Parenteel van Goswinus (Goossen) Goossens

1 Goswinus (Goossen) Goossens is geboren omstreeks 1650 in Erlecom. Goossen is overleden vr 1677, ten hoogste 27 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Goossen: Later nogmaals getrouwd ?
vlgns henri getrouwd te Gendt
Goossen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-11-1674 in Hulhuizen met Catharina (Trijneken) Borgers, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 17-10-1674 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Goossen en Trijneken: Goossen is weduwnaar.
Trijneken is geboren omstreeks 1652 in Gendt, dochter van Burchart en Geertrui. Trijneken is overleden. Trijneken trouwde later op 29-12-1677 met Jan Peters Stier (geb. ±1650).
Beroep:
Landbouwster
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna Goossen Borgers (1699-vr 1763) [zie 1.1.1]    [grootmoeder vaderszijde]
Kind van Goossen en Trijneken:
1 Burchardus Borgers (Borgert) Goossens, gedoopt op 11-10-1675 in Hulhuizen. Volgt 1.1.
1.1 Burchardus Borgers (Borgert) Goossens, zoon van Goswinus (Goossen) Goossens (zie 1) en Catharina (Trijneken) Borgers. Hij is gedoopt op 11-10-1675 in Hulhuizen. Borgert is overleden vr 08-09-1732 in Gendt, ten hoogste 56 jaar oud.
Notitie bij Borgert: Borgert en alle nakomelingen gebruiken de naam Borgers in plaats van Goossens.
Overig:
25-07-1763     Boedelscheiding van Borgert;
Goossen krijgt de helft van het eerste huis met hof, groot 1/2 hond, de helft van de "Minnen Boomgaard", groot 2 hond en de helft van "Jan Verwaaijens weidje", thans bouwland, groot 2 hond en 2 morgen.
Catharina krijgt de bebouwingen: huis, hof, schuur, weide en bouwland het "Galgendaal" genaamd, groot 20 morgen, ter waarde van 3460 gulden, bezwaard met hypotheek van 1846 gulden.
De anderen krijgen contanten, deels te betalen door Goossen en Catharina.
Borgert trouwde, 23 jaar oud, op 30-10-1698 in Gendt met Elisabeth Huis, ongeveer 28 jaar oud, nadat zij op 08-10-1698 in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is geboren omstreeks 1670 in Mehr (Duitsland), dochter van Mathias Husch en Anneken Jansen. Elisabeth is overleden na 22-08-1752, minstens 82 jaar oud.
Overig:
08-09-1738     Elisabeth is boedelhoudster over de erfenis van haar overleden man Borgert. Er wordt door Baron Villades voor 112 gulden beslag gelegd op deze boedel. Borgert had zich borg gesteld voor een achterneef voor de pacht van het veer op de Erlekom.
Kinderen van Borgert en Elisabeth:
1 Anna Goossen Borgers, gedoopt op 15-04-1699 in Hulhuizen. Volgt 1.1.1.
2 Goswinus (Goossen) Borgers, gedoopt in 1703 in Hulhuizen. Volgt 1.1.2.
3 Burgert Burgers, gedoopt omstreeks 1704 in Hulhuizen. Volgt 1.1.3.
4 Henricus Borgers [1.1.4]. Hij is gedoopt op 29-11-1705 in Hulhuizen. Henricus is overleden vr 1707, ten hoogste 2 jaar oud.
5 Henricus Borgers, gedoopt op 09-05-1707 in Hulhuizen. Volgt 1.1.5.
6 Theodorus (Derck) Borgers [1.1.6]. Hij is gedoopt op 25-04-1709 in Hulhuizen. Derck is overleden omstreeks 1757, ongeveer 48 jaar oud. Derck bleef ongehuwd.
7 (Anna) Catharina Goossens Borgers, gedoopt op 23-04-1711 in Hulhuizen. Volgt 1.1.7.
8 Mathias Gosens (Mathijs) Borgers, gedoopt op 27-12-1713 in Gendt. Volgt 1.1.8.
9 Wilhelmina Borgers, gedoopt op 16-01-1718 in Hulhuizen. Volgt 1.1.9.
1.1.1 Anna Goossen Borgers, dochter van Burchardus Borgers (Borgert) Goossens (zie 1.1) en Elisabeth Huis. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Trijneken Borgers (geb. ±1652) [zie 1] [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op 15-04-1699 in Hulhuizen. Anna is overleden vr 1763, ten hoogste 64 jaar oud.
Adres:
Gendt
Beroep:
Landbouwster
Anna:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-08-1723 met Hendrik Geurts, ongeveer 23 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1700 in Kleve (Duitsland).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: van Tweesteij? bij Kleve.
Hendrik is overleden vr 1763, ten hoogste 63 jaar oud.
Beroep:
Klompenmaker
(2) trouwde, minstens 24 jaar oud, na 1723 in Millingen met Gerrit (Geert) Rutjes, minstens 23 jaar oud. Geert is geboren omstreeks 1700. Geert is overleden.
Adres:
Gendt
Beroep:
Landbouwer
Overig:
22-08-1752     Geert spreekt zijn schoonmoeder aan voor 100 gulden, omdat zij dat belooft had aan zijn vrouw Anna voor een koe.
Kinderen van Anna en Hendrik:
1 Hendrik Geurts [1.1.1.1], geboren omstreeks 1725. Hendrik is overleden.
Adres:
1763     (Uitlandig)
2 Derck Geurts, geboren omstreeks 1725. Volgt 1.1.1.2.
1.1.1.2 Derck Geurts is geboren omstreeks 1725, zoon van Hendrik Geurts en Anna Goossen Borgers (zie 1.1.1). Derck is overleden. Derck trouwde in Gendt met Hendrina Janssen. Hendrina is geboren omstreeks 1725. Hendrina is overleden.
1.1.2 Goswinus (Goossen) Borgers, zoon van Burchardus Borgers (Borgert) Goossens (zie 1.1) en Elisabeth Huis. Hij is gedoopt in 1703 in Hulhuizen. Goossen is overleden in 1772, 68 of 69 jaar oud.
Overig:
28-03-1737     Goossen en broer Borgert verwerven "De Elschen Pas" alsmede bouwland, groot 2 morgen, voor 550 gulden. Het grenst aan de Gemeene Straat, het Guyle Gat, Het Gasthuis van Arnhem en "De Nijmeegse Brug".
voor 1763     Goossen, broer Borgert en zussen Catharina en Wilhelmina verkrijgen voor 653 gulden en een pistool grond genaamd "Guylen Hofstadt", groot 4 morgen.
05-05-1770     Goossen verkoopt voor 560 gulden het "Jan Verwaaijens Weidje", groot 2 morgen.
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan Beurgers (1750-1835) [zie 1.1.8.2]    [oom vaderszijde]
Goossen trouwde, 50 of 51 jaar oud, op 12-04-1754 in Gendt met Johanna Smaelen, ongeveer 54 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-05-1754 in Hulhuizen. Johanna is geboren omstreeks 1700 in Millingen. Johanna is overleden vr 1787, ten hoogste 87 jaar oud. Johanna trouwde later op 04-02-1773 in Gendt en Erlecom met Theodorus Hengeveld (geb. ±1700).
Kinderen van Goossen en Johanna:
1 Burchardus Burgers, gedoopt op 23-01-1755 in Hulhuizen. Volgt 1.1.2.1.
2 Wilhelma Burgers, gedoopt op 13-01-1756 in Hulhuizen. Volgt 1.1.2.2.
3 Elisabeth Burgers [1.1.2.3]. Zij is gedoopt op 25-04-1757 in Hulhuizen. Elisabeth is overleden vr 1785, ten hoogste 28 jaar oud.
4 Elisabeth Burgers [1.1.2.4]. Zij is gedoopt op 25-10-1758 in Hulhuizen. Elisabeth is overleden vr 1785, ten hoogste 27 jaar oud.
5 Nicolaas Burgers [1.1.2.5]. Hij is gedoopt op 13-11-1759 in Hulhuizen. Nicolaas is overleden vr 1785, ten hoogste 26 jaar oud.
6 Johanna Burgers [1.1.2.6]. Zij is gedoopt op 28-02-1761 in Hulhuizen. Johanna is overleden vr 1785, ten hoogste 24 jaar oud.
7 Johannes Lucas Burgers [1.1.2.7]. Hij is gedoopt op 18-10-1763 in Hulhuizen. Johannes is overleden vr 1785, ten hoogste 22 jaar oud.
8 Agnes Burgers [1.1.2.8]. Zij is gedoopt op 07-06-1768 in Hulhuizen. Agnes is overleden vr 1785, ten hoogste 17 jaar oud.
9 Johannes Lambertus Burgers [1.1.2.9]. Hij is gedoopt op 27-09-1770 in Hulhuizen. Johannes is overleden vr 1785, ten hoogste 15 jaar oud.
1.1.2.1 Burchardus Burgers, zoon van Goswinus (Goossen) Borgers (zie 1.1.2) en Johanna Smaelen. Hij is gedoopt op 23-01-1755 in Hulhuizen. Burchardus is overleden op 23-03-1830 in Beuningen, 75 jaar oud. Burchardus trouwde, 47 jaar oud, op 23-04-1802 in Neerbosch en Weurt met Rijntje Wouters, ongeveer 42 jaar oud. Rijntje is geboren omstreeks 1760. Rijntje is overleden.
1.1.2.2 Wilhelma Burgers, dochter van Goswinus (Goossen) Borgers (zie 1.1.2) en Johanna Smaelen. Zij is gedoopt op 13-01-1756 in Hulhuizen. Wilhelma is overleden op 11-11-1820, 64 jaar oud. Wilhelma trouwde met Johannes van Kempers. Johannes is geboren omstreeks 1755. Johannes is overleden.
Kind van Wilhelma en Johannes:
1 Johannes van Kempen, geboren in 1787 in Gendt. Volgt 1.1.2.2.1.
1.1.2.2.1 Johannes van Kempen is geboren in 1787 in Gendt, zoon van Johannes van Kempers en Wilhelma Burgers (zie 1.1.2.2). Johannes is overleden op 17-09-1847 in Gendt, 59 of 60 jaar oud.
Beroep:
1847     Schipper
Johannes trouwde met Johanna de Greef. Johanna is geboren omstreeks 1790. Johanna is overleden na 1847, minstens 57 jaar oud.
1.1.3 Burgert Burgers, zoon van Burchardus Borgers (Borgert) Goossens (zie 1.1) en Elisabeth Huis. Hij is gedoopt omstreeks 1704 in Hulhuizen. Burgert is overleden in 02-1774, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Burgert: @ Huwelijkvader Burgert en geboorte Burchardus in 1749 lijken wel hier te horen: Petronella komt uit de buurt van Kekerdom en bij de geboorte van Burchardus is Bartholomeus van Steen getuigen, dat is hij ook bij 3 andere kinderen van broer/zussen van vader Burgert
Adres:
Elst
Beroep:
Landbouwer
Overig:
06-05-1720     De "Heer Richter" draagt te Gendt in naam en vanwege "des Heren en Overigheijd" aan Borgert over een weiland "Jan Verwaijens Weidje", groot 2 1/2 morgen.
Burgert trouwde, ongeveer 43 jaar oud, in 05-1747 in Kekerdom met Petronella Theunissen, ongeveer 47 jaar oud, nadat zij op 06-04-1747 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Petronella is geboren omstreeks 1700 in Erlecom. Petronella is overleden na 1775, minstens 75 jaar oud.
Overig:
1775     Petronella verwerft een deel van het bouwland "De Nijmeegse Brug" van haar schoonzus Wilhelmina.
Getuige bij:
geboorteaangifte Burchardus Burgers (1792-1863) [zie 1.1.3.5.1]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Burgert Burgers (1795-1866) [zie 1.1.3.6.1]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Burgert en Petronella:
1 Frans Borgers [1.1.3.1]. Hij is gedoopt in 1748 in Elst. Frans is overleden op 08-12-1814 in Elst, 65 of 66 jaar oud. Frans bleef ongehuwd.
Adres:
Elst
Beroep:
Landbouwer
Overig:
29-09-1774     Frans verwerft als vrijgezel, samen met zijn oom Mathijs, een deel van "Galgendaal".
Getuige bij:
geboorteaangifte Burchardus Burgers (1792-1863) [zie 1.1.3.5.1]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Burgert Burgers (1793-1858) [zie 1.1.3.7.1]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Burgert Burgers (1795-1866) [zie 1.1.3.6.1]    [oom vaderszijde]
2 [waarschijnlijk] Burchardus Burgers [1.1.3.2]. Hij is gedoopt op 10-04-1749 in Kekerdom. Burchardus is overleden.
3 Johannes Borgers, gedoopt op 11-04-1751 in Eimeren. Volgt 1.1.3.3.
4 Jacoba Borgers [1.1.3.4]. Zij is gedoopt op 28-01-1753 in Eimeren. Jacoba is overleden.
5 Jacobus (Kobus) Borgers, gedoopt op 20-02-1755 in Eimeren. Volgt 1.1.3.5.
6 Burgardus Burgers, gedoopt op 20-02-1755 in Eimeren. Volgt 1.1.3.6.
7 Henricus Burgers, gedoopt op 06-09-1757 in Elst. Volgt 1.1.3.7.
8 Johannes Wilhelmus (Willem) Borgers, gedoopt op 01-02-1759 in Elst. Volgt 1.1.3.8.
9 Theodorus (Dorus) Burgers [1.1.3.9]. Hij is gedoopt op 04-09-1761 in Eimeren. Dorus is overleden.
Getuige bij:
geboorteaangifte Geertruij Borgers (geb. 1793) [zie 1.1.3.5.2]    [oom vaderszijde]
1.1.3.3 Johannes Borgers, zoon van Burgert Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Theunissen. Hij is gedoopt op 11-04-1751 in Eimeren. Johannes is overleden op 26-03-1814 in Arnhem, 62 jaar oud. Johannes trouwde met Hendrica (Heintje) van Halteren. Heintje is geboren omstreeks 1750. Heintje is overleden na 1814, minstens 64 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Albert Burgers (geb. 1795) [zie 1.1.3.7.2]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Anna Borgers (geb. 1802) [zie 1.1.3.5.6]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Dorus Burgers (1800-1856) [zie 1.1.3.6.3]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Henricus Burchardus Borgers (1803-1876) [zie 1.1.3.8.1]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
1.1.3.5 Jacobus (Kobus) Borgers, zoon van Burgert Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Theunissen. Hij is gedoopt op 20-02-1755 in Eimeren.
Notitie bij de geboorte van Kobus: Tweeling met Burgardus
Kobus is overleden op 13-10-1827 in Elst, 72 jaar oud. Kobus trouwde, 36 jaar oud, op 01-05-1791 in Elst met Hendrina (Heintje) Lamers, ongeveer 26 jaar oud. Heintje is geboren omstreeks 1765. Heintje is overleden op 22-04-1819 in Elst, ongeveer 54 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Evert Burgers (geb. 1802) [zie 1.1.3.7.5]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Kobus en Heintje:
1 Burchardus Burgers, gedoopt op 08-03-1792 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.
2 Geertruij Borgers [1.1.3.5.2]. Bij de geboorteaangifte van Geertruij waren de volgende getuigen aanwezig: Erntje Aalbers (geb. ±1760) [zie 1.1.3.6] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Dorus Burgers (geb. 1761) [zie 1.1.3.9] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 08-12-1793 in Elst. Geertruij is overleden.
3 Gerardus Burgers, gedoopt op 14-02-1796 in Rijkerswoerd. Volgt 1.1.3.5.3.
4 Nelke Borgers [1.1.3.5.4]. Bij de geboorteaangifte van Nelke was de volgende getuige aanwezig: Maria Christina Caeters (±1775-1862) [zie 1.1.3.8] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 04-03-1798 in Elst. Nelke is overleden.
5 Jacobus (Cobus) Burgers, gedoopt op 22-01-1800 in Rijkerswoerd. Volgt 1.1.3.5.5.
6 Anna Borgers [1.1.3.5.6]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Heintje van Halteren (±1750-na 1814) [zie 1.1.3.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 02-08-1802 in Elst. Anna is overleden.
7 Henricus Franciscus Borgers, gedoopt op 31-08-1804 in Rijkerswoerd. Volgt 1.1.3.5.7.
8 Dora Borgers [1.1.3.5.8]. Zij is gedoopt op 31-12-1807 in Rijkerswoerd. Dora is overleden.
1.1.3.5.1 Burchardus Burgers, zoon van Jacobus (Kobus) Borgers (zie 1.1.3.5) en Hendrina (Heintje) Lamers. Bij de geboorteaangifte van Burchardus waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Theunissen (±1700-na 1775) [zie 1.1.3] [grootmoeder vaderszijde] en Frans Borgers (1748-1814) [zie 1.1.3.1] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 08-03-1792 in Elst. Burchardus is overleden op 29-05-1863 in Elst, 71 jaar oud. Burchardus trouwde, 31 jaar oud, op 12-04-1823 in Elst met Wilhelmina Peters, 28 jaar oud. Wilhelmina is een dochter van Johannes Peters en Maria Engelen. Zij is gedoopt op 20-07-1794 in Bemmel. Wilhelmina is overleden op 15-08-1866 in Elst, 72 jaar oud.
Kind van Burchardus en Wilhelmina:
1 Hendrikus Johannes Burgers, geboren op 22-09-1824 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.
1.1.3.5.1.1 Hendrikus Johannes Burgers is geboren op 22-09-1824 in Elst, zoon van Burchardus Burgers (zie 1.1.3.5.1) en Wilhelmina Peters. Hendrikus is overleden op 23-04-1900 in Elst, 75 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Hendrikus: - @ ook Johannes Hendrikus
Beroep:
Wagenmaker
Hendrikus trouwde, 31 jaar oud, op 05-08-1856 in Elst met Hendrica Peters, 25 jaar oud. Hendrica is geboren op 14-04-1831 in Elst, dochter van Bart Peters en Antonia Jansen. Hendrica is overleden op 13-08-1919 in Elst, 88 jaar oud.
Beroep:
13-08-1919     Zonder beroep
Kinderen van Hendrikus en Hendrica:
1 Burchardus Martinus Burgers, geboren op 29-07-1857 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.1.
2 Hendrikus Johannes Burgers [1.1.3.5.1.1.2], geboren op 29-07-1857 in Elst.
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: tweeling
Hendrikus is overleden.
3 Antonia Maria Burgers, geboren op 30-08-1858 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.3.
4 Albertus Johannes Burgers, geboren op 25-02-1860 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.4.
5 Maria Willemina Burgers, geboren op 23-10-1861 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.5.
6 Johannes Hendrik Burgers, geboren op 08-05-1863 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.6.
7 Hendrikus Jacobus Burgers [1.1.3.5.1.1.7], geboren op 18-01-1869 in Elst. Hendrikus is overleden op 22-01-1928 in Elst, 59 jaar oud.
8 Berdina Maria Burgers, geboren op 11-10-1870 in Elst. Volgt 1.1.3.5.1.1.8.
9 Hendrika Maria Burgers [1.1.3.5.1.1.9], geboren op 22-07-1872 in Elst. Hendrika is overleden op 28-09-1908 in Elst, 36 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Hendrika: waarschijnlijk ongehuwd, bij overlijden geen partner genoemd
1.1.3.5.1.1.1 Burchardus Martinus Burgers is geboren op 29-07-1857 in Elst, zoon van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters.
Notitie bij de geboorte van Burchardus: tweeling
Burchardus is overleden op 28-05-1932 in Elst, 74 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Burchardus: - staat in een index onterecht als Bernardus Martinus
Adressen:
14-08-1885     Wijk A 34, Gendt
26-09-1887     Wijk A 34, Gendt
07-07-1889     Wijk C 35bis, Gendt
05-07-1891     Wijk A 33, Gendt
08-04-1893     Wijk A 33, Gendt
09-06-1894     Wijk A 33, Gendt
Beroepen:
1885     Wagenmaker
1887     Wagenmaker
1889     Wagenmaker
1891     Wagenmaker
1893     Wagenmaker
1894     Wagenmaker
Burchardus trouwde, 27 jaar oud, op 16-10-1884 in Elst met Cornelia Maria Wessels, ongeveer 27 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1857. Cornelia is overleden.
Beroep:
1893     Zonder beroep
Kinderen van Burchardus en Cornelia:
1 Hendrika Johanna Burgers [1.1.3.5.1.1.1.1], geboren op 14-08-1885 om 11:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1885. Hendrika is overleden.
Adres:
14-08-1885     Wijk A 34, Gendt (Geboorteadres)
2 Bernardus Matheus Burgers [1.1.3.5.1.1.1.2], geboren op 26-09-1887 om 11:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1887. Bernardus is overleden op 11-10-1887 in Gendt, 15 dagen oud.
Adres:
26-09-1887     Wijk A 34, Gendt (Geboorteadres)
3 Nn Burgers [1.1.3.5.1.1.1.3], levenloos geboren kind, geboren op 08-06-1888 in Gendt.
4 Bernardus Matheus Burgers [1.1.3.5.1.1.1.4], geboren op 07-07-1889 om 17:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1889. Bernardus is overleden.
Adres:
07-07-1889     Wijk C 35bis, Gendt (Geboorteadres)
5 Hendrikus Johannes Burgers [1.1.3.5.1.1.1.5], geboren op 05-07-1891 om 07:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1891. Hendrikus is overleden.
Adres:
05-07-1891     Wijk A 33, Gendt (Geboorteadres)
6 Johanna Everdina Burgers [1.1.3.5.1.1.1.6], geboren op 08-04-1893 om 10:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1893. Johanna is overleden.
Adres:
08-04-1893     Wijk A 33, Gendt (Geboorteadres)
7 Johanna Everdina Burgers [1.1.3.5.1.1.1.7], geboren op 09-06-1894 om 18:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1894. Johanna is overleden.
Adres:
09-06-1894     Wijk A 33, Gendt (Geboorteadres)
1.1.3.5.1.1.3 Antonia Maria Burgers is geboren op 30-08-1858 in Elst, dochter van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters. Antonia is overleden op 19-11-1915 in Nijmegen, 57 jaar oud. Antonia trouwde, 28 jaar oud, op 21-04-1887 met Cornelis Janssen, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1859. Cornelis is overleden.
1.1.3.5.1.1.4 Albertus Johannes Burgers is geboren op 25-02-1860 in Elst, zoon van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters. Albertus is overleden op 30-05-1938 in Arnhem, 78 jaar oud. Albertus trouwde, 26 jaar oud, op 11-03-1886 in Elst met Johanna Maria Helena Brans, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1861. Johanna is overleden omstreeks 1930, ongeveer 69 jaar oud.
Kinderen van Albertus en Johanna:
1 Hendrikus Johannes Burgers [1.1.3.5.1.1.4.1], geboren omstreeks 1886 in Elst. Hendrikus is overleden.
2 Hendrika Helena Burgers [1.1.3.5.1.1.4.2], geboren omstreeks 1889. Hendrika is overleden omstreeks 1898, ongeveer 9 jaar oud.
3 Arnoldus Henricus Burgers [1.1.3.5.1.1.4.3], geboren omstreeks 1891 in Westervoort. Arnoldus is overleden op 06-10-1929 in Arnhem, ongeveer 38 jaar oud.
4 Gerardus Albertus Burgers [1.1.3.5.1.1.4.4], geboren omstreeks 1893. Gerardus is overleden op 02-07-1894 in Arnhem, ongeveer 1 jaar oud.
5 Johannes Theodorus Burgers [1.1.3.5.1.1.4.5], geboren op 18-04-1894 in Arnhem. Johannes is overleden op 08-05-1894 in Arnhem, 20 dagen oud.
6 Adolf Burgers [1.1.3.5.1.1.4.6], geboren op 07-07-1899 in Arnhem. Adolf is overleden op 06-09-1899 in Arnhem, 1 maand oud.
7 Johannes Hendrikus Burgers [1.1.3.5.1.1.4.7], geboren op 23-06-1904 in Arnhem. Johannes is overleden op 22-08-1904 in Arnhem, 1 maand oud.
1.1.3.5.1.1.5 Maria Willemina Burgers is geboren op 23-10-1861 in Elst, dochter van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters. Maria is overleden op 30-01-1943 in Arnhem, 81 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1886 met Johannes Janssen, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1855. Johannes is overleden omstreeks 1935, ongeveer 80 jaar oud.
1.1.3.5.1.1.6 Johannes Hendrik Burgers is geboren op 08-05-1863 in Elst, zoon van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters. Johannes is overleden op 01-11-1907 in Druten, 44 jaar oud.
Adres:
Bemmel
Beroep:
Bakker
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 02-08-1894 in Bemmel met Geertruid Anna van ’t Hullenaar, ongeveer 29 jaar oud. Geertruid is geboren omstreeks 1865. Geertruid is overleden.
Kinderen van Johannes en Geertruid:
1 Wilhelmina (Mien) Burgers, geboren op 24-05-1895 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.1.1.6.1.
2 Hendrika Maria (Riek) Burgers, geboren op 29-05-1897 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.1.1.6.2.
3 Hendrikus Jacobus (Hendrik) Burgers, geboren op 12-02-1900 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.1.1.6.3.
1.1.3.5.1.1.6.1 Wilhelmina (Mien) Burgers is geboren op 24-05-1895 in Wamel, dochter van Johannes Hendrik Burgers (zie 1.1.3.5.1.1.6) en Geertruid Anna van ’t Hullenaar. Mien is overleden op 19-01-1963, 67 jaar oud. Mien trouwde met Antonius Adrianus Kuster. Antonius is geboren omstreeks 1895. Antonius is overleden.
1.1.3.5.1.1.6.2 Hendrika Maria (Riek) Burgers is geboren op 29-05-1897 in Wamel, dochter van Johannes Hendrik Burgers (zie 1.1.3.5.1.1.6) en Geertruid Anna van ’t Hullenaar. Riek is overleden op 19-01-1942 in Bemmel, 44 jaar oud. Riek trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1922 in Bemmel met Johannes Theodorus Antonius Wannet, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1898. Johannes is overleden.
1.1.3.5.1.1.6.3 Hendrikus Jacobus (Hendrik) Burgers is geboren op 12-02-1900 in Wamel, zoon van Johannes Hendrik Burgers (zie 1.1.3.5.1.1.6) en Geertruid Anna van ’t Hullenaar. Hendrik is overleden op 06-03-1963 in Elst, 63 jaar oud. Hij is begraven in Elst.
Notitie bij overlijden van Hendrik: RK Begraafplaats Valburgseweg 6661 ER Elst
Beroep:
Wagenmaker
Hendrik trouwde in Weurt met Wilhelmina Geertruida Hulsink. Wilhelmina is geboren op 14-09-1903 in Weurt, dochter van Gerhardus Johannes Hulsink en Alberdina van Deelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1903. Wilhelmina is overleden op 13-02-1992, 88 jaar oud. Zij is begraven in Elst.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: RK Begraafplaats Valburgseweg 6661 ER Elst
Kinderen van Hendrik en Wilhelmina:
1 Gerardus Johannes (Geert) Burgers [1.1.3.5.1.1.6.3.1], geboren op 09-12-1932 in Elst. Geert is overleden op 12-04-2014 in Elst, 81 jaar oud.
Beroep:
Carrosseriebouwer
2 Hendrikus Jacobus (Harry) Burgers [1.1.3.5.1.1.6.3.2], geboren op 22-03-1935 in Elst. Harry is overleden op 17-12-1998 in Nijmegen, 63 jaar oud. Hij is begraven in Elst.
Notitie bij overlijden van Harry: RK Begraafplaats Valburgseweg 6661 ER Elst
Beroep:
Autospuiter
3 Jacobus Gerardus (Jac) Burgers [1.1.3.5.1.1.6.3.3], geboren op 29-06-1951 in Elst. Jac is overleden op 30-11-2010 in Arnhem, 59 jaar oud.
Beroep:
Verzekeringsexpert
1.1.3.5.1.1.8 Berdina Maria Burgers is geboren op 11-10-1870 in Elst, dochter van Hendrikus Johannes Burgers (zie 1.1.3.5.1.1) en Hendrica Peters. Berdina is overleden op 25-07-1927 in Elst, 56 jaar oud. Berdina trouwde, 45 jaar oud, op 09-11-1915 in Elst met Gradus Hendrikus Meijs, ongeveer 53 jaar oud. Gradus is geboren omstreeks 1862. Gradus is overleden omstreeks 1923, ongeveer 61 jaar oud.
1.1.3.5.3 Gerardus Burgers, zoon van Jacobus (Kobus) Borgers (zie 1.1.3.5) en Hendrina (Heintje) Lamers. Bij de geboorteaangifte van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Willem Borgers (1759-1839) [zie 1.1.3.8] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 14-02-1796 in Rijkerswoerd. Gerardus is overleden op 06-07-1860 in Duiven, 64 jaar oud. Gerardus trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-1824 in Arnhem met Christina Tiessen, 32 of 33 jaar oud. Christina is geboren in 1791. Christina is overleden op 21-12-1857 in Arnhem, 65 of 66 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Christina:
1 Hendrina Willemina Burgers, geboren op 10-02-1825 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.1.
2 Gerhardus Lambertus Burgers [1.1.3.5.3.2], geboren op 17-11-1826 in Arnhem. Gerhardus is overleden.
3 Jacobus Burgers, geboren op 17-08-1828 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.3.
4 Nn Burgers [1.1.3.5.3.4], levenloos geboren zoon, geboren op 24-03-1831 in Arnhem.
5 Gerardus Lambertus Burgers, geboren op 13-11-1832 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.
6 Matthias Burgers [1.1.3.5.3.6], geboren op 16-04-1834 in Arnhem. Matthias is overleden.
1.1.3.5.3.1 Hendrina Willemina Burgers is geboren op 10-02-1825 in Arnhem, dochter van Gerardus Burgers (zie 1.1.3.5.3) en Christina Tiessen. Hendrina is overleden op 05-12-1863 in Renkum, 38 jaar oud. Hendrina trouwde, 34 jaar oud, op 07-01-1860 in Renkum met Hendrik Sluijzeman, 53 of 54 jaar oud. Hendrik is geboren in 1806. Hendrik is overleden vr 1863, ten hoogste 57 jaar oud.
1.1.3.5.3.3 Jacobus Burgers is geboren op 17-08-1828 in Arnhem, zoon van Gerardus Burgers (zie 1.1.3.5.3) en Christina Tiessen. Jacobus is overleden. Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 27-12-1855 in Amsterdam met Cornelia Johanna van de Wal, 28 of 29 jaar oud. Cornelia is geboren in 1826 in Vianen. Cornelia is overleden.
Kind van Jacobus en Cornelia:
1 Hendrik Burgers, geboren in 1861 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.5.3.3.1.
1.1.3.5.3.3.1 Hendrik Burgers is geboren in 1861 in Amsterdam, zoon van Jacobus Burgers (zie 1.1.3.5.3.3) en Cornelia Johanna van de Wal. Hendrik is overleden. Hendrik:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 09-08-1888 in Amsterdam met Alida Wilhelmina Kerkhoven, 29 of 30 jaar oud. Alida is geboren in 1858. Alida is overleden.
