in Nijmegen. Volgt 1.1.9.2.6.3.5.
6 Adrianus Burgers, geboren op 14-06-1867 in Nijmegen. Volgt 1.1.9.2.6.3.6.
1.1.9.2.6.3.3 Antoon Burgers is geboren op 16-08-1859 in Nijmegen, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.9.2.6.3) en Engelina Hendriks. Antoon is overleden op 07-01-1935 in Nijmegen, 75 jaar oud.
Beroepen:
27-04-1894     Bierbottelaarsknecht
07-01-1935     Grondwerker
Antoon:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 27-04-1894 in Nijmegen met Maria Michelina Arissen, ongeveer 34 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1860, dochter van Johannes Christianus Arissen en Mechtilda Hendriks. Maria is overleden vóór 23-04-1909, ten hoogste 49 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 23-04-1909 in Nijmegen met Petronella Wilhelmina Arends, ongeveer 49 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1860, dochter van Gerhardus Arends en Bernardina Evers. Petronella is weduwe van Wilhelmus de Beijer (±1860-vóór 1909).
1.1.9.2.6.3.5 Petronella Burgers is geboren op 07-07-1864 in Nijmegen, dochter van Johannes Burgers (zie 1.1.9.2.6.3) en Engelina Hendriks. Zij is gedoopt op 08-07-1864. Petronella is overleden op 21-04-1932 in Münster (Duitsland), 67 jaar oud. Petronella trouwde met Wolf. Hij is geboren omstreeks 1860.
1.1.9.2.6.3.6 Adrianus Burgers is geboren op 14-06-1867 in Nijmegen, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.9.2.6.3) en Engelina Hendriks. Adrianus trouwde, 21 jaar oud, op 08-11-1888 in Ubbergen met Jannetje de Wit, ongeveer 18 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1870, dochter van Huibert de Wit en Hermina Jansen.
1.1.9.2.6.5 Johannes Petrus Burgers is geboren op 09-02-1828 in Ubbergen, zoon van Antonius (Antoon) Beurgers (zie 1.1.9.2.6) en Johanna Verwaaijen. Johannes is overleden op 26-03-1881 in Nijmegen, 53 jaar oud.
Beroepen:
1856     Voerman (te Ubbergen)
1860     Landbouwer, voerman en herbergier (te Nijmegen)
Overig:
20-07-1861     Leent 1500 gulden onder hypothecair verband van zijn huis, erf, stal en een pakhuis in de Ziekerstraat te Nijmegen. Op 8-1-1872 wordt de hypotheek doorgehaald.
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 14-05-1856 in Beuningen met Hendrica Nessing, 25 of 26 jaar oud. Hendrica is geboren in 1830 in Nijkerk. Hendrica is overleden na 1881, minstens 51 jaar oud.
Beroep:
1856     Dienstmeid
1.1.9.2.6.8 Petronella Sibilla Burgers is geboren op 28-05-1832 in Ooij, dochter van Antonius (Antoon) Beurgers (zie 1.1.9.2.6) en Johanna Verwaaijen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Petronella is overleden op 18-01-1901 in Vught, 68 jaar oud. Petronella:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 16-11-1855 in Nijmegen met Adrianus Toonise, 34 jaar oud. Adrianus is geboren op 05-10-1821 in Wamel, zoon van Toon Toonise en Theodora van Leeuwen. Adrianus is overleden vóór 1877, ten hoogste 56 jaar oud.
Beroep:
1855     Scheepstimmerman
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 05-07-1877 in Nijmegen met Peter Hendriks, 26 jaar oud. Peter is geboren op 18-07-1850 om 13:00 in Ubbergen, zoon van Cornelis Hendriks en Johanna Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1850.
Beroep:
1877     Metselaar
1.1.9.2.8 Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers is geboren in Gendt, zoon van Joes (Jan) Borgers (zie 1.1.9.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Hij is gedoopt op 24-10-1794 in Hulhuizen. Willem-Jan is overleden op 12-02-1880 in Olst, 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem-Jan: Begraven op het R.K. kerkhof "Boskamp".
Adressen:
1825     Huis 163a, Bemmel (Ze hebben een meid, knecht en een "arm en behoeftige uit Nijmegen" in huis.)
1829     Huis 196 (omnummering van 163a), Bemmel (De "arm en behoeftige" van 1825 is nu 17 jaar en staat ingeschreven als knecht.)
1866     Terwolde
Beroepen:
1825     Steenbakker
1829     Steenbakker, Tapper
voor 1835     Tapper (te Millingen.)
1851     Steenbakkersbaas
1852     Steenbakker
1854     Steenbakker
1863     Steenbakker
1869     Steenbakkersbaas
1870     Steenbakker
1897     Steenbakker ((bij leven))
Willem-Jan trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1821 in Millingen met Willemina Arntz, 24 of 25 jaar oud. Willemina is geboren op 06-03-1796 in Millingen, dochter van Stephanus Arntz en Anna Geertrudis Daems. Willemina is overleden op 18-05-1885 in Olst, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willemina: Begraven op het R.K. kerkhof "Boskamp".
Overig:
Willemina is dochter van een steenbakker.
Kinderen van Willem-Jan en Willemina:
1 Johannes Mathias Burgers, geboren op 11-01-1823 in Bimmen (Duitsland). Volgt 1.1.9.2.8.1.
2 Johanna Burgers [1.1.9.2.8.2], geboren op 03-11-1824 in Bemmel. Zij is gedoopt op 04-11-1824 in Bimmen (Duitsland). Johanna is overleden op 24-05-1825 in Bemmel, 6 maanden oud.
3 Theodorus Burgers, geboren op 04-05-1826 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.8.3.
4 Geertruijda Johanna Burgers, geboren op 11-05-1828 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.8.4.
5 Johannes Burgers [1.1.9.2.8.5], geboren omstreeks 1830.
6 Stephanus Burgers, geboren op 29-10-1832 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.8.6.
7 Hendrikus (Hendrik) Burgers, geboren op 15-09-1834 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.8.7.
8 Petronella Burgers, geboren op 26-07-1836 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.8.8.
9 Ludovicus Burgers, geboren op 10-01-1837 in Millingen. Volgt 1.1.9.2.8.9.
10 Gijsbertus Burgers, geboren op 24-11-1838 in Millingen. Volgt 1.1.9.2.8.10.
11 Henriette Burgers [1.1.9.2.8.11], geboren op 06-04-1841 in Millingen. Henriette is overleden op 22-04-1915 om 19:00 in Moergestel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1915.
Notitie bij overlijden van Henriette: Sterft op St. Stanislaus.
Adres:
22-04-1915     Roodven Wijk A nummer 125, Moergestel
Beroep:
22-04-1915     Kloosterzuster
Overig:
Zuster van de Congregatie van O.L.Vr.Moeder van Barmhartigheid te Tilburg.
1.1.9.2.8.1 Johannes Mathias Burgers is geboren op 11-01-1823 in Bimmen (Duitsland), zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.8) en Willemina Arntz.
Adressen:
13-04-1856     Westervoort
1858     Westervoort
19-11-1860     Westervoort
13-10-1862     Westervoort
12-04-1870     Westervoort
Beroepen:
1851     Steenbakkersbaas
na 1852     Steenbakker (te Westervoort. Richt een steenfabriek op namens D. Terwindt te Pannerden op het land "het oude fort".)
13-04-1856     Steenbakkersbaas
1858     Steenbakker
19-11-1860     Steenbaas
13-10-1862     Steenbaas
12-04-1870     Steenbakkersbaas
18-10-1886     Steenbakker
Overig:
van 1968 tot 1970     Richt te Westervoort de steenfabriek "De Emptepol" op namens D. Terwindt te Pannerden.
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 23-01-1851 in Millingen met Everdina Willemina Reijmers, 23 jaar oud. Everdina is geboren op 26-01-1827 in Millingen.
Kinderen van Johannes en Everdina:
1 Wilhelmus Burgers [1.1.9.2.8.1.1], geboren omstreeks 1853 in Westervoort. Wilhelmus is overleden omstreeks 1883, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmus: Sterft aan een "tropenkoorts".
Overig:
In dienst van de Staat naar Nederlands Indië getrokken met de opdracht daar een steenfabriek op te richten.
2 Stephanus Marinus Burgers, geboren op 13-04-1856 in Westervoort. Volgt 1.1.9.2.8.1.2.
3 Gijsbertus Johannes Burgers, geboren op 02-02-1858 in Westervoort. Volgt 1.1.9.2.8.1.3.
4 Johanna Theodora Burgers, geboren op 19-11-1860 in Westervoort. Volgt 1.1.9.2.8.1.4.
5 Gerardus Johannes Burgers [1.1.9.2.8.1.5], geboren op 13-10-1862 om 16:00 in Westervoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1862.
Beroep:
Broodbakker en caféhouder (van café Burgers, Parkstraat 4 te Arnhem. Een zoon van broer Theodorus neemt later het café over.)
6 Petronella Hendrika Burgers [1.1.9.2.8.1.6], geboren op 14-03-1865 in Westervoort.
7 Reinirus Burgers, geboren op 16-03-1867 in Westervoort. Volgt 1.1.9.2.8.1.7.
8 Theodorus Burgers [1.1.9.2.8.1.8], geboren op 12-04-1870 om 17:00 in Westervoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1870.
Beroep:
Bakker (te Arnhem)
1.1.9.2.8.1.2 Stephanus Marinus Burgers is geboren op 13-04-1856 om 15:00 in Westervoort, zoon van Johannes Mathias Burgers (zie 1.1.9.2.8.1) en Everdina Willemina Reijmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1856.
Beroep:
Broodbakker en caféhouder (te Düsseldorp (Duitsland))
Stephanus trouwde, 22 jaar oud, op 13-06-1878 in Nijmegen met Carolina Frederika Hutting, 22 jaar oud. Carolina is geboren op 20-08-1855 in Neerbosch, dochter van Jan Willem Hutting en Willemina Cornelissen.
Kinderen van Stephanus en Carolina:
1 Jan Burgers [1.1.9.2.8.1.2.1], geboren omstreeks 1910.
2 Wilhelmina Burgers [1.1.9.2.8.1.2.2], geboren omstreeks 1910.
3 Everdina Burgers [1.1.9.2.8.1.2.3], geboren omstreeks 1910.
1.1.9.2.8.1.3 Gijsbertus Johannes Burgers is geboren op 02-02-1858 om 04:30 in Westervoort, zoon van Johannes Mathias Burgers (zie 1.1.9.2.8.1) en Everdina Willemina Reijmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1858.
Beroep:
Steenbakker (Stond bekend als een uiterst bekend steenbakker; Stoomsteenfabriek "Stokkewaard" te Diepenveen, steenfabriek "Platvoet" en steenbaas op een steenfabriek van Robert Janssen te Lathum.)
Gijsbertus trouwde, 28 jaar oud, op 18-10-1886 in Olst met Willemina Maria Burgers, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbertus en Willemina: Gijsbertus en Wilhelmina zijn achterneef/nicht.
Zie 1.1.9.2.8.10.3 voor persoonsgegevens van Willemina.
Kinderen van Gijsbertus en Willemina:
1 Johannes Burgers [1.1.9.2.8.1.3.1], geboren omstreeks 1900.
2 Johanna Burgers [1.1.9.2.8.1.3.2], geboren omstreeks 1900.
3 Petronella Burgers [1.1.9.2.8.1.3.3], geboren omstreeks 1900.
4 Gijsbertus Burgers [1.1.9.2.8.1.3.4], geboren omstreeks 1900.
5 Gerardus Burgers [1.1.9.2.8.1.3.5], geboren omstreeks 1900.
6 Wilhelmus Burgers [1.1.9.2.8.1.3.6], geboren omstreeks 1900.
7 Stephanus Burgers [1.1.9.2.8.1.3.7], geboren omstreeks 1900.
1.1.9.2.8.1.4 Johanna Theodora Burgers is geboren op 19-11-1860 om 13:00 in Westervoort, dochter van Johannes Mathias Burgers (zie 1.1.9.2.8.1) en Everdina Willemina Reijmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1860. Johanna trouwde met von Spangler. Hij is geboren omstreeks 1870 in (Duitsland).
Beroep:
machinefabrikant (te Diel, Den Haag en Arnhem)
1.1.9.2.8.1.7 Reinirus Burgers is geboren op 16-03-1867 in Westervoort, zoon van Johannes Mathias Burgers (zie 1.1.9.2.8.1) en Everdina Willemina Reijmers. Reinirus is overleden op 04-06-1943 in Westervoort, 76 jaar oud.
Beroepen:
Steenbaas (op steenfabriek "Emptepol" te Westervoort. De steenfabriek is later overgegaan naar Gebroeders de Witte, deze plegen beide zelfmoord bij het faillissement in 1934. De fabriek heeft een aantal jaren stilgelegen en later eigendom geworden van Korevaar & Co..)
Steenbaas (Reinirus en zijn zoon Johannes waren ook baas op de fabriek van Gebr. De Witte te Pannerden.)
Reinirus trouwde met Theodora Johanna Brouwer. Theodora is geboren omstreeks 1870 in Duiven.
Kinderen van Reinirus en Theodora:
1 Johannes Mathias Burgers [1.1.9.2.8.1.7.1], geboren op 01-12-1896 in Westervoort. Johannes is overleden na 1974, minstens 78 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
Adres:
Westervoort
Beroep:
tot ca. 1940     Steenbaas (Johannes is met zijn vader Reinjirus baas op de fabriek van Gebr. De Witte te Pannerden.)