(2) trouwde, 56 of 57 jaar oud, op 13-06-1918 in Amsterdam met Anna Maria de Vries, 53 of 54 jaar oud. Anna is geboren in 1864. Anna is overleden.
1.1.3.5.3.5 Gerardus Lambertus Burgers is geboren op 13-11-1832 in Arnhem, zoon van Gerardus Burgers (zie 1.1.3.5.3) en Christina Tiessen. Gerardus is overleden op 18-02-1898 in Arnhem, 65 jaar oud. Gerardus trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1860 in Arnhem met Theodora Hendriks, 21 of 22 jaar oud. Theodora is geboren in 1838. Theodora is overleden op 01-05-1908 in Arnhem, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Theodora:
1 Johannes Gerardus Burgers, geboren op 09-01-1861 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.1.
2 Hendrik Johannes Karel Burgers [1.1.3.5.3.5.2], geboren op 05-12-1861. Hendrik is overleden op 27-10-1924 in Rotterdam, 62 jaar oud.
3 Gerardus Lambertus Burgers, geboren op 12-11-1863 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.3.
4 Nn Burgers [1.1.3.5.3.5.4], levenloos geboren zoon, geboren op 31-05-1865 in Arnhem.
5 Elisabetha Christina Burgers, geboren op 29-04-1866 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.5.
6 Christina Maria Burgers, geboren op 15-01-1868 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.6.
7 Constance Theodora Burgers, geboren op 29-10-1869 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.7.
8 Aleida Johanna Burgers [1.1.3.5.3.5.8], geboren op 31-10-1871 in Arnhem. Aleida is overleden op 29-12-1871 in Arnhem, 1 maand oud.
9 Maria Johanna Paulina Burgers [1.1.3.5.3.5.9], geboren op 18-01-1873 in Arnhem. Maria is overleden op 05-06-1873 in Arnhem, 4 maanden oud.
10 Maria Johanna Paulina Burgers, geboren op 13-04-1874 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.10.
11 Theodora Johanna Burgers, geboren op 21-01-1876 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.11.
12 Engelbertus Johannes Maurits Marie Burgers, geboren op 04-09-1879 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.3.5.12.
1.1.3.5.3.5.1 Johannes Gerardus Burgers is geboren op 09-01-1861 in Arnhem, zoon van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Johannes is overleden. Johannes ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 21-12-1886 in Brussel (Belgi) met Leontine Raman, ongeveer 26 jaar oud. Leontine is geboren omstreeks 1860. Leontine is overleden.
1.1.3.5.3.5.3 Gerardus Lambertus Burgers is geboren op 12-11-1863 in Arnhem, zoon van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Gerardus is overleden op 29-05-1929 in Rotterdam, 65 jaar oud. Gerardus trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1888 in Arnhem met Petertje Knauff, 21 of 22 jaar oud. Petertje is geboren in 1866. Petertje is overleden.
1.1.3.5.3.5.5 Elisabetha Christina Burgers is geboren op 29-04-1866 in Arnhem, dochter van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Elisabetha is overleden op 04-02-1934 in Stad Delden, 67 jaar oud. Elisabetha trouwde, 27 jaar oud, op 02-08-1893 in Arnhem met Wilhelmus Hendrikus van Loon, 24 of 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren in 1868. Wilhelmus is overleden.
1.1.3.5.3.5.6 Christina Maria Burgers is geboren op 15-01-1868 in Arnhem, dochter van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Christina is overleden. Christina trouwde, 30 jaar oud, op 03-08-1898 in Naarden met Josephus Ludovicus van Wilderen, 27 of 28 jaar oud. Josephus is geboren in 1870 in Woensel. Josephus is overleden.
1.1.3.5.3.5.7 Constance Theodora Burgers is geboren op 29-10-1869 in Arnhem, dochter van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Constance is overleden op 09-02-1947 in Woudenberg, 77 jaar oud. Constance trouwde, 45 jaar oud, op 28-07-1915 in Arnhem met Theodorus Christianus Leonardus Huinck, 37 of 38 jaar oud. Theodorus is geboren in 1877. Theodorus is overleden.
1.1.3.5.3.5.10 Maria Johanna Paulina Burgers is geboren op 13-04-1874 in Arnhem, dochter van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Maria is overleden op 28-12-1944 in Stoutenburg, 70 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 17-11-1897 in Weesp met Antonius Casparus Maria Rijke, 27 of 28 jaar oud. Antonius is geboren in 1869 in Amsterdam. Antonius is overleden.
1.1.3.5.3.5.11 Theodora Johanna Burgers is geboren op 21-01-1876 in Arnhem, dochter van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Theodora is overleden. Theodora trouwde, 31 jaar oud, op 13-02-1907 in Rotterdam met Gerhard Joseph Vlkers, 29 of 30 jaar oud. Gerhard is geboren in 1877 in Stad Delden. Gerhard is overleden.
1.1.3.5.3.5.12 Engelbertus Johannes Maurits Marie Burgers is geboren op 04-09-1879 in Arnhem, zoon van Gerardus Lambertus Burgers (zie 1.1.3.5.3.5) en Theodora Hendriks. Engelbertus is overleden op 24-11-1938 in ’s Hertogenbosch, 59 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Engelbertus: burgers-Betlem hadden minimaal 2 kinderen volgens cbg advertentie van haar overlijden
Adres:
14-03-1913     Van Heurnstraat 18, ’s Hertogenbosch
Engelbertus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 07-01-1907 in Oss met Geertruida Maria Betlem, 20 of 21 jaar oud. Geertruida is geboren in 1886 in Huissen. Geertruida is overleden op 14-03-1913 in ’s Hertogenbosch, 26 of 27 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 08-10-1914 in Renkum met Wilhelmina Theodora Heiuvel, 32 of 33 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1881. Wilhelmina is overleden.
1.1.3.5.5 Jacobus (Cobus) Burgers, zoon van Jacobus (Kobus) Borgers (zie 1.1.3.5) en Hendrina (Heintje) Lamers. Bij de geboorteaangifte van Cobus was de volgende getuige aanwezig: Burgardus Burgers (1755-1817) [zie 1.1.3.6] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 22-01-1800 in Rijkerswoerd. Cobus is overleden.
Beroepen:
13-03-1833     Grutter
10-05-1837     Herbergier
13-05-1845     Conducteur bij de diligences
26-05-1864     Spoorwegbeambte
Cobus:
(1) trouwde met Judith Wolterkes. Judith is geboren omstreeks 1800. Judith is overleden.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 13-03-1833 in Arnhem met Joanna Maria Meeuwsen, 22 jaar oud. Joanna is geboren op 27-04-1810 in Arnhem, dochter van Reinier Meeuwsen en Paulina Peters. Joanna is overleden.
Kinderen van Cobus en Joanna:
1 Hendrikus Jacobus Burgers, geboren op 09-01-1834 in Huissen. Volgt 1.1.3.5.5.1.
2 Reinardus Hubertus Burgers [1.1.3.5.5.2], geboren op 10-05-1837 in Huissen.
Notitie bij de geboorte van Reinardus: Tweeling met Gerardus
Reinardus is overleden op 24-07-1918 in Maastricht, 81 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Reinardus: - staat 1850 in het bevolkingsregister als Bernardus Hubertus/ bij overlijden gewoon weer Reinardus
3 Gerardus Johannes Burgers [1.1.3.5.5.3], geboren op 10-05-1837 in Huissen. Gerardus is overleden op 12-10-1838 in Moordrecht, 1 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Tweeling met Reinardus
4 Petrus Johannes Burgers [1.1.3.5.5.4], geboren op 10-04-1839 in Moordrecht. Petrus is overleden op 27-07-1839 in Rotterdam, 3 maanden oud.
5 Paulus Franciscus Burgers, geboren op 18-12-1841 in Rotterdam. Volgt 1.1.3.5.5.5.
6 Maria Hendrica Burgers [1.1.3.5.5.6], geboren op 13-05-1845 in Arnhem. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Tweeling met Anna Petronella.
7 Anna Petronella Burgers [1.1.3.5.5.7], geboren op 13-05-1845 in Arnhem. Anna is overleden.
Notitie bij Anna: Tweeling met Maria Hendrica.
8 Dina Joanna Burgers [1.1.3.5.5.8], geboren op 06-07-1847 om 05:00 in Arnhem. Dina is overleden op 09-09-1847 in Arnhem, 2 maanden oud.
Notitie bij Dina: Tweeling met Aleida.
9 Aleida Petronella Burgers [1.1.3.5.5.9], geboren op 05-07-1847 om 05:15 in Arnhem. Aleida is overleden.
Notitie bij Aleida: Tweeling met Dina.
1.1.3.5.5.1 Hendrikus Jacobus Burgers is geboren op 09-01-1834 in Huissen, zoon van Jacobus (Cobus) Burgers (zie 1.1.3.5.5) en Joanna Maria Meeuwsen. Hendrikus is overleden.
Beroep:
Schilder
Hendrikus trouwde, 30 jaar oud, op 26-05-1864 in Amsterdam met Wilhelmina Johanna Franoise Fleischhacker, 29 of 30 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1834 in Amsterdam. Wilhelmina is overleden.
Kind van Hendrikus en Wilhelmina:
1 Henritte Burgers [1.1.3.5.5.1.1], geboren omstreeks 1865. Henritte is overleden op 22-03-1868 in Amsterdam, ongeveer 3 jaar oud.
1.1.3.5.5.5 Paulus Franciscus Burgers is geboren op 18-12-1841 in Rotterdam, zoon van Jacobus (Cobus) Burgers (zie 1.1.3.5.5) en Joanna Maria Meeuwsen. Paulus is overleden. Paulus trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1872 in Steenderen met Anna Sophia Kleijberg, ongeveer 32 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1840. Anna is overleden.
Kinderen van Paulus en Anna:
1 Franciscus Johannes Jacobus Burgers [1.1.3.5.5.5.1], geboren op 08-02-1873 in Arnhem. Franciscus is overleden.
2 Johanna Gerarda Maria Burgers, geboren op 14-03-1874 in Arnhem. Volgt 1.1.3.5.5.5.2.
3 Maria Bernardina Cecilia Burgers [1.1.3.5.5.5.3], geboren in 1876 in Amsterdam. Maria is overleden op 26-03-1955 in Zwolle, 78 of 79 jaar oud.
4 Francina Henritte Paulina Burgers, geboren in 1880 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.5.5.5.4.
5 Hendricus Jacobus Andreas Burgers [1.1.3.5.5.5.5], geboren in 1882. Hendricus is overleden op 08-10-1885 in Amsterdam, 2 of 3 jaar oud.
6 Jacobus Antonius Franciscus Burgers, geboren in 1885 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.5.5.5.6.
7 Louisa Anna Geertruida Burgers, geboren in 1898 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.5.5.5.7.
1.1.3.5.5.5.2 Johanna Gerarda Maria Burgers is geboren op 14-03-1874 in Arnhem, dochter van Paulus Franciscus Burgers (zie 1.1.3.5.5.5) en Anna Sophia Kleijberg. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 07-04-1897 in Amsterdam met Franciscus van Beek, 19 of 20 jaar oud. Franciscus is geboren in 1877 in Soest. Franciscus is overleden.
1.1.3.5.5.5.4 Francina Henritte Paulina Burgers is geboren in 1880 in Amsterdam, dochter van Paulus Franciscus Burgers (zie 1.1.3.5.5.5) en Anna Sophia Kleijberg. Francina is overleden. Francina trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 28-05-1902 in Amsterdam met Antonie Beaux, 21 of 22 jaar oud. Antonie is geboren in 1880 in Amsterdam. Antonie is overleden.
1.1.3.5.5.5.6 Jacobus Antonius Franciscus Burgers is geboren in 1885 in Amsterdam, zoon van Paulus Franciscus Burgers (zie 1.1.3.5.5.5) en Anna Sophia Kleijberg. Jacobus is overleden. Jacobus trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 14-10-1908 in Amsterdam met Hendrika van Soest, 19 of 20 jaar oud. Hendrika is geboren in 1888 in Amsterdam. Hendrika is overleden.
1.1.3.5.5.5.7 Louisa Anna Geertruida Burgers is geboren in 1898 in Amsterdam, dochter van Paulus Franciscus Burgers (zie 1.1.3.5.5.5) en Anna Sophia Kleijberg. Louisa is overleden. Louisa trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 22-06-1922 in Amsterdam met Leendert Theodorus Schonagen, 26 of 27 jaar oud. Leendert is geboren in 1895 in Amsterdam. Leendert is overleden.
1.1.3.5.7 Henricus Franciscus Borgers, zoon van Jacobus (Kobus) Borgers (zie 1.1.3.5) en Hendrina (Heintje) Lamers. Hij is gedoopt op 31-08-1804 in Rijkerswoerd. Henricus is overleden op 02-06-1882 in Wamel, 77 jaar oud.
Adres:
25-09-1831     Wamel
Beroepen:
Wagenmaker
25-09-1831     Radmaker
Henricus trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1830 in Tiel met Agnes Verschoten, ongeveer 25 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1805. Agnes is overleden.
Kind van Henricus en Agnes:
1 Jacobus Burgers, geboren op 26-09-1831 in Wamel. Volgt 1.1.3.5.7.1.
1.1.3.5.7.1 Jacobus Burgers is geboren op 26-09-1831 om 01:00 in Wamel, zoon van Henricus Franciscus Borgers (zie 1.1.3.5.7) en Agnes Verschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1831. Jacobus is overleden op 25-03-1915 in Everdingen, 83 jaar oud.
Beroep:
Wagenmaker
Jacobus trouwde met Geertruda Hazendonk. Geertruda is geboren op 25-02-1834. Geertruda is overleden op 10-12-1908, 74 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Geertruda:
1 Hubertus Burgers, geboren op 13-01-1862 in Everdingen. Volgt 1.1.3.5.7.1.1.
2 Jacobus Borgers, geboren omstreeks 1865 in Everdingen. Volgt 1.1.3.5.7.1.2.
1.1.3.5.7.1.1 Hubertus Burgers is geboren op 13-01-1862 in Everdingen, zoon van Jacobus Burgers (zie 1.1.3.5.7.1) en Geertruda Hazendonk. Hubertus is overleden op 02-08-1938 in Everdingen, 76 jaar oud. Hubertus trouwde met Johanna Alberta Schrijvershof. Johanna is geboren in 1868. Johanna is overleden in 1932, 63 of 64 jaar oud.
Kind van Hubertus en Johanna:
1 Jacobus Theodorus Burgers [1.1.3.5.7.1.1.1], geboren op 15-02-1897 in Everdingen. Jacobus is overleden in 1969 in Culemburg, 71 of 72 jaar oud.
1.1.3.5.7.1.2 Jacobus Borgers is geboren omstreeks 1865 in Everdingen, zoon van Jacobus Burgers (zie 1.1.3.5.7.1) en Geertruda Hazendonk. Jacobus is overleden.
Beroep:
Wagenmaker
Kind van Jacobus uit onbekende relatie:
1 Jacobus Simon Burgers [1.1.3.5.7.1.2.1], geboren op 29-08-1901 in Aalsmeer. Jacobus is overleden.
Notitie bij publiceren van Jacobus: 9 kinderen
Beroepen:
Wagenmaker
Carosseriebouwer
1.1.3.6 Burgardus Burgers, zoon van Burgert Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Theunissen. Hij is gedoopt op 20-02-1755 in Eimeren.
Notitie bij de geboorte van Burgardus: Tweeling met Jacobus
Burgardus is overleden op 04-05-1817 in Pannerden, 62 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Burgardus: september?
Beroep:
Tabaksplanter
Getuige bij:
geboorteaangifte Cobus Burgers (geb. 1800) [zie 1.1.3.5.5]    [oom vaderszijde]
Burgardus trouwde, 39 jaar oud, op 16-07-1794 in Elst met Arnolda (Erntje) Aalbers, ongeveer 34 jaar oud. Erntje is geboren omstreeks 1760. Erntje is overleden.
Getuige bij:
geboorteaangifte Geertruij Borgers (geb. 1793) [zie 1.1.3.5.2]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Burgardus en Erntje:
1 Burgert Burgers [1.1.3.6.1]. Bij de geboorteaangifte van Burgert waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Theunissen (±1700-na 1775) [zie 1.1.3] [grootmoeder vaderszijde] en Frans Borgers (1748-1814) [zie 1.1.3.1] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 13-11-1795 in Aam. Burgert is overleden op 02-01-1866 in Elst, 70 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Burgert: waarschijnlijk ongehuwd
2 Heintje Burgers, gedoopt op 07-05-1797 in Lienden. Volgt 1.1.3.6.2.
3 Theodorus (Dorus) Burgers, gedoopt op 30-01-1800 in Lienden. Volgt 1.1.3.6.3.
4 Petrus Wilhelmus Burgers [1.1.3.6.4]. Hij is gedoopt op 11-06-1803 in Pannerden. Petrus is overleden.
5 Joannes Franciscus Burgers [1.1.3.6.5]. Hij is gedoopt op 05-10-1806 in Pannerden. Joannes is overleden.
1.1.3.6.2 Heintje Burgers, dochter van Burgardus Burgers (zie 1.1.3.6) en Arnolda (Erntje) Aalbers. Zij is gedoopt op 07-05-1797 in Lienden. Heintje is overleden op 16-07-1856 in Elst, 59 jaar oud. Heintje trouwde, 20 jaar oud, op 31-01-1818 in Pannerden met Johannes Hendrikus de Bruin, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1790. Johannes is overleden.
1.1.3.6.3 Theodorus (Dorus) Burgers, zoon van Burgardus Burgers (zie 1.1.3.6) en Arnolda (Erntje) Aalbers. Bij de geboorteaangifte van Dorus was de volgende getuige aanwezig: Heintje van Halteren (±1750-na 1814) [zie 1.1.3.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 30-01-1800 in Lienden. Dorus is overleden op 28-09-1856 in Arnhem, 56 jaar oud. Dorus trouwde, 34 jaar oud, op 12-02-1834 in Arnhem met Paulina Peters, 52 of 53 jaar oud. Paulina is geboren in 1781 in Boxmeer. Paulina is overleden op 16-01-1864 in Arnhem, 82 of 83 jaar oud. Paulina is weduwe van Reinier Meeuwsen (±1800-1828), met wie zij trouwde in 1809.
1.1.3.7 Henricus Burgers, zoon van Burgert Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Theunissen. Hij is gedoopt op 06-09-1757 in Elst. Henricus is overleden op 16-09-1807 in Slijk-Ewijk, 50 jaar oud. Hij is begraven.
Adres:
Elst
Beroep:
Landbouwer
Henricus trouwde met Willemien Jansen. Willemien is geboren omstreeks 1750. Willemien is overleden. Willemien trouwde later met Gradus Kersten (geb. ±1750).
Beroep:
27-06-1823     Arbeidster
Kinderen van Henricus en Willemien:
1 Burgert Burgers, gedoopt op 21-01-1793 in Eimeren. Volgt 1.1.3.7.1.
2 Albertus (Albert) Burgers, gedoopt op 20-03-1795 in Eimeren. Volgt 1.1.3.7.2.
3 Hendrik Burgers, geboren omstreeks 1797. Volgt 1.1.3.7.3.
4 Petronella (Nelke) Burgers, gedoopt op 21-10-1799 in Eimeren. Volgt 1.1.3.7.4.
5 Everhardus (Evert) Burgers [1.1.3.7.5]. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Heintje Lamers (±1765-1819) [zie 1.1.3.5] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 15-01-1802 in Eimeren. Evert is overleden.
1.1.3.7.1 Burgert Burgers, zoon van Henricus Burgers (zie 1.1.3.7) en Willemien Jansen. Bij de geboorteaangifte van Burgert was de volgende getuige aanwezig: Frans Borgers (1748-1814) [zie 1.1.3.1] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 21-01-1793 in Eimeren. Burgert is overleden op 20-02-1858 in Elst, 65 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Burgert: - @ De vader van Henrica is dezelfde Burgert als die later trouwt met Cornelia Otters. Dit is mede afgeleid aan de hand van zijn handtekening bij de geboorte van Hendrica, haar huwelijk, het huwelijk met Cornelia en overlijden doodgeboren kind in 1831
Beroepen:
Landbouwer
Bouwmeester
Burgert:
(1) begon een relatie met Aaltje van de Poel. Aaltje is geboren omstreeks 1794. Aaltje is overleden op 25-07-1814 in Arnhem, ongeveer 20 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1821 in Elst met Cornelia Otters, 31 jaar oud. Zij is gedoopt op 07-03-1790 in Elst. Cornelia is overleden op 02-12-1868 in Bemmel, 78 jaar oud.
Kind van Burgert en Aaltje:
1 Henrica Burgers, geboren op 01-11-1811 in Pannerden. Volgt 1.1.3.7.1.1.
Kinderen van Burgert en Cornelia:
2 Willemina Borgers, geboren op 16-03-1822 in Elst. Volgt 1.1.3.7.1.2.
3 Hendrik Burgers [1.1.3.7.1.3], geboren op 12-04-1824 in Elst. Hendrik is overleden op 23-07-1846 in Elst, 22 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
4 Cornelis Burgers, geboren op 28-07-1826 in Elst. Volgt 1.1.3.7.1.4.
5 Johannes Burgers [1.1.3.7.1.5], geboren op 06-10-1828 in Elst. Johannes is overleden op 25-04-1865 in Elst, 36 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
6 Nn Burgers [1.1.3.7.1.6], levenloos geboren kind, geboren op 23-12-1831 in Elst.
1.1.3.7.1.1 Henrica Burgers is geboren op 01-11-1811 in Pannerden, dochter van Burgert Burgers (zie 1.1.3.7.1) en Aaltje van de Poel. Henrica is overleden op 21-09-1842 in Pannerden, 30 jaar oud. Henrica trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1837 in Pannerden met Theodorus van Raaij, ongeveer 27 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1810. Theodorus is overleden.
1.1.3.7.1.2 Willemina Borgers is geboren op 16-03-1822 in Elst, dochter van Burgert Burgers (zie 1.1.3.7.1) en Cornelia Otters. Willemina is overleden op 06-06-1892 in Bemmel, 70 jaar oud. Willemina trouwde, 36 jaar oud, op 24-04-1858 in Elst met Gerard Kuenen, ongeveer 36 jaar oud. Gerard is geboren omstreeks 1822. Gerard is overleden.
1.1.3.7.1.4 Cornelis Burgers is geboren op 28-07-1826 in Elst, zoon van Burgert Burgers (zie 1.1.3.7.1) en Cornelia Otters. Cornelis is overleden op 13-05-1897 in Gendt, 70 jaar oud.
Adressen:
voor 10-05-1860     Elst
10-05-1860     Wijk E no 21, Gendt
29-07-1861     Wijk E no 21, Gendt
09-08-1862     Wijk E no 21, Gendt
09-01-1865     Wijk E no 21, Gendt
07-03-1866     Wijk E no 21, Gendt
01-07-1867     Wijk E no 21, Gendt
12-07-1869     Wijk E no 21, Gendt
04-03-1871     Wijk E 27, Gendt
08-03-1872     Wijk E 27, Gendt
20-04-1874     Wijk E 27, Gendt
27-03-1877     Wijk E 27, Gendt
24-03-1880     Wijk E 30, Gendt
Beroepen:
10-05-1860     Tabaksplanter
1861     Tabaksplanter
1862     Tabaksplanter
1865     Landbouwer
1866     Tabaksplanter
1867     Tabaksplanter
1871     Tabaksplanter
1872     Tabaksplanter
1874     Tabaksplanter
1877     Tabaksplanter
1880     Landbouwer
1900     Landbouwer
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 03-05-1860 in Valburg met Theodora Petronella Bosman, 25 jaar oud. Theodora is geboren op 12-10-1834 in Wolferen. Theodora is overleden.
Adres:
voor 10-05-1860     Valburg
Beroep:
1900     Zonder beroep
Kinderen van Cornelis en Theodora:
1 Gerarda Cornelia Burgers [1.1.3.7.1.4.1], geboren op 29-07-1861 om 19:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1861. Gerarda is overleden.
Adres:
29-07-1861     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
2 Burgert Burgers, geboren op 09-08-1862 in Gendt. Volgt 1.1.3.7.1.4.2.
3 Gerardus Thomas Burgers [1.1.3.7.1.4.3], geboren op 09-01-1865 om 20:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1865. Gerardus is overleden.
Adres:
09-01-1865     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
4 Johanna Maria Burgers [1.1.3.7.1.4.4], geboren op 07-03-1866 om 06:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1866. Johanna is overleden.
Adressen:
07-03-1866     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
voor 16-07-1890     Gendt
van 16-07-1890 tot 13-08-1891     Tilburg
van na 13-08-1891 tot 08-05-1895     Amsterdam
van 08-05-1895 tot 11-05-1895     Tilburg
na 11-05-1895     Paramaribo (Suriname)
Religie:
±1890     Lid van de Zusters van Liefde te Tilburg
5 Johannes Hendrikus Burgers, geboren op 01-07-1867 in Gendt. Volgt 1.1.3.7.1.4.5.
6 Maria Burgers, geboren op 12-07-1869 in Gendt. Volgt 1.1.3.7.1.4.6.
7 Hendrikus Burgers [1.1.3.7.1.4.7], geboren op 04-03-1871 om 07:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1871. Hendrikus is overleden.
Adres:
04-03-1871     Wijk E 27, Gendt (Geboorteadres)
8 Thomas Burgers [1.1.3.7.1.4.8], geboren op 08-03-1872 om 19:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1872. Thomas is overleden op 30-04-1872, 1 maand oud.
Adres:
08-03-1872     Wijk E 27, Gendt (Geboorteadres)
9 Theodorus Burgers [1.1.3.7.1.4.9], geboren op 20-04-1874 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1874. Theodorus is overleden.
Adres:
20-04-1874     Wijk E 27, Gendt (Geboorteadres)
10 Gerarda Burgers [1.1.3.7.1.4.10], geboren op 27-03-1877 om 12:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1877. Gerarda is overleden op 18-03-1961 in Diessen, 83 jaar oud. Gerarda bleef ongehuwd.
Adressen:
27-03-1877     Wijk E 27, Gendt (Geboorteadres)
voor 15-05-1900     Gendt
van 15-05-1900 tot 07-06-1901     Tilburg
07-06-1901     Geffen
Religie:
zuster M. Martiniana
11 Everdina Burgers [1.1.3.7.1.4.11], geboren op 24-03-1880 om 20:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1880. Everdina is overleden.
Adres:
24-03-1880     Wijk E 30, Gendt (Geboorteadres)
1.1.3.7.1.4.2 Burgert Burgers is geboren op 09-08-1862 om 12:00 in Gendt, zoon van Cornelis Burgers (zie 1.1.3.7.1.4) en Theodora Petronella Bosman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1862. Burgert is overleden op 24-05-1939, 76 jaar oud.
Adres:
09-08-1862     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
Landbouwer
Burgert trouwde, 36 jaar oud, op 02-08-1899 in Bergharen met Henrica Jacoba Schreven, ongeveer 39 jaar oud. Henrica is geboren omstreeks 1860. Henrica is overleden.
Kind van Burgert en Henrica:
1 Theodora Burgers, geboren omstreeks 1890. Volgt 1.1.3.7.1.4.2.1.
1.1.3.7.1.4.2.1 Theodora Burgers is geboren omstreeks 1890, dochter van Burgert Burgers (zie 1.1.3.7.1.4.2) en Henrica Jacoba Schreven. Theodora is overleden in 1970, ongeveer 80 jaar oud. Theodora trouwde met van Galen. Hij is geboren omstreeks 1890. Hij is overleden.
1.1.3.7.1.4.5 Johannes Hendrikus Burgers is geboren op 01-07-1867 om 15:00 in Gendt, zoon van Cornelis Burgers (zie 1.1.3.7.1.4) en Theodora Petronella Bosman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1867. Johannes is overleden.
Adressen:
01-07-1867     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
02-04-1901     Wijk E 70, Gendt
16-04-1902     Wijk E 70, Gendt
Beroepen:
1900     Landbouwer
1901     Landbouwer
1902     Landbouwer
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 30-05-1900 in Huissen met Johanna Petronella Evers, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1875 in Huissen, dochter van Petrus Albertus Evers en Petronella Hendrina Leijser. Johanna is overleden.
Beroepen:
1900     Zonder beroep
1901     Zonder beroep
1902     Zonder beroep
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Theodora Petronella Burgers [1.1.3.7.1.4.5.1], geboren op 02-04-1901 om 22:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1901. Theodora is overleden.
Adres:
02-04-1901     Wijk E 70, Gendt (Geboorteadres)
2 Petronella Cornelia Johanna Burgers [1.1.3.7.1.4.5.2], geboren op 16-04-1902 om 09:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1902. Petronella is overleden.
Adres:
16-04-1902     Wijk E 70, Gendt (Geboorteadres)
1.1.3.7.1.4.6 Maria Burgers is geboren op 12-07-1869 om 12:00 in Gendt, dochter van Cornelis Burgers (zie 1.1.3.7.1.4) en Theodora Petronella Bosman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1869. Maria is overleden op 10-10-1927 in Gendt, 58 jaar oud.
Adres:
12-07-1869     Wijk E no 21, Gendt (Geboorteadres)
Maria trouwde met Albertus Mathijssen. Albertus is geboren omstreeks 1870. Albertus is overleden.
1.1.3.7.2 Albertus (Albert) Burgers, zoon van Henricus Burgers (zie 1.1.3.7) en Willemien Jansen. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Heintje van Halteren (±1750-na 1814) [zie 1.1.3.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 20-03-1795 in Eimeren. Albert is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Albert trouwde, 31 jaar oud, op 03-02-1827 met Johanna Maria Gerritsen, ongeveer 32 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1795. Johanna is overleden.
Kind van Albert en Johanna:
1 Hendrikus Borgers, geboren in 1828 in Elst. Volgt 1.1.3.7.2.1.
1.1.3.7.2.1 Hendrikus Borgers is geboren in 1828 in Elst, zoon van Albertus (Albert) Burgers (zie 1.1.3.7.2) en Johanna Maria Gerritsen. Hendrikus is overleden in 1878, 49 of 50 jaar oud.
Adres:
Pannerden
Beroep:
Landbouwer
Hendrikus trouwde, 49 of 50 jaar oud, op 25-02-1878 met Johanna Wilhelmina Roelofs, ongeveer 48 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1830. Johanna is overleden.
1.1.3.7.3 Hendrik Burgers is geboren omstreeks 1797, zoon van Henricus Burgers (zie 1.1.3.7) en Willemien Jansen. Hendrik is overleden op 24-10-1852 in Elst, ongeveer 55 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-12-1821 in Valburg met Hendrica (Heintje) van Egeren, 19 of 20 jaar oud. Heintje is geboren in 1801. Heintje is overleden op 06-02-1865 in Arnhem, 63 of 64 jaar oud.
Beroep:
1864     Tapster
Kinderen van Hendrik en Heintje:
1 Wilhelmina Burgers, geboren op 13-04-1822 in Valburg. Volgt 1.1.3.7.3.1.
2 Hermanus Burgers, geboren op 16-02-1824 in Herveld. Volgt 1.1.3.7.3.2.
3 Johannes Burgers, geboren op 10-05-1826 in Homoet. Volgt 1.1.3.7.3.3.
4 Stephanus Burgers, geboren op 12-03-1828 in Homoet. Volgt 1.1.3.7.3.4.
5 Petronella Burgers [1.1.3.7.3.5], geboren op 12-03-1830 in Valburg. Petronella is overleden op 30-08-1831 in Homoet, 1 jaar oud.
6 Hendrikus Burgers, geboren op 19-04-1834 in Homoet. Volgt 1.1.3.7.3.6.
7 Arnoldus Burgers, geboren op 09-02-1839 in Elst. Volgt 1.1.3.7.3.7.
1.1.3.7.3.1 Wilhelmina Burgers is geboren op 13-04-1822 in Valburg, dochter van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Wilhelmina is overleden op 20-07-1879 in Arnhem, 57 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 31 jaar oud, op 14-05-1853 in Elst met Anthonius Sanders, 25 of 26 jaar oud. Anthonius is geboren in 1827. Anthonius is overleden.
1.1.3.7.3.2 Hermanus Burgers is geboren op 16-02-1824 in Herveld, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Hermanus is overleden op 29-04-1893 in Arnhem, 69 jaar oud. Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 01-07-1852 in Barneveld met Theodora Huppelschoten, ongeveer 27 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1825. Theodora is overleden op 11-04-1890 in Arnhem, ongeveer 65 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Theodora:
1 Hendrika Gijsberta Burgers [1.1.3.7.3.2.1], geboren op 18-04-1853 in Barneveld. Hendrika is overleden.
2 Wilhelmus Hendrikus Burgers [1.1.3.7.3.2.2], geboren op 27-09-1854 in Barneveld. Wilhelmus is overleden.
3 Gijsbertha Burgers [1.1.3.7.3.2.3], geboren op 23-06-1856 in Barneveld. Gijsbertha is overleden op 22-04-1860 in Barneveld, 3 jaar oud.
4 Hendrikus Burgers [1.1.3.7.3.2.4], geboren op 05-10-1858 in Barneveld. Hendrikus is overleden op 26-04-1860 in Barneveld, 1 jaar oud.
5 Hendrikus Gijsbertus Burgers [1.1.3.7.3.2.5], geboren op 26-06-1860 in Barneveld. Hendrikus is overleden op 11-08-1862 in Arnhem, 2 jaar oud.
6 Gijsbartus Burgers [1.1.3.7.3.2.6], geboren op 01-10-1861 in Barneveld. Gijsbartus is overleden.
7 Wilhelmus Hendrikus Burgers [1.1.3.7.3.2.7], geboren op 08-09-1867 in Arnhem. Wilhelmus is overleden op 03-10-1936 in Apeldoorn, 69 jaar oud.
8 Hermanus Theodorus Burgers, geboren op 12-08-1870 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.2.8.
9 Johannes Burgers [1.1.3.7.3.2.9], geboren op 24-06-1872 in Arnhem. Johannes is overleden.
1.1.3.7.3.2.8 Hermanus Theodorus Burgers is geboren op 12-08-1870 in Arnhem, zoon van Hermanus Burgers (zie 1.1.3.7.3.2) en Theodora Huppelschoten. Hermanus is overleden op 14-03-1945 in Soest, 74 jaar oud. Hermanus trouwde met Alida Maria van Waas. Alida is geboren omstreeks 1870. Alida is overleden.
1.1.3.7.3.3 Johannes Burgers is geboren op 10-05-1826 in Homoet, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Johannes is overleden op 27-06-1879 in Arnhem, 53 jaar oud. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 16-04-1862 in Arnhem met Maria van Merwijk, 31 of 32 jaar oud. Maria is geboren in 1830. Maria is overleden.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Hendrikus Wilhelmus Burgers, geboren in 1862. Volgt 1.1.3.7.3.3.1.
2 Hendrika Helena Burgers [1.1.3.7.3.3.2], geboren op 24-10-1864 in Arnhem. Hendrika is overleden op 10-08-1865 in Arnhem, 9 maanden oud.
3 Maria Helena Burgers, geboren op 02-11-1866 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.3.3.
4 Johan Willem Burgers, geboren op 11-09-1869 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.3.4.
1.1.3.7.3.3.1 Hendrikus Wilhelmus Burgers is geboren in 1862, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.3.7.3.3) en Maria van Merwijk. Hendrikus is overleden. Hendrikus trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 03-08-1887 in Arnhem met Elisabeth Sanders, 24 of 25 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1862. Elisabeth is overleden.
1.1.3.7.3.3.3 Maria Helena Burgers is geboren op 02-11-1866 in Arnhem, dochter van Johannes Burgers (zie 1.1.3.7.3.3) en Maria van Merwijk. Maria is overleden op 11-11-1943 in Arnhem, 77 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 30-08-1893 in Arnhem met Jan Hendrik Joseph Bugter, 55 of 56 jaar oud. Jan is geboren in 1837. Jan is overleden. Jan is weduwnaar van Johanna Christina Mulder (geb. 1844), met wie hij trouwde op 14-09-1870 in Arnhem.
1.1.3.7.3.3.4 Johan Willem Burgers is geboren op 11-09-1869 in Arnhem, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.3.7.3.3) en Maria van Merwijk. Johan is overleden. Johan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 01-02-1893 in Arnhem met Johanna Hendrika de Heer, 25 of 26 jaar oud. Johanna is geboren in 1867. Johanna is overleden.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 19-07-1917 in Amsterdam met Alida Anna Eilander, 25 of 26 jaar oud. Alida is geboren in 1891. Alida is overleden.
1.1.3.7.3.4 Stephanus Burgers is geboren op 12-03-1828 in Homoet, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Stephanus is overleden. Stephanus trouwde, 32 jaar oud, op 16-08-1860 in Huissen met Johanna Vos, ongeveer 30 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1830. Johanna is overleden.
1.1.3.7.3.6 Hendrikus Burgers is geboren op 19-04-1834 in Homoet, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Hendrikus is overleden op 05-05-1872 in Barneveld, 38 jaar oud. Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 31-10-1857 in Elst met Hendrina Rasch, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Hendrina: Het huwelijk is een ’moetje’.
Hendrina is geboren in 1828. Hendrina is overleden op 09-05-1885 in Barneveld, 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Hendrikus en Hendrina:
1 Hendrika Jacoba Burgers, geboren op 02-05-1858 in Barneveld. Volgt 1.1.3.7.3.6.1.
2 Maria Jacoba Burgers [1.1.3.7.3.6.2], geboren op 20-09-1861 in Barneveld. Maria is overleden op 20-09-1861 in Barneveld, geen dag oud.
3 Nn Burgers [1.1.3.7.3.6.3], levenloos geboren dochter, geboren op 13-04-1863 in Barneveld.
4 Jakoba Burgers [1.1.3.7.3.6.4], geboren op 30-11-1864 in Barneveld. Jakoba is overleden.
5 Peter Bernardus Burgers, geboren op 05-05-1870 in Barneveld. Volgt 1.1.3.7.3.6.5.
1.1.3.7.3.6.1 Hendrika Jacoba Burgers is geboren op 02-05-1858 in Barneveld, dochter van Hendrikus Burgers (zie 1.1.3.7.3.6) en Hendrina Rasch. Hendrika is overleden op 20-12-1928 in Rotterdam, 70 jaar oud. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 03-11-1880 in Rotterdam met Johannes Christiaan Scholten, 27 of 28 jaar oud. Johannes is geboren in 1852. Johannes is overleden.
1.1.3.7.3.6.5 Peter Bernardus Burgers is geboren op 05-05-1870 in Barneveld, zoon van Hendrikus Burgers (zie 1.1.3.7.3.6) en Hendrina Rasch. Peter is overleden op 02-04-1948 in Amersfoort, 77 jaar oud. Peter trouwde, 32 jaar oud, op 08-07-1902 in Amersfoort met Johanna Maria Everdina Massa, 27 of 28 jaar oud. Johanna is geboren in 1874. Johanna is overleden.
1.1.3.7.3.7 Arnoldus Burgers is geboren op 09-02-1839 in Elst, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.3.7.3) en Hendrica (Heintje) van Egeren. Arnoldus is overleden op 22-03-1914 in Arnhem, 75 jaar oud.
Beroepen:
1864     Ornementwerker
1886     Magazijnmeester
Arnoldus trouwde, 25 jaar oud, op 09-11-1864 in Arnhem met Mietjen Harbers, 34 of 35 jaar oud. Mietjen is geboren in 1829. Mietjen is overleden op 11-12-1899 in Arnhem, 69 of 70 jaar oud.
Beroep:
1864     Dienstmeid
Kinderen van Arnoldus en Mietjen:
1 Bernardus Burgers, geboren in 1858. Volgt 1.1.3.7.3.7.1.
2 Hendrika Maria Burgers [1.1.3.7.3.7.2], geboren op 05-06-1865 in Arnhem. Hendrika is overleden op 19-02-1882 in Arnhem, 16 jaar oud.
3 Maria Hendrika Burgers, geboren op 03-11-1866 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.3.
4 Anna Willemina Burgers, geboren op 03-10-1868 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.4.
5 Nn Burgers [1.1.3.7.3.7.5], levenloos geboren dochter, geboren op 07-06-1870.
6 Hendrikus Bernardus Burgers [1.1.3.7.3.7.6], geboren op 21-04-1871 in Arnhem. Hendrikus is overleden op 06-05-1871 in Arnhem, 15 dagen oud.
7 Johannes Hendrikus Burgers [1.1.3.7.3.7.7], geboren op 23-04-1874 in Arnhem. Johannes is overleden op 12-01-1898 in Arnhem, 23 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
1.1.3.7.3.7.1 Bernardus Burgers is geboren in 1858, zoon van Arnoldus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7) en Mietjen Harbers. Bernardus is overleden op 18-11-1935 in Arnhem, 76 of 77 jaar oud.
Beroep:
1886     Koopman
Bernardus trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 30-06-1886 in Arnhem met Carolina Lutgarda Stoffels, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bernardus en Carolina: Een zus van Bernardus (Anna) trouwt later met een broer van Carolina (Johannes).
Carolina is geboren in 1857, dochter van Bernardus Stoffels en Lucia Theodora Pruijn. Carolina is overleden op 08-09-1919 in Arnhem, 61 of 62 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Carolina:
1 Bernardus Hendrikus Arnoldus Burgers, geboren op 03-12-1887 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.1.1.
2 Arnoldus Hendrikus Burgers, geboren op 07-08-1889 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.1.2.
3 Hendrikus Wilhelmus Burgers, geboren op 28-08-1891 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.1.3.
4 Carolus Antonius Bernardus (Carel) Burgers, geboren op 01-09-1893 in Arnhem. Volgt 1.1.3.7.3.7.1.4.
5 Lucia Maria Josepha Burgers [1.1.3.7.3.7.1.5], geboren op 06-09-1895 in Arnhem. Lucia is overleden op 25-04-1951 in Arnhem, 55 jaar oud. Lucia bleef ongehuwd.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
6 Antonius Hendrikus Burgers [1.1.3.7.3.7.1.6], geboren op 04-01-1898 in Arnhem. Antonius is overleden.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
7 Maria Adolphina Berdina Burgers [1.1.3.7.3.7.1.7], geboren op 09-12-1900 in Arnhem. Maria is overleden.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
1.1.3.7.3.7.1.1 Bernardus Hendrikus Arnoldus Burgers is geboren op 03-12-1887 in Arnhem, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7.1) en Carolina Lutgarda Stoffels. Bernardus is overleden.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
Bernardus trouwde, 22 jaar oud, op 06-09-1910 in Arnhem met Johanna Everdina Regina Alferink, 27 of 28 jaar oud. Johanna is geboren in 1882. Johanna is overleden.
1.1.3.7.3.7.1.2 Arnoldus Hendrikus Burgers is geboren op 07-08-1889 in Arnhem, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7.1) en Carolina Lutgarda Stoffels. Arnoldus is overleden.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
Arnoldus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-01-1913 in Voorst met Berendina Johanna Palaster, 24 of 25 jaar oud. Berendina is geboren in 1888. Berendina is overleden.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 09-04-1936 in Heusden met Elisabeth Adriana Cornelia Speekenbrink, 41 of 42 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1894. Elisabeth is overleden.
1.1.3.7.3.7.1.3 Hendrikus Wilhelmus Burgers is geboren op 28-08-1891 in Arnhem, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7.1) en Carolina Lutgarda Stoffels. Hendrikus is overleden.
Adres:
08-09-1919     Arnhem
Hendrikus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1917 in Arnhem met Johanna Maria Josephina Leussink, 24 of 25 jaar oud. Johanna is geboren in 1892. Johanna is overleden op 03-08-1919 in Arnhem, 26 of 27 jaar oud. Zij is begraven op 06-08-1919.
Notitie bij overlijden van Johanna: Overleden in het St. Elisabeth Gasthuis
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 08-11-1921 in Arnhem met Catharina Maria van Balen, 31 of 32 jaar oud. Catharina is geboren in 1889. Catharina is overleden.
1.1.3.7.3.7.1.4 Carolus Antonius Bernardus (Carel) Burgers is geboren op 01-09-1893 in Arnhem, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7.1) en Carolina Lutgarda Stoffels. Carel is overleden op 27-10-1930 in Arnhem, 37 jaar oud.
Adressen:
20-12-1918     Ged. Bierhaven 31, Rotterdam
08-09-1919     Rotterdam
Carel trouwde, 25 jaar oud, op 07-01-1919 in Arnhem met Antonia Johanna Bernardina Christina (Antoinette) Overmars, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 20-12-1918 in ondertrouw zijn gegaan. Antoinette is geboren in 1895. Antoinette is overleden.
Adres:
20-12-1918     Beekstraat 13, Arnhem
1.1.3.7.3.7.3 Maria Hendrika Burgers is geboren op 03-11-1866 in Arnhem, dochter van Arnoldus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7) en Mietjen Harbers. Maria is overleden op 28-09-1925 in Arnhem, 58 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1895 in Arnhem met Hendrikus Johannes Meijs, 30 of 31 jaar oud. Hendrikus is geboren in 1864. Hendrikus is overleden.
1.1.3.7.3.7.4 Anna Willemina Burgers is geboren op 03-10-1868 in Arnhem, dochter van Arnoldus Burgers (zie 1.1.3.7.3.7) en Mietjen Harbers. Anna is overleden op 15-10-1903 in Twello, 35 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 03-10-1894 in Arnhem met Johannes Hendricus Stoffels, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannes: Een zus van Johannes (Carolina) is getrouwd met een broer van Anna (Bernardus).
Johannes is geboren in 1866, zoon van Bernardus Stoffels en Lucia Theodora Pruijn. Johannes is overleden.
1.1.3.7.4 Petronella (Nelke) Burgers, dochter van Henricus Burgers (zie 1.1.3.7) en Willemien Jansen. Zij is gedoopt op 21-10-1799 in Eimeren. Nelke is overleden op 05-07-1888 in Elst, 88 jaar oud.
Beroep:
27-06-1823     Dienstmaagd
Nelke trouwde, 23 jaar oud, op 27-06-1823 in Elst met Evert van de Kamp, ongeveer 23 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1800, zoon van Jan Willem van de Kamp en Hermina van Deelen. Evert is overleden vr 05-07-1888, ten hoogste 88 jaar oud.
Beroep:
27-06-1823     Tabaksplanter
Kinderen van Nelke en Evert:
1 Hendrica Christina van de Kamp, geboren omstreeks 1826. Volgt 1.1.3.7.4.1.
2 Johanna van de Kamp, geboren omstreeks 1839. Volgt 1.1.3.7.4.2.
1.1.3.7.4.1 Hendrica Christina van de Kamp is geboren omstreeks 1826, dochter van Evert van de Kamp en Petronella (Nelke) Burgers (zie 1.1.3.7.4). Hendrica is overleden. Hendrica trouwde, ongeveer 59 jaar oud, op 17-11-1885 in Heteren met Everhardus Selman, ongeveer 55 jaar oud. Everhardus is geboren omstreeks 1830. Everhardus is overleden.
1.1.3.7.4.2 Johanna van de Kamp is geboren omstreeks 1839, dochter van Evert van de Kamp en Petronella (Nelke) Burgers (zie 1.1.3.7.4). Johanna is overleden. Johanna trouwde, ongeveer 12 jaar oud, op 27-02-1851 in Heteren met Wilhelmus Wouters, ongeveer 17 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1834. Wilhelmus is overleden.
1.1.3.8 Johannes Wilhelmus (Willem) Borgers, zoon van Burgert Burgers (zie 1.1.3) en Petronella Theunissen. Hij is gedoopt op 01-02-1759 in Elst. Willem is overleden op 19-04-1839 in Elst, 80 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Gerardus Burgers (1796-1860) [zie 1.1.3.5.3]    [oom vaderszijde]
Willem trouwde, 42 jaar oud, op 05-05-1801 in Eimeren met Maria Christina Caeters, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 17-04-1801 in Elst in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren omstreeks 1775. Maria is overleden op 17-03-1862, ongeveer 87 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Nelke Borgers (geb. 1798) [zie 1.1.3.5.4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kind van Willem en Maria:
1 Henricus Burchardus Borgers, gedoopt op 15-05-1803 in Aam. Volgt 1.1.3.8.1.
1.1.3.8.1 Henricus Burchardus Borgers, zoon van Johannes Wilhelmus (Willem) Borgers (zie 1.1.3.8) en Maria Christina Caeters. Bij de geboorteaangifte van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Heintje van Halteren (±1750-na 1814) [zie 1.1.3.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 15-05-1803 in Aam. Henricus is overleden op 14-08-1876 in Elst, 73 jaar oud. Henricus trouwde, 24 jaar oud, op 15-09-1827 in Elst met Kaat Maria Burgers, 20 jaar oud. Kaat is een dochter van Joannes Burgers en Maria Burgers. Bij de geboorteaangifte van Kaat was de volgende getuige aanwezig: Johannes (Jan) van Brandenburg (geb. ±1760) [aangetrouwde oom moederszijde]. Zij is gedoopt op 27-07-1807 in Rijkerswoerd. Kaat is overleden.
Kinderen van Henricus en Kaat:
1 Maria Christina Cecilia Borgers, geboren op 17-10-1829 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.1.
2 Johanna Wilhelma Borgers, geboren op 04-04-1831 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.2.
3 Johannes Wilhelmus Borgers [1.1.3.8.1.3], geboren op 02-06-1833 in Elst. Johannes is overleden op 09-09-1866 in Elst, 33 jaar oud.
4 Mechtilda Borgers, geboren op 22-04-1835 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.4.
5 Hendrica Catharina Borgers, geboren op 01-11-1837 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.5.
6 Catharina Maria Borgers, geboren op 06-01-1842 in Elst. Volgt 1.1.3.8.1.6.
1.1.3.8.1.1 Maria Christina Cecilia Borgers is geboren op 17-10-1829 in Elst, dochter van Henricus Burchardus Borgers (zie 1.1.3.8.1) en Kaat Maria Burgers. Maria is overleden op 15-03-1916 in Maurik, 86 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Maria: - bij deze datum staan in het geldersarchief andere ouders ??
Maria trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1851 in Elst met Anthonius van Odijk, ongeveer 21 jaar oud. Anthonius is geboren omstreeks 1830. Anthonius is overleden.
1.1.3.8.1.2 Johanna Wilhelma Borgers is geboren op 04-04-1831 in Elst, dochter van Henricus Burchardus Borgers (zie 1.1.3.8.1) en Kaat Maria Burgers. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 24-08-1852 in Elst met Johannes Kronenburg, ongeveer 22 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1830 in Langbroek. Johannes is overleden.
1.1.3.8.1.4 Mechtilda Borgers is geboren op 22-04-1835 in Elst, dochter van Henricus Burchardus Borgers (zie 1.1.3.8.1) en Kaat Maria Burgers. Mechtilda is overleden. Mechtilda trouwde, 19 jaar oud, op 03-10-1854 met Wouter van der Horst, ongeveer 19 jaar oud. Wouter is geboren omstreeks 1835 in Cothen. Wouter is overleden.
1.1.3.8.1.5 Hendrica Catharina Borgers is geboren op 01-11-1837 in Elst, dochter van Henricus Burchardus Borgers (zie 1.1.3.8.1) en Kaat Maria Burgers. Hendrica is overleden. Hendrica trouwde, 22 jaar oud, op 16-06-1860 in Elst met Bernardus Albertus Roggen, ongeveer 20 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1840. Bernardus is overleden.
Kind van Hendrica en Bernardus:
1 Hermina Engelina Wilhelmina Roggen, geboren in 1861. Volgt 1.1.3.8.1.5.1.
1.1.3.8.1.5.1 Hermina Engelina Wilhelmina Roggen is geboren in 1861, dochter van Bernardus Albertus Roggen en Hendrica Catharina Borgers (zie 1.1.3.8.1.5). Hermina is overleden. Hermina trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 31-05-1881 in Elst met Johannes Hendrikus Coenradus Burgers, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Johannes: Johannes en Hermina zijn verwant via Joannes Burgers 1759
Johannes is geboren op 24-05-1851 in Elst, zoon van Johannes Burgers en Henrica van Gijn. Johannes is overleden.
Kind van Hermina en Johannes:
1 Johannes Bernardus Theodorus Burgers [1.1.3.8.1.5.1.1], geboren in 1883. Johannes is overleden op 03-08-1883 in Rijkerswoerd, geen jaar oud.
1.1.3.8.1.6 Catharina Maria Borgers is geboren op 06-01-1842 in Elst, dochter van Henricus Burchardus Borgers (zie 1.1.3.8.1) en Kaat Maria Burgers. Catharina is overleden op 21-12-1897 in Elst, 55 jaar oud. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1867 in Elst met Gerardus Henricus Wouters van den Oudenweijer, ongeveer 38 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1829 in Elst. Gerardus is overleden.
1.1.5 Henricus Borgers, zoon van Burchardus Borgers (Borgert) Goossens (zie 1.1) en Elisabeth Huis. Hij is gedoopt op 09-05-1707 in Hulhuizen. Henricus is overleden in 1737, 29 of 30 jaar oud. Henricus bleef kinderloos. Henricus trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1735 met Maria van Nesen, ongeveer 35 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1700. Maria is overleden.
1.1.7 (Anna) Catharina Goossens Borgers, dochter van Burchardus Borgers (Borgert) Goossens (zie 1.1) en Elisabeth Huis. Zij is gedoopt op 23-04-1711 in Hulhuizen. (Anna) is overleden vr 1774, ten hoogste 63 jaar oud.
Notitie bij (Anna): Catharina bezat waarschijnlijk een steenoven.
Overig:
1766     Catharina verkoopt aan zus Wilhelmina voor 999 gulden (399 gulden contant en 600 gulden een vordering) de helft van "Galgendaal", groot 20 morgen, bestaande uit huis, schuur, hof, en bakoven en de helft van een uiterwaard, alsmede de helft van de gerede goederen en 4 blokken dijk (nrs 66, 73, 133 en 150).
12-12-1774     De erfgenamen van Batholomeus en Anna Catharina verkopen voor 556 gulden de "Nijmeegse Brug", groot 3 morgen.
(Anna) trouwde, 27 jaar oud, op 22-08-1738 in Hulhuizen met Bartholomeus van Steen, ongeveer 38 jaar oud. Bartholomeus is geboren omstreeks 1700. Bartholomeus is overleden vr 1763, ten hoogste 63 jaar oud.
1.1.8 Mathias Gosens (Mathijs) Borgers, zoon van Burchardus Borgers (Borgert) Goossens (zie 1.1) en Elisabeth Huis. Hij is gedoopt op 27-12-1713 in Gendt. Mathijs is overleden omstreeks 1785, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Mathijs: - welke 2 minderjarige kinderen krijgt hij de zorg over in 1773
Adres:
1765     (Hij bezat en woonde op de bouwhof "de Spijker" aan de Commerdijk te Gendt)
Beroepen:
Landbouwer
Steenbakker (Waarschijnlijk dit beroep.)
Overig:
28-03-1737     Mathijs verwerft (samen met de dan levende? broers en zussen Burgert, Goossen, Derck, Catharina en Wilhelmina) een perceel bouwland genaamd "De Pas", groot 2 morgen, voor 390 Gulden. Het grenst aan Hermen Jansen, Pastorie van de Vicarie, Gemeene Straat en de erfgenamen van Jan Rutten.
11-03-1765     Er wordt beslag gelegd op de goederen van Mathijs wegens beschouwing van 13 roeden dijk (16 gulden en 9 stuivers) en een gerechtelijke schouw (40 gulden).
04-02-1773     Mathijs krijgt samen met Borgert te zorgen voor de twee minderjarige kinderen van broer Goossen. De kinderen zullen elk bij meerderjarigheid 100 gulden ontvangen. De moeder verbindt hierbij de hofstede, groot n hond aan de Commerdijk te Gendt en een stuk bouwland van een halve morgen aan de Ringdam onder Gendt.
29-09-1774     Mathijs verkrijgt, samen met neef Frans (zoon van broer Borgert) een vierde van de bouwingen van het "Galgendaal" en een vierde van een uiterwaard.
Mathijs trouwde, 34 jaar oud, op 18-04-1748 in Gendt met Anna Maria Derksen, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 18-04-1748 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-04-1748 in Hulhuizen. Anna is geboren omstreeks 1715 in Gendt, dochter van Theodorus Derksen en Gerarda Prcken. Anna is overleden.
Kinderen van Mathijs en Anna:
1 Burchardus Beurgers, gedoopt op 28-01-1749 in Hulhuizen. Volgt 1.1.8.1.
2 Joannes (Jan) Beurgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.8.2.
3 Wilhelmus Burgers, gedoopt op 02-10-1751 in Hulhuizen. Volgt 1.1.8.3.
4 Henricus Burgers [1.1.8.4]. Hij is gedoopt op 15-03-1753 in Hulhuizen. Henricus is overleden.
5 Mathias Burgers [1.1.8.5]. Hij is gedoopt op 08-08-1754 in Hulhuizen. Mathias is overleden.
Notitie bij publiceren van Mathias: vroeg overleden
6 Johanna Burgers [1.1.8.6]. Zij is gedoopt op 06-02-1756 in Hulhuizen. Johanna is overleden.
7 Mathias Burgers [1.1.8.7]. Hij is gedoopt op 27-04-1757 in Hulhuizen. Mathias is overleden op 30-07-1841 in Gendt, 84 jaar oud.
8 Henrica Burgers [1.1.8.8]. Zij is gedoopt op 09-12-1759 in Hulhuizen. Henrica is overleden.
9 Johanna Burgers [1.1.8.9]. Zij is gedoopt op 20-05-1761 in Hulhuizen. Johanna is overleden.
10 Theodora Burgers, gedoopt op 07-12-1762 in Hulhuizen. Volgt 1.1.8.10.
11 Bertha Burgers, gedoopt op 14-04-1766 in Hulhuizen. Volgt 1.1.8.11.
1.1.8.1 Burchardus Beurgers, zoon van Mathias Gosens (Mathijs) Borgers (zie 1.1.8) en Anna Maria Derksen. Hij is gedoopt op 28-01-1749 in Hulhuizen. Burchardus is overleden op 17-11-1827 in Gendt, 78 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Burchardus trouwde, 50 jaar oud, op 02-04-1799 in Gendt met Aleijdis Boschman, ongeveer 49 jaar oud. Aleijdis is geboren omstreeks 1750. Aleijdis is overleden vr 1827 in Gendt, ten hoogste 77 jaar oud.
Kinderen van Burchardus en Aleijdis:
1 Mathias Burgers [1.1.8.1.1], geboren in Gendt. Hij is gedoopt op 28-03-1800 in Hulhuizen. Mathias is overleden.
2 Mathias (Mathijs) Beurgers, geboren op 14-08-1801 in Gendt. Volgt 1.1.8.1.2.
3 Thomas Burgers [1.1.8.1.3]. Hij is gedoopt op 28-05-1803 in Gendt. Thomas is overleden op 14-09-1831 in Gendt, 28 jaar oud.
1.1.8.1.2 Mathias (Mathijs) Beurgers is geboren op 14-08-1801 in Gendt, zoon van Burchardus Beurgers (zie 1.1.8.1) en Aleijdis Boschman. Hij is gedoopt op 14-08-1801 in Hulhuizen.
Notitie bij de geboorte van Mathijs: In de huwelijksakte wordt de juiste doopdatum genoemd, in het bevolkingsregister van 1850 wordt onterecht de datum van zijn eerder geboren broer genoemd.
Mathijs is overleden op 29-03-1872 in Gendt, 70 jaar oud.
Adressen:
01-04-1831     Huis nummer 139, Gendt
22-04-1833     Huis nummer 139, Gendt
09-08-1835     Wijk E huis nummer 39, Gendt
25-02-1838     Wijk E huis nummer 39, Gendt
14-09-1840     Wijk E no 39, Gendt
11-10-1842     Wijk E no 39, Gendt
03-04-1847     Wijk E no 39, Gendt
1850     Wijk E no 39, Gendt
1856     Gendt
1872     Gendt
Beroepen:
1830     Landbouwer
1831     Landbouwer
1833     Landbouwer
1835     Landbouwer
1838     Landbouwer
1840     Landbouwer
1842     Landbouwer
1847     Landbouwer
1856     Landbouwer
1872     Tabakplanter
Mathijs trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1830 in Gendt met Elisabeth Joosten, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 22-10-1805 in Gendt, dochter van Hendrik Joosten en Dorothea Huijsman. Zij is gedoopt op 22-10-1805 in Hulhuizen. Elisabeth is overleden vr 1856, ten hoogste 51 jaar oud.
Kinderen van Mathijs en Elisabeth:
1 Aleida Burgers, geboren op 01-04-1831 in Gendt. Volgt 1.1.8.1.2.1.
2 Theodora Burgers [1.1.8.1.2.2], geboren op 22-04-1833 om 17:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1833. Theodora is overleden.
Adres:
22-04-1833     Huis nummer 139, Gendt (Geboorteadres)
3 Johanna Burgers [1.1.8.1.2.3], geboren op 09-08-1835 om 09:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1835. Johanna is overleden.
Adres:
09-08-1835     Wijk E huis nummer 39, Gendt (Geboorteadres)
4 Hendrina Burgers, geboren op 25-02-1838 in Gendt. Volgt 1.1.8.1.2.4.
5 Anna Maria Burgers [1.1.8.1.2.5], geboren op 25-02-1838 om 16:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1838. Anna is overleden op 28-02-1838 in Gendt, 3 dagen oud.
Notitie bij Anna: Tweeling met zus Hendrina.
Adres:
25-02-1838     Wijk E huis nummer 39, Gendt (Geboorteadres)
6 Anna Maria Burgers [1.1.8.1.2.6], geboren op 14-09-1840 om 16:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1840. Anna is overleden.
Adres:
14-09-1840     Wijk E no 39, Gendt (Geboorteadres)
7 Alberta Burgers [1.1.8.1.2.7], geboren op 11-10-1842 om 13:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1842. Alberta is overleden.