2 Johanna Everdina Burgers, geboren op 09-12-1898 in Westervoort. Volgt 1.1.9.2.8.1.7.2.
3 Theodorus Johannes Burgers [1.1.9.2.8.1.7.3], geboren op 07-05-1901 in Westervoort. Theodorus is overleden na 1974, minstens 73 jaar oud.
Adres:
Westervoort
4 Everdina Theodora Burgers [1.1.9.2.8.1.7.4], geboren op 06-03-1904 in Westervoort. Everdina is overleden na 1974, minstens 70 jaar oud. Everdina bleef ongehuwd.
5 Reinirus Antonius Burgers [1.1.9.2.8.1.7.5], geboren op 30-10-1907 in Westervoort. Reinirus is overleden op 26-12-1997, 90 jaar oud. Hij is begraven in Westervoort. Reinirus bleef ongehuwd.
Beroep:
Broodbakker (te Westervoort)
1.1.9.2.8.1.7.2 Johanna Everdina Burgers is geboren op 09-12-1898 in Westervoort, dochter van Reinirus Burgers (zie 1.1.9.2.8.1.7) en Theodora Johanna Brouwer. Johanna is overleden op 20-02-1988, 89 jaar oud. Zij is begraven in Westervoort.
Notitie bij overlijden van Johanna: Begraven in het graf van haar man.
Johanna trouwde met Lambertus Henricus Kruitwagen. Lambertus is geboren op 23-03-1898. Lambertus is overleden op 29-11-1960, 62 jaar oud. Hij is begraven in Westervoort.
Beroep:
Steenbaas (op fabriek IJsseldijk 3 te Westervoort.)
1.1.9.2.8.3 Theodorus Burgers is geboren op 04-05-1826 in Bemmel, zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.8) en Willemina Arntz. Theodorus is overleden in Ruhr (Duitsland).
Adres:
Millingen
Beroepen:
Schipper
1852     Broodbakker
Theodorus trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1852 in Zevenaar met Aleida Maria Odilia Gruytters, 26 jaar oud. Aleida is een dochter van Joannes Henricus Grutter en Joanna Josepha Willemsen. Zij is gedoopt op 17-05-1825 in Emmerich (Duitsland).
1.1.9.2.8.4 Geertruijda Johanna Burgers is geboren op 11-05-1828 in Bemmel, dochter van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.8) en Willemina Arntz. Geertruijda is overleden op 12-07-1903 in Millingen, 75 jaar oud. Geertruijda trouwde, 25 jaar oud, op 17-03-1854 in Millingen met Rudolphus Tijssen, 30 jaar oud. Rudolphus is geboren op 05-11-1823 in Millingen, zoon van Wilhelmus (Willem) Tiessen en Henrica Stinessen. Rudolphus is overleden op 07-10-1905 in Millingen, 81 jaar oud.
Beroepen:
Assistent loods- en bakenmeester (te Millingen)
1854     Loodsassistent
1.1.9.2.8.6 Stephanus Burgers is geboren op 29-10-1832 in Bemmel, zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.8) en Willemina Arntz. Stephanus is overleden op 31-08-1877 in Deest, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroepen:
1869     Steenbakkersbaas
1877     Steenovenbaas
Stephanus trouwde, 36 jaar oud, op 06-04-1869 in Beuningen met Johanna Adriana Swartjes, 19 of 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1849 in Weurt. Johanna is overleden na 1877, minstens 28 jaar oud.
Kinderen van Stephanus en Johanna:
1 Nn Burgers [1.1.9.2.8.6.1], levenloos geboren kind, geboren op 12-12-1869.
2 Wilhelmina Catharina Burgers, geboren op 19-05-1871 in Deest. Volgt 1.1.9.2.8.6.2.
3 Wilhelmus Mathias Burgers, geboren op 10-07-1874. Volgt 1.1.9.2.8.6.3.
4 Johanna Adriana Burgers [1.1.9.2.8.6.4], geboren op 12-07-1876.
1.1.9.2.8.6.2 Wilhelmina Catharina Burgers is geboren op 19-05-1871 in Deest, dochter van Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.8.6) en Johanna Adriana Swartjes. Wilhelmina is overleden op 01-02-1916 in Beneden-Leeuwen, 44 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1893 in Druten met Allegondus Juriens, 32 jaar oud. Allegondus is geboren op 03-03-1861 in Leeuwen, zoon van Willem Juriens en Eerke Hol. Allegondus is overleden op 25-05-1936 in Megen, 75 jaar oud. Allegondus trouwde later op 14-01-1919 in Beuningen met Elisabeth Cornelia Braam (geb. ±1860).
1.1.9.2.8.6.3 Wilhelmus Mathias Burgers is geboren op 10-07-1874, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.9.2.8.6) en Johanna Adriana Swartjes. Wilhelmus is overleden op 14-12-1936 in Nijmegen, 62 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Wilhelmus trouwde met Hendrika Maria Oomens. Hendrika is geboren omstreeks 1870.
1.1.9.2.8.7 Hendrikus (Hendrik) Burgers is geboren op 15-09-1834 in Bemmel, zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.8) en Willemina Arntz. Hendrik is overleden in 1914 in Rotterdam, 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Sterft na een tramongeval.
Adressen:
voor 1866     Voorst
19-09-1866     Wijk B no 23, Gendt
12-11-1867     Wijk B no 23, Gendt
01-12-1868     Wijk B no 23, Gendt
04-05-1870     Wijk B 29, Gendt
26-06-1871     Wijk B 29, Gendt
16-05-1874     Wijk B 29, Gendt
Beroepen:
1866     Schipper
1866     Schipper
1867     Schipper
1868     Schipper
1870     Schipper
1871     Schipper
1874     Schipper
Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op 20-06-1866 in Gendt met Wilhelmina Geertruida Francisca Corman, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Wilhelmina: Wilhelmina is bij het huwelijk al zwanger.
Wilhelmina is geboren op 16-03-1840 in Gendt, dochter van Johan Christiaan Joseph Corman en Geertruida Gagel. Wilhelmina is overleden op 07-06-1916 in Rotterdam, 76 jaar oud. Zij is begraven op 12-06-1916 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Begraven op het R.K. kerkhof.
Beroep:
1866     Zonder beroep
Kinderen van Hendrik en Wilhelmina:
1 Johannes Christiaan Wilhelmus Burgers, geboren op 19-09-1866 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.8.7.1.
2 Wilhelmus Johannes Burgers [1.1.9.2.8.7.2], geboren op 12-11-1867 om 24:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1867.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Vader Hendrik was waarschijnlijk niet aanwezig bij de geboorte. Er is aangifte gedaan door een Geneesheer.
Adres:
12-11-1867     Wijk B no 23, Gendt (Geboorteadres)
3 Wilhelmus Johannes Burgers [1.1.9.2.8.7.3], geboren op 01-12-1868 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1868.
Adres:
01-12-1868     Wijk B no 23, Gendt (Geboorteadres)
4 Petronella Francisca Burgers [1.1.9.2.8.7.4], geboren op 04-05-1870 om 17:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1870. Petronella is overleden in Gendt.
Adres:
04-05-1870     Wijk B 29, Gendt (Geboorteadres)
5 Maria Geertruida Burgers [1.1.9.2.8.7.5], geboren op 26-06-1871 om 21:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1871.
Adres:
26-06-1871     Wijk B 29, Gendt (Geboorteadres)
6 Geertruida Josephina Burgers [1.1.9.2.8.7.6], geboren op 16-05-1874 om 08:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1874.
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Vader Hendrik was waarschijnlijk niet aanwezig bij de geboorte. Er is aangifte gedaan door een Dokter.
Adres:
16-05-1874     Wijk B 29, Gendt (Geboorteadres)
1.1.9.2.8.7.1 Johannes Christiaan Wilhelmus Burgers is geboren op 19-09-1866 om 16:00 in Gendt, zoon van Hendrikus (Hendrik) Burgers (zie 1.1.9.2.8.7) en Wilhelmina Geertruida Francisca Corman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1866.
Adres:
19-09-1866     Wijk B no 23, Gendt (Geboorteadres)
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 21-06-1899 in Rotterdam met Johanna Catharina Geertruida Teeuwissen, ongeveer 29 jaar oud, nadat zij op 02-06-1899 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren omstreeks 1870, dochter van Mattheus Dominicus Teeuwissen en Johanna Catharina Geertruij Middendorp.
1.1.9.2.8.8 Petronella Burgers is geboren op 26-07-1836 in Bemmel, dochter van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.8) en Willemina Arntz. Petronella is overleden op 21-03-1912 in Deventer, 75 jaar oud. Petronella bleef kinderloos. Petronella trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1870 in Olst met Jan Anthon Wissink, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1843 in Olst.
Beroep:
1870     Bakker
1.1.9.2.8.9 Ludovicus Burgers is geboren op 10-01-1837 in Millingen, zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.8) en Willemina Arntz. Ludovicus is overleden op 17-02-1897 in Duisburg (Duitsland), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroepen:
1873     Schipper
1897     Schipper
Ludovicus trouwde, 36 jaar oud, op 29-10-1873 in Olst met Elizabeth Brons, 22 jaar oud. Elizabeth is geboren op 27-03-1851 in Gendt, dochter van Hendrikus Brons en Maria Christina Tijssen. Elizabeth is overleden op 06-12-1923 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Kinderen van Ludovicus en Elizabeth:
1 Hendrikus Johannes Burgers, geboren op 09-07-1881 in Neuss (Duitsland). Volgt 1.1.9.2.8.9.1.
2 Maria Wilhelmina Burgers, geboren op 31-12-1882 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.2.8.9.2.
3 Wilhelmus Gijsbertus Burgers, geboren op 04-06-1885 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.2.8.9.3.
4 Henriette Everdina Burgers [1.1.9.2.8.9.4], geboren op 23-05-1889 in Caubb (Duitsland).
5 Wilhelmina Theodora Burgers, geboren op 09-03-1892 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.2.8.9.5.
1.1.9.2.8.9.1 Hendrikus Johannes Burgers is geboren op 09-07-1881 in Neuss (Duitsland), zoon van Ludovicus Burgers (zie 1.1.9.2.8.9) en Elizabeth Brons. Hendrikus is overleden op 28-12-1954 in Papenhoven-Grevenbicht, 73 jaar oud.
Beroep:
09-07-1913     Schipper
Hendrikus trouwde, 32 jaar oud, op 09-07-1913 in Millingen met Theodora Adelheid Janssen, 21 jaar oud. Theodora is geboren op 05-07-1892 in Homburg (Duitsland), dochter van Theodor Thomas Janssen en Johanna Maria Welling. Theodora is overleden op 17-08-1971 in Nederweert, 79 jaar oud.
1.1.9.2.8.9.2 Maria Wilhelmina Burgers is geboren op 31-12-1882 in Rotterdam, dochter van Ludovicus Burgers (zie 1.1.9.2.8.9) en Elizabeth Brons. Maria is overleden op 21-06-1936 in Rotterdam, 53 jaar oud. Maria trouwde met Johann Bosman. Johann is geboren omstreeks 1870.
1.1.9.2.8.9.3 Wilhelmus Gijsbertus Burgers is geboren op 04-06-1885 in Rotterdam, zoon van Ludovicus Burgers (zie 1.1.9.2.8.9) en Elizabeth Brons. Wilhelmus trouwde, 27 jaar oud, op 26-03-1913 in Rotterdam met Margaretha Theodora Janssen, ongeveer 28 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1885.
1.1.9.2.8.9.5 Wilhelmina Theodora Burgers is geboren op 09-03-1892 in Rotterdam, dochter van Ludovicus Burgers (zie 1.1.9.2.8.9) en Elizabeth Brons. Wilhelmina is overleden op 05-09-1960 in Papenhoven-Grevenbicht, 68 jaar oud. Wilhelmina trouwde met Francis Gregorius Koppelaars. Francis is geboren omstreeks 1890.
1.1.9.2.8.10 Gijsbertus Burgers is geboren op 24-11-1838 in Millingen, zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.9.2.8) en Willemina Arntz. Gijsbertus is overleden op 03-05-1918 in Stampersgat, 79 jaar oud.
Beroepen:
Steenfabrikant (aan de IJssel; steenfabriek de "Roekert" Steenbruggen & Co te Henvorden, steenfabriek "Stokkewaard" te Deventer en stoomsteenfabriek te Diepenveen.)
1863     Steenbakker
18-10-1886     Steenbakker
01-03-1894     Fabrikant
Gijsbertus trouwde, 24 jaar oud, op 03-11-1863 in Olst met Hendrina Brouwer, 21 jaar oud. Hendrina is geboren op 05-04-1842 in Olst. Hendrina is overleden op 13-09-1923, 81 jaar oud.
Kinderen van Gijsbertus en Hendrina:
1 Johannes Wilhelmus Burgers, geboren op 19-02-1864. Volgt 1.1.9.2.8.10.1.
2 Hendrikus Wilhelmus Burgers, geboren omstreeks 1866 in Olst. Volgt 1.1.9.2.8.10.2.
3 Willemina Maria Burgers, geboren op 24-05-1866 in Olst. Volgt 1.1.9.2.8.10.3.
4 Wilhelmus Gradus Burgers [1.1.9.2.8.10.4], geboren op 27-10-1869. Wilhelmus is overleden op 07-08-1878, 8 jaar oud.
5 Petronella Cornelia Burgers, geboren op 21-12-1871 in Olst. Volgt 1.1.9.2.8.10.5.
6 Gijsbertus Lodevicus Burgers [1.1.9.2.8.10.6], geboren op 27-10-1873 in Olst. Gijsbertus is overleden op 14-03-1874 in Olst, 4 maanden oud.