Adres:
11-10-1842     Wijk E no 39, Gendt (Geboorteadres)
8 Burgert Hendrikus Burgers, geboren op 03-04-1847 in Gendt. Volgt 1.1.8.1.2.8.
1.1.8.1.2.1 Aleida Burgers is geboren op 01-04-1831 om 06:00 in Gendt, dochter van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.8.1.2) en Elisabeth Joosten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1831. Aleida is overleden.
Adres:
01-04-1831     Huis nummer 139, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
1856     Zonder beroep
Aleida trouwde, 24 jaar oud, op 24-01-1856 in Gendt met Rudolph Gerrits, 29 jaar oud. Rudolph is geboren op 19-10-1826 in Gendt, zoon van Antonius Gerits en Theodora Dericksen. Rudolph is overleden na 1872, minstens 46 jaar oud. Rudolph is weduwnaar van Johanna Huijsman (1825-1855), met wie hij trouwde op 12-04-1850.
Adressen:
01-05-1850     Wijk A no 13, Gendt
1872     Gendt
Beroepen:
1850     Kleermaker
1856     Kleermaker
1872     Kleermaker
Getuige bij:
31-01-1872     huwelijk Johannes Milder (1838-1898) en Hendrina Burgers (geb. 1838) [zie 1.1.8.1.2.4]    [zwager bruid]
1.1.8.1.2.4 Hendrina Burgers is geboren op 25-02-1838 om 15:30 in Gendt, dochter van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.8.1.2) en Elisabeth Joosten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1838. Hendrina is overleden.
Notitie bij Hendrina: Tweeling met zus Anna Maria.
Adres:
25-02-1838     Wijk E huis nummer 39, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
1872     Zonder beroep
Hendrina trouwde, 33 jaar oud, op 31-01-1872 in Gendt met Johannes Milder, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrina en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Rudolph Gerrits (1826-na 1872) [zie 1.1.8.1.2.1] [zwager bruid]. Johannes is geboren op 10-02-1838 in Gendt, zoon van Willem Milder en Johanna Vos. Johannes is overleden op 29-09-1898 in West Liberty (Amerika-Iowa), 60 jaar oud.
Adres:
1872     Gendt
Beroep:
1872     Arbeider
1.1.8.1.2.8 Burgert Hendrikus Burgers is geboren op 03-04-1847 om 22:00 in Gendt, zoon van Mathias (Mathijs) Beurgers (zie 1.1.8.1.2) en Elisabeth Joosten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1847. Burgert is overleden op 13-04-1918 in Gendt, 71 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Burgert: volgens eerdere informatie in 1878 overleden??
Adressen:
03-04-1847     Wijk E no 39, Gendt (Geboorteadres)
18-02-1879     Wijk E 28, Gendt
25-07-1880     Wijk E 31, Gendt
07-02-1882     Wijk E 55, Gendt
08-08-1883     Wijk E 55, Gendt
02-03-1885     Wijk E 55, Gendt
28-01-1886     Wijk E 55, Gendt
01-06-1888     Wijk E 55, Gendt
30-04-1889     Wijk E 55, Gendt
13-04-1890     Wijk E 56, Gendt
03-04-1892     Wijk E 56, Gendt
Beroepen:
1879     Landbouwer
1880     Visser
1882     Landbouwer
1883     Visser
1885     Visser
1886     Visser
1888     Visser
1889     Visser
1890     Visser
1892     Planter
Burgert trouwde, 31 jaar oud, op 22-05-1878 in Gendt met Helena Janssen, 25 of 26 jaar oud. Helena is geboren in 1852. Helena is overleden op 24-02-1921 in Gendt, 68 of 69 jaar oud.
Kinderen van Burgert en Helena:
1 Elizabeth Burgers [1.1.8.1.2.8.1], geboren op 18-02-1879 om 07:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1879. Elizabeth is overleden.
Adres:
18-02-1879     Wijk E 28, Gendt (Geboorteadres)
2 Hermanus Albertus Jacobus Burgers [1.1.8.1.2.8.2], geboren op 25-07-1880 om 08:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1880. Hermanus is overleden.
Adres:
25-07-1880     Wijk E 31, Gendt (Geboorteadres)
3 Gerarda Theodora Burgers [1.1.8.1.2.8.3], geboren op 07-02-1882 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1882. Gerarda is overleden.
Adres:
07-02-1882     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
4 Johannes Matheus Burgers [1.1.8.1.2.8.4], geboren op 08-08-1883 om 15:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1883. Johannes is overleden.
Adres:
08-08-1883     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
5 Theodora Johanna Burgers [1.1.8.1.2.8.5], geboren op 02-03-1885 om 18:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1885. Theodora is overleden.
Adres:
02-03-1885     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
6 Antonius Hendrikus Burgers [1.1.8.1.2.8.6], geboren op 28-01-1886 om 16:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1886. Antonius is overleden.
Adres:
28-01-1886     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
7 Maria Hendrina Burgers [1.1.8.1.2.8.7], geboren op 28-12-1886 om 01:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1886. Maria is overleden.
Adres:
28-12-1886     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
8 Hendrikus Johannes Burgers [1.1.8.1.2.8.8], geboren op 01-06-1888 om 15:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1888. Hendrikus is overleden op 10-07-1888 in Gendt, 1 maand oud.
Adres:
01-06-1888     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
9 Johannes Hendrikus Burgers [1.1.8.1.2.8.9], geboren op 30-04-1889 om 14:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1889. Johannes is overleden.
Adres:
30-04-1889     Wijk E 55, Gendt (Geboorteadres)
10 Wilhelmina Johanna Burgers [1.1.8.1.2.8.10], geboren op 13-04-1890 om 15:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1890. Wilhelmina is overleden.
Adres:
13-04-1890     Wijk E 56, Gendt (Geboorteadres)
11 Hermanus Albertus Burgers [1.1.8.1.2.8.11], geboren op 03-04-1892 om 22:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1892. Hermanus is overleden.
Adres:
03-04-1892     Wijk E 56, Gendt (Geboorteadres)
1.1.8.2 Joannes (Jan) Beurgers is geboren in Gendt, zoon van Mathias Gosens (Mathijs) Borgers (zie 1.1.8) en Anna Maria Derksen. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Goossen Borgers (1703-1772) [zie 1.1.2] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 17-02-1750 in Hulhuizen. Jan is overleden op 25-02-1835 in Gendt, 85 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Jan: Zie boek "De Gelderse steenindustrie en het geslacht Arntz"
Adressen:
05-02-1817     Bemmel
1829     Ooij
1830     Ooij
Beroepen:
Steen- en pannenbakker
1814     Steenbakker
05-02-1817     Steenbakker
1822     Steenbakker
1823     Steenbakker
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1775 in Gendt met Elizabeth van Geijn, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 29-09-1775 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-10-1775 in Hulhuizen. Elizabeth is geboren omstreeks 1750, dochter van Joannes (Jan) van Geijn en Wilhelmina Engelen. Elizabeth is overleden vr 1788, ten hoogste 38 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 28-03-1788 in Gendt met Petronilla (Peternel) Holl, 28 jaar oud, nadat zij op 28-03-1788 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Peternel waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Burgers (1751-1827) [zie 1.1.8.3] [broer bruidegom] en Bertha Burgers (geb. 1766) [zie 1.1.8.11] [zus bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-04-1788 in Hulhuizen.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Peternel: 2e huwelijk
Peternel is geboren in Haalderen, dochter van Mattijs Hol en Hendrina Dane. Zij is gedoopt op 26-03-1760 in Hulhuizen. Peternel is overleden op 04-09-1829 om 05:00 in Hulhuizen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1829. Bij de overlijdensaangifte van Peternel waren de volgende getuigen aanwezig: Matthijs Burgers (1788-1850) [zie 1.1.8.2.4] [zoon] en Theodorus Burgers (1803-1871) [zie 1.1.8.2.11] [zoon].
Adressen:
1788     Haalderen
1829     Nummer 3, Hulhuizen (Adres van overlijden (huis van zoon Theodorus))
Kinderen van Jan en Elizabeth:
1 Hendrina Burgers, geboren op 26-05-1776 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.1.
2 Joannes Beurgers [1.1.8.2.2]. Hij is gedoopt op 02-11-1779 in Hulhuizen. Joannes is overleden op 05-10-1822 in Bemmel, 42 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Joannes: - geboorte: in de index van het gelders archief stond onterecht als moeder Catharina Albers
- overlijden: moeder onterecht Hendrina genoemd
Beroep:
Flankeur (Bij de 13e afdeling der Nationale Militie.)
3 Elisabeth Burgers, geboren op 13-04-1785 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.3.
Kinderen van Jan en Peternel:
4 Matthijs Burgers, geboren op 18-09-1788 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.4.
5 Henricus (Hendrik) Beurgers, geboren op 21-12-1789 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.5.
6 Antonius (Antoon) Burgers, geboren op 05-05-1791 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.6.
7 Anna Maria Burgers [1.1.8.2.7], geboren op 16-11-1792 in Hulhuizen. Anna is overleden.
8 Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers, geboren in Gendt. Volgt 1.1.8.2.8.
9 Maria Burgers, gedoopt op 10-01-1797 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.9.
10 Burchardus Burgers, gedoopt op 10-12-1799 in Hulhuizen. Volgt 1.1.8.2.10.
11 Theodorus Burgers, geboren op 10-02-1803 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.11.
12 Gerardus (Gradus) Burgers, geboren op 20-01-1805 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.12.
1.1.8.2.1 Hendrina Burgers is geboren op 26-05-1776 in Gendt, dochter van Joannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2) en Elizabeth van Geijn. Hendrina is overleden op 03-03-1847 in Lent, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1847.
Beroep:
1884     Warmoezenierster
Hendrina trouwde, 32 jaar oud, op 06-07-1808 met Jan Janssen, ongeveer 33 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1775 in Lent. Jan is overleden op 01-06-1858 in Lent, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1858. Jan is weduwnaar van Theodora Holleman (±1775-vr 1808), met wie hij trouwde vr 1808.
Beroepen:
1844     Warmoezenier
1849     Arbeider
1884     Warmoezenier
Kinderen van Hendrina en Jan:
1 Theodorus Janssen [1.1.8.2.1.1], geboren omstreeks 1811 in Lent. Theodorus is overleden op 11-02-1826 in Elst, ongeveer 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1826.
2 Elisabeth Janssen, geboren op 11-04-1813 in Lent. Volgt 1.1.8.2.1.2.
3 Johannes Janssen, geboren in 1815 in Lent. Volgt 1.1.8.2.1.3.
4 Anna Maria Janssen, geboren in 1821 in Lent. Volgt 1.1.8.2.1.4.
1.1.8.2.1.2 Elisabeth Janssen is geboren op 11-04-1813 in Lent, dochter van Jan Janssen en Hendrina Burgers (zie 1.1.8.2.1). Elisabeth is overleden op 09-11-1889 in Huissen, 76 jaar oud.
Beroep:
1853     Tabakplantster
Elisabeth:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1839 in Elst met Gerardus Lijser, 28 jaar oud. Gerardus is geboren op 03-06-1810 in Huissen. Gerardus is overleden vr 1853, ten hoogste 43 jaar oud.
Beroep:
1839     Groenboer
(2) begon een relatie, 40 jaar oud, op 19-11-1853 in Huissen met Hendrik Degen, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 18-02-1825 in Elst. Hendrik is overleden.
Beroep:
1853     Dienstknecht
1.1.8.2.1.3 Johannes Janssen is geboren in 1815 in Lent, zoon van Jan Janssen en Hendrina Burgers (zie 1.1.8.2.1). Johannes is overleden.
Beroep:
1849     Warmoezenier
Johannes trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 02-06-1849 in Elst met Helena van Kempen, 31 of 32 jaar oud. Helena is geboren in 1817 in Lent. Helena is overleden.
Beroep:
1849     Warmoezenierster
1.1.8.2.1.4 Anna Maria Janssen is geboren in 1821 in Lent, dochter van Jan Janssen en Hendrina Burgers (zie 1.1.8.2.1). Anna is overleden op 04-03-1884 in Lent, 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1884. Anna trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 01-08-1844 in Elst met Gerhardus Sanders, 34 of 35 jaar oud. Gerhardus is geboren in 1809 in Bemmel. Gerhardus is overleden vr 1884, ten hoogste 75 jaar oud. Gerhardus is weduwnaar van Hendrica Hoogveld (±1809-vr 1844), met wie hij trouwde vr 1844.
Beroep:
1844     Landbouwer
1.1.8.2.3 Elisabeth Burgers is geboren op 13-04-1785 in Gendt, dochter van Joannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2) en Elizabeth van Geijn. Elisabeth is overleden op 21-10-1842 in Silvolde, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1842.
Beroep:
1815     Huishoudster
Elisabeth trouwde, 29 jaar oud, op 12-04-1815 in Heteren met Henricus Johannes Roes, 18 of 19 jaar oud. Henricus is geboren in 1796 in Heteren. Henricus is overleden op 02-10-1847 in Wijnbergen, 50 of 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1847.
Beroepen:
1836     Landbouwer
1842     Landbouwer
1847     Landbouwer
Kind van Elisabeth en Henricus:
1 Bernardus Johannes Roes, geboren in 1816 in Heteren. Volgt 1.1.8.2.3.1.
1.1.8.2.3.1 Bernardus Johannes Roes is geboren in 1816 in Heteren, zoon van Henricus Johannes Roes en Elisabeth Burgers (zie 1.1.8.2.3). Bernardus is overleden op 11-10-1874 in Wijnbergen, 57 of 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1874.
Beroepen:
1836     Boer
1860     Landbouwer
1874     Landbouwer
Bernardus:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 13-02-1836 in Bergh met Anna Lucassen, 23 of 24 jaar oud. Anna is geboren in 1812 in Bergh. Anna is overleden vr 1860, ten hoogste 48 jaar oud.
Beroep:
1836     Boerin
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 18-12-1860 in Bergh met Willemina Pelgrim, 21 of 22 jaar oud. Willemina is geboren in 1838 in Bergh. Willemina is overleden.
1.1.8.2.4 Matthijs Burgers is geboren op 18-09-1788 in Gendt, zoon van Joannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Hij is gedoopt op 18-09-1788 in Hulhuizen. Matthijs is overleden op 31-08-1850 in Gendt, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1850.
Adressen:
04-04-1817     Huis nummer 36, Gendt
27-05-1820     Huis nummer 36, Gendt
1826     Huis nummer 36, Gendt
12-04-1827     Huis nummer 36, Gendt
03-05-1829     Huis nummer 36, Gendt
1840     Gendt
1848     Gendt
Beroepen:
1814     Steenbakker
1815     Opziender (Op de steenoven te Bemmel.)
1817     Steenbakker
1819     Steenbakker
1820     Steenbakker
1824     Steenbakker
1826     Steenbakker
1827     Steenbakker
1829     Steenbakker
1840     Steenbakker
1843     Steenbakker
1844     Steenbakkersbaas
1847     Steenbakkersbaas
1848     Steenbakkersbaas
1850     Landbouwer
1854     Steenbakker
1865     Timmerman
Getuige bij:
05-09-1829     overlijdensaangifte Peternel Holl (1760-1829) [zie 1.1.8.2]    [zoon]
Matthijs trouwde, 25 jaar oud, op 08-07-1814 in Bemmel met Joanna Dericksen, 28 jaar oud. Joanna is geboren in Elst, dochter van Roedolphus (Roelof) Dericksen en Bernardina Hendricksen. Zij is gedoopt op 13-02-1786 in Elst. Joanna is overleden op 07-02-1864 in Erlecom, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1864.
Adres:
13-02-1786     Buurtschap Reeth, Elst (Doop adres)
Beroep:
1814     Dienstmaagd
Kinderen van Matthijs en Joanna:
1 Johannes (Jan) Beurgers, geboren op 30-11-1815 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.4.1.
2 Berndin Burgers, geboren op 04-04-1817 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.4.2.
3 Rudolf Burgers, geboren op 16-03-1819 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.4.3.
4 Hendrica Johanna Theodora Burgers [1.1.8.2.4.4], geboren omstreeks 1820. Hendrica is overleden vr 1850, ten hoogste 30 jaar oud.
5 Mathijs Burgers [1.1.8.2.4.5], geboren op 27-05-1820 om 22:00 in Gendt.
Notitie bij de geboorte van Mathijs: Tweeling met broer Willem.
Mathijs is overleden op 09-09-1820 in Gendt, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Mathijs: 3 maanden oud
Adres:
27-05-1820     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
6 Willem Burgers [1.1.8.2.4.6], geboren op 27-05-1820 om 22:00 in Gendt.
Notitie bij de geboorte van Willem: Tweeling met broer Matthijs.
Willem is overleden op 27-05-1844 in Gendt, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1844.
Adres:
27-05-1820     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
7 Hendrik Burgers [1.1.8.2.4.7], geboren op 17-05-1822 in Gendt. Hendrik is overleden op 03-05-1828 in Gendt, 5 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Hendrik: Geboortedatum niet goed te lezen in de geboorteakte.
8 Maria Burgers [1.1.8.2.4.8], geboren op 30-03-1824 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1824. Maria is overleden op 01-06-1829 in Gendt, 5 jaar oud.
9 Theodora Burgers [1.1.8.2.4.9], geboren op 21-01-1826 om 16:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1826. Theodora is overleden op 23-04-1843 in Gendt, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1843.
Adres:
21-01-1826     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
10 Albert Burgers [1.1.8.2.4.10], geboren op 12-04-1827 om 22:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1827. Albert is overleden op 22-03-1847 in Gendt, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1847.
Adres:
12-04-1827     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
11 Hendrik Burgers, geboren op 03-05-1829 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.4.11.
1.1.8.2.4.1 Johannes (Jan) Beurgers is geboren op 30-11-1815 in Bemmel, zoon van Matthijs Burgers (zie 1.1.8.2.4) en Joanna Dericksen. Jan is overleden op 01-06-1865 in Erlecom, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1865.
Adressen:
1840     Pannerden
10-06-1845     Wijk A no 37, Gendt
van 26-06-1849 tot 15-12-1854     Wijk B no 50, Gendt
15-12-1854     Erlecom
Beroepen:
1840     Steenbakker (te Pannerden)
01-05-1844     Steenovenbaas
1845     Tapper
1849     Steenbakker
11-10-1852     Pannenbakker (Tot 1 mei 1858 verhuurt Abraham Latz, bankier te Kleef, alle bezittingen in de buitenpolder van Gendt (groot 11,5 Ha. voor 450 gulden per jaar) aan Jan. Tevens wordt de pannenfabriek voor hem gereserveerd.)
1865     Herbergier
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 14-02-1840 in Gendt met Petronella Hendriks, 32 jaar oud. Petronella is geboren op 07-02-1808 in Gendt, dochter van Gerardus Hendriks en Flora Kregting. Petronella is overleden na 1865, minstens 57 jaar oud.
Beroepen:
Herbergierster (in Erlekom)
1840     Zonder beroep
Kinderen van Jan en Petronella:
1 Theodorus Burgers [1.1.8.2.4.1.1], geboren in 1840. Theodorus is overleden.
Notitie bij publiceren van Theodorus: waarschijnlijk voor 1-5-1844 overleden, hij verhuist niet mee naar Gendt
2 Johanna Flora Burgers [1.1.8.2.4.1.2], geboren op 10-01-1841 in Pannerden. Johanna is overleden op 06-02-1841, 27 dagen oud.
3 Nn Burgers [1.1.8.2.4.1.3], levenloos geboren kind, geboren op 13-04-1842.
4 Mathias Gerardus Burgers, geboren op 26-02-1843 in Pannerden. Volgt 1.1.8.2.4.1.4.
5 Theodora Flora Burgers, geboren op 10-06-1845 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.4.1.5.
6 Gradus Albertus Burgers, geboren op 26-06-1849 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.4.1.6.
1.1.8.2.4.1.4 Mathias Gerardus Burgers is geboren op 26-02-1843 in Pannerden, zoon van Johannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2.4.1) en Petronella Hendriks. Mathias is overleden na 1901, minstens 58 jaar oud.
Adressen:
1872     Erlecom
24-06-1901     Ubbergen
Beroepen:
1869     Herbergier
na 1869     Steenbaas
1872     Steenfabrikant
06-06-1876     Steenfabrikant
24-06-1901     Bouwkundige
1915     Schipper
Mathias trouwde, 28 jaar oud, op 15-02-1872 in Leuth met Geertruida Allegonda Pruijs, ongeveer 27 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1845. Geertruida is overleden na 1901, minstens 56 jaar oud.
Beroep:
24-06-1901     Zonder beroep
Kinderen van Mathias en Geertruida:
1 Johannes Hermanes Burgers, geboren op 31-01-1874 in Erlecom. Volgt 1.1.8.2.4.1.4.1.
2 Hermanus Gradus Burgers, geboren op 26-02-1875 in Erlecom. Volgt 1.1.8.2.4.1.4.2.
3 Maria Petronella Burgers, geboren op 06-06-1876 in Erlecom. Volgt 1.1.8.2.4.1.4.3.
4 Theodorus Gerardus Burgers, geboren op 09-11-1877 in Erlecom. Volgt 1.1.8.2.4.1.4.4.
5 Petronella Wilhelmina Burgers [1.1.8.2.4.1.4.5], geboren op 01-01-1880 in Erlecom. Petronella is overleden.
6 Wilhelmus Hermanus Burgers, geboren op 21-10-1882 in Erlecom. Volgt 1.1.8.2.4.1.4.6.
7 Theodora Maria Burgers, geboren op 05-01-1885 in Erlecom. Volgt 1.1.8.2.4.1.4.7.
8 Gerhardus Mathias Burgers, geboren op 29-01-1888 in Erlecom. Volgt 1.1.8.2.4.1.4.8.
1.1.8.2.4.1.4.1 Johannes Hermanes Burgers is geboren op 31-01-1874 in Erlecom, zoon van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.8.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Johannes is overleden op 04-11-1917 in Arnhem, 43 jaar oud. Johannes trouwde met Theodora Peters. Theodora is geboren omstreeks 1875. Theodora is overleden.
1.1.8.2.4.1.4.2 Hermanus Gradus Burgers is geboren op 26-02-1875 in Erlecom, zoon van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.8.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Hermanus is overleden.
Notitie bij publiceren van Hermanus: in de huwelijksakte staat als geboorteplaats Ubbergen
Adres:
24-06-1901     Ubbergen
Beroep:
24-06-1901     Bouwkundige
Hermanus trouwde, 26 jaar oud, op 24-06-1901 in Noordwijk met Theodora Wilhelmina van der Zalm, ongeveer 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hermanus en Theodora was de volgende getuige aanwezig: Gradus Albertus Burgers (1849-1917) [zie 1.1.8.2.4.1.6] [oom vaderszijde bruidegom]. Theodora is geboren omstreeks 1873 in Noordwijkerhout, dochter van Willem van der Zalm en Johanna Antonia Hoorsting. Theodora is overleden.
Adres:
24-06-1901     Noordwijk
Beroep:
24-06-1901     Zonder beroep
Kinderen van Hermanus en Theodora:
1 Tonnie Burgers [1.1.8.2.4.1.4.2.1], geboren omstreeks 1900. Tonnie is overleden in Soerabaja (Indonesi).
Notitie bij overlijden van Tonnie: Overleden in een kamp.
2 Herman Burgers [1.1.8.2.4.1.4.2.2], geboren omstreeks 1900. Herman is overleden.
Beroep:
consul-Generaal (te Hati)
3 Wim Burgers [1.1.8.2.4.1.4.2.3], geboren omstreeks 1900. Wim is overleden.
Beroep:
Docent (Wiskunde te Den Haag)
4 Charles Burgers [1.1.8.2.4.1.4.2.4], geboren omstreeks 1900. Charles is overleden.
Beroep:
Bouwkundige
5 Truus Burgers [1.1.8.2.4.1.4.2.5], geboren omstreeks 1900. Truus is overleden.
Beroep:
Inspectrice (Basisonderwijs te Tilburg)
1.1.8.2.4.1.4.3 Maria Petronella Burgers is geboren op 06-06-1876 om 03:00 in Erlecom, dochter van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.8.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1876. Maria is overleden in Rotterdam. Maria bleef kinderloos. Maria trouwde met H. Smits. H. is geboren omstreeks 1875. H. is overleden.
Beroep:
Hoofdonderwijzer (te Elst)
1.1.8.2.4.1.4.4 Theodorus Gerardus Burgers is geboren op 09-11-1877 in Erlecom, zoon van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.8.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Theodorus is overleden op 06-05-1926 in Vught, 48 jaar oud. Theodorus trouwde met Sibilla Everdina Johanna Mulder. Sibilla is geboren omstreeks 1875. Sibilla is overleden.
1.1.8.2.4.1.4.6 Wilhelmus Hermanus Burgers is geboren op 21-10-1882 in Erlecom, zoon van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.8.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Wilhelmus is overleden op 12-05-1942 in Grevenbricht, 59 jaar oud. Wilhelmus trouwde met M. Filiart. M. is geboren omstreeks 1880. M. is overleden.
Kinderen van Wilhelmus en M.:
1 Theo Burgers [1.1.8.2.4.1.4.6.1], geboren omstreeks 1910.
Adres:
Grevenbricht
Beroep:
Vrachtrijder
2 Truus Burgers, geboren omstreeks 1910. Volgt 1.1.8.2.4.1.4.6.2.
1.1.8.2.4.1.4.6.2 Truus Burgers is geboren omstreeks 1910, dochter van Wilhelmus Hermanus Burgers (zie 1.1.8.2.4.1.4.6) en M. Filiart. Truus trouwde met H. Smeets. H. is geboren omstreeks 1910.
Adres:
Grevenbricht
Beroep:
Veehandelaar
1.1.8.2.4.1.4.7 Theodora Maria Burgers is geboren op 05-01-1885 in Erlecom, dochter van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.8.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Theodora is overleden op 16-03-1917 in Nijmegen, 32 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Theodora: Bij Genlias staat bij het huwelijk dat ze in Ubbergen geboren is?
Theodora trouwde, 30 jaar oud, op 12-10-1915 in Nijmegen met Wilhelmus (Willem) Thunnissen, 30 jaar oud. Willem is geboren op 09-01-1885 in Ubbergen, zoon van Johannes Thunnissen en Maria Geertruida Jeuken. Willem is overleden.
Beroep:
1915     Aannemer
1.1.8.2.4.1.4.8 Gerhardus Mathias Burgers is geboren op 29-01-1888 in Erlecom, zoon van Mathias Gerardus Burgers (zie 1.1.8.2.4.1.4) en Geertruida Allegonda Pruijs. Gerhardus is overleden.
Adres:
Heerlen
Gerhardus:
(1) trouwde, ten hoogste 55 jaar oud, vr 1943 met Anna Maria Augusta America, ten hoogste 53 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1890. Anna is overleden.
(2) trouwde, 55 jaar oud, in 09-1943 met Maria Christina Elisabeth Ritzen, ongeveer 53 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1890. Maria is overleden.
1.1.8.2.4.1.5 Theodora Flora Burgers is geboren op 10-06-1845 om 22:00 in Gendt, dochter van Johannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2.4.1) en Petronella Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1845. Theodora is overleden in 1868, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Theodora: - is overleden voor geboorte kinderen ??
Adres:
10-06-1845     Wijk A no 37, Gendt (Geboorteadres)
Theodora trouwde, 23 jaar oud, op 19-08-1868 in Ubbergen met Theodorus Johannes Burgers, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodora en Theodorus: Theodorus en Theodora zijn achterneef/nicht.
Zie 1.1.8.2.11.9 voor persoonsgegevens van Theodorus.
Kinderen van Theodora en Theodorus:
1 Petronella Burgers [1.1.8.2.4.1.5.1], geboren op 29-09-1869. Petronella is overleden.
2 Johan Burgers [1.1.8.2.4.1.5.2], geboren op 15-12-1870 om 04:00 in Ooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1870. Johan is overleden.
1.1.8.2.4.1.6 Gradus Albertus Burgers is geboren op 26-06-1849 om 20:00 in Gendt, zoon van Johannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2.4.1) en Petronella Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1849. Gradus is overleden op 30-05-1917 in Wamel, 67 jaar oud.
Adressen:
26-06-1849     Wijk B no 50, Gendt (Geboorteadres)
24-06-1901     Bemmel
Beroep:
24-06-1901     Hotelhouder
Getuige bij:
24-06-1901     huwelijk Hermanus Gradus Burgers (geb. 1875) en Theodora Wilhelmina van der Zalm (geb. ±1873) [zie 1.1.8.2.4.1.4.2]    [oom vaderszijde bruidegom]
Gradus trouwde met Maria Cornelissen. Maria is geboren omstreeks 1850 in Ubbergen. Maria is overleden in Bemmel.
Kind van Gradus en Maria:
1 Ruthgerus L. Burgers, geboren op 06-08-1893 in Angerlo. Volgt 1.1.8.2.4.1.6.1.
1.1.8.2.4.1.6.1 Ruthgerus L. Burgers is geboren op 06-08-1893 in Angerlo, zoon van Gradus Albertus Burgers (zie 1.1.8.2.4.1.6) en Maria Cornelissen. Ruthgerus is overleden op 02-11-1967 in Venlo, 74 jaar oud. Ruthgerus trouwde met M. P. E. Janssen. M. is geboren op 10-04-1898. M. is overleden op 15-03-1972 in Venlo, 73 jaar oud.
Kind van Ruthgerus en M.:
1 Gerardus Albertus Burgers [1.1.8.2.4.1.6.1.1], geboren op 15-05-1930 in Venlo. Gerardus is overleden op 14-09-1972 in Utrecht, 42 jaar oud.
1.1.8.2.4.2 Berndin Burgers is geboren op 04-04-1817 om 06:00 in Gendt, dochter van Matthijs Burgers (zie 1.1.8.2.4) en Joanna Dericksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1817. Berndin is overleden op 29-06-1859 in Gendt, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1859.
Adres:
04-04-1817     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
Berndin trouwde, 23 jaar oud, op 16-09-1840 in Gendt met Fredericus Joannes (Frederik) Pruijn, 32 jaar oud. Frederik is een zoon van Antonius Pruijn en Goswina Maria Sebus. Hij is gedoopt op 28-06-1808 in Gendt. Frederik is overleden na 1859, minstens 51 jaar oud.
Beroepen:
Herbergier
1840     Grondeigenaar en landbouwer
1.1.8.2.4.3 Rudolf Burgers is geboren op 16-03-1819 om 03:00 in Gendt, zoon van Matthijs Burgers (zie 1.1.8.2.4) en Joanna Dericksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1819. Rudolf is overleden op 24-11-1857 in Deest, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1857.
Adressen:
07-06-1848     Wijk A no 37, Gendt
26-09-1850     Wijk A no 37, Gendt
11-05-1852     Wijk A no 47, Gendt
05-05-1855     Wijk A no 47, Gendt
Beroepen:
1848     Dagloner
1848     Dagloner
1850     Dagloner
1852     Dagloner
1855     Tabaksplanter
1857     Arbeider
Rudolf trouwde, 28 jaar oud, op 02-02-1848 in Gendt met Gerrarda van den Hoff, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rudolf en Gerrarda: Gerrarda is bij het huwelijk al zwanger.