7 Gijsbertus Stephanus Burgers [1.1.9.2.8.10.7], geboren op 26-12-1876 in Olst. Gijsbertus is overleden op 02-02-1878 in Olst, 1 jaar oud.
8 Gijsbertus Gregorius Burgers, geboren op 11-05-1878 in Olst. Volgt 1.1.9.2.8.10.8.
9 Wilhelmus Burgers, geboren op 07-01-1880 in Olst. Volgt 1.1.9.2.8.10.9.
10 Stephanus Ludovicus Burgers, geboren op 12-01-1882 in Olst. Volgt 1.1.9.2.8.10.10.
1.1.9.2.8.10.1 Johannes Wilhelmus Burgers is geboren op 19-02-1864, zoon van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Johannes is overleden op 13-02-1932 in Stampersgat, 67 jaar oud.
Adres:
19-05-1920     Stampersgat
Beroepen:
Scheepsmeter (aan diverse suikerfabrieken)
Schrijver (van een handboek voor scheepsmeters)
Slager (te Olst)
Waterbouwkundig opzichter
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-1892 in Zwolle met Johanna Catharina van Osch, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 22-08-1870 in Zwolle. Johanna is overleden op 17-03-1935 in Eindhoven, 64 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Gijsbertus Johannes Burgers, geboren in 1893. Volgt 1.1.9.2.8.10.1.1.
2 Lambertus Wilhelmus Hendrikus Burgers [1.1.9.2.8.10.1.2], geboren op 17-09-1894 in Zevenbergen. Lambertus is overleden op 22-09-1894 in Zevenbergen, 5 dagen oud.
3 Johannes Lambertus Cornelis Burgers [1.1.9.2.8.10.1.3], geboren op 13-09-1895 in Zevenbergen. Johannes is overleden op 05-05-1898 in Hoogkerk, 2 jaar oud.
4 Henricus Johannes Burgers, geboren op 17-04-1897 in Dieren. Volgt 1.1.9.2.8.10.1.4.
5 Johanna Theodora Hendrina Burgers [1.1.9.2.8.10.1.5], geboren op 08-01-1904 in Oud en Nieuw Gastel.
1.1.9.2.8.10.1.1 Gijsbertus Johannes Burgers is geboren in 1893, zoon van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10.1) en Johanna Catharina van Osch. Gijsbertus trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 19-05-1920 in Oud en Nieuw Gastel met Margaretha Elisabeth Maria Maas, 21 of 22 jaar oud. Margaretha is geboren in 1898 in Zwolle, dochter van Henri Christiaan Maas en Margaretha Elisabeth Willebrands.
1.1.9.2.8.10.1.4 Henricus Johannes Burgers is geboren op 17-04-1897 in Dieren, zoon van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10.1) en Johanna Catharina van Osch. Henricus is overleden op 26-10-1964 in Breda, 67 jaar oud. Henricus trouwde met Petronella Meijers. Petronella is geboren op 08-09-1898 in Oud-Gastel. Petronella is overleden op 08-10-1968 in Eindhoven, 70 jaar oud.
Kind van Henricus en Petronella:
1 Jan Burgers [1.1.9.2.8.10.1.4.1], geboren op 29-04-1925. Jan is overleden op 16-05-2008 in Breda, 83 jaar oud.
1.1.9.2.8.10.2 Hendrikus Wilhelmus Burgers is geboren omstreeks 1866 in Olst, zoon van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Hendrikus is overleden in Amsterdam.
Beroep:
01-03-1894     Slachtersknecht
Hendrikus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 01-03-1894 in Amsterdam met Cornelia Groen in ’t Woud, ongeveer 21 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1873 in Mijdrecht, dochter van Frans Groen in ’t Woud en Jannetje van der Sterre.
Beroep:
01-03-1894     Dienstbode
Kinderen van Hendrikus en Cornelia:
1 Gijsbertus Burgers [1.1.9.2.8.10.2.1], geboren omstreeks 1910.
2 Nicolaas Burgers [1.1.9.2.8.10.2.2], geboren omstreeks 1910.
Beroep:
Motordealer (te Amsterdam)
3 Hendrika Burgers [1.1.9.2.8.10.2.3], geboren omstreeks 1910.
4 Petrus Burgers [1.1.9.2.8.10.2.4], geboren omstreeks 1910.
5 Fransiscus Burgers [1.1.9.2.8.10.2.5], geboren omstreeks 1910.
6 Cornelia Burgers [1.1.9.2.8.10.2.6], geboren omstreeks 1910.
7 Hendrikus Wilhelmus Burgers [1.1.9.2.8.10.2.7], geboren op 04-03-1913 in Amsterdam.
Adres:
01-03-1932     Gerard Doustraat 82 III, Amsterdam
Beroep:
01-03-1932     Rijwielen-automonteur (6 klassen lager onderwijs, 2 klassen Ulo)
militaire dienst:
01-03-1932     Vrijgesteld wegens broederdienst
1.1.9.2.8.10.3 Willemina Maria Burgers is geboren op 24-05-1866 in Olst, dochter van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Willemina is overleden op 18-12-1904 in Diepenveen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1904. Zij is begraven op 22-12-1904 in Deventer.
Notitie bij overlijden van Willemina: Begraven op het R.K. kerkhof.
Willemina trouwde, 20 jaar oud, op 18-10-1886 in Olst met Gijsbertus Johannes Burgers, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Gijsbertus: Gijsbertus en Wilhelmina zijn achterneef/nicht.
Zie 1.1.9.2.8.1.3 voor persoonsgegevens van Gijsbertus.
Kinderen van Willemina en Gijsbertus: zie 1.1.9.2.8.1.3.
1.1.9.2.8.10.5 Petronella Cornelia Burgers is geboren op 21-12-1871 in Olst, dochter van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Petronella trouwde met Pieter Hubertus Vluggen. Pieter is geboren omstreeks 1870.
Beroep:
Onderdirecteur (Suikerfabriek C.S.M. te Standdaardbuiten.)
1.1.9.2.8.10.8 Gijsbertus Gregorius Burgers is geboren op 11-05-1878 in Olst, zoon van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Gijsbertus is overleden op 31-01-1925 in Oudenbosch, 46 jaar oud.
Beroepen:
Boekhouder (Suikerfabriek C.S.M. te Standdaardbuiten.)
Scheepsmeter (aan diverse suikerfabrieken.)
Gijsbertus trouwde met Wilhelmina Hendrina Fransisca van Eijck. Wilhelmina is geboren op 09-04-1876 in Zwolle, dochter van Johan Michael van Eijck en Adriana Victoriana van Hems. Wilhelmina is overleden op 21-09-1951 in Oudenbosch, 75 jaar oud.
Kinderen van Gijsbertus en Wilhelmina:
1 Hendrina Adriana Burgers, geboren op 12-09-1909 in Vlissingen. Volgt 1.1.9.2.8.10.8.1.
2 Johannes Gijsbertus Josephus Burgers, geboren op 13-12-1913 in Vlissingen. Volgt 1.1.9.2.8.10.8.2.
3 Adriana Johanna Woutrina Antonia Burgers, geboren op 14-04-1918 in Vlissingen. Volgt 1.1.9.2.8.10.8.3.
1.1.9.2.8.10.8.1 Hendrina Adriana Burgers is geboren op 12-09-1909 in Vlissingen, dochter van Gijsbertus Gregorius Burgers (zie 1.1.9.2.8.10.8) en Wilhelmina Hendrina Fransisca van Eijck.
Adres:
Oudenbosch
Hendrina trouwde met Jan Michielsen. Jan is geboren omstreeks 1910.
1.1.9.2.8.10.8.2 Johannes Gijsbertus Josephus Burgers is geboren op 13-12-1913 in Vlissingen, zoon van Gijsbertus Gregorius Burgers (zie 1.1.9.2.8.10.8) en Wilhelmina Hendrina Fransisca van Eijck. Johannes is overleden op 25-02-1977, 63 jaar oud. Hij is begraven in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven op de begraafplaats van de Sint Willibrorduskerk.
Adressen:
Van Zuylen van Nijeveltstraat 166, Wassenaar
21-12-1944     Wassenaar
Beroepen:
Directeur (Instituut Calis te Wassenaar)
21-12-1944     Onderwijzer
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 15-04-1941 in Roosendaal met Maria Cornelia de Klerk, 26 jaar oud. Maria is geboren op 08-01-1915 in Roosendaal, dochter van Johannes Stephanus de Klerk en Catharina Hagenaars. Maria is overleden op 21-05-1995, 80 jaar oud. Zij is begraven in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven in het graf van haar man op de begraafplaats van de Sint Willibrorduskerk.
Beroep:
21-12-1944     Zonder beroep
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Gijsbertus Johannes Josephus (Bertie) Burgers [1.1.9.2.8.10.8.2.1], geboren op 04-01-1942 in Roosendaal. Bertie is overleden op 21-12-1944 om 09:00 in Zoeterwoude, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1944. Hij is begraven in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Bertie: Begraven in het graf van zijn ouders op de begraafplaats van de Sint Willibrorduskerk.
Adres:
21-12-1944     Wassenaar
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.8.10.8.2.2.
3 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.8.10.8.2.3.
4 Niet publiceren [1.1.9.2.8.10.8.2.4].
5 Niet publiceren [1.1.9.2.8.10.8.2.5].
6 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.2.8.10.8.2.6.
7 Niet publiceren [1.1.9.2.8.10.8.2.7].
8 Niet publiceren [1.1.9.2.8.10.8.2.8].
1.1.9.2.8.10.8.2.2 Niet publiceren, zoon van Johannes Gijsbertus Josephus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10.8.2) en Maria Cornelia de Klerk. Hij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.8.10.8.2.3 Niet publiceren, dochter van Johannes Gijsbertus Josephus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10.8.2) en Maria Cornelia de Klerk. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.8.10.8.2.6 Niet publiceren, zoon van Johannes Gijsbertus Josephus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10.8.2) en Maria Cornelia de Klerk. Hij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.2.8.10.8.3 Adriana Johanna Woutrina Antonia Burgers is geboren op 14-04-1918 in Vlissingen, dochter van Gijsbertus Gregorius Burgers (zie 1.1.9.2.8.10.8) en Wilhelmina Hendrina Fransisca van Eijck.
Adres:
Zevenaar
Adriana trouwde met F. Nolders. F. is geboren omstreeks 1910.
1.1.9.2.8.10.9 Wilhelmus Burgers is geboren op 07-01-1880 in Olst, zoon van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Wilhelmus is overleden in Deventer.
Beroep:
Boekhouder
Wilhelmus trouwde met Elisabeth Koster. Elisabeth is geboren omstreeks 1870.
Kinderen van Wilhelmus en Elisabeth:
1 Wilhelmina Burgers [1.1.9.2.8.10.9.1], geboren omstreeks 1910.
2 Arnoldus Burgers [1.1.9.2.8.10.9.2], geboren omstreeks 1910.
Overig:
Priester
3 Johanna Burgers [1.1.9.2.8.10.9.3], geboren omstreeks 1910.
4 Hubertus Burgers [1.1.9.2.8.10.9.4], geboren omstreeks 1910.
5 Wilhelmus Burgers [1.1.9.2.8.10.9.5], geboren omstreeks 1910.
6 Geertruida Burgers [1.1.9.2.8.10.9.6], geboren omstreeks 1910.
1.1.9.2.8.10.10 Stephanus Ludovicus Burgers is geboren op 12-01-1882 in Olst, zoon van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.9.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Stephanus is overleden op 13-04-1974 in Ede, 92 jaar oud.
Overig:
1913     Faillisement
Stephanus trouwde, 27 jaar oud, op 20-04-1909 in Oud en Nieuw Gastel met Sabina Maria Hendrina Lambooij, 28 of 29 jaar oud. Sabina is geboren in 1880 in Gorinchem, dochter van Wilhelmus Johannes Lambooij en Hendrina Cornelia Janssen.
Kinderen van Stephanus en Sabina:
1 Hendrina Burgers [1.1.9.2.8.10.10.1], geboren omstreeks 1910.
2 Johanna Burgers [1.1.9.2.8.10.10.2], geboren omstreeks 1910.
1.1.9.2.9 Maria Beurgers is geboren in Gendt, dochter van Joes (Jan) Borgers (zie 1.1.9.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Zij is gedoopt op 10-01-1797 in Gendt. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Mathias Borgers (1757-1841) [zie 1.1.9.7] [oom vaderszijde]. Maria is overleden op 31-05-1868 in Afferden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1868.
Beroepen:
1836     Zonder beroep
1845     Zonder beroep
1861     Arbeidster
Maria:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-02-1822 in Bemmel met Gerardus (Gradus) Peters, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Gradus was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Burgers (1803-1871) [zie 1.1.9.2.11] [broer bruid]. Gradus is geboren op 09-11-1789 in Huissen, zoon van Joannes Theodorus (Jan Derk) Peters en Anna Clasina Mathissen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Gradus is overleden op 29-08-1830 in Lienden, 40 jaar oud.
Adres:
1825     Huis 30, Bemmel (Wonen in bij de ouders van Maria)
Beroepen:
1822     Arbeider
1825     Arbeider
1851     Steenbakkersknecht
1859     Steenbakker
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 20-04-1836 in Gendt met Joannes (Jan) van IJsvelt, 56 jaar oud. Zie 1.1.10.1.1 voor persoonsgegevens van Jan.