Gerrarda is geboren op 17-09-1820 in Wamel, dochter van Arnoldus van den Hoff en Hendrina Arts. Gerrarda is overleden na 1857, minstens 37 jaar oud.
Beroep:
1848     Dienstmeid
Kinderen van Rudolf en Gerrarda:
1 Hendrina Johanna Theodora Burgers [1.1.8.2.4.3.1], geboren op 07-06-1848 om 22:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1848. Hendrina is overleden.
Adres:
07-06-1848     Wijk A no 37, Gendt (Geboorteadres)
2 Mathijs Arnoldus Burgers [1.1.8.2.4.3.2], geboren op 26-09-1850 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1850. Mathijs is overleden.
Adres:
26-09-1850     Wijk A no 37, Gendt (Geboorteadres)
3 Mathijs Arnoldus Burgers, geboren op 11-05-1852 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.4.3.3.
4 Johanna Clara Burgers [1.1.8.2.4.3.4], geboren op 05-05-1855 om 17:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1855. Johanna is overleden op 19-12-1873, 18 jaar oud.
Adres:
05-05-1855     Wijk A no 47, Gendt (Geboorteadres)
1.1.8.2.4.3.3 Mathijs Arnoldus Burgers is geboren op 11-05-1852 om 11:00 in Gendt, zoon van Rudolf Burgers (zie 1.1.8.2.4.3) en Gerrarda van den Hoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1852. Mathijs is overleden.
Adres:
11-05-1852     Wijk A no 47, Gendt (Geboorteadres)
Mathijs trouwde, 31 jaar oud, op 18-09-1883 in Zoeterwoude met Maria Johanna Dingjan, ongeveer 31 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1852. Maria is overleden.
Kinderen van Mathijs en Maria:
1 Rudolf Johannes Burgers, geboren omstreeks 1892. Volgt 1.1.8.2.4.3.3.1.
2 Johannes Mathijs Antonius (Jan) Burgers, geboren op 04-02-1897 in ’s Gravenhage. Volgt 1.1.8.2.4.3.3.2.
1.1.8.2.4.3.3.1 Rudolf Johannes Burgers is geboren omstreeks 1892, zoon van Mathijs Arnoldus Burgers (zie 1.1.8.2.4.3.3) en Maria Johanna Dingjan. Rudolf is overleden. Rudolf trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 13-08-1913 in Amsterdam met Pieternella Steenbakker, ongeveer 21 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1892. Pieternella is overleden.
1.1.8.2.4.3.3.2 Johannes Mathijs Antonius (Jan) Burgers is geboren op 04-02-1897 in ’s Gravenhage, zoon van Mathijs Arnoldus Burgers (zie 1.1.8.2.4.3.3) en Maria Johanna Dingjan. Jan is overleden op 29-01-1983 in Nijmegen, 85 jaar oud. Hij is gecremeerd op 02-02-1983 in Arnhem. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 14-08-1929 in Terneuzen met Rosa Sophia Cornelia Voerman, ongeveer 21 jaar oud. Rosa is geboren omstreeks 1908. Rosa is overleden.
1.1.8.2.4.11 Hendrik Burgers is geboren op 03-05-1829 om 14:00 in Gendt, zoon van Matthijs Burgers (zie 1.1.8.2.4) en Joanna Dericksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1829. Hendrik is overleden op 07-06-1863 in Deest, 34 jaar oud.
Adressen:
03-05-1829     Huis nummer 36, Gendt (Geboorteadres)
1854     Brakel
1855     Deest
1856     Dodewaard
Beroep:
1854     Steenbakker
Overig:
Hendrik exploiteert of bezit mogelijk met zwagers meerdere steenfabrieken.
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 04-02-1854 in Vuren met Aletta Pouwlina Vogelenzang, 31 jaar oud. Aletta is geboren op 12-01-1823 in Vuren. Aletta is overleden na 1886, minstens 63 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Aletta:
1 Jasper Marienus Burgers [1.1.8.2.4.11.1], geboren op 02-02-1855 in Deest. Jasper is overleden op 30-04-1855 in Vuren, 2 maanden oud.
2 Jasper Mathijs Burgers [1.1.8.2.4.11.2], geboren op 24-02-1856 in Dodewaard. Jasper is overleden op 30-04-1857 in Dodewaard, 1 jaar oud.
3 Marinus Johannes Dirk Burgers, geboren op 15-02-1859 in Dodewaard. Volgt 1.1.8.2.4.11.3.
4 Johannes Mathijs Burgers [1.1.8.2.4.11.4], geboren op 03-04-1860 in Dodewaard. Johannes is overleden op 03-08-1860 in Dodewaard, 4 maanden oud.
5 Johanna Catharina Maria Burgers [1.1.8.2.4.11.5], geboren op 13-05-1863 in Deest. Johanna is overleden.
1.1.8.2.4.11.3 Marinus Johannes Dirk Burgers is geboren op 15-02-1859 in Dodewaard, zoon van Hendrik Burgers (zie 1.1.8.2.4.11) en Aletta Pouwlina Vogelenzang. Marinus is overleden.
Beroep:
03-12-1918     Kantoorbediende
Marinus trouwde, 30 jaar oud, op 02-03-1889 in Naaldwijk met Teuntje van Duijn, 31 jaar oud, nadat zij op 15-02-1889 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Teuntje: Hier komen de stambomen van de Burgers en van Duijnen samen!! Zie de ’koppelings’-plaatjes.
Teuntje is geboren op 02-01-1858 in Naaldwijk, dochter van Eliza van Duijn en Wilhelmina Verheul. Teuntje is overleden.
Kinderen van Marinus en Teuntje:
1 Burgers [1.1.8.2.4.11.3.1], geboren op 09-11-1889. Hij is overleden.
2 Aletta Paulina Maria Burgers, geboren omstreeks 1895 in Amsterdam. Volgt 1.1.8.2.4.11.3.2.
1.1.8.2.4.11.3.2 Aletta Paulina Maria Burgers is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, dochter van Marinus Johannes Dirk Burgers (zie 1.1.8.2.4.11.3) en Teuntje van Duijn. Aletta is overleden. Aletta trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 03-12-1918 in Bussum met August Goossen, ongeveer 23 jaar oud. August is geboren omstreeks 1895 in Yogyakarta (Indonesi), zoon van Karel John Frans August Goossen en Henriette Louise Wijnschenk. August is overleden.
Beroep:
03-12-1918     Handelsbediende
1.1.8.2.5 Henricus (Hendrik) Beurgers is geboren op 21-12-1789 in Gendt, zoon van Joannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op 22-12-1789 in Gendt. Hendrik is overleden op 28-12-1863 in Weurt, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
05-02-1817     Bemmel
20-02-1818     Bemmel
1825     Huis 33, Bemmel
vanaf 1843     Beuningen
vanaf 1862     binnenweg, Weurt
Beroepen:
20-02-1818     Tapper
1825     Tapper en Winkelier
vanaf 1840     Steenbaas (op de steenfabriek van Arnold Terwindt in de Millingerwaard)
vanaf 1843     Steenbakkersbaas (op de fabriek van J.C. Arntz (Staartjeswaard))
1846     Steenbakkersbaas
1847     Werkbaas
1850     Steenbakkersbaas
1857     Steenbakkersbaas
1863     Steenbakkersbaas
vanaf 1863     Compagnon Steenbakker (met Wouters en opgevolgd door zijn kleinzoon Theodorus Johannes)
Hendrik:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 05-02-1817 in Bemmel met Cornelia Jansen, 26 jaar oud. Cornelia is geboren in Bemmel, dochter van Joannes Jansen en Joanna Martens. Zij is gedoopt op 12-08-1790 in Hulhuizen. Cornelia is overleden op 28-09-1839 om 09:00 in Bemmel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1839.
Beroepen:
1817     Dienstmeid
1839     Arbeidster
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 22-02-1843 in Millingen met Maria Sanders, 39 jaar oud. Maria is geboren op 05-07-1803 in Driel, dochter van Peter Sanders en Elisabeth van Merwijk. Maria is overleden op 19-05-1880 in Ooij, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen van Hendrik en Cornelia:
1 Johannes (Jan) Burgers, geboren op 20-02-1818 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.
2 Johanna Burgers, geboren op 11-05-1819 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.2.
3 Donatus Burgers, geboren op 08-08-1820 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.3.
4 Albertus Burgers, geboren op 21-01-1822 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.4.
5 Theodorus Burgers, geboren op 25-04-1825 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.5.
6 Stephanus Burgers, geboren op 29-12-1830 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.6.
1.1.8.2.5.1 Johannes (Jan) Burgers is geboren op 20-02-1818 om 05:30 in Bemmel, zoon van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.8.2.5) en Cornelia Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1818. Jan is overleden op 04-10-1854 om 15:00 in Gendt, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1854.
Adressen:
19-02-1839     Wijk B no 46, Gendt
08-05-1840     Bemmel ((volgens de huwelijksakte))
11-01-1843     Wijk B no 46, Gendt
17-07-1844     Wijk B no 46, Gendt
22-01-1847     Wijk B no 46, Gendt
16-03-1849     Wijk B no 46, Gendt
01-11-1851     Wijk B no 7, Gendt (is omnummering van no 46)
14-12-1853     Wijk B no 7, Gendt
04-10-1854     Wijk B no 7, Gendt (Adres van overlijden)
Beroepen:
Steenbaas (Waarschijnlijk op de fabriek van Arnoldus Terwindt te Hulhuizen genaamd "Groot Eiland"?)
1841     Steenbakkersbaas
1843     Steenbakkersbaas
1844     Steenbakkersbaas
1847     Steenbakkersbaas
1849     Steenbakker
1850     Steenovenbaas
1851     Steenbakkersbaas
1853     Steenbakkersbaas
04-10-1854     Steenbakkersbaas
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1840 in Millingen aan de Rijn met Hendrina Tijssen, 22 jaar oud. Hendrina is geboren op 21-05-1817 om 14:00 in Millingen aan de Rijn, dochter van Wilhelmus (Willem) Tiessen en Henrica Stinessen. Hendrina is overleden op 25-03-1894 om 07:30 in Millingen aan de Rijn-Bemmel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1894. Bij de overlijdensaangifte van Hendrina was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Derksen (1848-1897) [zie 1.1.8.2.5.1.4] [schoonzoon]. Hendrina trouwde later op 08-05-1857 in Bemmel met Johann Elbert Dercks (1823-1876).
Adressen:
van 08-05-1840 tot 20-05-1840     Millingen
van 20-05-1840 tot 19-04-1855     Wijk B no 46, Gendt
19-04-1855     Doornenburg
13-11-1881     Doornenburg
10-08-1890     Bemmel
25-03-1894     Bemmel
Beroepen:
Tapster
08-01-1872     Zonder beroep
13-11-1881     Zonder beroep
10-08-1890     Zonder beroep
25-03-1894     Zonder beroep
Kinderen van Jan en Hendrina:
1 Wilhelmus Cornelis Burgers, geboren op 28-05-1841 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.5.1.1.
2 Cornelia Burgers [1.1.8.2.5.1.2], geboren op 11-01-1843 om 23:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1843. Cornelia is overleden op 16-04-1844 in Gendt, 1 jaar oud.
Adres:
11-01-1843     Wijk B no 46, Gendt (Geboorteadres)
3 Johannes (Jan) Burgers, geboren op 17-07-1844 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.5.1.3.
4 Cornelia Maria Burgers, geboren op 22-01-1847 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.
5 Theodorus Johannes Burgers, geboren op 16-03-1849 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.5.1.5.
6 Hendrikus Gerardus Burgers [1.1.8.2.5.1.6], geboren op 01-11-1851 om 02:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1851. Hendrikus is overleden op 23-10-1865 in Doornenburg, 13 jaar oud.
Adres:
01-11-1851     Wijk B no 7, Gendt (Geboorteadres)
7 Wilhelmina Aleida Burgers, geboren op 14-12-1853 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.5.1.7.
1.1.8.2.5.1.1 Wilhelmus Cornelis Burgers is geboren op 28-05-1841 om 16:00 in Gendt, zoon van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.5.1) en Hendrina Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1841. Wilhelmus is overleden op 06-01-1904 in Weurt-Beuningen, 62 jaar oud. Wilhelmus bleef kinderloos.
Adres:
28-05-1841     Wijk B no 38, Gendt (Geboorteadres - Dit is niet het ouderlijk huis (dat is Wijk B no 46), maar dat van Antonie Gerits en Theodora Dericksen. Theodora is een zus van Joanna Dericksen (oudtante van Wilhelmus).)
Beroepen:
Wethouder der Gemeente Beuningen-Weurt
1862     Steenbakkersbaas
1904     Steenfabrikant
Overig:
Lid van het Burgelijk en Parochiaal Armbestuur
Broedermeester de Beuningsche Processie
Wilhelmus trouwde, 21 jaar oud, op 03-06-1862 in Weurt met Gertruda Wouters, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Gertruda: Een broer van Wilhelmus (Theodorus) trouwt later met een zus (Johanna) van Gertruda.
Gertruda is geboren op 07-12-1838 in Weurt, dochter van Peter Wouters en Elisabeth Wouters. Gertruda is overleden op 06-09-1907 in Weurt, 68 jaar oud.
Beroep:
1862     Zonder beroep
1.1.8.2.5.1.3 Johannes (Jan) Burgers is geboren op 17-07-1844 om 01:00 in Gendt, zoon van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.5.1) en Hendrina Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1844. Hij is gedoopt op 17-07-1844 in Hulhuizen. Jan is overleden op 10-08-1890 om 11:00 in Rotterdam, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1890. Hij is begraven op 13-08-1890 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Jan: Overleden op een schip, liggende in het Boerengat. Begraven op het RK kerkhof
Adressen:
17-07-1844     Wijk B no 46, Gendt (Geboorteadres)
08-01-1872     Doornenburg
25-03-1873     Doornenburg
21-11-1874     Doornenburg
30-05-1878     Bemmel
04-08-1880     Bemmel
13-11-1881     ’s Gravenhage
06-11-1882     Nijmegen
14-02-1886     Nijmegen
10-08-1890     Nijmegen
Beroepen:
Schipper (op de Prinses Wilhelmina?)
08-01-1872     Schipper
25-03-1873     Schipper
21-11-1874     Schipper
1878     Schipper
04-08-1880     Schipper
17-04-1881     Schipper
13-11-1881     Koffiehuishouder
06-11-1882     Schipper
06-11-1882     Schipper
14-02-1886     Schipper
10-08-1890     Schipper
militaire dienst:
13-05-1864     Ingelijfd
12-05-1869     Uit de dienst ontslagen (uit hoofde van expiratie)
Getuige bij:
07-11-1882     overlijdensaangifte Gerardus Albertus Burgers (1882-1882) [zie 1.1.8.2.5.1.3.5]    [vader]
Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 08-01-1872 in Bemmel met Maria Jansen, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Donatus Burgers (1820-1874) [zie 1.1.8.2.5.3] [oom vaderszijde bruidegom], Johann Elbert Dercks (1823-1876) [stiefvader bruidegom] en Franciscus Derksen (1848-1897) [zie 1.1.8.2.5.1.4].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Voogden bij huwelijk van Maria Jansen zijn: Johannes Wilhelmus Geveling (zwager van haar overleden vader) en Hermanus Derksen
Maria is geboren op 08-10-1853 in Tiel, dochter van Willem Jansen en Maria Rijken. Maria is overleden op 17-04-1881 om 15:00 in ’s Gravenhage, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1881.
Adres:
08-01-1872     Gendt
Beroepen:
08-01-1872     Zonder beroep
25-03-1873     Zonder beroep
21-11-1874     Zonder beroep
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 23-11-1881 in ’s Gravenhage met Maria (Mieke) Furst, 30 jaar oud, nadat zij op 13-11-1881 in Bemmel in ondertrouw zijn gegaan. Mieke is geboren op 18-05-1851 om 19:00 in Doornenburg, dochter van Gerardus (Gradus) Frst en Maria Rensen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1851. Mieke is overleden op 14-12-1924 om 09:00 in Rotterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1924. Zij is begraven op 17-12-1924 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Mieke: Begraven op het RK kerkhof te Crooswijk
Notitie bij Mieke: Foto Burgers, Albertus met moeder en zus vlnr: onbekende vrouw met kind op schoot, Albertus (#11), zijn moeder Maria (#14) en jongere zus Wilhelmina (#1456).
Adressen:
27-11-1912     Rotterdam
±1920     N. Binnenweg 33, Rotterdam (Maria verbleef op latere leeftijd in het Anthoniusgesticht in Rotterdam)
14-12-1924     Rotterdam
Beroepen:
13-11-1881     Zonder beroep
06-11-1882     Zonder beroep
27-11-1912     Zonder beroep
14-12-1924     Zonder beroep
Kinderen van Jan en Maria:
1 Johannes Wilhelmus Josephus Burgers [1.1.8.2.5.1.3.1], geboren op 25-03-1873 om 22:00 in Doornenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1873. Johannes is overleden na 1958, minstens 85 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Al vanaf jonge leeftijd opgenomen in een gesticht
Johannes bleef ongehuwd.
2 Maria Geertruida Wilhelmina (Marie) Burgers [1.1.8.2.5.1.3.2], geboren op 21-11-1874 om 07:00 in Doornenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1874. Marie is overleden.
Notitie bij Marie: Burgers, Maria en halfzussen: vlnr Maria (#1455), Gerarda (#1458) en Wilhelmina (#1456)
Marie bleef ongehuwd.
Adres:
1950     N. Binnenweg 33, Rotterdam (Maria werkte en woonde later in het St. Anthonius gesticht in Rotterdam waar haar pleegmoeder ook verbleef)
3 Wilhelmus Hendrikus Christianus Burgers [1.1.8.2.5.1.3.3], geboren op 30-05-1878 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1878. Hij is gedoopt op 30-05-1878 in Gendt.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Aan boord geboren.
Wilhelmus is overleden. Wilhelmus bleef ongehuwd.
Beroep:
Meubelmaker
4 Hendrikus Johannes Eduard Burgers [1.1.8.2.5.1.3.4], geboren op 04-08-1880 in Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1880. Hendrikus is overleden op 10-04-1933 in Nijmegen, 52 jaar oud. Hendrikus bleef ongehuwd.
Adres:
04-08-1880     Delft (Geboren in een vaartuig liggende aan de Zuidelijke Avenue)
Beroepen:
Meubelmaker
1933     Timmerman
Kinderen van Jan en Mieke:
5 Gerardus Albertus Burgers [1.1.8.2.5.1.3.5], geboren op 15-10-1882 in Maaren. Gerardus is overleden op 06-11-1882 om 08:00 in Terheijden, 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1882. Bij de overlijdensaangifte van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Jan Burgers (1844-1890) [zie 1.1.8.2.5.1.3] [vader].
6 Gerarda Maria (Grada) Burgers [1.1.8.2.5.1.3.6], geboren op 08-12-1883 in Alkmaar. Grada is overleden op 28-02-1949 in ’s Gravenhage, 65 jaar oud. Zij is begraven op 03-03-1949 in Voorschoten.
Notitie bij overlijden van Grada: In het St. Thomasklooster (Kon. Sophiestraat 26) overleden en begraven op het kerkhof van het Moederhuis
Notitie bij Grada: Burgers, Maria en halfzussen: vlnr Maria (#1455), Gerarda (#1458) en Wilhelmina (#1456)
Gedenkplaatje 1920 aan haar moeder (#14)
Gedenkplaatje 1926 aan haar zwager Adriaan (#1457)
Grada bleef ongehuwd.
Religies:
15-10-1915     Geprofest (te Voorschoten)
van 15-10-1915 tot 28-02-1949     Eerwaarde Zuster Dominicanessen (Maria Caroline - Religieuse van de Derde Orde van de H. Dominicus in de Congregatie van de H. Catharina van Senen)
7 Albertus Valentinus (Bertus) Burgers, geboren op 14-02-1886 in Nijmegen. Volgt 1.1.8.2.5.1.3.7.
8 Geertruida Maria Burgers [1.1.8.2.5.1.3.8], geboren op 26-07-1887 in Zevenbergen.
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.188
Gemeente: Zevenbergen
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 139
Geertruida is overleden op 25-10-1887 in Ammerzoden, 2 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Geertruida: Overleden aan boord Princes Wilhelmina
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6657
Gemeente: Ammerzoden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 51
Aangiftedatum: 27-10-1887
9 Wilhelmina Geertruida (Mien) Burgers, geboren op 05-08-1889 in Empel-Meerwijk. Volgt 1.1.8.2.5.1.3.9.
1.1.8.2.5.1.3.7 Albertus Valentinus (Bertus) Burgers is geboren op 14-02-1886 om 09:00 in Nijmegen, zoon van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.3) en Maria (Mieke) Furst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1886. Bertus is overleden op 01-02-1966 in Rotterdam, 79 jaar oud. Hij is begraven op 04-02-1966 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Bertus: Overleden in huize H.H. "Simeon en Anna", West Kruiskade 12.
Begraven op het R.K.-gedeelte van de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Bertus: Foto Burgers, Albertus met moeder en zus vlnr: onbekende vrouw met kind op schoot, Albertus (#11), zijn moeder Maria (#14) en jongere zus Wilhelmina (#1456).
Adressen:
voor 24-08-1891     Nijmegen
van 24-08-1891 tot 21-03-1903     Prins Hendrikkade 48, Rotterdam
van 21-03-1903 tot 21-12-1903     Nassauhaven 50, Rotterdam
van 21-12-1903 tot 26-07-1904     Honingerdijk 100, Rotterdam
van 26-07-1904 tot 18-03-1910     Oranjeboomstraat 117b, Rotterdam
van 18-03-1910 tot 27-11-1912     Pieter de Raadtstraat 38a, Rotterdam
van 27-11-1912 tot 24-10-1922     Schieveenstraat 28a, Rotterdam
van 24-10-1922 tot 26-03-1928     Leede 78, Rotterdam
van 26-03-1928 tot 19-09-1929     Strevelseweg 60a, Rotterdam
van 19-09-1929 tot 25-07-1933     Iependaal 22, Rotterdam
van 25-07-1933 tot 30-05-1934     Lange Hilleweg 66a, Rotterdam
van 30-05-1934 tot 20-12-1937     Hordijk 46, IJsselmonde
van 20-12-1937 tot 11-10-1938     Vlasakkerstraat 56a, Rotterdam
van 11-10-1938 tot ±1966     Boogjes 39, Rotterdam (wijk Tuindorp Vreeswijk)
Beroepen:
27-11-1912     Broodbakker
27-11-1912     Broodbakkersknecht
Bertus trouwde, 26 jaar oud, op 27-11-1912 in Rotterdam met Helena Cornelia Taris, 22 jaar oud. Helena is geboren op 07-02-1890 om 08:00 in ’s Gravenhage, dochter van Hermanus Cornelis Taris en Maria Catharina Kames. Helena is overleden op 16-10-1990 in Ridderkerk, 100 jaar oud. Zij is begraven op 20-10-1990 in Ridderkerk.
Notitie bij overlijden van Helena: Uitvaartdienst in de Theresiakapel, Donkselaan 10a. Begraafplaats Vredehof, Lage Dijk 115.
Notitie bij Helena: Foto Taris, Helena met familie: vlnr schoonzus Wilhelmina (#1456), dochter Riet (#1759), zwager Adrianus (#1457), dochter Helena (#6) en Helena (#12)
Adressen:
van 1966 tot 1972     Boogjes 39, Rotterdam (wijk Tuindorp Vreeswijk)
1972     Bolnes (Huis De Noordhave)
1982     Torenmolen 1, Ridderkerk (Kamer 327 in gemeentelijk verzorgingshuis Reyerheem in wijk Drievliet)
Beroep:
27-11-1912     Zonder beroep
Kind van Bertus en Helena:
1 Helena Maria Josephina (Lenie) Burgers, geboren op 17-03-1922 in Rotterdam. Volgt 1.1.8.2.5.1.3.7.1.
1.1.8.2.5.1.3.7.1 Helena Maria Josephina (Lenie) Burgers is geboren op 17-03-1922 in Rotterdam, dochter van Albertus Valentinus (Bertus) Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.3.7) en Helena Cornelia Taris. Lenie is overleden op 15-02-2011 om 01:45 in Dronten, 88 jaar oud (oorzaak: Borstkanker). Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-2011. Zij is begraven op 19-02-2011 in Rolde.
Notitie bij overlijden van Lenie: Overleden in verpleeghuis De Regenboog te Dronten en begraven, naast haar man, op de begraafplaats achter de Jacobuskerk, Kerkbrink 5 te Rolde.
Notitie bij Lenie: Foto Taris, Helena met familie: vlnr schoonzus Wilhelmina (#1456), dochter Riet (#1759), zwager Adrianus (#1457), dochter Helena (#6) en Helena (#12)
Rouwkaart en bedankje bevat een afdruk van een door Helena zelfgemaakte quiltdeken voor kleindochter Rianne (#9)
Adres:
van 03-?-2010 tot 15-02-2011     Regenboog 100, Dronten (Verpleeghuis, afdeling West 2)
Beroepen:
Coupeuse, Huisvrouw
04-1944     (Werkt bij de confectiefabriek L. Standenmeijer N.V. te Rotterdam)
Opleidingen:
van 1928 tot 1932     Lagere school (St. Odiliaschool, Janne Bouwenstraat 44 na 1930 op de Dalweg 4 te Rotterdam
3e klas gedoubleerd)
van 1933 tot 19-03-1934     Lagere school (5e klas Teresaschool, Strevelsweg te Rotterdam)
31-07-1936     Lagere school (Verlaat de St. Odiliaschool)
1938     Linnennaaien
18-07-1939     Costuumnaaien
28-08-1940     Coupeuse
Religies:
01-05-1929     1e Heilige Communie (In de St. Trsiakerk te Rotterdam)
1930     Heilig Vormsel
21-04-1940     Opname Mariacongregatie (In de kerk H. Kruisvinding te Rotterdam)
23-04-1940     Lid congregatie (O.L.Vr. Onbevlekte Ontvangenis en H. Odilia te Rotterdam)
Lenie trouwde, 24 jaar oud, op 07-08-1946 in Rotterdam met Joannes Gerardus (Jan) de Graaf, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-08-1946 in Rotterdam.
Notitie bij het huwelijk van Lenie en Jan: Verkering 20-4-1942. Verloving op 4-6-1944 (doordat Jan Duitsland niet mocht verlaten, ging 1e Paasdag niet door - zie ook de samenvatting van zijn brieven).
Bij het huwelijk een gezongen H. Mis in de Parochiekerk van de H. Kruisvinding, Beukendaal te Rotterdam-Zuid.
Jan is geboren op 04-05-1922 in Coevorden, zoon van Adrianus de Graaf en Johanna Petronella van den Berg. Hij is gedoopt op 04-05-1922 in Coevorden. Jan is overleden op 21-12-2001 in Assen, 79 jaar oud (oorzaak: Hartfalen). Hij is begraven op 27-12-2001 in Rolde.
Notitie bij overlijden van Jan: Overleden in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Begraven op het kerkhof achter de Jacobuskerk, Kerkbrink 5 te Rolde.
Notitie bij Jan: Foto Graaf, Joannes ca 1932 met jongere broer Gerard (#33)
Foto trouwen: bruidsmeisje is Wil de Graaf (#35)
Foto 50 jaar getrouwd: vlnr Gerard (#7), Albert (#31), Aad (#30), Johan (#32)
Foto Graaf, Adrianus met gezin +-1935 vlnr: Johanna (#4), Adrianus (#3), Henk (#34), Jan (#5), Riet (#17), Gerard (#33)
Adressen:
van 14-08-1946 tot na 28-12-1948     Rotterdamsedijk 203, Schiedam
van 1950 tot 1952     Potgieterstraat 2a, Schiedam
van 1952 tot 1953     Maasdamstraat 4b, Rotterdam
van ±1953 tot ±1959     Bosdijk 251, Eindhoven
van ±1959 tot 20-06-1960     Liesveld, Vlaardingen
van voor 09-?-1960 tot 1968     Gerard Douplein 21, Maassluis
van 1968 tot 1969     Beek 22, Assen
van ±1970     Telgenkamp 12, 9451GG Rolde
Beroepen:
van voor 1943 tot 08-1945     Bediende kruidenierswinkel (Bij Simon de Wit)
08-1945     Bediende kruidenierswinkel (Bij Bas van der Heijden aan de Mathernesserplein te Rotterdam)
1952     Filiaalchef Paraat, Maasdamstraat 4-6, Rotterdam (Schuitema gaat de eerste zelfbedieningszaak op 14 maart 1952 openen. Jan treedt in dienst om de dagelijkse leiding in deze experimentele zaak op zich te nemen. "Indien dit experiment succes heeft en de wijze waarop dit geleid wordt goed is, dan durven wij te zeggen dat het belangrijkste is wat ons bedrijf op het ogenblik onderneemt. U kunt er derhalve op vertrouwen dat, mocht U de leiding van deze zaak tot onze volle tevredenheid uitvoeren, voor U bij ons een levenspositie is weggelegd.")
01-03-1959     Z.B. expert (Jan wordt gevraagd om als eerste Schuitema pionier het district Rotterdam te gaan bewerken. Er zal waarschijnlijk in het loop van het jaar in die regio een grossierderij gesticht worden.)
1968     Commercieel Directeur (van Schuitema Noord BV)
04-05-1984     Vutter (Na 32 jaar Schuitema.)
Opleidingen:
1943     Middenstandsdiploma
22-05-1946     Vakbekwaamheid Kruideniersbedrijf
25-10-1957     Vakbekwaamheid Groothandel in Kruidenierswaren en Aanverwante Artikelen
1.1.8.2.5.1.3.9 Wilhelmina Geertruida (Mien) Burgers is geboren op 05-08-1889 in Empel-Meerwijk, dochter van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.3) en Maria (Mieke) Furst. Mien is overleden na 1972, minstens 83 jaar oud.
Notitie bij Mien: Foto Burgers, Maria en halfzussen: vlnr Maria (#1455), Gerarda (#1458) en Wilhelmina (#1456)
Foto Burgers, Albertus met moeder en zus vlnr: onbekende vrouw met kind op schoot, Albertus (#11), zijn moeder Maria (#14) en jongere zus Wilhelmina (#1456).
Foto Burgers, Wilhelmina2 1889: op 23-jarige leeftijd.
Foto Burgers, Wilhelmina uitje 1 vlnr: waarschijnlijk moeder van Adrianus, Adrianus (#1457), vriend, Wilhelmina (#1456), vriendin, chauffeur.
Foto Burgers, Wilhelmina uitje 2 vlnr: Wilhelmina (#1456), waarschijnlijk de moeder van Adrianus, de chauffeur en vrienden, Adrianus (#1457).
Foto Taris, Helena met familie: vlnr schoonzus Wilhelmina (#1456), dochter Riet (#1759), zwager Adrianus (#1457), dochter Helena (#6) en Helena (#12)
Notitie bij publiceren van Mien: Mien en Adriaan hebben waarschijnlijk 3 of 4 kinderen gehad die dood geboren zijn of na enige dagen overleden
Adres:
van 1968 tot 1973     Sumatrastraat 5 II, Amsterdam
Mien trouwde, 37 jaar oud, op 25-11-1926 in Amsterdam met Adrianus Louis (Adriaan) Rogier, 30 jaar oud, nadat zij op 25-11-1925 in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan is geboren op 19-04-1896 in Amsterdam, zoon van Antonius Petrus Rogier en Joanna Catharina de Haaij. Adriaan is overleden op 01-06-1947, 51 jaar oud. Hij is begraven op 05-06-1947 in Diemen.
Notitie bij overlijden van Adriaan: Begraven op het RK kerkhof.
Notitie bij Adriaan: Foto Taris, Helena met familie: vlnr schoonzus Wilhelmina (#1456), dochter Riet (#1759), zwager Adrianus (#1457), dochter Helena (#6) en Helena (#12)
Foto Burgers, Wilhelmina uitje 1 vlnr: waarschijnlijk moeder van Adrianus, Adrianus (#1457), vriend, Wilhelmina (#1456), vriendin, chauffeur.
Foto Burgers, Wilhelmina uitje 2 vlnr: Wilhelmina (#1456), waarschijnlijk de moeder van Adrianus, de chauffeur en vrienden, Adrianus (#1457).
Adres:
1935     Celebesstraat 50 II, Amsterdam
Beroep:
1926     Metaaldraaier
Mien en Adriaan bleven kinderloos.
1.1.8.2.5.1.4 Cornelia Maria Burgers is geboren op 22-01-1847 om 01:00 in Gendt, dochter van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.5.1) en Hendrina Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1847. Cornelia is overleden op 09-01-1922 in Bemmel, 74 jaar oud. Zij is begraven op 12-01-1922 in Bemmel.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Begraven op het RK kerkhof
Adressen:
22-01-1847     Wijk B no 46, Gendt (Geboorteadres)
1915     Bemmel
Beroep:
1911     Winkelierster
Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 08-01-1872 in Bemmel met Franciscus Derksen, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op 06-05-1848 in Gendt, zoon van Hermanus Derksen en Wilhelmina Janssen. Franciscus is overleden op 25-05-1897 in Bemmel, 49 jaar oud.
Adres:
25-03-1894     Bemmel
Beroepen:
08-01-1872     Steenbakkersbaas
25-03-1894     Bakker
1897     Bakker en winkelier
1901     Bakker
1901     Steenbakkersbaas
Getuige bij:
08-01-1872     huwelijk Jan Burgers (1844-1890) en Maria Jansen (1853-1881) [zie 1.1.8.2.5.1.3]
27-03-1894     overlijdensaangifte Hendrina Tijssen (1817-1894) [zie 1.1.8.2.5.1]    [schoonzoon]
Kinderen van Cornelia en Franciscus:
1 Hermanus Johannes Derksen, geboren op 07-12-1872 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.1.
2 Hendrika Wilhelmina Derksen, geboren op 17-09-1874 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.2.
3 Wilhelmina Geertruida Derksen, geboren omstreeks 1877 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.3.
4 Maria Johanna Derksen, geboren op 16-01-1879 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.4.
5 Johannes Eduard Derksen, geboren omstreeks 1881 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.5.
6 Wilhelmus Albertus Derksen, geboren op 17-07-1882 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.6.
7 Hendrikus Everardus Derksen, geboren op 02-05-1884 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.7.
8 Geertruida Cornelia Derksen, geboren omstreeks 1886 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.8.
9 Johanna Francina Derksen, geboren omstreeks 1889 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.9.
10 Theodora Alberta Derksen, geboren op 21-01-1891 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.1.4.10.
1.1.8.2.5.1.4.1 Hermanus Johannes Derksen is geboren op 07-12-1872 in Bemmel, zoon van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.4). Hermanus is overleden op 03-05-1956 in Bemmel, 83 jaar oud. Hij is begraven op 07-05-1956 in Bemmel.
Notitie bij overlijden van Hermanus: Begraven op het R.K. kerkhof.
Beroep:
1901     Bakker
Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 11-01-1901 in Bemmel met Adriana Elisabeth van Meurs, 19 jaar oud. Adriana is geboren op 01-04-1881 in Bemmel. Adriana is overleden op 11-12-1955 in Bemmel, 74 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1955 in Bemmel.
Notitie bij overlijden van Adriana: Begraven op het R.K. kerkhof.
1.1.8.2.5.1.4.2 Hendrika Wilhelmina Derksen is geboren op 17-09-1874 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.4). Hendrika is overleden op 18-12-1908 in Millingen, 34 jaar oud. Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op 24-11-1897 in Bemmel met Lambertus Makaaij, 29 jaar oud. Lambertus is geboren op 26-06-1868 in Millingen, zoon van Jean Francois Makaaij en Elisabeth van Haaren. Lambertus is overleden op 15-03-1937 in Millingen, 68 jaar oud.
Beroep:
1897     Bakker
1.1.8.2.5.1.4.3 Wilhelmina Geertruida Derksen is geboren omstreeks 1877 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.4). Wilhelmina is overleden op 25-10-1949 in Elst, ongeveer 72 jaar oud. Wilhelmina trouwde met Johannes Koenen. Johannes is geboren omstreeks 1877. Johannes is overleden.
1.1.8.2.5.1.4.4 Maria Johanna Derksen is geboren op 16-01-1879 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.4). Maria is overleden. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 20-11-1901 in Bemmel met Hermanus Koenen, 29 jaar oud. Hermanus is geboren op 30-06-1872 in Westervoort, zoon van Martinus Johannes Koenen en Hendrina Schmithuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1872. Hermanus is overleden.
Beroep:
Tapper
1.1.8.2.5.1.4.5 Johannes Eduard Derksen is geboren omstreeks 1881 in Bemmel, zoon van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.4). Johannes is overleden.
Beroep:
1908     Molenaar
Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 29-04-1908 in Bemmel met Theodora Hoedemaker, ongeveer 26 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1882 in Bemmel. Theodora is overleden.
1.1.8.2.5.1.4.6 Wilhelmus Albertus Derksen is geboren op 17-07-1882 in Bemmel, zoon van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.4). Wilhelmus is overleden op 05-11-1940 in Nijmegen, 58 jaar oud.
Beroep:
1908     Slager
Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1908 in Nijmegen met Anna Maria Geertruda Kersten, 23 jaar oud. Anna is geboren op 14-12-1884 in Nijmegen. Anna is overleden.
1.1.8.2.5.1.4.7 Hendrikus Everardus Derksen is geboren op 02-05-1884 in Bemmel, zoon van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.4). Hendrikus is overleden.
Beroep:
1906     Broodbakker
Hendrikus trouwde, 22 jaar oud, op 12-06-1906 in Nijmegen met Johanna Elisa Schraven, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 30-07-1884 in Hatert. Johanna is overleden.
1.1.8.2.5.1.4.8 Geertruida Cornelia Derksen is geboren omstreeks 1886 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.4). Geertruida is overleden.
Notitie bij Geertruida: Gedenkplaatje gegeven aan haar nicht Wilhelmina Geertruida Burgers (#1456)
Geertruida trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-08-1910 in Bemmel met Antonius Cornelis Josephus Schutz, ongeveer 33 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1877 in Wijchen. Antonius is overleden.
Beroep:
1910     Slager
1.1.8.2.5.1.4.9 Johanna Francina Derksen is geboren omstreeks 1889 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.4). Johanna is overleden. Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 29-11-1911 in Bemmel met Peter Johannes Niesen, ongeveer 34 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1877 in Wanroij. Peter is overleden.
Beroep:
1911     Onderwijzer
1.1.8.2.5.1.4.10 Theodora Alberta Derksen is geboren op 21-01-1891 in Bemmel, dochter van Franciscus Derksen en Cornelia Maria Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.4). Theodora is overleden op 15-10-1935 in Boxmeer, 44 jaar oud. Zij is begraven op 18-10-1935 in St. Anthonis.
Notitie bij overlijden van Theodora: Overleden in het R.K. ziekenhuis.
Op het bidprentje is haar 2e naam Albertina, terwijl dit in alle officile akten Alberta is. Op haar graf staat de 1e naam van haar man als Petrus, terwijl dit officieel Peter is.
Adres:
1915     Sambeek
Beroep:
1915     Zonder beroep
Theodora trouwde, 24 jaar oud, op 28-09-1915 in Oploo met Peter Johannes Jansen, 31 jaar oud. Peter is geboren op 23-04-1884 in St. Anthonis, zoon van Laurens Jansen en Petronella Driessen. Peter is overleden.
Adres:
1915     St. Anthonis
Beroep:
1915     Bakker
1.1.8.2.5.1.5 Theodorus Johannes Burgers is geboren op 16-03-1849 om 16:00 in Gendt, zoon van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.5.1) en Hendrina Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1849. Theodorus is overleden op 28-09-1914 in Weurt, 65 jaar oud.
Adressen:
16-03-1849     Wijk B no 46, Gendt (Geboorteadres)
voor 09-12-1869     Doornenburg
09-12-1869     Beuningen
Beroepen:
Steenbakker
1864     Steenbakker (te Beuningen.)
van 1872 tot 1875     Steenbakker (op de Havikkerwaard te Rheden.)
1874     Steenfabrikant (te De Steeg gemeente Rheden.)
na 1875     Broodbakker (te Weurt)
15-11-1899     Bakker
1901     Herbergier
17-04-1901     Steenbakker
Theodorus trouwde, 24 jaar oud, op 14-10-1873 in Beuningen met Johanna Wilhelmina Wouters, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Johanna: Een broer van Theodorus (Wilhelmus) is eerder getrouwd met een zus (Gertruda) van Johanna.
Johanna is geboren omstreeks 1849 in Weurt, dochter van Peter Wouters en Elisabeth Wouters. Johanna is overleden op 08-06-1891 in Weurt, ongeveer 42 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Johanna:
1 Elisabeth Hendrika Burgers, geboren op 10-08-1874 in Rheden. Volgt 1.1.8.2.5.1.5.1.
2 Petrus Johannes Burgers, geboren op 16-07-1876 in Weurt. Volgt 1.1.8.2.5.1.5.2.
3 Hendrica Geewrtruida Burgers, geboren omstreeks 1879 in Weurt. Volgt 1.1.8.2.5.1.5.3.
4 Maria Johanna Burgers, geboren op 01-02-1881 in Weurt. Volgt 1.1.8.2.5.1.5.4.
5 Petrus Wilhelmus Burgers [1.1.8.2.5.1.5.5], geboren op 20-04-1882 in Weurt. Petrus is overleden op 30-01-1905 in Nijmegen, 22 jaar oud. Hij is begraven op 01-02-1905 in Nijmegen.
Notitie bij overlijden van Petrus: Begraven op het R.K. kerkhof.
Beroep:
30-01-1905     Voerman
6 Geertruida Cornelia Burgers, geboren op 29-08-1886 in Beuningen. Volgt 1.1.8.2.5.1.5.6.
1.1.8.2.5.1.5.1 Elisabeth Hendrika Burgers is geboren op 10-08-1874 in Rheden, dochter van Theodorus Johannes Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.5) en Johanna Wilhelmina Wouters. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1899 in Beuningen met Hendricus Johannes Bruijns, ongeveer 26 jaar oud. Hendricus is geboren omstreeks 1873 in Zevenaar, zoon van Johannes Wilhelmus Bruijns en Theodora Ross. Hendricus is overleden.
Beroep:
15-11-1899     Bakker
1.1.8.2.5.1.5.2 Petrus Johannes Burgers is geboren op 16-07-1876 in Weurt, zoon van Theodorus Johannes Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.5) en Johanna Wilhelmina Wouters. Petrus is overleden op 06-10-1953 in Weurt, 77 jaar oud.
Adres:
21-08-1928     Beuningen
Beroepen:
Secretaris van het R.K. Parochiaal Kerkbestuur
Caf houder
21-08-1928     Broodbakker
Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 19-08-1903 in Brummen met Anna Wilhelmina Jacoba Harmsen, ongeveer 28 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1875 in Rheden. Anna is overleden na 21-08-1928, minstens 53 jaar oud.
Beroep:
21-08-1928     Zonder beroep
Kinderen van Petrus en Anna:
1 Johanna Wilhelmina Maria Anna Burgers, geboren op 15-08-1904 in Beuningen. Volgt 1.1.8.2.5.1.5.2.1.
2 Wilhelmina Johanna Theodora Burgers [1.1.8.2.5.1.5.2.2], geboren op 11-08-1905 in Weurt. Wilhelmina is overleden.
3 Theodorus Antonius Burgers [1.1.8.2.5.1.5.2.3], geboren op 10-10-1906 in Weurt. Theodorus is overleden.
Adres:
21-08-1928     Beuningen
Beroep:
21-08-1928     Banketbakker
Getuige bij:
21-08-1928     huwelijk Theodorus Hendrikus Lemmen (geb. 1895) en Johanna Wilhelmina Maria Anna Burgers (geb. 1904) [zie 1.1.8.2.5.1.5.2.1]    [broer bruid]
4 Antonia Wilhelmina Martina Burgers [1.1.8.2.5.1.5.2.4], geboren op 27-06-1908 in Weurt.
Notitie bij de geboorte van Antonia: Tweeling met Wilhelmina
Antonia is overleden.
5 Wilhelmina Johanna Burgers [1.1.8.2.5.1.5.2.5], geboren op 27-06-1908 in Weurt.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Tweeling met Antonia
Wilhelmina is overleden.
6 Antonius Johannes Burgers [1.1.8.2.5.1.5.2.6], geboren op 04-10-1909 in Weurt. Antonius is overleden.
7 Johannes Petrus Burgers [1.1.8.2.5.1.5.2.7], geboren op 13-07-1911 in Weurt. Johannes is overleden op 23-08-1911 in Beuningen, 1 maand oud.
8 Theodora Johanna Ignatia Burgers [1.1.8.2.5.1.5.2.8], geboren op 26-08-1912 in Weurt. Theodora is overleden.
9 Johannes Petrus Burgers [1.1.8.2.5.1.5.2.9], geboren op 06-03-1916 in Weurt.
Notitie bij publiceren van Johannes: nog vele andere kinderen
Adres:
1941     P. van de Marckstraat B 171, Weurt
Beroepen:
Broodbakker
Caf houder (van caf het Centrum)
1.1.8.2.5.1.5.2.1 Johanna Wilhelmina Maria Anna Burgers is geboren op 15-08-1904 in Beuningen, dochter van Petrus Johannes Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.5.2) en Anna Wilhelmina Jacoba Harmsen. Johanna is overleden.
Beroep:
21-08-1928     Zonder beroep
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 21-08-1928 in Beuningen met Theodorus Hendrikus Lemmen, 32 of 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Antonius Burgers (geb. 1906) [zie 1.1.8.2.5.1.5.2.3] [broer bruid]. Theodorus is geboren in 1895 in Beuningen, zoon van Hendrikus Lemmen en Maria Schennink. Theodorus is overleden.
Adres:
21-08-1928     Beuningen
Beroep:
21-08-1928     Grof- en hoefsmid
1.1.8.2.5.1.5.3 Hendrica Geewrtruida Burgers is geboren omstreeks 1879 in Weurt, dochter van Theodorus Johannes Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.5) en Johanna Wilhelmina Wouters. Hendrica is overleden. Hendrica trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-04-1901 in Beuningen met Hendrik Gerrits, ongeveer 24 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1877 in Zwolle, zoon van Peter Gerrits en Hendrina Puplichuizen. Hendrik is overleden.
Beroep:
17-04-1901     Slager
1.1.8.2.5.1.5.4 Maria Johanna Burgers is geboren op 01-02-1881 in Weurt, dochter van Theodorus Johannes Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.5) en Johanna Wilhelmina Wouters. Maria is overleden op 21-10-1955 in Nijmegen, 74 jaar oud. Zij is begraven op 24-10-1955 in Nijmegen.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven op het RK kerkhof ’Jonkerbos’
Overig:
Bijna 50 jaar lid van de Derde Orde van St.-Franciscus
Ere-lid van de Dames-Congregatie
Maria trouwde, 20 jaar oud, op 24-07-1901 in Beuningen met Lambertus Johannes Seegers, ongeveer 23 jaar oud. Lambertus is geboren omstreeks 1878 in Nijmegen. Lambertus is overleden vr 1955, ten hoogste 77 jaar oud.
Beroep:
Sleeper
1.1.8.2.5.1.5.6 Geertruida Cornelia Burgers is geboren op 29-08-1886 in Beuningen, dochter van Theodorus Johannes Burgers (zie 1.1.8.2.5.1.5) en Johanna Wilhelmina Wouters. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde, 20 jaar oud, op 11-09-1906 in Nijmegen met Theodorus Petrus Hendriks, 31 jaar oud. Theodorus is geboren op 12-08-1875 in ’s Gravenhage, zoon van Albertus Hendriks en Helena Maria Driessen. Theodorus is overleden.
Beroep:
11-09-1906     Tekenaar
1.1.8.2.5.1.7 Wilhelmina Aleida Burgers is geboren op 14-12-1853 om 05:00 in Gendt, dochter van Johannes (Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.5.1) en Hendrina Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1853. Wilhelmina is overleden op 26-04-1888, 34 jaar oud.
Adressen:
14-12-1853     Wijk B no 7, Gendt (Geboorteadres)
voor 09-02-1876     Doornenburg
09-02-1876     Beuningen
Wilhelmina trouwde met Bartholomeus Braam. Bartholomeus is geboren omstreeks 1850. Bartholomeus is overleden.
Beroep:
Landbouwer (te Weurt)
1.1.8.2.5.2 Johanna Burgers is geboren op 11-05-1819 in Bemmel, dochter van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.8.2.5) en Cornelia Jansen. Johanna is overleden op 22-10-1866 in Elst, 47 jaar oud. Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1850 in Beuningen met Gerardus (Gradus) Nas, 28 jaar oud. Gradus is geboren op 09-08-1821 in Groesbeek. Gradus is overleden.
Beroep:
1850     Schoolonderwijzer (te Elst)
1.1.8.2.5.3 Donatus Burgers is geboren op 08-08-1820 in Bemmel, zoon van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.8.2.5) en Cornelia Jansen. Donatus is overleden op 01-05-1874 om 14:00 in Bemmel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1874.
Notitie bij publiceren van Donatus: - 7 augustus volgens Bemmel volkstelling 1825 i28
Adressen:
20-11-1851     Bemmel
1860     Bemmel
08-01-1872     Bemmel
01-05-1874     Bemmel
Beroepen:
Tapper
1847     Bakker
20-11-1851     Bakker, Winkelier en Tapper
1860     Bakker
08-01-1872     Winkelier
01-05-1874     Bakker
Getuige bij:
20-04-1863     geboorteaangifte Theodora Geertruida Hendrika Dercks (1863-1883)
08-01-1872     huwelijk Jan Burgers (1844-1890) en Maria Jansen (1853-1881) [zie 1.1.8.2.5.1.3]    [oom vaderszijde bruidegom]
Donatus trouwde, 26 jaar oud, op 13-02-1847 in Elst met Clasina Huibers, 24 jaar oud. Clasina is geboren op 15-07-1822 in Elst, dochter van Huibert Huibers en Maria Klaassen. Clasina is overleden op 13-04-1875 in Bemmel, 52 jaar oud.
Beroep:
1847     Dienstmeid
Kinderen van Donatus en Clasina:
1 Hendrikus Donatus Burgers [1.1.8.2.5.3.1], geboren op 27-04-1848 in Bemmel. Hendrikus is overleden.
Adressen:
van 10-05-1865 tot 28-09-1865     Zevenaar
van 10-10-1865 tot 25-07-1866     ’s Gravenhage
25-07-1866     Bemmel
Beroep:
1865     Bakker
2 Hubertus Cornelius Burgers [1.1.8.2.5.3.2], geboren op 08-10-1849 in Bemmel. Hubertus is overleden.
Notitie bij publiceren van Hubertus: sterft vroeg - voor 1860 (Bevolkingregister bemmel 1860 i75 niet meer genoemd)
3 Maria Cornelia Burgers, geboren op 20-11-1851 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.5.3.3.
4 Johannes Jacobus Burgers [1.1.8.2.5.3.4], geboren op 25-07-1853 in Bemmel. Johannes is overleden.
5 Johannes Jacobus Burgers [1.1.8.2.5.3.5], geboren op 19-10-1855 in Bemmel. Johannes is overleden op 31-05-1920 in Zutphen, 64 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Johannes: waarschijnlijk ongehuwd
Adressen:
01-06-1872     Arnhem
voor 29-04-1874     ’s Gravenhage
van 29-04-1874 tot 02-12-1874     Bemmel
van 02-12-1874 tot 29-12-1876     Utrecht
van 29-12-1876 tot 15-07-1879     Bemmel
15-07-1879     Alkmaar
Beroep:
31-05-1920     Papierhandelaar
6 Wilhelmus Cornelius Burgers [1.1.8.2.5.3.6], geboren op 16-09-1857 in Bemmel. Wilhelmus is overleden.
Notitie bij publiceren van Wilhelmus: sterft waarschijnlijk voor 1860 (Bevolkingregister bemmel 1860 i75 niet meer genoemd)
7 Hubertus Wilhelmus Burgers [1.1.8.2.5.3.7], geboren op 01-11-1859 in Bemmel. Hubertus is overleden.
Adressen:
van 08-06-1875 tot 27-07-1876     Nijmegen
27-07-1876     Bemmel
1.1.8.2.5.3.3 Maria Cornelia Burgers is geboren op 20-11-1851 om 07:00 in Bemmel, dochter van Donatus Burgers (zie 1.1.8.2.5.3) en Clasina Huibers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1851. Maria is overleden. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 10-12-1884 in Nijmegen met Fredericus Theodorus Brans, 35 jaar oud. Fredericus is geboren op 20-04-1849 in Elst, dochter van Arnoldus Brans en Anna Elisabeth Knipping. Fredericus is overleden.
1.1.8.2.5.4 Albertus Burgers is geboren op 21-01-1822 in Bemmel, zoon van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.8.2.5) en Cornelia Jansen. Albertus is overleden op 04-03-1881 in Arnhem, 59 jaar oud.
Beroepen:
1846     Korenmolenaar
1881     Molenaar
Albertus trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1846 in Arnhem met Wilhelmina (Mina) Link, 20 of 21 jaar oud. Mina is geboren in 1825 in Arnhem, dochter van Johan Gotfried Link en Mientje Tubbing. Mina is overleden vr 1881, ten hoogste 56 jaar oud.
Kinderen van Albertus en Mina:
1 Wilhelmina Cornelia Burgers [1.1.8.2.5.4.1], geboren op 06-03-1847. Wilhelmina is overleden.
2 Johannes Hendrikus Godfried Burgers [1.1.8.2.5.4.2], geboren op 21-11-1848. Johannes is overleden.
1.1.8.2.5.5 Theodorus Burgers is geboren op 25-04-1825 in Bemmel, zoon van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.8.2.5) en Cornelia Jansen. Theodorus is overleden op 12-02-1889 in Weurt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Sterft op het "Kasteel’.
Adressen:
voor 1861     Zuilichem
18-02-1861     IJzendoorn (Vlucht naar IJzerdoorn na de grote dijkdoorbraak van januari.)
1867     IJzendoorn
30-12-1873     Jonkerstraat, Weurt ("Het Kasteel")
Beroepen:
Steenbakkersbaas
van 1851 tot 1861     Steenbakker (op steenfabriek "De Ruiterwaard" te Zuilichem.)
1867     Steenfabrikant (Waarschijnlijk de eigen (huidige) steenfabriek "Van Hesteren & Janssens".)
1889     Steenfabrikant
Overig:
03-05-1872     Verkoopt uit de nalatenschap van zijn vader een boerderijtje te Weurt
27-11-1872     Koopt "Huis te Weurt". Hij laat het kasteel afbreken en bouwt er het huidige "Kasteel" (Jonkerstraat).
na 1874     Koopt de steenfabriek te Deest, thans bekend onder de naam B.V. Steenfabriek Th. Burgers v/h Gebr. Burgers.
23-12-1878     Samen met Albertus van der Worp koopt Theodorus via de Firma van der Worp & Burgers de steenfabriek "Staatjeswaard" te Beuningen.
Theodorus trouwde, 26 jaar oud, op 27-05-1851 in Beuningen met Wilhelmina Braam, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Wilhelmina: Jongere broer Stephanus trouwt met een zus van Wilhelmina.
Wilhelmina is geboren op 19-02-1826 in Weurt, dochter van Theodorus Braam en Johanna Publiekhuizen. Wilhelmina is overleden op 08-05-1894 in Weurt, 68 jaar oud.
Beroep:
1867     Zonder beroep
Kinderen van Theodorus en Wilhelmina:
1 Cornelia Johanna Burgers, geboren op 13-08-1852 in Zuilichem. Volgt 1.1.8.2.5.5.1.
2 Henricus Theodorus Burgers [1.1.8.2.5.5.2], geboren op 10-02-1855 in Zuilichem. Henricus is overleden op 10-11-1886 in Weurt, 31 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henricus: ten gevolge van een ongeval
Henricus bleef ongehuwd.
3 Johannes Wilhelmus Burgers, geboren op 07-10-1857 in Zuilichem. Volgt 1.1.8.2.5.5.3.
4 Johanna Maria Burgers, geboren op 26-01-1860 in Zuilichem. Volgt 1.1.8.2.5.5.4.
5 Theodorus Albertus Burgers, geboren op 07-07-1862 in IJzendoorn. Volgt 1.1.8.2.5.5.5.
6 Albertus Wilhelmus Burgers, geboren op 02-11-1864 in IJzendoorn. Volgt 1.1.8.2.5.5.6.
7 Bernardus Albertus Johannes Burgers [1.1.8.2.5.5.7], geboren op 03-10-1867 om 03:00 in IJzendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1867. Bernardus is overleden op 15-09-1913 in Curaao (Ned.Antillen), 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bernardus: Overleden in het St. Elisabeths Gasthuis.
Bernardus bleef ongehuwd.
Overig:
23-09-1891     Geprofest als Pater Reginaldus in de orde van St. Dominicus
15-08-1897     Priester gewijd te Utrecht
15-06-1898     Vetrokken als Missionaris naar Curacao
8 Wilhelmina Christina Maria Burgers, geboren op 28-10-1869 in IJzendoorn. Volgt 1.1.8.2.5.5.8.
1.1.8.2.5.5.1 Cornelia Johanna Burgers is geboren op 13-08-1852 in Zuilichem, dochter van Theodorus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Cornelia is overleden in 1916 in Weurt, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Sterft in het ouderlijke "Kasteel".
Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1876 in Weurt met Theodorus Loeffen, ongeveer 26 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1850. Theodorus is overleden.
Beroep:
Landbouwer (te Weurt)
1.1.8.2.5.5.3 Johannes Wilhelmus Burgers is geboren op 07-10-1857 in Zuilichem, zoon van Theodorus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Johannes is overleden op 11-03-1919 in Beuningen, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Sterft op "Nieuw Distelakker".
Beroep:
Steenfabrikant (Steenfabriek Staartjeswaard te Beuningen)
Johannes trouwde, 36 jaar oud, op 11-10-1893 in Leuth met Hendrina Petronella Sanders, ongeveer 33 jaar oud. Hendrina is geboren omstreeks 1860. Hendrina is overleden na 09-01-1929, minstens 69 jaar oud.
Adres:
09-01-1929     Beuningen
Beroep:
09-01-1929     Zonder beroep
Kinderen van Johannes en Hendrina:
1 Louisa Wilhelmina Hendrina Burgers, geboren op 17-07-1894 in Beuningen. Volgt 1.1.8.2.5.5.3.1.
2 Wilhelmina Theodora Maria Gerarda Burgers [1.1.8.2.5.5.3.2], geboren op 09-01-1896 in Beuningen. Wilhelmina is overleden op 17-03-1933 in Beuningen, 37 jaar oud. Wilhelmina bleef ongehuwd.
3 Amalia Cornelia Johanna Burgers, geboren op 01-02-1897 in Beuningen. Volgt 1.1.8.2.5.5.3.3.
4 Theodorus Antonius Adrianus Burgers, geboren op 03-07-1899 in Beuningen. Volgt 1.1.8.2.5.5.3.4.
5 Henricus Wilhelmus Antonius Burgers, geboren op 10-06-1902. Volgt 1.1.8.2.5.5.3.5.
6 Johannes Bernardus Theodorus Maria Burgers, geboren op 01-06-1909 in Beuningen. Volgt 1.1.8.2.5.5.3.6.
1.1.8.2.5.5.3.1 Louisa Wilhelmina Hendrina Burgers is geboren op 17-07-1894 in Beuningen, dochter van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.3) en Hendrina Petronella Sanders. Louisa is overleden. Louisa trouwde met Robertus van Haaren. Robertus is geboren omstreeks 1890 in Leuth. Robertus is overleden.
1.1.8.2.5.5.3.3 Amalia Cornelia Johanna Burgers is geboren op 01-02-1897 in Beuningen, dochter van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.3) en Hendrina Petronella Sanders. Amalia is overleden.
Adres:
1928     Haarlem
Beroepen:
Vennoot (Steenfabriek te Winssen)
09-01-1929     Zonder beroep
Amalia trouwde, 31 jaar oud, op 09-01-1929 in Beuningen met Rutgerus Johannes Donatus van Haaren, ongeveer 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Amalia en Rutgerus waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Antonius Adrianus Burgers (geb. 1899) [zie 1.1.8.2.5.5.3.4] [broer bruid] en Henricus Wilhelmus Antonius Burgers (geb. 1902) [zie 1.1.8.2.5.5.3.5] [broer bruid]. Rutgerus is geboren omstreeks 1891 in Leuth, zoon van Johannes Robertus van Haaren en Elisabeth Aleida Daamen. Rutgerus is overleden.
Adres:
09-01-1929     Ewijk
Beroepen:
09-01-1929     Steenfabrikant
na 1930     Directeur Steenfabriek (Op de fabriek van Fa. Burgers & van Koolwijk, Notaris Roesstraat, Winssen (Fabriek van overleden achterneef van zijn vrouw).)
1.1.8.2.5.5.3.4 Theodorus Antonius Adrianus Burgers is geboren op 03-07-1899 in Beuningen, zoon van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.3) en Hendrina Petronella Sanders. Theodorus is overleden.
Adres:
09-01-1929     Beuningen
Beroep:
09-01-1929     Steenfabrikant
Overig:
1941     Steenfabriek Staartjeswaard N.V. Nw. Distelakker Beuningen
Getuige bij:
09-01-1929     huwelijk Rutgerus Johannes Donatus van Haaren (geb. ±1891) en Amalia Cornelia Johanna Burgers (geb. 1897) [zie 1.1.8.2.5.5.3.3]    [broer bruid]
Theodorus trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1921 in Leuth met Rosa Lisa Victoria van Haaren, ongeveer 21 jaar oud. Rosa is geboren omstreeks 1900. Rosa is overleden.