(3) trouwde, 48 jaar oud, op 06-11-1845 in Gendt met Rodolphus (Roelof) Schouten, 53 jaar oud. Roelof is een zoon van Godefridus Schouten en Henrica Frederikx. Hij is gedoopt op 22-03-1792 in Gendt. Roelof is overleden op 13-06-1848 in Gendt, 56 jaar oud. Roelof begon eerder een relatie vóór 1844 met Petronella de Bruijn (±1792-1844).
Beroepen:
1845     Zonder beroep
1848     Visser
Kinderen van Maria en Gradus:
1 Gerarda Maria Peters, geboren op 25-03-1822 in Bemmel. Volgt 1.1.9.2.9.1.
2 Joannes (Jan) Peters [1.1.9.2.9.2], geboren op 09-04-1823 in Bemmel. Jan is overleden op 21-02-1827 in Gendt, 3 jaar oud.
3 Petronella (Peternel) Peters [1.1.9.2.9.3], geboren op 16-05-1825. Peternel is overleden op 11-02-1827 in Gendt, 1 jaar oud.
4 Theodorus Peters, geboren op 24-07-1826 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.9.4.
5 Peternel Peters, geboren in 1828 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.9.5.
6 Catharina Willemina Peters [1.1.9.2.9.6], geboren op 11-04-1829 in Lienden. Catharina is overleden op 23-05-1829 in Lienden, 1 maand oud.
7 Jan Dirk Peters [1.1.9.2.9.7], geboren op 13-03-1830 in Lienden. Jan is overleden op 29-04-1830 in Lienden, 1 maand oud.
8 Catharina Peters, geboren op 03-03-1831 in Lienden. Volgt 1.1.9.2.9.8.
Kinderen van Maria en Jan:
9 Johannes van IJsvelt, geboren op 06-05-1837 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.9.9.
10 Hendrina van IJsveld [1.1.9.2.9.10], geboren in 1838 in Gendt. Hendrina is overleden op 06-11-1838 in Gendt, geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrina: Oud 18 dagen.
11 Hendrik van IJsveld, geboren in 1840 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.9.11.
1.1.9.2.9.1 Gerarda Maria Peters is geboren op 25-03-1822 in Bemmel, dochter van Gerardus (Gradus) Peters en Maria Beurgers (zie 1.1.9.2.9). Gerarda is overleden op 09-01-1898 in Arnhem, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerarda: Volgorde echtgenoten op overlijdensakte omgedraaid.
Beroepen:
1844     Dienstmeid
1851     Dienstbode
Gerarda:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1844 in Gendt met Arnoldus de Conink, 49 jaar oud. Arnoldus is geboren op 31-03-1795 in Oirschot. Arnoldus is overleden op 28-02-1845 in Gendt, 49 jaar oud.
Beroepen:
1844     Broodbakker
1844     Tapper
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 08-01-1851 in Arnhem met Lodewijk Arnold, 35 of 36 jaar oud. Lodewijk is geboren in 1815 in Arnhem. Lodewijk is weduwnaar van Joanna Zweers (±1815-vóór 1851), met wie hij trouwde vóór 1851.
Beroep:
1851     Bode
1.1.9.2.9.4 Theodorus Peters is geboren op 24-07-1826 in Gendt, zoon van Gerardus (Gradus) Peters en Maria Beurgers (zie 1.1.9.2.9). Theodorus is overleden op 04-01-1904 in Herwen en Aerdt, 77 jaar oud.
Beroep:
1851     Dagloner
Theodorus trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1851 in Gendt met Gerritjen Goors, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Gerritjen: Wettiging van 1 kind
Gerritjen is geboren op 12-06-1822 in Doetinchem. Gerritjen is overleden op 18-09-1879 in Heteren, 57 jaar oud.
Beroep:
1851     Dienstmeid
1.1.9.2.9.5 Peternel Peters is geboren in 1828 in Gendt, dochter van Gerardus (Gradus) Peters en Maria Beurgers (zie 1.1.9.2.9).
Beroep:
1859     Dienstmeid
Peternel trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 18-05-1859 in Arnhem met Joseph Wannet, 33 of 34 jaar oud. Joseph is geboren in 1825 in Bemmel, zoon van Petrus Wannet en Elisabeth Stuard.
Beroep:
1859     Voermansknecht
1.1.9.2.9.8 Catharina Peters is geboren op 03-03-1831 in Lienden, dochter van Gerardus (Gradus) Peters en Maria Beurgers (zie 1.1.9.2.9).
Notitie bij de geboorte van Catharina: Vader is inmiddels overleden.
Beroep:
1861     Particuliere
Catharina trouwde, 30 jaar oud, op 31-05-1861 in Ubbergen met Johannes van Steen, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 04-12-1834 in Ubbergen. Johannes is overleden op 25-03-1922, 87 jaar oud.
Beroep:
1861     Arbeider
1.1.9.2.9.9 Johannes van IJsvelt is geboren op 06-05-1837 in Gendt, zoon van Joannes (Jan) van IJsvelt (zie 1.1.10.1.1) en Maria Beurgers (zie 1.1.9.2.9).
Beroepen:
1860     Arbeider
1869     Arbeider
Johannes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 29-11-1860 in Ubbergen met Wilhelmina Allegonda Peters, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 22-04-1839 in Ubbergen.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 05-02-1869 in Druten met Johanna Rijken, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: In de akte wordt Wilhelmina (de eerste vrouw van Johannes) Petronella genoemd.
Johanna is geboren op 26-11-1834 in Leeuwen.
Beroep:
1869     Dienstmeid
1.1.9.2.9.11 Hendrik van IJsveld is geboren in 1840 in Gendt, zoon van Joannes (Jan) van IJsvelt (zie 1.1.10.1.1) en Maria Beurgers (zie 1.1.9.2.9). Van de geboorte is aangifte gedaan. Hendrik is overleden op 22-08-1925 in Driel, 84 of 85 jaar oud.
Beroep:
1868     Arbeider
Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 10-12-1868 in Druten met Maria Lamers, 22 jaar oud. Maria is geboren op 27-05-1846 in Druten. Maria is overleden vóór 1925, ten hoogste 79 jaar oud.
1.1.9.2.10 Burchardus Beurgers is geboren in Gendt, zoon van Joes (Jan) Borgers (zie 1.1.9.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Hij is gedoopt op 10-12-1799 in Hulhuizen. Bij de doop van Burchardus waren de volgende getuigen aanwezig: Aleijdis Boschman (±1750-vóór 1827) [zie 1.1.9.1] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Jan Jurgers (geb. 1754) [zie 1.1.2.4] [aangetrouwde neef van vader]. Burchardus is overleden op 13-12-1868 in Deest, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1868.
Adres:
1828     Pannerden
Beroepen:
1827     Steenbakker
van 1827 tot 1843     Steenbakker (te Doornenburg en Pannerden)
1844     Steenbaas
1844     Tapper
1846     Steenbakker
1848     Steenbakkersbaas
1857     Steenbakker
1864     Steenbakkersbaas
1868     Steenbakkersbaas (te Deest)
1868     Steenbaas
Burchardus trouwde, 27 jaar oud, op 01-06-1827 in Bemmel met Petronella Arntz, 29 jaar oud. Petronella is geboren op 21-09-1797 in Millingen, dochter van Stephanus Arntz en Anna Geertrudis Daems. Petronella is overleden op 21-11-1890 in Duiven, 93 jaar oud.
Beroep:
1827     Dienstmeid
Kinderen van Burchardus en Petronella:
1 Geertruida Petronella Burgers [1.1.9.2.10.1], geboren op 26-05-1828 in Bemmel. Geertruida is overleden op 09-11-1848 in Doornenburg, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Geertruida bleef ongehuwd.
2 Hendrina Burgers, geboren op 18-10-1829 in Pannerden. Volgt 1.1.9.2.10.2.
3 Petronella Burgers, geboren op 24-08-1831 in Pannerden. Volgt 1.1.9.2.10.3.
4 Maria Burgers [1.1.9.2.10.4], geboren op 19-09-1833 in Doornenburg. Maria is overleden op 05-07-1883 in Nijmegen, 49 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
5 Joanna Alijda Burgers [1.1.9.2.10.5], geboren op 29-02-1836 in Doornenburg. Joanna is overleden op 16-01-1846 in Doornenburg, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
6 Wilhelmina Burgers, geboren op 13-08-1838 in Doornenburg. Volgt 1.1.9.2.10.6.
7 Joanna Burgers, geboren op 16-10-1840 in Doornenburg. Volgt 1.1.9.2.10.7.
8 Theodora Burgers [1.1.9.2.10.8], geboren op 10-05-1842 in Doornenburg. Theodora is overleden op 30-04-1867 in Angeren, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
9 Elisabeth Burgers [1.1.9.2.10.9], geboren op 12-12-1843 in Doornenburg. Elisabeth is overleden op 06-03-1844 in Doornenburg, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Oud 3 maanden.
1.1.9.2.10.2 Hendrina Burgers is geboren op 18-10-1829 in Pannerden, dochter van Burchardus Beurgers (zie 1.1.9.2.10) en Petronella Arntz. Hendrina trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1857 met Dominicus Arnold Arntz, 33 of 34 jaar oud. Dominicus is geboren op 28-11-1823 in Warbeijen (Duitsland), zoon van Stephanus Arntz en Arnoldina Coppers. Dominicus is overleden op 28-06-1885 in Warbeijen (Duitsland), 61 jaar oud.
1.1.9.2.10.3 Petronella Burgers is geboren op 24-08-1831 in Pannerden, dochter van Burchardus Beurgers (zie 1.1.9.2.10) en Petronella Arntz. Petronella is overleden op 21-01-1893 in Duiven, 61 jaar oud. Petronella trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1857 in Bemmel met Burgert Aalbers, 34 of 35 jaar oud. Burgert is geboren in 1822 in Bemmel. Burgert is overleden vóór 1893, ten hoogste 71 jaar oud.
Beroep:
1857     Horlogemaker
1.1.9.2.10.6 Wilhelmina Burgers is geboren op 13-08-1838 in Doornenburg, dochter van Burchardus Beurgers (zie 1.1.9.2.10) en Petronella Arntz. Wilhelmina is overleden op 29-12-1876 in Bemmel, 38 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 20 jaar oud, op 11-07-1859 in Bemmel met Frederikus Johannes van ’t Hullenaar, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Frederikus: 11 kinderen
Frederikus is geboren op 04-08-1830 in Angeren, zoon van Petrus van Hullenaar en Maria van Bon. Frederikus is overleden na 1876, minstens 46 jaar oud.
1.1.9.2.10.7 Joanna Burgers is geboren op 16-10-1840 in Doornenburg, dochter van Burchardus Beurgers (zie 1.1.9.2.10) en Petronella Arntz.
Beroep:
1875     Schippersvrouw
Joanna:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-04-1864 in Bemmel met Theodorus Joannes Hendriks, 33 jaar oud. Theodorus is geboren op 25-01-1831 in Slijk-Ewijk, zoon van Gradus Hendriks en Catharina van Baal. Theodorus is overleden op 29-09-1874 in Ruhrort (Pruisen-Duitsland), 43 jaar oud.
Beroep:
1864     Schipper
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 29-07-1875 in Deventer met Jacob Heinrich Heilmann, 29 jaar oud. Jacob is geboren op 07-09-1845 in Hassmersheim (Duitsland), zoon van Jacob Heilmann en Louise Gassert. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op 16-09-1845 in Hassmersheim (Duitsland).
Beroep:
1875     Schipper
Kinderen van Joanna en Theodorus:
1 Petronella Catharina Hendriks [1.1.9.2.10.7.1], geboren op 15-02-1865 in Angeren.
2 Gerardus Burchardus Hendriks [1.1.9.2.10.7.2], geboren op 15-02-1865 in Angeren.
3 Theodora Hendriks [1.1.9.2.10.7.3], geboren op 13-08-1873 in Rheden. Theodora is overleden op 14-03-1876 in Valburg, 2 jaar oud.
1.1.9.2.11 Theodorus Burgers is geboren op 10-02-1803 in Bemmel, zoon van Joes (Jan) Borgers (zie 1.1.9.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Hij is gedoopt in Gendt. Theodorus is overleden op 11-11-1871 in Ooij, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
28-03-1823     Gendt
15-05-1825     Huis nummer 3, Hulhuizen
06-01-1827     Huis nummer 3, Hulhuizen
1829     Huis nummer 3, Hulhuizen
15-05-1833     Huis nummer 3, Hulhuizen
08-04-1835     Huis nummer 3, Hulhuizen
28-02-1837     Wijk B Huis nummer 8, Gendt
20-01-1839     Wijk B no 8, Gendt
Beroepen:
1823     Steenbakker
1825     Bakker
1827     Bakker
1829     Bakker
1829     Winkelier
1831     Bakker
1833     Werkbaas
1835     Steenbakker
1836     Steenbakker
1837     Winkelier en Tapper
1839     Tapper en Winkelier
1845     Tapper
1849     Steenbakker
1868     Steenbakker
1869     Winkelier
1871     Herbergier
1899     Steenfabrikant ((bij leven))
1906     Landbouwer ((bij leven))
Overig:
Theodorus leent via een hypotheek van Arnoldus Terwindt in 1832 2000 gulden en in 1838 8000 gulden. Op 2-10-1839 wordt de hypotheek doorgehaald.
1853     Via advertenties blijkt dat Theodorus wordt ontslagen bij A. Vermeulen en Co.. Hij is niet te spreken over de kundigheid van een bovengeschikte.
Getuige bij:
15-02-1822     huwelijk Gradus Peters (1789-1830) en Maria Beurgers (1797-1868) [zie 1.1.9.2.9]    [broer bruid]
05-09-1829     overlijdensaangifte Peternel Holl (1760-1829) [zie 1.1.9.2]    [zoon]
Theodorus trouwde, 20 jaar oud, op 28-03-1823 in Gendt met Anna Maria Kerkman, 20 jaar oud. Anna is geboren op 10-11-1802 in Nijmegen, dochter van Theodorus Kerkman en Elisabeth Pruijs. Anna is overleden op 22-07-1872 in Ooij, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep:
1823     Zonder beroep
Kinderen van Theodorus en Anna:
1 Theodora Burgers [1.1.9.2.11.1], geboren op 01-02-1824 om 18:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1824. Theodora is overleden op 12-10-1885 in Ooij, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep:
1885     Winkelierster
2 Johannes Arnoldus (Arnoldus) Burgers, geboren op 15-05-1825 in Hulhuizen. Volgt 1.1.9.2.11.2.
3 Elisabeth Burgers, geboren op 06-01-1827 in Hulhuizen. Volgt 1.1.9.2.11.3.
4 Anna Maria Burgers [1.1.9.2.11.4], geboren op 27-03-1829 om 02:00 in Hulhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1829. Anna is overleden op 25-10-1906 in Beek, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adres:
27-03-1829     Huis nummer 3, Hulhuizen (Geboorteadres)
5 Willem Burgers [1.1.9.2.11.5], geboren op 27-05-1831 om 07:00 in Hulhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1831.
Beroepen:
Steenovenbaas
tot na 19-12-1853     Meesterknecht Steenfabriek
6 Petronella Burgers [1.1.9.2.11.6], geboren op 15-05-1833 om 07:00 in Hulhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1833.
Adres:
15-05-1833     Huis nummer 3, Hulhuizen (Geboorteadres)
7 Arnoldus Johannes Burgers [1.1.9.2.11.7], geboren op 08-04-1835 om 23:00 in Hulhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1835.
Adres:
08-04-1835     Huis nummer 3, Hulhuizen (Geboorteadres)
8 Johanna Burgers [1.1.9.2.11.8], geboren op 28-02-1837 om 21:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1837. Johanna is overleden op 21-07-1845 in Beuningen, 8 jaar oud.
Adres:
28-02-1837     Wijk B Huis nummer 8, Gendt (Geboorteadres)
9 Theodorus Johannes Burgers, geboren op 20-01-1839 in Gendt. Volgt 1.1.9.2.11.9.
10 Arnoldus Johannes Burgers [1.1.9.2.11.10], geboren in 1846. Arnoldus is overleden op 11-01-1870 in Commenda (Afrika), 23 of 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep:
1870     Matroos
1.1.9.2.11.2 Johannes Arnoldus (Arnoldus) Burgers is geboren op 15-05-1825 om 17:00 in Hulhuizen, zoon van Theodorus Burgers (zie 1.1.9.2.11) en Anna Maria Kerkman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1825. Arnoldus is overleden op 14-04-1888 in Erlecom, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adres:
15-05-1825     Huis nummer 3, Hulhuizen (Geboorteadres)
Beroepen:
1849     Steenbakker
1888     Steenfabrikant
Overig:
01-01-1851     Arnoldus richt een firma op: A. Burgers & Co. Ze kopen een stuk weiland: "de Ooijschen Vijgenwaard". Arnoldus heeft de leiding over de fabriek. In 1855 koopt de firma voor 5.500 gulden nog een stuk weiland. In 1862 verkopen ze de fabriek voor 10.000 gulden.
21-06-1861     Arnoldus richt een firma op: Burgers & van Waijenburg. Ze kopen een huis met land in Erlekom voor 28.000 gulden. In 1862 kopen ze ook een bouwhof in Erlekom voor 16.000 gulden. In 1875 kopen ze een hofstede met gronden voor 5.300 gulden. Hierop bouwen ze 2 steenovens en enkele huizen. Op 13-8-1888 gaat de firma failliet en worden de fabrieken verkocht.
1871     Helpt 42 Franse militaire vluchtelingen op hun reis van Nijmegen naar Rotterdam.
Arnoldus trouwde, 24 jaar oud, op 02-08-1849 in Ubbergen met Paulina Verwaaijen, 31 jaar oud. Paulina is geboren op 31-03-1818 in Ubbergen, dochter van Jan Verwaaijen en Maria de Vries. Paulina is overleden na 1888, minstens 70 jaar oud.
1.1.9.2.11.3 Elisabeth Burgers is geboren op 06-01-1827 om 19:00 in Hulhuizen, dochter van Theodorus Burgers (zie 1.1.9.2.11) en Anna Maria Kerkman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1827. Elisabeth is overleden op 29-11-1899 in Persingen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adres:
06-01-1827     Huis nummer 3, Hulhuizen (Geboorteadres)
Elisabeth trouwde, 42 jaar oud, op 05-05-1869 in Ubbergen met Mattheus Polman, 44 jaar oud. Mattheus is geboren op 01-08-1824 in Ubbergen, zoon van Johannes Polman en Alexandrina Brouwers. Mattheus is overleden na 1899, minstens 75 jaar oud.
Beroep:
1869     Arbeider
1.1.9.2.11.9 Theodorus Johannes Burgers is geboren op 20-01-1839 om 04:00 in Gendt, zoon van Theodorus Burgers (zie 1.1.9.2.11) en Anna Maria Kerkman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1839. Theodorus is overleden in 1886, 46 of 47 jaar oud.
Adressen:
20-01-1839     Wijk B no 8, Gendt (Geboorteadres)
15-12-1870     Ooij
Beroepen:
1868     Schipper
15-12-1870     Schipper
Theodorus trouwde, 29 jaar oud, op 19-08-1868 in Ubbergen met Theodora Flora Burgers, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Theodora: Theodorus en Theodora zijn achterneef/nicht.
Zie 1.1.9.2.4.1.5 voor persoonsgegevens van Theodora.
Kinderen van Theodorus en Theodora: zie 1.1.9.2.4.1.5.
1.1.9.2.12 Gerardus (Gradus) Burgers is geboren op 20-01-1805 in Bemmel, zoon van Joes (Jan) Borgers (zie 1.1.9.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Gradus is overleden op 29-05-1885 in Maurik, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1885.
Adressen:
18-09-1873     Maurik
18-06-1881     Maurik
Beroepen:
1832     Steenbakker
18-09-1873     Werkbaas
1885     Steenovensbaas
Gradus trouwde, 27 jaar oud, op 30-05-1832 in Lienden met Everarda Sterk, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gradus en Everarda: Een zus van Everarda (Joanna) trouwt een verre achterneef van Gerardus (Burgert).
Everarda is geboren op 10-11-1806 in Hulhuizen, dochter van Rutgerus Sterk en Lutgardus (Lutildis) van Groen. Everarda is overleden op 11-02-1878 in Maurik, 71 jaar oud.
Beroep:
18-09-1873     Zonder beroep
Kinderen van Gradus en Everarda:
1 Jan Burgers, geboren op 08-04-1833 in Lienden. Volgt 1.1.9.2.12.1.
2 Rutgerus Burgers, geboren op 11-10-1834 in Lienden. Volgt 1.1.9.2.12.2.
3 Aart Burgers [1.1.9.2.12.3], geboren op 24-03-1836 in Lienden. Aart is overleden op 05-01-1901 in Huissen, 64 jaar oud.
1.1.9.2.12.1 Jan Burgers is geboren op 08-04-1833 in Lienden, zoon van Gerardus (Gradus) Burgers (zie 1.1.9.2.12) en Everarda Sterk. Jan is overleden op 15-11-1895 in Heteren, 62 jaar oud.
Adres:
18-09-1873     Lienden
Beroepen:
18-09-1873     Werkbaas
18-06-1881     Steenbakkersbaas
Jan:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op 18-09-1873 in Lienden met Julia Burgers, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Julia: Jan en Julia zijn verre nicht/neef van elkaar.
Zie 1.1.9.3.1.5 voor persoonsgegevens van Julia.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 18-06-1881 in Heteren met Petronella Peters, 30 jaar oud. Petronella is geboren op 26-10-1850 in Elst, dochter van Willem Peters en Hermina van de Kamp. Petronella is overleden op 20-04-1926 in Duiven, 75 jaar oud.
Beroep:
18-06-1881     Dienstbode
Kinderen van Jan en Julia:
1 Gerardus Burgers [1.1.9.2.12.1.1], geboren op 20-12-1873 in Ingen. Gerardus is overleden op 08-02-1874 in Ingen, 1 maand oud.
2 Barbara Burgers [1.1.9.2.12.1.2], geboren op 15-01-1875 in Renkum. Barbara is overleden op 16-03-1889 in Maurik, 14 jaar oud.
3 Mathijs Gerardus Burgers [1.1.9.2.12.1.3], geboren op 20-02-1876 in Renkum. Mathijs is overleden op 16-03-1876 in Renkum, 25 dagen oud.
4 Johannes Julius Burgers, geboren op 06-10-1878 in Renkum. Volgt 1.1.9.2.12.1.4.
5 Johanna Burgers, geboren op 29-11-1879 in Renkum. Volgt 1.1.9.2.12.1.5.
Kinderen van Jan en Petronella:
6 Wilhelmina Burgers, geboren op 24-05-1882 in Heteren. Volgt 1.1.9.2.12.1.6.
7 Gerardus Wilhelmus Mathijs Burgers [1.1.9.2.12.1.7], geboren op 10-09-1883 in Heteren.
8 Maria Johanna Burgers, geboren op 30-09-1885 in Heteren. Volgt 1.1.9.2.12.1.8.
9 Petronella Maria Burgers, geboren op 01-01-1888 in Heteren. Volgt 1.1.9.2.12.1.9.
1.1.9.2.12.1.4 Johannes Julius Burgers is geboren op 06-10-1878 in Renkum, zoon van Jan Burgers (zie 1.1.9.2.12.1) en Julia Burgers (zie 1.1.9.3.1.5). Johannes trouwde met Grada Johanna Bod. Grada is geboren omstreeks 1880.
Kind van Johannes en Grada:
1 Hendrikus Burgers [1.1.9.2.12.1.4.1], geboren op 29-12-1912 in Borghees (Duitsland).
Adres:
van 01-01-1931 tot 18-04-1932     Bremerweg 39a, Hüthum (Duitsland)
Beroep:
18-04-1932     Bankwerker (Lager onderwijs)
militaire dienst:
18-04-1932     Geschikt (lengte 1,71 m. gewicht 63 kg.)
1.1.9.2.12.1.5 Johanna Burgers is geboren op 29-11-1879 in Renkum, dochter van Jan Burgers (zie 1.1.9.2.12.1) en Julia Burgers (zie 1.1.9.3.1.5). Johanna is overleden op 25-11-1926 in Zwollerkerspel, 46 jaar oud. Johanna trouwde met Gerrit van Ommen. Gerrit is geboren op 17-06-1864 in Oldebroek. Gerrit is overleden op 03-01-1940 in Zwolle, 75 jaar oud.
1.1.9.2.12.1.6 Wilhelmina Burgers is geboren op 24-05-1882 in Heteren, dochter van Jan Burgers (zie 1.1.9.2.12.1) en Petronella Peters. Wilhelmina is overleden op 13-02-1954, 71 jaar oud. Zij is begraven in Giesbeek. Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1905 in Heteren met Gradus Verhoef, 31 jaar oud. Gradus is geboren op 28-10-1873 in Driel. Gradus is overleden op 17-11-1959 in Giesbeek, 86 jaar oud.
1.1.9.2.12.1.8 Maria Johanna Burgers is geboren op 30-09-1885 in Heteren, dochter van Jan Burgers (zie 1.1.9.2.12.1) en Petronella Peters. Maria trouwde met Franciscus Gerardus van den Berg. Franciscus is geboren omstreeks 1885.
1.1.9.2.12.1.9 Petronella Maria Burgers is geboren op 01-01-1888 in Heteren, dochter van Jan Burgers (zie 1.1.9.2.12.1) en Petronella Peters. Petronella is overleden op 28-12-1937 in Zevenaar, 49 jaar oud. Petronella trouwde, 29 jaar oud, op 20-06-1917 in Heteren met Wilhelmus Johannes Peelen, 27 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 15-11-1889 in Elden, zoon van Peter Peelen en Judith Janssen. Wilhelmus is overleden op 27-09-1974 in Duiven, 84 jaar oud.
1.1.9.2.12.2 Rutgerus Burgers is geboren op 11-10-1834 in Lienden, zoon van Gerardus (Gradus) Burgers (zie 1.1.9.2.12) en Everarda Sterk. Rutgerus is overleden op 06-12-1912 in Huissen, 78 jaar oud. Rutgerus trouwde, 36 jaar oud, op 28-04-1871 in Lienden met Wilhelmina Smitter, 24 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 31-05-1846 in Huissen. Wilhelmina is overleden op 17-08-1895 in Maurik, 49 jaar oud.
1.1.9.3 Wilhelmus Borgers is geboren in Gendt, zoon van Matthias Borgers (Mathijs) Gossen (zie 1.1.9) en Anna Maria Dercksen. Hij is gedoopt op 02-10-1751 in Hulhuizen. Bij de doop van Wilhelmus was de volgende getuige aanwezig: Petronella Thonisse (1718-na 1795) [zie 1.1.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Wilhelmus is overleden op 05-02-1827 in Gendt, 75 jaar oud.