1.1.8.2.5.5.3.5 Henricus Wilhelmus Antonius Burgers is geboren op 10-06-1902, zoon van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.3) en Hendrina Petronella Sanders. Henricus is overleden.
Adres:
09-01-1929     Beuningen
Beroep:
09-01-1929     Steenfabrikant
Getuige bij:
09-01-1929     huwelijk Rutgerus Johannes Donatus van Haaren (geb. ±1891) en Amalia Cornelia Johanna Burgers (geb. 1897) [zie 1.1.8.2.5.5.3.3]    [broer bruid]
Henricus trouwde, 34 jaar oud, op 11-05-1937 in Beesd met Theodora Geertruida Maria Adriana Klerk, ongeveer 32 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1905.
1.1.8.2.5.5.3.6 Johannes Bernardus Theodorus Maria Burgers is geboren op 01-06-1909 in Beuningen, zoon van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.3) en Hendrina Petronella Sanders. Johannes is overleden op 26-07-1952 in Nijmegen, 43 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-1952 in Beuningen.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven in het familiegraf op het R.K. kerkhof te Beuningen.
Beroep:
Steenfabrikant
Johannes trouwde, 38 jaar oud, op 02-09-1947 in Baarle-Hertog met Antoinetta Maria Catharina Bloem, ongeveer 37 jaar oud. Antoinetta is geboren omstreeks 1910. Antoinetta trouwde later in 1955 in Drunen met Wilhelmus Theodorus Antonius Burgers (1908-1962), zie 1.1.8.2.5.6.5.8.
1.1.8.2.5.5.4 Johanna Maria Burgers is geboren op 26-01-1860 in Zuilichem, dochter van Theodorus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Johanna is overleden op 28-10-1939 in Beuningen, 79 jaar oud. Johanna trouwde met Johannes Antonius Beijer. Johannes is geboren omstreeks 1860. Johannes is overleden.
Beroepen:
Landbouwer
Steenfabrikant
Wethouder (te Beuningen.)
1.1.8.2.5.5.5 Theodorus Albertus Burgers is geboren op 07-07-1862 in IJzendoorn, zoon van Theodorus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Theodorus is overleden op 15-02-1944 in Weurt, 81 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1944 in Weurt.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Sterft op de "Buitenhof" en begraven op het R.K. kerkhof.
Adressen:
1930     Beuningen
21-09-1931     Beuningen
Beroepen:
Steenfabrikant (Steenfabriek op de Brunswaard te Beuningen, aangekocht in 1911.
Steenfabriek "Turkswaard" Buitenhof B.147 Weurt, aangekocht ca. 1919.
Steenfabriek "De Schans" te Weurt, aangekocht in 1922.
Steenfabriek Vermeulen & Bloem, te Deest, aangekocht ca. 1933.)
1930     Steenfabrikant
21-09-1931     Steenfabrikant
Functie:
Voorzitter (van het Par. Armbestuur)
Theodorus trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1894 in Avereest met Anna Maria Minke, ongeveer 30 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1864. Anna is overleden na 1930, minstens 66 jaar oud.
Beroepen:
1930     Zonder beroep
21-09-1931     Zonder beroep
Kinderen van Theodorus en Anna:
1 Wilhelmina Burgers [1.1.8.2.5.5.5.1], geboren op 10-06-1895 in Weurt. Wilhelmina is overleden. Wilhelmina bleef ongehuwd.
2 Theodora Burgers, geboren op 26-08-1896 in Weurt. Volgt 1.1.8.2.5.5.5.2.
3 Martina Bernarda Burgers [1.1.8.2.5.5.5.3], geboren op 12-11-1897 in Weurt. Martina is overleden in 1944, 46 of 47 jaar oud.
4 Bernardus Theodorus Antonius (Bernard) Burgers, geboren op 01-10-1899 in Weurt. Volgt 1.1.8.2.5.5.5.4.
5 Maria Theodora Henriette Burgers, geboren op 31-10-1901. Volgt 1.1.8.2.5.5.5.5.
6 Theodorus Antonius Wilhelmus Burgers, geboren op 01-06-1903. Volgt 1.1.8.2.5.5.5.6.
7 Henrietta Theodora Maria Burgers, geboren in 1905 in Beuningen. Volgt 1.1.8.2.5.5.5.7.
1.1.8.2.5.5.5.2 Theodora Burgers is geboren op 26-08-1896 in Weurt, dochter van Theodorus Albertus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.5) en Anna Maria Minke. Theodora is overleden. Theodora trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1927 met H. C. Kraaijvanger, ongeveer 32 jaar oud. H. is geboren omstreeks 1895. H. is overleden.
1.1.8.2.5.5.5.4 Bernardus Theodorus Antonius (Bernard) Burgers is geboren op 01-10-1899 in Weurt, zoon van Theodorus Albertus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.5) en Anna Maria Minke. Bernard is overleden op 23-08-1978 in Nijmegen, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bernard: Begraven op de Begraafplaats R.K. kerkhof te Hees-Neerbosch
Adressen:
Hees
21-09-1931     Nijmegen
Beroep:
21-09-1931     Steenfabrikant
hobby:
Duivensport. De passie voor duiven is overgedragen aan zoon Theo en de kleinzonen Theo en Bernard.
Getuige bij:
21-09-1931     huwelijk Cornelis Mattheus Konings (geb. ±1904) en Henrietta Theodora Maria Burgers (1905-1974) [zie 1.1.8.2.5.5.5.7]    [broer bruid]
Bernard trouwde, 25 jaar oud, op 28-04-1925 in Schaik met Dorothea Hermina Adriana (Dora) Hoefnagel, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 08-04-1925 in ondertrouw zijn gegaan. Dora is geboren omstreeks 1900. Dora is overleden.
Kinderen van Bernard en Dora:
1 Antonius Theodorus Josephus Maria (Ton) Burgers [1.1.8.2.5.5.5.4.1], geboren op 12-03-1926 in Hees. Ton is overleden op 26-11-2008 in Groesbeek, 82 jaar oud. Hij is begraven op 29-11-2008 in Weurt.
Notitie bij publiceren van Ton: 3 kinderen
Adres:
26-11-2008     Scharsestraat 4, 6551 ZB Weurt
Beroep:
Steenfabrikant
Onderscheiding:
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
2 Catharina H. Th. Burgers [1.1.8.2.5.5.5.4.2], geboren op 19-02-1929. Catharina is overleden in 04-1989 in Sutton (Engeland), 60 jaar oud.
3 Theodorus W. J. (Theo) Burgers [1.1.8.2.5.5.5.4.3], geboren op 02-07-1931 in Hees. Theo is overleden in 1992, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Theo: 3 kinderen
Adres:
Weurt
Beroep:
Steenfabrikant
hobby:
Duivensport. Passie overgenomen van zijn vader en doorgegeven aan 2 zoons.
1.1.8.2.5.5.5.5 Maria Theodora Henriette Burgers is geboren op 31-10-1901, dochter van Theodorus Albertus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.5) en Anna Maria Minke. Maria is overleden.
Adres:
1930     Beuningen
Beroep:
1930     Zonder beroep
Maria trouwde, 28 jaar oud, op 22-09-1930 in Beuningen met George Horatio Augustus Kennedij, 30 of 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en George was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Antonius Wilhelmus Burgers (1903-1952) [zie 1.1.8.2.5.5.5.6] [broer bruid]. George is geboren in 1899 in Ravensthorpe (Engeland), zoon van George Kennedij en Marie Antoinette Josepha Hendrika Pessers. George is overleden.
Adres:
22-09-1930     Cheadle Hulme (Engeland)
Beroep:
22-09-1930     Koopman
1.1.8.2.5.5.5.6 Theodorus Antonius Wilhelmus Burgers is geboren op 01-06-1903, zoon van Theodorus Albertus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.5) en Anna Maria Minke. Theodorus is overleden op 16-03-1952 in Weurt, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Sterft op "Bloemenheuvel".
Notitie bij publiceren van Theodorus: 4 dochters
Adres:
1930     Beuningen
Beroep:
1930     Steenfabrikant
Getuige bij:
22-09-1930     huwelijk George Horatio Augustus Kennedij (geb. 1899) en Maria Theodora Henriette Burgers (geb. 1901) [zie 1.1.8.2.5.5.5.5]    [broer bruid]
Theodorus trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1929 met Apolonia Clazina Maria van der Schoot, ongeveer 24 jaar oud. Apolonia is geboren omstreeks 1905.
Kinderen van Theodorus en Apolonia:
1 Henricus Antonius Theodorus Josephus Burgers [1.1.8.2.5.5.5.6.1], geboren omstreeks 1937. Hij is gedoopt in Weurt. Henricus is overleden op 16-01-1938 in Nijmegen, ongeveer 1 jaar oud.
2 Margaretha Apolonia Maria Burgers [1.1.8.2.5.5.5.6.2], geboren in 1938. Zij is gedoopt in Beuningen. Margaretha is overleden op 08-05-1939 in Nijmegen, 0 of 1 jaar oud.
1.1.8.2.5.5.5.7 Henrietta Theodora Maria Burgers is geboren in 1905 in Beuningen, dochter van Theodorus Albertus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.5) en Anna Maria Minke. Henrietta is overleden op 18-08-1974 in Waalwijk, 68 of 69 jaar oud.
Beroep:
21-09-1931     Zonder beroep
Henrietta trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 21-09-1931 in Beuningen met Cornelis Mattheus Konings, ongeveer 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Henrietta en Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Bernard Burgers (1899-1978) [zie 1.1.8.2.5.5.5.4] [broer bruid]. Cornelis is geboren omstreeks 1904 in Nijmegen, zoon van Mattheus Cornelis Konings en Cornelia Everdina Theunissen.
Adres:
21-09-1931     Nijmegen
Beroepen:
Steenfabrikant
21-09-1931     Aannemer
1.1.8.2.5.5.6 Albertus Wilhelmus Burgers is geboren op 02-11-1864 in IJzendoorn, zoon van Theodorus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Albertus is overleden op 11-02-1934 in Weurt, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albertus: Sterft op het "Kasteel" (de Waalsteenfabriek).
Adres:
18-01-1929     Beuningen
Beroepen:
Steenfabrikant (Erft de steenfabriek te IJzendoorn en koopt er omstreeks 1930 de naastgelegen steenfabriek van Fred. Glabbeek bij.Ze zijn stilgelegd in 1936 en in 1938 verkocht.
In Deest bezat hij de steenfabriek "Deest" (v/h. Vermeulen & Bloem), welke hij verkocht aan broer Theodorus Albertus.)
18-01-1929     Steenfabrikant
Albertus:
(1) trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1897 in Leuth met Frederika Gerarda Daamen, ongeveer 32 jaar oud. Frederika is geboren omstreeks 1865. Frederika is overleden vr 18-01-1929, ten hoogste 64 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 30-01-1912 in Maurik met Anna Maria Domenica Klerk, 43 of 44 jaar oud. Anna is geboren in 1868, dochter van Floris Klerk en Theodora Maria Hoogveld. Anna is overleden na 1949, minstens 81 jaar oud.
Kinderen van Albertus en Frederika:
1 Theodorus Johannes Cornelis Burgers, geboren op 23-05-1898 in Weurt. Volgt 1.1.8.2.5.5.6.1.
2 Wilhelmina Johanna Helena Maria Burgers [1.1.8.2.5.5.6.2], geboren op 20-05-1899 in Weurt. Wilhelmina is overleden.
Overig:
Mre Frederica, Urselinen te Eijsden.
3 Helena Theodora Elisa Maria Burgers [1.1.8.2.5.5.6.3], geboren op 12-06-1900 in Weurt. Helena is overleden. Helena bleef ongehuwd.
Beroep:
Maatschappelijk werkster (te Utrecht)
4 Maria Johanna Theodora Cornelia Burgers, geboren op 20-07-1901 in Weurt. Volgt 1.1.8.2.5.5.6.4.
5 Cornelia Burgers [1.1.8.2.5.5.6.5], geboren op 10-06-1902 in Weurt.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Tweeling met Jan Karel Herman
Cornelia is overleden. Cornelia bleef ongehuwd.
Adressen:
Weurt
Beuningen
6 Jan Karel Herman Burgers [1.1.8.2.5.5.6.6], geboren op 10-06-1902 in Weurt.
Notitie bij de geboorte van Jan: Tweeling met Cornelia
Jan is overleden op 04-07-1973 in Nijmegen, 71 jaar oud.
Overig:
Pastoor te St.Michielsgestel
Kapelaan van de parochie St. Theresia te Tilburg
7 Eliza Theodora Maria Burgers, geboren op 14-12-1903 in Beuningen. Volgt 1.1.8.2.5.5.6.7.
8 Henricus Johannes Bernardus Burgers [1.1.8.2.5.5.6.8], geboren op 12-02-1905 in Weurt. Henricus is overleden op 26-09-1962 in Nijmegen, 57 jaar oud. Hij is begraven op 29-09-1962 in Weurt.
Notitie bij overlijden van Henricus: Overleden in het St. Rabboud ziekenhuis. Begraven op de begraafplaats Kerkhof te Weurt.
Henricus bleef ongehuwd.
Adres:
18-01-1929     Beuningen
Beroepen:
Steenhandelaar
18-01-1929     Steenfabrikant
Functie:
Voorzitter (van het R.K. parochiaal Armbestuur)
Getuige bij:
18-01-1929     huwelijk Theodorus Franciscus Antonius Felet (geb. ±1895) en Eliza Theodora Maria Burgers (geb. 1903) [zie 1.1.8.2.5.5.6.7]    [broer bruid]
9 Bernardus Burgers, geboren op 03-06-1906 in Weurt. Volgt 1.1.8.2.5.5.6.9.
10 Julius Theodorus Bernardus Burgers [1.1.8.2.5.5.6.10], geboren op 04-07-1907 in Weurt. Julius is ongehuwd.
Adres:
Gheel (Belgi)
Kind van Albertus en Anna:
11 Flora Theodora Wilhelmina Antonia Burgers, geboren op 18-12-1912 in Weurt. Volgt 1.1.8.2.5.5.6.12.
Kind van Albertus uit onbekende relatie:
12 Theodora Burgers, geboren op 19-11-1912 in Weurt. Volgt 1.1.8.2.5.5.6.11.
1.1.8.2.5.5.6.1 Theodorus Johannes Cornelis Burgers is geboren op 23-05-1898 in Weurt, zoon van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.6) en Frederika Gerarda Daamen. Theodorus is overleden op 02-04-1955 in Nijmegen, 56 jaar oud. Theodorus trouwde, 30 jaar oud, op 28-08-1928 in Cothen met Petronella Anna Maria Damen, ongeveer 28 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1900. Petronella is overleden.
1.1.8.2.5.5.6.4 Maria Johanna Theodora Cornelia Burgers is geboren op 20-07-1901 in Weurt, dochter van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.6) en Frederika Gerarda Daamen. Maria is overleden op 30-09-1986 in Eindhoven, 85 jaar oud. Zij is begraven op 04-10-1986 in Bladel.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven in het familiegraf te Bladel
Notitie bij publiceren van Maria: te dicht bij zus helena?? vlgns bidprentje wel juist
Maria trouwde met Adrianus Anselmus Simon Zijlmans. Adrianus is geboren op 25-11-1892 in Raamsdonksveer. Adrianus is overleden op 17-02-1961 in Eindhoven, 68 jaar oud. Hij is begraven in Bladel.
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overleden in het St. Joseph ziekenhuis. Begraven op het parochiekerkhof.
Adrianus is weduwnaar van Maria Anna Huberdina Hoffmans (±1890-vr 1961).
Beroep:
Geneesheer
1.1.8.2.5.5.6.7 Eliza Theodora Maria Burgers is geboren op 14-12-1903 in Beuningen, dochter van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.6) en Frederika Gerarda Daamen. Eliza is overleden.
Beroep:
18-01-1929     Zonder beroep
Eliza trouwde, 25 jaar oud, op 18-01-1929 in Beuningen met Theodorus Franciscus Antonius Felet, ongeveer 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Eliza en Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Henricus Johannes Bernardus Burgers (1905-1962) [zie 1.1.8.2.5.5.6.8] [broer bruid]. Theodorus is geboren omstreeks 1895 in Nijmegen, zoon van Hendrikus Franciscus Antonius Felet en Helena Josephina Agatha Leenen. Theodorus is overleden.
Adres:
18-01-1929     Beuningen
Beroep:
18-01-1929     Kweker
1.1.8.2.5.5.6.9 Bernardus Burgers is geboren op 03-06-1906 in Weurt, zoon van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.6) en Frederika Gerarda Daamen.
Notitie bij publiceren van Bernardus: 2 dochters
Beroepen:
Steenhandelaar
Fruitteeltbedrijf
Bernardus trouwde in Venlo met Sibille van Oijen. Sibille is geboren omstreeks 1900. Sibille is overleden.
1.1.8.2.5.5.6.11 Theodora Burgers is geboren op 19-11-1912 in Weurt, dochter van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.6).
Notitie bij publiceren van Theodora: - nog niet kunnen vinden welke moeder
Theodora trouwde met J. Sprenger. J. is geboren omstreeks 1900 in Maasstricht. J. is overleden.
1.1.8.2.5.5.6.12 Flora Theodora Wilhelmina Antonia Burgers is geboren op 18-12-1912 in Weurt, dochter van Albertus Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5.6) en Anna Maria Domenica Klerk. Flora trouwde in Mill met A. van Hout. A. is geboren omstreeks 1900. A. is overleden.
Beroep:
Houthandelaar
1.1.8.2.5.5.8 Wilhelmina Christina Maria Burgers is geboren op 28-10-1869 in IJzendoorn, dochter van Theodorus Burgers (zie 1.1.8.2.5.5) en Wilhelmina Braam. Wilhelmina is overleden op 13-11-1917 in Lichtenvoorde, 48 jaar oud. Wilhelmina trouwde met Henricus Th. J. Hulshof. Henricus is geboren in 1861. Henricus is overleden in 1935, 73 of 74 jaar oud.
Beroep:
Exportslager (te Lichtenvoorde)
1.1.8.2.5.6 Stephanus Burgers is geboren op 29-12-1830 in Bemmel, zoon van Henricus (Hendrik) Beurgers (zie 1.1.8.2.5) en Cornelia Jansen. Stephanus is overleden op 03-08-1897 in Erlecom, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1897.
Beroepen:
Steenfabrikant (Bezit in compagnonschap met M.C.Fels een steenfabriek te Rotterdam (huidige naam "De Vlietberg").)
1857     Steenbakkersbaas
25-10-1876     Steenfabrikant (Steenfabriek "Brienenswaard" te Ooij)
1897     Steenfabrikant
Overig:
04-06-1874     Verkoopt het noordelijk gedeelte van het bouwland te Weurt, groot 11 aren en 60 centiaren, voor 150 gulden.
Stephanus trouwde, 26 jaar oud, op 18-06-1857 in Beuningen met Elisabeth Braam, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Stephanus en Elisabeth: Oudere broer Theodorus is getrouwd met een zus van Elisabeth.
Elisabeth is geboren in 1832 in Weurt, dochter van Theodorus Braam en Johanna Publiekhuizen. Elisabeth is overleden na 1897, minstens 65 jaar oud.
Kinderen van Stephanus en Elisabeth:
1 Theodorus Cornelis Burgers, geboren op 28-07-1858 in Ooij. Volgt 1.1.8.2.5.6.1.
2 Hendrikus Johannes Burgers, geboren op 17-09-1859 in Ooij. Volgt 1.1.8.2.5.6.2.
3 Wilhelmus Donatus Burgers [1.1.8.2.5.6.3], geboren op 04-02-1861 in Ooij. Wilhelmus is overleden op 13-12-1913 in Ooij, 52 jaar oud. Wilhelmus bleef ongehuwd.
4 Albertus Reinerus Burgers [1.1.8.2.5.6.4], geboren op 15-05-1863 in Ooij. Albertus is overleden op 21-08-1886 in Ooij, 23 jaar oud. Albertus bleef ongehuwd.
5 Johannes Antonius Burgers, geboren op 02-01-1865 in Ooij. Volgt 1.1.8.2.5.6.5.
6 Johanna Maria Cornelia Burgers [1.1.8.2.5.6.6], geboren in 1866 in Ooij. Johanna is overleden op 19-11-1917 in Nijmegen, 50 of 51 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
7 Donatius Stephanus Burgers, geboren op 03-08-1868 in Ubbergen. Volgt 1.1.8.2.5.6.7.
8 Arnoldus Bartholomeus Burgers, geboren op 29-03-1870 in Ooij. Volgt 1.1.8.2.5.6.8.
9 Petrus Hermanus Burgers [1.1.8.2.5.6.9], geboren op 25-03-1873 in Ooij. Petrus is overleden op 24-05-1957 in Nijmegen, 84 jaar oud. Petrus bleef ongehuwd.
10 Elisabeth Cornelia Burgers [1.1.8.2.5.6.10], geboren op 21-07-1874 in Ooij. Elisabeth is overleden op 24-01-1945 in Nijmegen, 70 jaar oud. Elisabeth bleef ongehuwd.
1.1.8.2.5.6.1 Theodorus Cornelis Burgers is geboren op 28-07-1858 in Ooij, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.8.2.5.6) en Elisabeth Braam. Theodorus is overleden op 05-12-1899 in Nijmegen, 41 jaar oud.
Beroep:
Hotelier
Theodorus trouwde in Nijmegen met Sophia Stuart. Sophia is geboren omstreeks 1860. Sophia is overleden.
1.1.8.2.5.6.2 Hendrikus Johannes Burgers is geboren op 17-09-1859 in Ooij, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.8.2.5.6) en Elisabeth Braam. Hendrikus is overleden op 04-02-1930 in Randwijk, 70 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Hendrikus: 2 kinderen
Beroep:
1901     Steenfabrikant (Richt op de uiterwaarden te Winssen een steenfabriek op in samenwerking met Ferdinand van Koolwijk.)
Hendrikus trouwde in Randwijk met A. M. J. Arts. A. is geboren omstreeks 1860. A. is overleden.
1.1.8.2.5.6.5 Johannes Antonius Burgers is geboren op 02-01-1865 in Ooij, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.8.2.5.6) en Elisabeth Braam. Johannes is overleden op 04-10-1938 in Beuningen, 73 jaar oud.
Beroep:
Steenfabrikant (en bouwmaterialenhandel Fels & Burgers)
Johannes trouwde met Catharina Geertruida Johanna Terwindt. Catharina is geboren omstreeks 1860. Catharina is overleden.
Kinderen van Johannes en Catharina:
1 Stephanus H. L. Burgers [1.1.8.2.5.6.5.1], geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Stephanus is overleden in 1973, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Stephanus: 2 maal getrouwd
7 kinderen
Overig:
Handelsonderneming "van Pelt" te Nijmegen.
2 Josephus Bernardus Matheus Burgers, geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Volgt 1.1.8.2.5.6.5.2.
3 Hermanus Cornelis Matheus Burgers [1.1.8.2.5.6.5.3], geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Hermanus is overleden.
Notitie bij publiceren van Hermanus: trouwt 2 maal
12 kinderen
Beroep:
Accountant (te Ubbergen.)
4 Arnoldus Johannes Antonius Burgers [1.1.8.2.5.6.5.4], geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Arnoldus is overleden op 07-08-1974 in Nijmegen, ongeveer 74 jaar oud. Arnoldus bleef ongehuwd.
Overig:
Steenhandel "Burgers-Terwindt".
5 Johanna Maria Burgers [1.1.8.2.5.6.5.5], geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Johanna is overleden. Johanna bleef ongehuwd.
Adres:
Ubbergen
6 Josephina Burgers, geboren omstreeks 1900 in Ubbergen. Volgt 1.1.8.2.5.6.5.6.
7 Matheus Wilhelmus Marie Burgers, geboren in 1904 in Ubbergen. Volgt 1.1.8.2.5.6.5.7.
8 Wilhelmus Theodorus Antonius Burgers, geboren in 1908 in Ubbergen. Volgt 1.1.8.2.5.6.5.8.
1.1.8.2.5.6.5.2 Josephus Bernardus Matheus Burgers is geboren omstreeks 1900 in Ubbergen, zoon van Johannes Antonius Burgers (zie 1.1.8.2.5.6.5) en Catharina Geertruida Johanna Terwindt. Josephus is overleden.
Notitie bij publiceren van Josephus: 2 kinderen
Josephus trouwde met W. T. H. Prinsen. W. is geboren omstreeks 1900. W. is overleden.
1.1.8.2.5.6.5.6 Josephina Burgers is geboren omstreeks 1900 in Ubbergen, dochter van Johannes Antonius Burgers (zie 1.1.8.2.5.6.5) en Catharina Geertruida Johanna Terwindt. Josephina is overleden. Josephina trouwde met C. M. M. Siegmund. C. is geboren omstreeks 1900. C. is overleden.
1.1.8.2.5.6.5.7 Matheus Wilhelmus Marie Burgers is geboren in 1904 in Ubbergen, zoon van Johannes Antonius Burgers (zie 1.1.8.2.5.6.5) en Catharina Geertruida Johanna Terwindt. Matheus is overleden op 03-03-1971 in Rotterdam, 66 of 67 jaar oud.
militaire diens:
Zet Bouwmaterialenhandel Fels & Burgers van zijn vader voort.
Matheus:
(1) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 29-09-1938 met Johanna Theodora Maria Brijs, ongeveer 38 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1900. Johanna is overleden.
(2) trouwde, minstens 34 jaar oud, na 1938 met Martina Louisa Maria van der Cammen, minstens 38 jaar oud. Martina is geboren omstreeks 1900. Martina is overleden.
1.1.8.2.5.6.5.8 Wilhelmus Theodorus Antonius Burgers is geboren in 1908 in Ubbergen, zoon van Johannes Antonius Burgers (zie 1.1.8.2.5.6.5) en Catharina Geertruida Johanna Terwindt. Wilhelmus is overleden op 20-12-1962 in Beuningen, 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmus: Sterft op het "Zunneke".
Wilhelmus trouwde, 46 of 47 jaar oud, in 1955 in Drunen met Antoinetta Maria Catharina Bloem, ongeveer 45 jaar oud. Antoinetta is geboren omstreeks 1910. Antoinetta is weduwe van Johannes Bernardus Theodorus Maria Burgers (1909-1952), met wie zij trouwde op 02-09-1947 in Baarle-Hertog, zie 1.1.8.2.5.5.3.6.
1.1.8.2.5.6.7 Donatius Stephanus Burgers is geboren op 03-08-1868 in Ubbergen, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.8.2.5.6) en Elisabeth Braam. Donatius is overleden op 17-03-1947 in Nijmegen, 78 jaar oud. Hij is begraven op 20-03-1947 in Nijmegen.
Notitie bij overlijden van Donatius: Begraven op de begraafplaats R.K. kerkhof aan de Daalseweg te nijmegen
Notitie bij publiceren van Donatius: geboorte ook ooij?
2 kinderen gestorven in een jappenkamp in ned. indie
dochter getrouwd in australie
Beroepen:
Hotelier (van "Hotel Tramzicht" te Beek)
Eigenaar wasserij (te Beek)
01-05-1894     Fabrieksdirecteur
Donatius trouwde, 25 jaar oud, op 01-05-1894 in Ubbergen met Hendrika Wilhelmina Braam, 20 of 21 jaar oud. Hendrika is geboren in 1873. Hendrika is overleden op 22-10-1938 in Nijmegen, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen van Donatius en Hendrika:
1 Arnoldus Stephanus Johannes Burgers, geboren op 14-03-1895 in Nijmegen. Volgt 1.1.8.2.5.6.7.1.
2 Emile Albert Burgers, geboren op 27-04-1898 in Beek. Volgt 1.1.8.2.5.6.7.2.
3 Maria Theodora Sopia Burgers, geboren op 21-02-1899 in Beek. Volgt 1.1.8.2.5.6.7.3.
4 Wilhelmina Johanna Maria Burgers, geboren op 20-11-1900 in Beek. Volgt 1.1.8.2.5.6.7.4.
1.1.8.2.5.6.7.1 Arnoldus Stephanus Johannes Burgers is geboren op 14-03-1895 in Nijmegen, zoon van Donatius Stephanus Burgers (zie 1.1.8.2.5.6.7) en Hendrika Wilhelmina Braam. Arnoldus is overleden. Arnoldus trouwde, 26 jaar oud, op 27-10-1921 in Ubbergen met Angelina Emelie Maria van Kalken, 23 of 24 jaar oud. Angelina is geboren in 1897. Angelina is overleden.
1.1.8.2.5.6.7.2 Emile Albert Burgers is geboren op 27-04-1898 in Beek, zoon van Donatius Stephanus Burgers (zie 1.1.8.2.5.6.7) en Hendrika Wilhelmina Braam. Emile is overleden.
Adres:
13-09-1924     Cornelis Schuijtstraat 43, Amsterdam
Beroep:
13-09-1924     Advocaat
Emile ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 13-09-1924 met Caroline Maria Berger, ongeveer 24 jaar oud. Caroline is geboren omstreeks 1900. Caroline is overleden.
Adres:
13-09-1924     Rindernscher Deich 50, Kleef (Duitsland)
Kind van Emile en Caroline:
1 Nn Burgers [1.1.8.2.5.6.7.2.1], levenloos geboren kind, geboren op 18-05-1931 in Beek.
1.1.8.2.5.6.7.3 Maria Theodora Sopia Burgers is geboren op 21-02-1899 in Beek, dochter van Donatius Stephanus Burgers (zie 1.1.8.2.5.6.7) en Hendrika Wilhelmina Braam. Maria is overleden. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 25-05-1920 in Ubbergen met Johannes Clemens Berger, 29 of 30 jaar oud. Johannes is geboren in 1890. Johannes is overleden.
1.1.8.2.5.6.7.4 Wilhelmina Johanna Maria Burgers is geboren op 20-11-1900 in Beek, dochter van Donatius Stephanus Burgers (zie 1.1.8.2.5.6.7) en Hendrika Wilhelmina Braam. Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde, 19 jaar oud, op 21-10-1920 in Ubbergen met Edward Joseph Murphij, 39 of 40 jaar oud. Edward is geboren in 1880. Edward is overleden.
1.1.8.2.5.6.8 Arnoldus Bartholomeus Burgers is geboren op 29-03-1870 in Ooij, zoon van Stephanus Burgers (zie 1.1.8.2.5.6) en Elisabeth Braam. Arnoldus is overleden op 26-05-1933 in Rotterdam, 63 jaar oud. Arnoldus bleef kinderloos.
Overig:
Bouwmaterialenhandel Fels & Burgers
Arnoldus trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1897 in Beek met Aleida Johanna Braam, ongeveer 37 jaar oud, nadat zij op 12-04-1897 in ondertrouw zijn gegaan. Aleida is geboren omstreeks 1860. Aleida is overleden.
1.1.8.2.6 Antonius (Antoon) Burgers is geboren op 05-05-1791 in Gendt, zoon van Joannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Hij is gedoopt op 05-05-1791 in Hulhuizen. Antoon is overleden op 13-04-1860 in Nijmegen, 68 jaar oud.