Beroep:
Steenbakker
Getuige bij:
29-09-1775     huwelijk Jan Borgers (1750-1835) en Elizabeth van Geijn (±1750-vóór 1788) [zie 1.1.9.2]    [broer bruidegom]
13-04-1788     kerkelijk huwelijk Jan Borgers (1750-1835) en Peternel Holl (1760-1829) [zie 1.1.9.2]    [broer bruidegom]
05-05-1791     doop Antoon Beurgers (1791-1860) [zie 1.1.9.2.6]    [oom vaderszijde]
Wilhelmus trouwde, 50 jaar oud, op 01-06-1802 in Hulhuizen met Theodora (Dorothea) Brugman, ongeveer 40 jaar oud. Dorothea is geboren omstreeks 1762. Dorothea is overleden op 01-08-1829 in Gendt, ongeveer 67 jaar oud. Dorothea is weduwe van Rut Peters (±1750-vóór 1802).
Kinderen van Wilhelmus en Dorothea:
1 Mathias (Mathijs) Beurgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.
2 Wilhelmina Burgers, geboren op 03-02-1808 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.2.
1.1.9.3.1 Mathias (Mathijs) Beurgers is geboren in Gendt, zoon van Wilhelmus Borgers (zie 1.1.9.3) en Theodora (Dorothea) Brugman. Hij is gedoopt op 26-10-1804 in Hulhuizen. Bij de doop van Mathijs was de volgende getuige aanwezig: Mathias Borgers (1757-1841) [zie 1.1.9.7] [oom vaderszijde]. Mathijs is overleden op 16-12-1875 in Heteren, 71 jaar oud.
Adressen:
21-02-1839     Wijk E no 19, Gendt
1840     Wijk E no 19, Gendt
03-08-1842     Wijk E no 19, Gendt
01-03-1845     Wijk E no 19, Gendt
1868     Heteren
18-09-1873     Heteren
Beroepen:
1839     Dagloner
1840     Dagloner
1842     Dagloner
1845     Dagloner
1853     Steenbakker
1868     Steenovenbaas
18-09-1873     Werkbaas
Mathijs:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 28-04-1838 in Heteren met Barbara Willemsen, ongeveer 33 jaar oud. Barbara is geboren omstreeks 1805. Barbara is overleden op 25-06-1848 in Heteren, ongeveer 43 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 04-11-1853 in Heteren met Hendrika Willemsen, 22 jaar oud. Hendrika is geboren op 13-08-1831 in Driel, dochter van Jan Willemsen en Johanna Hermsen. Hendrika is overleden op 26-11-1904 in Arnhem, 73 jaar oud.
Beroep:
1853     Dienstbode
Kinderen van Mathijs en Barbara:
1 Wilhelmus Burgers [1.1.9.3.1.1], geboren op 21-02-1839 om 19:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1839.
Adres:
21-02-1839     Wijk E no 19, Gendt (Geboorteadres)
2 Johannes Burgers, geboren op 01-10-1840 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.2.
3 Jacoba Burgers, geboren omstreeks 1841. Volgt 1.1.9.3.1.3.
4 Theodora Burgers [1.1.9.3.1.4], geboren op 03-08-1842 om 21:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1842.
Adres:
03-08-1842     Wijk E no 19, Gendt (Geboorteadres)
5 Julia Burgers, geboren op 01-03-1845 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.5.
Kinderen van Mathijs en Hendrika:
6 Elisabeth Burgers [1.1.9.3.1.6], geboren op 09-03-1854 in Heteren. Elisabeth is overleden op 16-03-1911 in Arnhem, 57 jaar oud. Elisabeth bleef ongehuwd.
7 Wilhelmina Burgers [1.1.9.3.1.7], geboren in 1856. Wilhelmina is overleden op 03-05-1908 in Rauwerderhem, 51 of 52 jaar oud. Wilhelmina bleef ongehuwd.
Beroep:
Huishoudster (Op de pastorie te Irnsum (Friesland).)
8 Wilhelmus Burgers, geboren op 28-04-1858 in Heteren. Volgt 1.1.9.3.1.8.
9 Bernardus Burgers, geboren op 12-09-1860 in Heteren. Volgt 1.1.9.3.1.9.
10 Johanna Burgers [1.1.9.3.1.10], geboren op 23-03-1863 in Heteren. Johanna is overleden in 1932, 68 of 69 jaar oud.
Overig:
Zuster Alcantara Congregatie te Den Bosch.
11 Berendina Burgers, geboren in 1865. Volgt 1.1.9.3.1.11.
12 Hermanus Burgers, geboren in 1866 in Heteren. Volgt 1.1.9.3.1.12.
13 Johannes Hendrikus Burgers, geboren in 1873. Volgt 1.1.9.3.1.13.
14 Maria Johanna Burgers, geboren op 23-06-1874 in Heteren. Volgt 1.1.9.3.1.14.
1.1.9.3.1.2 Johannes Burgers is geboren op 01-10-1840 om 14:00 in Gendt, zoon van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.3.1) en Barbara Willemsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1840. Johannes is overleden op 11-03-1891 in Gendt, 50 jaar oud.
Adressen:
01-10-1840     Wijk E no 19, Gendt (Geboorteadres)
1868     Gendt
25-01-1869     Wijk B no 1, Gendt
05-07-1870     Wijk B 1, Gendt
27-11-1871     Wijk B 1, Gendt
06-06-1874     Wijk B 1, Gendt
26-02-1876     Wijk B 1, Gendt
25-07-1878     Wijk B 1, Gendt
24-04-1880     Wijk B 1, Gendt
09-02-1882     Wijk B 1, Gendt
27-09-1883     Wijk B 1, Gendt
28-03-1886     Wijk B 1, Gendt
18-09-1888     Wijk B 1, Gendt
11-11-1890     Wijk B 1, Gendt
Beroepen:
1868     Steenovenbaas
1869     Steenbakkersbaas
1870     Steenbakkersbaas
1871     Steenbakkersbaas
1874     Steenovenbaas
1876     Steenbakkersbaas
1878     Steenovenbaas
1880     Steenbaas
1882     Steenbakkersbaas
1883     Steenbakkersbaas
1886     Steenbakkersbaas
1888     Steenbakkersbaas
1890     Steenbakkersbaas
1898     Steenbakkersbaas ((bij leven))
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 22-04-1868 in Gendt met Wilhelmina Berendina Derksen, 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 12-07-1847 in Gendt, dochter van Hendrik Derksen en Anna Maria Pruijn. Wilhelmina is overleden vóór 1904 in Driel, ten hoogste 57 jaar oud.
Beroepen:
1868     Zonder beroep
1898     Zonder beroep
Kinderen van Johannes en Wilhelmina:
1 Hendrikus Wilhelmus Burgers [1.1.9.3.1.2.1], geboren op 25-01-1869 om 20:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1869. Hendrikus is overleden in 1942, 72 of 73 jaar oud.
Adres:
25-01-1869     Wijk B no 1, Gendt (Geboorteadres)
2 Valerine Burgers [1.1.9.3.1.2.2], geboren omstreeks 1870 in Gendt. Valerine is overleden in 1947 in Schagen, ongeveer 77 jaar oud.
3 Maria Hendrika Burgers [1.1.9.3.1.2.3], geboren op 05-07-1870 om 06:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1870. Maria is overleden op 28-06-1947 in Schagen, 76 jaar oud.
Adres:
05-07-1870     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
Religie:
02-01-1904     (Zuster M. Cunegonda)
4 Mathias Theodorus Burgers, geboren op 27-11-1871 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.2.4.
5 Wilhelmus Gerardus Burgers, geboren op 06-06-1874 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.2.5.
6 Elizabeth Geertruida Burgers [1.1.9.3.1.2.6], geboren op 26-02-1876 om 06:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1876. Elizabeth is overleden in 1921, 44 of 45 jaar oud.
Adres:
26-02-1876     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
7 Gerardus Jacobus Burgers [1.1.9.3.1.2.7], geboren op 25-07-1878 om 20:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1878.
Adres:
25-07-1878     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
8 Antonius Fredericus Burgers [1.1.9.3.1.2.8], geboren op 24-04-1880 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1880. Antonius is overleden in 1937, 56 of 57 jaar oud.
Adres:
24-04-1880     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
9 Gerardus Burgers [1.1.9.3.1.2.9], geboren in 1881. Gerardus is overleden in 1930, 48 of 49 jaar oud.
Overig:
Pastoor te Broekland (Overijssel)
10 Hendrica Theodora Johanna Burgers [1.1.9.3.1.2.10], geboren op 09-02-1882 om 03:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1882.
Adres:
09-02-1882     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
11 Bernardus Burgers, geboren op 27-09-1883 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.2.11.
12 Theodorus Joseph Burgers [1.1.9.3.1.2.12], geboren op 28-03-1886 om 20:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1886. Theodorus is overleden op 16-10-1918 in Leiden, 32 jaar oud.
Adressen:
28-03-1886     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
16-10-1918     Warmond
Beroep:
16-10-1918     Huisknecht
13 Stephanus Johannes Burgers, geboren op 18-09-1888 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.2.13.
14 Johanna Martina Burgers [1.1.9.3.1.2.14], geboren op 11-11-1890 om 23:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1890.
Adres:
11-11-1890     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
1.1.9.3.1.2.4 Mathias Theodorus Burgers is geboren op 27-11-1871 om 22:00 in Gendt, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.9.3.1.2) en Wilhelmina Berendina Derksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1871.
Adressen:
27-11-1871     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
10-01-1899     Wijk B 3, Gendt
09-12-1899     Wijk B 8, Gendt
10-02-1901     Wijk B 8, Gendt
09-03-1902     Wijk B 8, Gendt
18-01-1905     Wijk B 8, Gendt
Beroepen:
1898     Steenbakkersbaas
1899     Steenbakkersbaas
1901     Steenbakkersbaas
1902     Steenbakkersbaas
18-01-1905     Steenbakkersbaas
Mathias trouwde, 26 jaar oud, op 21-01-1898 in Gendt met Cornelia Wissing, ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1878, dochter van Rutherus Wissing en Johanna Dukerhoft.
Beroepen:
1898     Zonder beroep
1899     Zonder beroep
1901     Zonder beroep
1902     Zonder beroep
18-01-1905     Zonder beroep
Kinderen van Mathias en Cornelia:
1 Johannes Rutgerus Mathias Burgers, geboren op 10-01-1899 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.2.4.1.
2 Johanna Wilhelmina Cornelia Burgers [1.1.9.3.1.2.4.2], geboren op 09-12-1899 om 22:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1899.
Adres:
09-12-1899     Wijk B 8, Gendt (Geboorteadres)
3 Wilhelmina Margaretha Burgers [1.1.9.3.1.2.4.3], geboren op 10-02-1901 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1901.
Adres:
10-02-1901     Wijk B 8, Gendt (Geboorteadres)
4 Rutgerus Antonius Joseph Burgers, geboren op 09-03-1902 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.2.4.4.
5 Hendrikus Wilhelmus Gerardus Antoon Burgers, geboren op 18-01-1905 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.2.4.5.
1.1.9.3.1.2.4.1 Johannes Rutgerus Mathias Burgers is geboren op 10-01-1899 om 20:00 in Gendt, zoon van Mathias Theodorus Burgers (zie 1.1.9.3.1.2.4) en Cornelia Wissing. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1899. Johannes is overleden op 17-05-1971 in Millingen aan de Rijn, 72 jaar oud. Hij is begraven op 19-05-1971 in Millingen aan de Rijn.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven op de begraafplaats R.K. kerkhof te Millingen aan de Rijn.
Adres:
10-01-1899     Wijk B 3, Gendt (Geboorteadres)
Johannes trouwde met Johanna Theodora Joosten. Johanna is geboren omstreeks 1900.
1.1.9.3.1.2.4.4 Rutgerus Antonius Joseph Burgers is geboren op 09-03-1902 om 22:00 in Gendt, zoon van Mathias Theodorus Burgers (zie 1.1.9.3.1.2.4) en Cornelia Wissing. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1902. Rutgerus is overleden op 10-04-1961, 59 jaar oud. Hij is begraven in Leuth.
Adres:
09-03-1902     Wijk B 8, Gendt (Geboorteadres)
Rutgerus trouwde met Aleida E. Arts. Aleida is geboren omstreeks 1900.
1.1.9.3.1.2.4.5 Hendrikus Wilhelmus Gerardus Antoon Burgers is geboren op 18-01-1905 om 07:00 in Gendt, zoon van Mathias Theodorus Burgers (zie 1.1.9.3.1.2.4) en Cornelia Wissing. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1905. Hendrikus is overleden op 27-09-1970 in Nijmegen, 65 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-1970 in Leuth.
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Begraven op de begraafplaats Kerkhof te Leuth.
Adres:
18-01-1905     Wijk B 8, Gendt (Geboorteadres)
Hendrikus trouwde met Grada Frieling. Grada is geboren omstreeks 1905. Grada is overleden na 1970, minstens 65 jaar oud.
1.1.9.3.1.2.5 Wilhelmus Gerardus Burgers is geboren op 06-06-1874 om 12:00 in Gendt, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.9.3.1.2) en Wilhelmina Berendina Derksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1874. Wilhelmus is overleden op 12-02-1922 in Heerlen, 47 jaar oud.
Adres:
06-06-1874     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
Textielhandelaar
Wilhelmus trouwde, 46 jaar oud, op 26-10-1920 in Tegelen met Maria Wilhelmina Elisabeth Verhaegh, 37 jaar oud. Maria is geboren op 29-08-1883 in Tegelen, dochter van Maria Gertrudis Timmermans en Christiaan Verhaegh. Maria is overleden op 21-06-1939 in Tegelen, 55 jaar oud.
Beroep:
Winkelier in manufacturen
1.1.9.3.1.2.11 Bernardus Burgers is geboren op 27-09-1883 om 03:00 in Gendt, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.9.3.1.2) en Wilhelmina Berendina Derksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1883. Bernardus is overleden in 1930, 46 of 47 jaar oud.
Adressen:
Arnhem
27-09-1883     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
Bakker
Bernardus trouwde met Henrica Jacoba Schrijner. Henrica is geboren op 09-10-1885 in Driel, dochter van Sebastianus Jacobus Carolus Schrijner en Hendrika Theodora Willemsen.
Kinderen van Bernardus en Henrica:
1 Wilhelmina Theodora Burgers [1.1.9.3.1.2.11.1], geboren op 05-04-1910 in Arnhem. Wilhelmina is overleden op 02-04-1989 in Helmond, 78 jaar oud.
2 Sebastianus Johannes Wilhelmus Burgers [1.1.9.3.1.2.11.2], geboren op 04-04-1911 in Arnhem. Sebastianus is overleden op 28-12-1960 in Arnhem, 49 jaar oud.
3 Theodora Elisabeth Burgers [1.1.9.3.1.2.11.3], geboren op 21-10-1912 in Arnhem. Theodora is overleden op 27-05-1945 in Weert, 32 jaar oud.
4 Johannes Henricus Burgers [1.1.9.3.1.2.11.4], geboren op 03-09-1914 in Arnhem. Johannes is overleden op 04-05-1929 in Arnhem, 14 jaar oud.
5 Henricus Stephanus Burgers [1.1.9.3.1.2.11.5], geboren op 26-02-1916 in Arnhem. Henricus is overleden op 23-03-1983 in Zevenaar, 67 jaar oud.
6 Bernhard Joseph Burgers [1.1.9.3.1.2.11.6], geboren op 24-08-1921 in Arnhem. Bernhard is overleden op 28-05-1990 in Arnhem, 68 jaar oud.
1.1.9.3.1.2.13 Stephanus Johannes Burgers is geboren op 18-09-1888 om 16:00 in Gendt, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.9.3.1.2) en Wilhelmina Berendina Derksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1888. Stephanus is overleden op 09-06-1927 in Velp, 38 jaar oud. Hij is begraven op 13-06-1927 in Velp.
Notitie bij overlijden van Stephanus: Begraven op het R.K. Kerkhof
Adressen:
18-09-1888     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
09-06-1927     Emmastraat 27, Velp (Adres bij overlijden)
Stephanus trouwde met W. Brouwer. W. is geboren omstreeks 1890.
1.1.9.3.1.3 Jacoba Burgers is geboren omstreeks 1841, dochter van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.3.1) en Barbara Willemsen. Jacoba trouwde met Koeller. Hij is geboren omstreeks 1841.
Beroep:
Zadelmaker (Bij het Nederlandse Leger te Delft en Woerden.)
1.1.9.3.1.5 Julia Burgers is geboren op 01-03-1845 om 09:00 in Gendt, dochter van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.3.1) en Barbara Willemsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1845. Julia is overleden op 28-11-1880 in Renkum, 35 jaar oud.
Adres:
01-03-1845     Wijk E no 19, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
18-09-1873     Dienstbode
Julia trouwde, 28 jaar oud, op 18-09-1873 in Lienden met Jan Burgers, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Julia en Jan: Jan en Julia zijn verre nicht/neef van elkaar.
Zie 1.1.9.2.12.1 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Julia en Jan: zie 1.1.9.2.12.1.
1.1.9.3.1.8 Wilhelmus Burgers is geboren op 28-04-1858 in Heteren, zoon van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.3.1) en Hendrika Willemsen. Wilhelmus is overleden op 20-02-1928 om 09:00 in Nuenen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1928.
Adressen:
09-11-1892     Wijk B 1, Gendt
03-09-1894     Wijk B 1, Gendt
10-03-1896     Wijk B 1, Gendt
27-05-1898     Wijk B 1, Gendt
23-04-1900     Wijk B 3, Gendt
25-10-1902     Wijk B 3, Gendt
Beroepen:
1890     Steenbakkersbaas
1894     Steenbakkersbaas
1896     Steenbakkersbaas
1898     Steenbakkersbaas
1900     Steenbakkersbaas
1902     Steenbakkersbaas
20-02-1928     Tuinier
Wilhelmus trouwde, 31 jaar oud, op 04-02-1890 in Heteren met Grada Geertruida Degen, ongeveer 22 jaar oud. Grada is geboren omstreeks 1868 in Driel, dochter van Johannis Eustachius Degen en Berendina Degen.
Beroepen:
1890     Zonder beroep
1894     Zonder beroep
1896     Zonder beroep
1898     Zonder beroep
1900     Zonder beroep
1902     Zonder beroep
Kinderen van Wilhelmus en Grada:
1 Mathias Burgers [1.1.9.3.1.8.1], geboren in 1890 in Gendt. Mathias is overleden in 1944 in Münster (Duitsland), 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mathias: Overleden bij een bombardement.
Mathias bleef ongehuwd.
2 Bertha Burgers, geboren omstreeks 1892. Volgt 1.1.9.3.1.8.2.
3 Wilhelmus Gerardus Josephus Burgers [1.1.9.3.1.8.3], geboren omstreeks 1892. Wilhelmus bleef ongehuwd.
Adres:
Vlaardingen
Beroep:
Chauffeur (Bij Shell.)
4 Gerarda Burgers [1.1.9.3.1.8.4], geboren omstreeks 1892.
5 Berendina Hendrika Burgers [1.1.9.3.1.8.5], geboren op 09-11-1892 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1892. Berendina is overleden op 17-08-1951, 58 jaar oud. Zij is begraven in Millingen aan de Rijn.
Adres:
09-11-1892     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
6 Hendrika Maria Burgers, geboren op 03-09-1894 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.8.6.
7 Maria Jozephina Burgers [1.1.9.3.1.8.7], geboren op 10-03-1896 om 23:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1896.
Adres:
10-03-1896     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
8 Johannes Eustachius Burgers, geboren op 27-05-1898 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.8.8.
9 Grada Geertruida Burgers, geboren op 23-04-1900 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.8.9.
10 Johanna Wilhelmina Burgers [1.1.9.3.1.8.10], geboren op 25-10-1902 om 15:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1902.
Adres:
25-10-1902     Wijk B 3, Gendt (Geboorteadres)
11 Aloysius Burgers, geboren op 06-03-1909 in Gendt. Volgt 1.1.9.3.1.8.11.
1.1.9.3.1.8.2 Bertha Burgers is geboren omstreeks 1892, dochter van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.3.1.8) en Grada Geertruida Degen. Bertha trouwde in Eindhoven met Henricus van de Ven. Henricus is geboren omstreeks 1892.
1.1.9.3.1.8.6 Hendrika Maria Burgers is geboren op 03-09-1894 om 04:00 in Gendt, dochter van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.3.1.8) en Grada Geertruida Degen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1894. Hendrika is overleden in 1962, 67 of 68 jaar oud.
Adres:
03-09-1894     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op 14-06-1922 in Ottersum met Wilhelmus Johannes Petrus Wouters, 27 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 20-05-1895 in Ewijk, zoon van Hendricus Wouters en Elisabeth Johanna Stevens.
1.1.9.3.1.8.8 Johannes Eustachius Burgers is geboren op 27-05-1898 om 21:00 in Gendt, zoon van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.3.1.8) en Grada Geertruida Degen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1898. Johannes is overleden in 1948 in Eindhoven, 49 of 50 jaar oud.
Adres:
27-05-1898     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
Johannes trouwde met Anna Steenaart. Anna is geboren omstreeks 1900.
1.1.9.3.1.8.9 Grada Geertruida Burgers is geboren op 23-04-1900 om 02:00 in Gendt, dochter van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.3.1.8) en Grada Geertruida Degen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1900. Grada is overleden op 04-11-1979 in Bladel, 79 jaar oud.
Notitie bij Grada: Als jonge vrouw kwam ze naar Brabant en nam daar de taak op zich een gezin met zes opgroeiende kinderen onder haar hoede te nemen.
Adres:
23-04-1900     Wijk B 3, Gendt (Geboorteadres)
Grada trouwde, 32 jaar oud, op 31-10-1932 in Bladel en Netersel met Bartholomeus Groeneveld, ongeveer 40 jaar oud. Bartholomeus is geboren omstreeks 1892 in Leiden, zoon van Jacobus Groeneveld en Trijntje Feitsma. Bartholomeus is overleden na 1979, minstens 87 jaar oud.
Notitie bij Bartholomeus: Moest gedurende de oorlogsjaren in het belang van het vaderland vijf jaar in Engeland verblijven. Verloor in die tijd twee kinderen.
Adressen:
Bladel
1963     Deken Boexstraat, Bladel
Beroep:
Marechaussee
1.1.9.3.1.8.11 Aloysius Burgers is geboren op 06-03-1909 in Gendt, zoon van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.9.3.1.8) en Grada Geertruida Degen. Aloysius is overleden op 19-12-1973 in Eindhoven, 64 jaar oud.
Adres:
Eindhoven
Beroep:
Taxi chauffeur
Aloysius trouwde met Josina van den Nieuwenhof. Josina is geboren omstreeks 1910.
1.1.9.3.1.9 Bernardus Burgers is geboren op 12-09-1860 in Heteren, zoon van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.3.1) en Hendrika Willemsen. Bernardus is overleden op 12-06-1901 in Arnhem, 40 jaar oud.
Adres:
Arnhem
Beroep:
Bakker
Bernardus trouwde, 28 jaar oud, op 25-02-1889 in Heteren met Johanna Catharina Broenen, 25 of 26 jaar oud. Johanna is geboren in 1863. Johanna is overleden in 1912, 48 of 49 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Johanna:
1 Wilhelmus Mathias Petrus Burgers, geboren op 18-01-1890 in Driel. Volgt 1.1.9.3.1.9.1.
2 Mathias Johannes (Thijs) Burgers [1.1.9.3.1.9.2], geboren op 30-12-1891 in Driel. Thijs is overleden op 13-07-1981 in Tilburg, 89 jaar oud. Thijs bleef ongehuwd.
Adres:
Tilburg
Beroep:
Onderwijzer
Overig:
05-1910     Frater Albert van de Congregratie van O.L. Vrouw van Barmhartigheid.
3 Henricus Burgers, geboren in 1895 in Arnhem. Volgt 1.1.9.3.1.9.3.
4 Johannes Vincentius Burgers [1.1.9.3.1.9.4], geboren in 1898 in Arnhem. Johannes is overleden in 1916, 17 of 18 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
Timmerman
5 Hendrica Catharina Johanna Burgers [1.1.9.3.1.9.5], geboren in 1899 in Arnhem. Hendrica bleef ongehuwd.
Adres:
Tilburg
Beroep:
Onderwijzeres
Overig:
Zuster Bernardina van de Congregratie van de Zusters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid.
6 Maria Josephina Burgers [1.1.9.3.1.9.6], geboren in 1901 in Arnhem. Maria bleef ongehuwd.
Adres:
Etten-Leur
1.1.9.3.1.9.1 Wilhelmus Mathias Petrus Burgers is geboren op 18-01-1890 in Driel, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.9.3.1.9) en Johanna Catharina Broenen. Wilhelmus is overleden op 25-08-1947 in Balikpapan (Indonesië), 57 jaar oud.
Beroep:
Bouwkundige
Wilhelmus trouwde met Maria Agneta Schuurman. Maria is geboren op 03-04-1885 in Amsterdam. Maria is overleden op 26-09-1965 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Kind van Wilhelmus en Maria:
1 Willem Burgers, geboren op 04-02-1923 in Amsterdam. Volgt 1.1.9.3.1.9.1.1.
1.1.9.3.1.9.1.1 Willem Burgers is geboren op 04-02-1923 in Amsterdam, zoon van Wilhelmus Mathias Petrus Burgers (zie 1.1.9.3.1.9.1) en Maria Agneta Schuurman. Willem is overleden op 02-07-1993 in (België), 70 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam.
Beroep:
Technisch hoofdambtenaar (Bij het Gas- en Waterbedrijf te Amsterdam.)
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 13-01-1951 in Den Haag met Petronella Romeijn, 23 jaar oud. Petronella is geboren op 09-10-1927 in Den Haag. Petronella is overleden op 13-12-2013 in Amsterdam, 86 jaar oud.
Kinderen van Willem en Petronella:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.3.1.9.1.1.1.
2 Niet publiceren [1.1.9.3.1.9.1.1.2].
1.1.9.3.1.9.1.1.1 Niet publiceren, dochter van Willem Burgers (zie 1.1.9.3.1.9.1.1) en Petronella Romeijn. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.3.1.9.3 Henricus Burgers is geboren in 1895 in Arnhem, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.9.3.1.9) en Johanna Catharina Broenen. Henricus is overleden in 1945 in ’s Hertogenbosch, 49 of 50 jaar oud.
Adressen:
Arnhem
Huizem (Friesland)
’s Hertogenbosch
Beroep:
Kunstschilder
Henricus begon een relatie in Arnhem met Sophia Wilhelmina van der Hijden. Sophia is geboren in 1895. Sophia is overleden in 1944, 48 of 49 jaar oud.
Kinderen van Henricus en Sophia:
1 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.3.1.9.3.1.
2 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.3.1.9.3.2.
3 Niet publiceren. Volgt 1.1.9.3.1.9.3.3.
1.1.9.3.1.9.3.1 Niet publiceren, zoon van Henricus Burgers (zie 1.1.9.3.1.9.3) en Sophia Wilhelmina van der Hijden. Hij trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.3.1.9.3.1.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.3.1.9.3.1.2].
3 Niet publiceren [1.1.9.3.1.9.3.1.3].
1.1.9.3.1.9.3.2 Niet publiceren, zoon van Henricus Burgers (zie 1.1.9.3.1.9.3) en Sophia Wilhelmina van der Hijden. Hij trouwde met Niet publiceren.
Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:
1 Niet publiceren [1.1.9.3.1.9.3.2.1].
2 Niet publiceren [1.1.9.3.1.9.3.2.2].
3 Niet publiceren [1.1.9.3.1.9.3.2.3].
4 Niet publiceren [1.1.9.3.1.9.3.2.4].
1.1.9.3.1.9.3.3 Niet publiceren, dochter van Henricus Burgers (zie 1.1.9.3.1.9.3) en Sophia Wilhelmina van der Hijden. Zij trouwde met Niet publiceren.
1.1.9.3.1.11 Berendina Burgers is geboren in 1865, dochter van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.3.1) en Hendrika Willemsen. Berendina is overleden in 1940, 74 of 75 jaar oud. Berendina trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 29-11-1905 in Gendt met Antonius van der Velden, ongeveer 40 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1865.
Adres:
Gendt
Beroep:
Klompenmaker
1.1.9.3.1.12 Hermanus Burgers is geboren in 1866 in Heteren, zoon van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.3.1) en Hendrika Willemsen. Hermanus trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 17-05-1893 in Arnhem met Catharina Aleida Margrietha Apeldoorn, 22 jaar oud. Catharina is geboren op 24-01-1871 in Arnhem, dochter van Johannes Apeldoorn en Margrietha Gijsbertse.
1.1.9.3.1.13 Johannes Hendrikus Burgers is geboren in 1873, zoon van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.3.1) en Hendrika Willemsen. Johannes is overleden in 1901, 27 of 28 jaar oud.
Adres:
Arnhem
Beroep:
Bakker
Johannes trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 01-02-1899 in Ottersum met Anna Bertha Theunissen, 22 of 23 jaar oud. Anna is geboren in 1876, dochter van Theodorus Alphonsius Hubertus Theunissen en Maria Petronella Hoenselaars. Anna is overleden op 21-08-1955 in Arnhem, 78 of 79 jaar oud.
Kind van Johannes en Anna:
1 Maria Wilhelmina Anna Burgers [1.1.9.3.1.13.1], geboren in 1900. Maria bleef ongehuwd.
Adres:
Arnhem
1.1.9.3.1.14 Maria Johanna Burgers is geboren op 23-06-1874 in Heteren, dochter van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.9.3.1) en Hendrika Willemsen. Maria is overleden op 25-03-1926 in Arnhem, 51 jaar oud. Maria trouwde met Stephanus Bugter. Stephanus is geboren in 1875. Stephanus is overleden in 1962, 86 of 87 jaar oud.
Adres:
Arnhem
Beroep:
Bakker
1.1.9.3.2 Wilhelmina Burgers is geboren op 03-02-1808 in Gendt, dochter van Wilhelmus Borgers (zie 1.1.9.3) en Theodora (Dorothea) Brugman. Zij is gedoopt in Hulhuizen. Wilhelmina is overleden op 23-12-1862 in Gendt, 54 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 28-01-1834 in Gendt met Wilhelmus de Beijer, 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 17-06-1809 in Doornenburg, zoon van Hendrik de Beijer en Aleida ten Holder. Wilhelmus is overleden op 07-03-1872 in Gendt, 62 jaar oud.
Adres:
1850     Wijk E no 19, Gendt
Beroep:
1850     Arbeider
Kinderen van Wilhelmina en Wilhelmus:
1 Aleida de Beijer [1.1.9.3.2.1], geboren op 17-10-1834 in Gendt.
Adres:
08-05-1861     Rotterdam
2 Wilhelmus de Beijer [1.1.9.3.2.2], geboren op 13-06-1837 in Gendt.
3 Hendrik de Beijer [1.1.9.3.2.3], geboren op 03-05-1839 in Gendt.
4 Theodora de Beijer [1.1.9.3.2.4], geboren op 02-04-1841 in Gendt.
5 Johannes de Beijer [1.1.9.3.2.5], geboren op 26-05-1843 in Gendt. Johannes is overleden op 13-03-1876 in Gendt, 32 jaar oud.
6 Wilhelmina de Beijer [1.1.9.3.2.6], geboren op 27-02-1847 in Duisburg (Duitsland).
7 Grades de Beijer [1.1.9.3.2.7], geboren op 18-01-1848 in Gendt.
8 Matthijs de Beijer [1.1.9.3.2.8], geboren op 12-07-1851 in Gendt. Matthijs is overleden op 16-09-1893 in Ruhrort (Pruisen-Duitsland), 42 jaar oud.
1.1.9.10 Theodora (Dorothea) Burgers is geboren in Gendt, dochter van Matthias Borgers (Mathijs) Gossen (zie 1.1.9) en Anna Maria Dercksen. Zij is gedoopt op 07-12-1762 in Hulhuizen. Dorothea is overleden op 11-10-1801 in Huissen, 38 jaar oud. Zij is begraven op 15-10-1801 in Huissen.
Notitie bij overlijden van Dorothea: In het kraambed overleden, nalatende 6 onmondige kinderen.
Getuige bij:
28-03-1800     doop Mathias Beurgers (geb. 1800) [zie 1.1.9.1.1]    [tante vaderszijde]
14-08-1801     doop Mathijs Beurgers (1801-1872) [zie 1.1.9.1.2]    [tante vaderszijde]
Dorothea trouwde, 36 jaar oud, op 21-12-1798 met Wilhelmus (Jan Willem) Hoogvelt, ongeveer 43 jaar oud, nadat zij op 21-12-1798 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-01-1799 in Gendt. Bij het kerkelijk huwelijk van Dorothea en Jan Willem was de volgende getuige aanwezig: Henrica Burgers (geb. 1759) [zie 1.1.9.8] [zus bruid]. Jan Willem is geboren omstreeks 12-12-1755 in Aam. Jan Willem is overleden in 1840 in Elden, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan Willem: Overleden op boerderij "Eldershof".
Jan Willem is weduwnaar van Elisabeth van Kesteren (geb. ±1760), met wie hij trouwde vóór 1798.
Adres:
Bergerden
Kinderen van Dorothea en Jan Willem:
1 Mathias Hoogveld, gedoopt op 30-11-1799 in Bemmel. Volgt 1.1.9.10.1.
2 Antony Hoogveld [1.1.9.10.2], geboren omstreeks 1800.
Voogd:
Burchardus(#4466),de oudere broer van moeder Theodora, is voogd.
1.1.9.10.1 Mathias Hoogveld, zoon van Wilhelmus (Jan Willem) Hoogvelt en Theodora (Dorothea) Burgers (zie 1.1.9.10). Hij is gedoopt op 30-11-1799 in Bemmel. Mathias is overleden op 21-06-1860 in Huissen, 60 jaar oud.
Voogd:
Burchardus(#4466),de oudere broer van moeder Theodora, is voogd.
Mathias trouwde met Joanna Gertrudis Hertel. Joanna is geboren op 07-08-1791 in Nijmegen. Joanna is overleden op 08-01-1850 in Nijmegen, 58 jaar oud.
1.1.9.11 Bertha Borgers is geboren in Gendt, dochter van Matthias Borgers (Mathijs) Gossen (zie 1.1.9) en Anna Maria Dercksen. Zij is gedoopt op 14-04-1766 in Hulhuizen.
Getuige bij:
29-09-1775     huwelijk Jan Borgers (1750-1835) en Elizabeth van Geijn (±1750-vóór 1788) [zie 1.1.9.2]    [zus bruidegom]
13-04-1788     kerkelijk huwelijk Jan Borgers (1750-1835) en Peternel Holl (1760-1829) [zie 1.1.9.2]    [zus bruidegom]
Bertha trouwde, 32 jaar oud, op 18-04-1798 in Hulhuizen met Joannes Wilberts, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 30-03-1798 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Bertha en Joannes was de volgende getuige aanwezig: Mathias Borgers (1757-1841) [zie 1.1.9.7] [broer bruid]. Joannes is geboren omstreeks 1765 in Geijsteren.
1.1.10 Wilhelma Borgers Gossen is geboren in Gendt, dochter van Burchardus (Borgardt) Gossens (zie 1.1) en Elisabeth Huijs. Zij is gedoopt op 16-01-1718 in Hulhuizen. Wilhelma is overleden na 1775, minstens 57 jaar oud.
Adres:
Doornenburg
Overig:
12-12-1774     Jan en Wilhelmina verkopen de "Groote Pas", groot 2 morgen voor 443 gulden en voor 340 gulden de "Kleine Pas". Tevens verkrijgen ze (van o.a. broers en zussen) voor 498 gulden en 15 stuivers 3/4 van het bouwland "Het Guyle Gat", gelegen onder Gendt, groot 3 1/2 morgen. Ze hebben daardoor dit gehele bouwland in het bezit.
Getuige bij:
22-08-1738     huwelijk Bartolomeus van der Steen (±1700-vóór 1763) en Anna Catharina Gosens (1711-vóór 1774) [zie 1.1.8]    [zus bruid]
30-04-1748     kerkelijk huwelijk Mathijs Gossen (1713-±1785) en Anna Maria Dercksen (geb. ±1715) [zie 1.1.9]    [zus bruidegom]
Wilhelma trouwde, 32 jaar oud, op 10-09-1750 in Hulhuizen met Joes (Jan) Isfelt, ongeveer 50 jaar oud, nadat zij op 22-08-1750 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1700. Jan is overleden na 1775, minstens 75 jaar oud.
Beroep:
Steenbakker (Dit is mogelijk zijn beroep)
Overig:
1775     Jan en Wilhelmina hebben het bouwland "De Nijmeegse Brug" van haar grootouders in het bezit en verkopen het o.a. aan schoonzus Petronella Theunissen.
Getuige bij:
13-01-1756     doop Wilhelma Borgers (1756-1820) [zie 1.1.2.2]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Wilhelma en Jan:
1 Burchardus Isfeld, geboren in Gendt. Volgt 1.1.10.1.
2 Bernardus Isfeld [1.1.10.2], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 25-04-1752 in Hulhuizen.
3 Cunradus Disveld [1.1.10.3], geboren in Hulhuizen. Hij is gedoopt op 13-09-1755 in Hulhuizen. Bij de doop van Cunradus waren de volgende getuigen aanwezig: Bartolomeus van der Steen (±1700-vóór 1763) [zie 1.1.8] [aangetrouwde oom moederszijde] en Derck Gosens (1709-±1757) [zie 1.1.7] [oom moederszijde].
4 Elisabeth Isveld [1.1.10.4], geboren in Doornenburg. Zij is gedoopt op 07-04-1759 in Hulhuizen. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Anna Catharina Gosens (1711-vóór 1774) [zie 1.1.8] [tante moederszijde].
5 Cunradus Isvelt [1.1.10.5], geboren in Doornenburg. Hij is gedoopt op 06-04-1762 in Hulhuizen.
1.1.10.1 Burchardus Isfeld is geboren in Gendt, zoon van Joes (Jan) Isfelt en Wilhelma Borgers Gossen (zie 1.1.10). Hij is gedoopt op 28-12-1750 in Hulhuizen. Bij de doop van Burchardus waren de volgende getuigen aanwezig: Goossen Borgers (1703-1772) [zie 1.1.2] [oom moederszijde] en Anna Catharina Gosens (1711-vóór 1774) [zie 1.1.8] [tante moederszijde]. Burchardus is overleden op 10-01-1817 in Gendt, 66 jaar oud. Burchardus trouwde met Anna Maria Rademaekers. Anna is geboren omstreeks 1750. Anna is overleden vóór 1836, ten hoogste 86 jaar oud.
Kind van Burchardus en Anna:
1 Joannes (Jan) van IJsvelt, geboren op 16-09-1779 in Gendt. Volgt 1.1.10.1.1.
1.1.10.1.1 Joannes (Jan) van IJsvelt is geboren op 16-09-1779 in Gendt, zoon van Burchardus Isfeld (zie 1.1.10.1) en Anna Maria Rademaekers. Van de geboorte is aangifte gedaan. Jan is overleden op 22-07-1840 in Gendt, 60 jaar oud.
Beroepen:
1836     Metselaar
1838     Metselaar
1840     Metselaar
Jan:
(1) trouwde, ten hoogste 57 jaar oud, vóór 1836 met Hendrina Meeuwissen, ten hoogste 56 jaar oud. Hendrina is geboren in 1780 in Elst. Hendrina is overleden op 29-09-1835 in Gendt, 54 of 55 jaar oud.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 20-04-1836 in Gendt met Maria Beurgers, 39 jaar oud. Zie 1.1.9.2.9 voor persoonsgegevens van Maria.
Kinderen van Jan en Maria: zie 1.1.9.2.9.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 28-01-2021 20:08:51 door Gerard de Graaf