Beroepen:
1819     Steenbakker
1826     Steenbakker
na 1828     Steenbakker (te Ooij)
16-12-1829     Landbouwer
1831     Landbouwer
1844     Tapper
1849     Landbouwer
1853     Landbouwer
1855     Landbouwer
1856     Landbouwer
1896     Landbouwer
Overig:
1860     Laat na een boerderij "De Plak" in Ooij en een boerderij "buiten de Poort van Nijmegen". Had in Hatert gronden van de Gemeente Nijmegen in erfpacht.
Antoon trouwde, 28 jaar oud, op 26-07-1819 in Ubbergen met Johanna Verwaaijen, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 24-01-1789 in Nijmegen, dochter van Everardus Verwaaijen en Sibilla Nieuwenhuizen. Johanna is overleden op 01-11-1847 in Nijmegen, 58 jaar oud.
Kinderen van Antoon en Johanna:
1 Henrica Everdina Burgers, geboren op 09-11-1819 in Ubbergen. Volgt 1.1.8.2.6.1.
2 Johanna Elisabeth Burgers, geboren op 09-07-1821 in Ooij. Volgt 1.1.8.2.6.2.
3 Johannes Burgers, geboren op 26-12-1822 in Ooij. Volgt 1.1.8.2.6.3.
4 Leonardus Theodorus Burgers [1.1.8.2.6.4], geboren op 23-07-1825 in Ooij. Leonardus is overleden op 25-08-1826 in Ooij, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
5 Leonardus Theodorus Burgers [1.1.8.2.6.5], geboren in 1826 in Ooij. Leonardus is overleden in 1827 in Ooij, 0 of 1 jaar oud.
6 Johannes Petrus Burgers, geboren op 09-02-1828 in Ubbergen. Volgt 1.1.8.2.6.6.
7 Leonardus Wilhelmus Burgers [1.1.8.2.6.7], geboren op 16-12-1829 om 23:00 in Ooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1829. Leonardus is overleden.
8 Wilhelmus Leonardus Burgers [1.1.8.2.6.8], geboren in 1830 in Ooij. Wilhelmus is overleden op 28-07-1831 in Ooij, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
9 Petronella Sibilla Burgers, geboren op 28-05-1832 in Ooij. Volgt 1.1.8.2.6.9.
1.1.8.2.6.1 Henrica Everdina Burgers is geboren op 09-11-1819 in Ubbergen, dochter van Antonius (Antoon) Burgers (zie 1.1.8.2.6) en Johanna Verwaaijen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Henrica is overleden op 23-01-1879 in Nijmegen, 59 jaar oud.
Beroep:
1855     Landbouwster
Henrica:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 19-12-1844 in Nijmegen met Johannes Groothuisen, 31 jaar oud. Johannes is geboren op 27-04-1813 in Nijmegen, zoon van Christiaan Groothuisen en Helena Teunissen. Johannes is overleden vr 1855, ten hoogste 42 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Anna Maria Derksen (1813-vr 1844), met wie hij trouwde op 27-02-1840.
Beroep:
1844     Landbouwer
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 26-10-1855 in Nijmegen met Wilhelmus Peters, 28 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 11-03-1827 in Ubbergen, zoon van Jan Peters en Johanna Arts. Wilhelmus is overleden.
Beroep:
1855     Landbouwer
Kinderen van Henrica en Johannes:
1 Johanna Christina Groothuisen, geboren op 18-01-1846 in Nijmegen. Volgt 1.1.8.2.6.1.1.
2 Johanna Maria Groothuisen, geboren op 04-09-1849 in Nijmegen. Volgt 1.1.8.2.6.1.2.
1.1.8.2.6.1.1 Johanna Christina Groothuisen is geboren op 18-01-1846 in Nijmegen, dochter van Johannes Groothuisen en Henrica Everdina Burgers (zie 1.1.8.2.6.1). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1870 in Nijmegen met Johannes Wilhelmus Jacobs, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 18-08-1843 in Nijmegen, zoon van Henricus Jacobs en Petronella Wienen. Johannes is overleden.
1.1.8.2.6.1.2 Johanna Maria Groothuisen is geboren op 04-09-1849 in Nijmegen, dochter van Johannes Groothuisen en Henrica Everdina Burgers (zie 1.1.8.2.6.1). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1877 in Nijmegen met Leendert Linders, 28 jaar oud. Leendert is geboren op 21-11-1848 in Nijmegen, zoon van Theodorus Antonius Linders en Hendrina Hubers. Leendert is overleden.
1.1.8.2.6.2 Johanna Elisabeth Burgers is geboren op 09-07-1821 in Ooij, dochter van Antonius (Antoon) Burgers (zie 1.1.8.2.6) en Johanna Verwaaijen. Johanna is overleden op 17-09-1896 in Ooij, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1849 in Ubbergen met Everd Willemse, 35 jaar oud. Everd is geboren op 22-05-1813 in Ooij, zoon van Geen Willemse en Johanna Kregting. Everd is overleden vr 1896, ten hoogste 83 jaar oud.
Beroep:
1849     Landbouwer
1.1.8.2.6.3 Johannes Burgers is geboren op 26-12-1822 in Ooij, zoon van Antonius (Antoon) Burgers (zie 1.1.8.2.6) en Johanna Verwaaijen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Johannes is overleden op 16-12-1879 in Nijmegen, 56 jaar oud.
Beroep:
1853     Landbouwer (te Nijmegen)
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 21-05-1853 in Nijmegen met Engelina Hendriks, 32 jaar oud. Engelina is geboren op 08-11-1820 in Hatert, dochter van Hendrik Hendriks en Johanna Gijsbers. Engelina is overleden.
Kinderen van Johannes en Engelina:
1 Johanna Burgers [1.1.8.2.6.3.1], geboren op 13-03-1854 in Nijmegen. Johanna is overleden.
2 Antonia Burgers [1.1.8.2.6.3.2], geboren op 28-12-1856 in Nijmegen. Antonia is overleden.
3 Antoon Burgers [1.1.8.2.6.3.3], geboren op 16-08-1859 in Nijmegen. Antoon is overleden.
4 Hendrikus Burgers [1.1.8.2.6.3.4], geboren op 07-08-1861 in Nijmegen. Hendrikus is overleden.
5 Petronella Burgers [1.1.8.2.6.3.5], geboren op 07-07-1864 in Nijmegen. Zij is gedoopt op 08-07-1864. Petronella is overleden.
6 Adrianus Burgers [1.1.8.2.6.3.6], geboren op 14-06-1867 in Nijmegen. Adrianus is overleden.
1.1.8.2.6.6 Johannes Petrus Burgers is geboren op 09-02-1828 in Ubbergen, zoon van Antonius (Antoon) Burgers (zie 1.1.8.2.6) en Johanna Verwaaijen. Johannes is overleden op 26-03-1881 in Nijmegen, 53 jaar oud.
Beroepen:
1856     Voerman (te Ubbergen)
1860     Landbouwer, voerman en herbergier (te Nijmegen)
Overig:
20-07-1861     Leent 1500 gulden onder hypothecair verband van zijn huis, erf, stal en een pakhuis in de Ziekerstraat te Nijmegen. Op 8-1-1872 wordt de hypotheek doorgehaald.
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 14-05-1856 in Beuningen met Hendrica Nessing, 25 of 26 jaar oud. Hendrica is geboren in 1830 in Nijkerk. Hendrica is overleden na 1881, minstens 51 jaar oud.
Beroep:
1856     Dienstmeid
1.1.8.2.6.9 Petronella Sibilla Burgers is geboren op 28-05-1832 in Ooij, dochter van Antonius (Antoon) Burgers (zie 1.1.8.2.6) en Johanna Verwaaijen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Petronella is overleden op 18-01-1901 in Vught, 68 jaar oud. Petronella:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 16-11-1855 in Nijmegen met Adrianus Toonise, 34 jaar oud. Adrianus is geboren op 05-10-1821 in Wamel, zoon van Toon Toonise en Theodora van Leeuwen. Adrianus is overleden vr 1877, ten hoogste 56 jaar oud.
Beroep:
1855     Scheepstimmerman
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 05-07-1877 in Nijmegen met Peter Hendriks, 26 jaar oud. Peter is geboren op 18-07-1850 om 13:00 in Ubbergen, zoon van Cornelis Hendriks en Johanna Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1850. Peter is overleden.
Beroep:
1877     Metselaar
1.1.8.2.8 Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers is geboren in Gendt, zoon van Joannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Hij is gedoopt op 24-10-1794 in Hulhuizen. Willem-Jan is overleden op 12-02-1880 in Olst, 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem-Jan: Begraven op het R.K. kerkhof "Boskamp".
Notitie bij publiceren van Willem-Jan: -vlgns henri 1822 Bimmen
Adressen:
1825     Huis 163a, Bemmel (Ze hebben een meid, knecht en een "arm en behoeftige uit Nijmegen" in huis.)
1829     Huis 196 (omnummering van 163a), Bemmel (De "arm en behoeftige" van 1825 is nu 17 jaar en staat ingeschreven als knecht.)
1866     Terwolde
Beroepen:
1825     Steenbakker
1829     Steenbakker, Tapper
voor 1835     Tapper (te Millingen.)
1851     Steenbakkersbaas
1852     Steenbakker
1854     Steenbakker
1863     Steenbakker
1869     Steenbakkersbaas
1870     Steenbakker
1897     Steenbakker
Willem-Jan trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1821 in Millingen met Willemina Arntz, 24 of 25 jaar oud. Willemina is geboren op 06-03-1796 in Millingen, dochter van Stephanus Arntz en Geertruij Daems. Willemina is overleden op 18-05-1885 in Olst, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willemina: Begraven op het R.K. kerkhof "Boskamp".
Overig:
Willemina is dochter van een steenbakker.
Kinderen van Willem-Jan en Willemina:
1 Johannes Mathias Burgers, geboren op 11-01-1823 in Bimmen (Duitsland). Volgt 1.1.8.2.8.1.
2 Johanna Burgers [1.1.8.2.8.2], geboren op 03-11-1824 in Bemmel. Zij is gedoopt op 04-11-1824 in Bimmen (Duitsland). Johanna is overleden op 24-05-1825 in Bemmel, 6 maanden oud.
3 Theodorus Burgers, geboren op 04-05-1826 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.8.3.
4 Geertruijda Johanna Burgers, geboren op 11-05-1828 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.8.4.
5 Johannes Burgers [1.1.8.2.8.5], geboren omstreeks 1830. Johannes is overleden.
6 Stephanus Burgers, geboren op 29-10-1832 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.8.6.
7 Hendrikus (Hendrik) Burgers, geboren op 15-09-1834 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.8.7.
8 Petronella Burgers, geboren op 26-07-1836 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.8.8.
9 Ludovicus Burgers, geboren in 1837 in Millingen. Volgt 1.1.8.2.8.9.
10 Gijsbertus Burgers, geboren op 24-11-1838 in Millingen. Volgt 1.1.8.2.8.10.
11 Henriette Burgers [1.1.8.2.8.11], geboren op 06-04-1841 in Millingen. Henriette is overleden op 22-04-1915 om 19:00 in Moergestel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1915.
Notitie bij overlijden van Henriette: Sterft op St. Stanislaus.
Adres:
22-04-1915     Roodven Wijk A nummer 125, Moergestel
Beroep:
22-04-1915     Kloosterzuster
Overig:
Zuster van de Congregatie van O.L.Vr.Moeder van Barmhartigheid te Tilburg.
1.1.8.2.8.1 Johannes Mathias Burgers is geboren op 11-01-1823 in Bimmen (Duitsland), zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.8) en Willemina Arntz. Johannes is overleden.
Notitie bij publiceren van Johannes: - volgens Bemmel volkstelling 1825 i111 geboren 11-1-1822
- zou nog een dochter Riet hebben
Adressen:
13-04-1856     Westervoort
1858     Westervoort
19-11-1860     Westervoort
13-10-1862     Westervoort
12-04-1870     Westervoort
Beroepen:
1851     Steenbakkersbaas
na 1852     Steenbakker (te Westervoort. Richt een steenfabriek op namens D. Terwindt te Pannerden op het land "het oude fort".)
13-04-1856     Steenbakkersbaas
1858     Steenbakker
19-11-1860     Steenbaas
13-10-1862     Steenbaas
12-04-1870     Steenbakkersbaas
18-10-1886     Steenbakker
Overig:
van 1968 tot 1970     Richt te Westervoort de steenfabriek "De Emptepol" op namens D. Terwindt te Pannerden.
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 23-01-1851 in Millingen met Everdina Willemina Reijmers, 23 jaar oud. Everdina is geboren op 26-01-1827 in Millingen. Everdina is overleden.
Kinderen van Johannes en Everdina:
1 Wilhelmus Burgers [1.1.8.2.8.1.1], geboren omstreeks 1853 in Westervoort. Wilhelmus is overleden omstreeks 1883, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmus: Sterft aan een "tropenkoorts".
Overig:
In dienst van de Staat naar Nederlands Indi getrokken met de opdracht daar een steenfabriek op te richten.
2 Stephanus Marinus Burgers, geboren op 13-04-1856 in Westervoort. Volgt 1.1.8.2.8.1.2.
3 Gijsbertus Johannes Burgers, geboren op 02-02-1858 in Westervoort. Volgt 1.1.8.2.8.1.3.
4 Johanna Theodora Burgers, geboren op 19-11-1860 in Westervoort. Volgt 1.1.8.2.8.1.4.
5 Gerardus Johannes Burgers [1.1.8.2.8.1.5], geboren op 13-10-1862 om 16:00 in Westervoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1862. Gerardus is overleden.
Beroep:
Broodbakker en cafhouder (van caf Burgers, Parkstraat 4 te Arnhem. Een zoon van broer Theodorus neemt later het caf over.)
6 Petronella Hendrika Burgers [1.1.8.2.8.1.6], geboren op 14-03-1865 in Westervoort. Petronella is overleden.
7 Reinirus Burgers, geboren op 16-03-1867 in Westervoort. Volgt 1.1.8.2.8.1.7.
8 Theodorus Burgers [1.1.8.2.8.1.8], geboren op 12-04-1870 om 17:00 in Westervoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1870. Theodorus is overleden.
Notitie bij publiceren van Theodorus: meerdere kinderen, n neemt caf Burgers over van zijn oom
Beroep:
Bakker (te Arnhem)
1.1.8.2.8.1.2 Stephanus Marinus Burgers is geboren op 13-04-1856 om 15:00 in Westervoort, zoon van Johannes Mathias Burgers (zie 1.1.8.2.8.1) en Everdina Willemina Reijmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1856. Stephanus is overleden.
Beroep:
Broodbakker en cafhouder (te Dsseldorp (Duitsland))
Stephanus trouwde, 22 jaar oud, op 13-06-1878 in Nijmegen met Carolina Frederika Hutting, 22 jaar oud. Carolina is geboren op 20-08-1855 in Neerbosch, dochter van Jan Willem Hutting en Willemina Cornelissen. Carolina is overleden.
Kinderen van Stephanus en Carolina:
1 Jan Burgers [1.1.8.2.8.1.2.1], geboren omstreeks 1910.
2 Wilhelmina Burgers [1.1.8.2.8.1.2.2], geboren omstreeks 1910.
3 Everdina Burgers [1.1.8.2.8.1.2.3], geboren omstreeks 1910.
1.1.8.2.8.1.3 Gijsbertus Johannes Burgers is geboren op 02-02-1858 om 04:30 in Westervoort, zoon van Johannes Mathias Burgers (zie 1.1.8.2.8.1) en Everdina Willemina Reijmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1858. Gijsbertus is overleden.
Beroep:
Steenbakker (Stond bekend als een uiterst bekend steenbakker; Stoomsteenfabriek "Stokkewaard" te Diepenveen, steenfabriek "Platvoet" en steenbaas op een steenfabriek van Robert Janssen te Lathum.)
Gijsbertus trouwde, 28 jaar oud, op 18-10-1886 in Olst met Willemina Maria Burgers, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbertus en Willemina: Gijsbertus en Wilhelmina zijn achterneef/nicht.
Zie 1.1.8.2.8.10.3 voor persoonsgegevens van Willemina.
Kinderen van Gijsbertus en Willemina:
1 Johannes Burgers [1.1.8.2.8.1.3.1], geboren omstreeks 1900. Johannes is overleden.
2 Johanna Burgers [1.1.8.2.8.1.3.2], geboren omstreeks 1900. Johanna is overleden.
3 Petronella Burgers [1.1.8.2.8.1.3.3], geboren omstreeks 1900. Petronella is overleden.
4 Gijsbertus Burgers [1.1.8.2.8.1.3.4], geboren omstreeks 1900. Gijsbertus is overleden.
5 Gerardus Burgers [1.1.8.2.8.1.3.5], geboren omstreeks 1900. Gerardus is overleden.
6 Wilhelmus Burgers [1.1.8.2.8.1.3.6], geboren omstreeks 1900. Wilhelmus is overleden.
7 Stephanus Burgers [1.1.8.2.8.1.3.7], geboren omstreeks 1900. Stephanus is overleden.
1.1.8.2.8.1.4 Johanna Theodora Burgers is geboren op 19-11-1860 om 13:00 in Westervoort, dochter van Johannes Mathias Burgers (zie 1.1.8.2.8.1) en Everdina Willemina Reijmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1860. Johanna is overleden. Johanna trouwde met von Spangler. Hij is geboren omstreeks 1870 in (Duitsland). Hij is overleden.
Beroep:
machinefabrikant (te Diel, Den Haag en Arnhem)
1.1.8.2.8.1.7 Reinirus Burgers is geboren op 16-03-1867 in Westervoort, zoon van Johannes Mathias Burgers (zie 1.1.8.2.8.1) en Everdina Willemina Reijmers. Reinirus is overleden op 04-06-1943 in Westervoort, 76 jaar oud.
Beroepen:
Steenbaas (op steenfabriek "Emptepol" te Westervoort. De steenfabriek is later overgegaan naar Gebroeders de Witte, deze plegen beide zelfmoord bij het faillissement in 1934. De fabriek heeft een aantal jaren stilgelegen en later eigendom geworden van Korevaar & Co..)
Steenbaas (Reinirus en zijn zoon Johannes waren ook baas op de fabriek van Gebr. De Witte te Pannerden.)
Reinirus trouwde met Theodora Johanna Brouwer. Theodora is geboren omstreeks 1870 in Duiven. Theodora is overleden.
Kinderen van Reinirus en Theodora:
1 Johannes Mathias Burgers [1.1.8.2.8.1.7.1], geboren op 01-12-1896 in Westervoort. Johannes is overleden na 1974, minstens 78 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
Adres:
Westervoort
Beroep:
tot ±1940     Steenbaas (Johannes is met zijn vader Reinjirus baas op de fabriek van Gebr. De Witte te Pannerden.)
2 Johanna Everdina Burgers, geboren op 09-12-1898 in Westervoort. Volgt 1.1.8.2.8.1.7.2.
3 Theodorus Johannes Burgers [1.1.8.2.8.1.7.3], geboren op 07-05-1901 in Westervoort. Theodorus is overleden na 1974, minstens 73 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Theodorus: 2x gehuwd
Adres:
Westervoort
4 Everdina Theodora Burgers [1.1.8.2.8.1.7.4], geboren op 06-03-1904 in Westervoort. Everdina is overleden na 1974, minstens 70 jaar oud. Everdina bleef ongehuwd.
5 Reinirus Antonius Burgers [1.1.8.2.8.1.7.5], geboren op 30-10-1907 in Westervoort. Reinirus is ongehuwd.
Beroep:
Broodbakker (te Westervoort)
1.1.8.2.8.1.7.2 Johanna Everdina Burgers is geboren op 09-12-1898 in Westervoort, dochter van Reinirus Burgers (zie 1.1.8.2.8.1.7) en Theodora Johanna Brouwer. Johanna is overleden. Johanna trouwde met L. H. Kruitwagen. L. is geboren omstreeks 1910.
Beroep:
Steenbaas (op fabriek IJsseldijk 3 te Westervoort.)
1.1.8.2.8.3 Theodorus Burgers is geboren op 04-05-1826 in Bemmel, zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.8) en Willemina Arntz. Theodorus is overleden in Ruhr (Duitsland).
Adres:
Millingen
Beroepen:
Schipper
1852     Broodbakker
Theodorus trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1852 in Zevenaar met Aleida Maria Odilia Gruijters, 25 of 26 jaar oud. Aleida is geboren in 1826 in Emmerich (Duitsland). Aleida is overleden.
1.1.8.2.8.4 Geertruijda Johanna Burgers is geboren op 11-05-1828 in Bemmel, dochter van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.8) en Willemina Arntz. Geertruijda is overleden op 12-07-1903 in Millingen, 75 jaar oud. Geertruijda trouwde, 25 jaar oud, op 17-03-1854 in Millingen met Rudolphus Tijssen, 30 jaar oud. Rudolphus is geboren op 05-11-1823 in Millingen, zoon van Wilhelmus (Willem) Tiessen en Henrica Stinessen. Rudolphus is overleden in 1905, 81 of 82 jaar oud.
Beroepen:
Assistent loods- en bakenmeester (te Millingen)
1854     Loodsassistent
1.1.8.2.8.6 Stephanus Burgers is geboren op 29-10-1832 in Bemmel, zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.8) en Willemina Arntz. Stephanus is overleden op 31-08-1877 in Deest, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroepen:
1869     Steenbakkersbaas
1877     Steenovenbaas
Stephanus trouwde, 36 jaar oud, op 06-04-1869 in Beuningen met Johanna Adriana Swartjes, 19 of 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1849 in Weurt. Johanna is overleden na 1877, minstens 28 jaar oud.
Kinderen van Stephanus en Johanna:
1 Nn Burgers [1.1.8.2.8.6.1], levenloos geboren kind, geboren op 12-12-1869.
2 Wilhelmina Catharina Burgers [1.1.8.2.8.6.2], geboren omstreeks 1871. Wilhelmina is overleden.
3 Wilhelmus Mathias Burgers [1.1.8.2.8.6.3], geboren op 10-07-1874. Wilhelmus is overleden.
4 Johanna Adriana Burgers [1.1.8.2.8.6.4], geboren op 12-07-1876. Johanna is overleden.
1.1.8.2.8.7 Hendrikus (Hendrik) Burgers is geboren op 15-09-1834 in Bemmel, zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.8) en Willemina Arntz. Hendrik is overleden in 1914 in Rotterdam, 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Sterft na een tramongeval.
Adressen:
voor 1866     Voorst
19-09-1866     Wijk B no 23, Gendt
12-11-1867     Wijk B no 23, Gendt
01-12-1868     Wijk B no 23, Gendt
04-05-1870     Wijk B 29, Gendt
26-06-1871     Wijk B 29, Gendt
16-05-1874     Wijk B 29, Gendt
Beroepen:
1866     Schipper
1866     Schipper
1867     Schipper
1868     Schipper
1870     Schipper
1871     Schipper
1874     Schipper
Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op 20-06-1866 in Gendt met Wilhelmina Geertruida Francisca Corman, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Wilhelmina: Wilhelmina is bij het huwelijk al zwanger.
Wilhelmina is geboren op 16-03-1840 in Gendt, dochter van Johan Christiaan Joseph Corman en Geertruida Gagel. Wilhelmina is overleden op 07-06-1916 in Rotterdam, 76 jaar oud. Zij is begraven op 12-06-1916 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Begraven op het R.K. kerkhof.
Beroep:
1866     Zonder beroep
Kinderen van Hendrik en Wilhelmina:
1 Johannes Christiaan Wilhelmus Burgers, geboren op 19-09-1866 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.8.7.1.
2 Wilhelmus Johannes Burgers [1.1.8.2.8.7.2], geboren op 12-11-1867 om 24:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1867.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Vader Hendrik was waarschijnlijk niet aanwezig bij de geboorte. Er is aangifte gedaan door een Geneesheer.
Wilhelmus is overleden.
Adres:
12-11-1867     Wijk B no 23, Gendt (Geboorteadres)
3 Wilhelmus Johannes Burgers [1.1.8.2.8.7.3], geboren op 01-12-1868 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1868. Wilhelmus is overleden.
Adres:
01-12-1868     Wijk B no 23, Gendt (Geboorteadres)
4 Petronella Francisca Burgers [1.1.8.2.8.7.4], geboren op 04-05-1870 om 17:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1870. Petronella is overleden in Gendt.
Adres:
04-05-1870     Wijk B 29, Gendt (Geboorteadres)
5 Maria Geertruida Burgers [1.1.8.2.8.7.5], geboren op 26-06-1871 om 21:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1871. Maria is overleden.
Adres:
26-06-1871     Wijk B 29, Gendt (Geboorteadres)
6 Geertruida Josephina Burgers [1.1.8.2.8.7.6], geboren op 16-05-1874 om 08:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1874.
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Vader Hendrik was waarschijnlijk niet aanwezig bij de geboorte. Er is aangifte gedaan door een Dokter.
Geertruida is overleden.
Adres:
16-05-1874     Wijk B 29, Gendt (Geboorteadres)
1.1.8.2.8.7.1 Johannes Christiaan Wilhelmus Burgers is geboren op 19-09-1866 om 16:00 in Gendt, zoon van Hendrikus (Hendrik) Burgers (zie 1.1.8.2.8.7) en Wilhelmina Geertruida Francisca Corman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1866. Johannes is overleden.
Adres:
19-09-1866     Wijk B no 23, Gendt (Geboorteadres)
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 21-06-1899 in Rotterdam met Johanna Catharina Geertruida Teeuwissen, ongeveer 29 jaar oud, nadat zij op 02-06-1899 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren omstreeks 1870, dochter van Mattheus Dominicus Teeuwissen en Johanna Catharina Geertruij Middendorp. Johanna is overleden.
1.1.8.2.8.8 Petronella Burgers is geboren op 26-07-1836 in Bemmel, dochter van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.8) en Willemina Arntz. Petronella is overleden op 21-03-1912 in Deventer, 75 jaar oud. Petronella bleef kinderloos. Petronella trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1870 in Olst met Jan Anthon Wissink, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1843 in Olst. Jan is overleden.
Beroep:
1870     Bakker
1.1.8.2.8.9 Ludovicus Burgers is geboren in 1837 in Millingen, zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.8) en Willemina Arntz. Ludovicus is overleden op 17-02-1897 in Duisburg (Duitsland), 59 of 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroepen:
1873     Schipper
1897     Schipper
Ludovicus trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 29-10-1873 in Olst met Elizabeth Brons, 21 of 22 jaar oud. Elizabeth is geboren in 1851 in Gendt. Elizabeth is overleden na 1897, minstens 46 jaar oud.
Kind van Ludovicus en Elizabeth:
1 Hendrikus Johannes Burgers, geboren omstreeks 1881. Volgt 1.1.8.2.8.9.1.
1.1.8.2.8.9.1 Hendrikus Johannes Burgers is geboren omstreeks 1881, zoon van Ludovicus Burgers (zie 1.1.8.2.8.9) en Elizabeth Brons. Hendrikus is overleden.
Beroep:
09-07-1913     Schipper
Hendrikus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 09-07-1913 in Millingen met Theodora Adelheid Janssen, ongeveer 21 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1892, dochter van Theodor Thomas Janssen en Johanna Maria Welling. Theodora is overleden.
1.1.8.2.8.10 Gijsbertus Burgers is geboren op 24-11-1838 in Millingen, zoon van Wilhelmus (Willem-Jan) Burgers (zie 1.1.8.2.8) en Willemina Arntz. Gijsbertus is overleden in 1918 in Stampersgat, 79 of 80 jaar oud.
Beroepen:
Steenfabrikant (aan de IJssel; steenfabriek de "Roekert" Steenbruggen & Co te Henvorden, steenfabriek "Stokkewaard" te Deventer en stoomsteenfabriek te Diepenveen.)
1863     Steenbakker
18-10-1886     Steenbakker
Gijsbertus trouwde, 24 jaar oud, op 03-11-1863 in Olst met Hendrina Brouwer, 21 jaar oud. Hendrina is geboren op 05-04-1842 in Olst. Hendrina is overleden op 13-09-1923, 81 jaar oud.
Kinderen van Gijsbertus en Hendrina:
1 Johannes Wilhelmus Burgers, geboren op 19-02-1864. Volgt 1.1.8.2.8.10.1.
2 Wilhelmus Hendrikus Burgers, geboren op 12-03-1865 in Olst. Volgt 1.1.8.2.8.10.2.
3 Willemina Maria Burgers, geboren op 24-05-1866 in Olst. Volgt 1.1.8.2.8.10.3.
4 Wilhelmus Gradus Burgers [1.1.8.2.8.10.4], geboren op 27-10-1869. Wilhelmus is overleden op 07-08-1878, 8 jaar oud.
5 Petronella Cornelia Burgers, geboren op 21-12-1871 in Olst. Volgt 1.1.8.2.8.10.5.
6 Gijsbertus Lodevicus Burgers [1.1.8.2.8.10.6], geboren op 27-10-1873 in Olst. Gijsbertus is overleden op 14-03-1874 in Olst, 4 maanden oud.
7 Gijsbertus Stephanus Burgers [1.1.8.2.8.10.7], geboren op 26-12-1876 in Olst. Gijsbertus is overleden op 02-02-1878 in Olst, 1 jaar oud.
8 Gijsbertus Gregorius Burgers, geboren op 11-05-1878 in Olst. Volgt 1.1.8.2.8.10.8.
9 Wilhelmus Burgers, geboren op 07-01-1880 in Olst. Volgt 1.1.8.2.8.10.9.
10 Stephanus Ludovicus Burgers, geboren op 12-01-1882 in Olst. Volgt 1.1.8.2.8.10.10.
1.1.8.2.8.10.1 Johannes Wilhelmus Burgers is geboren op 19-02-1864, zoon van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.8.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Johannes is overleden op 13-02-1932 in Stampersgat, 67 jaar oud.
Adres:
19-05-1920     Stampersgat
Beroepen:
Waterbouwkundig opzichter
Schrijver (van een handboek voor scheepsmeters)
Slager (te Olst)
Scheepsmeter (aan diverse suikerfabrieken)
Johannes trouwde met Johanna Catharina van Osch. Johanna is geboren omstreeks 1870 in Zwolle. Johanna is overleden.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Gijsbertus Johannes Burgers, geboren in 1893. Volgt 1.1.8.2.8.10.1.1.
2 Henricus Burgers [1.1.8.2.8.10.1.2], geboren omstreeks 1910. Henricus is overleden.
3 Johannes Burgers [1.1.8.2.8.10.1.3], geboren omstreeks 1910. Johannes is overleden.
1.1.8.2.8.10.1.1 Gijsbertus Johannes Burgers is geboren in 1893, zoon van Johannes Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.2.8.10.1) en Johanna Catharina van Osch. Gijsbertus is overleden. Gijsbertus trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 19-05-1920 in Oud en Nieuw Gastel met Margaretha Elisabeth Maria Maas, 21 of 22 jaar oud. Margaretha is geboren in 1898. Margaretha is overleden.
1.1.8.2.8.10.2 Wilhelmus Hendrikus Burgers is geboren op 12-03-1865 in Olst, zoon van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.8.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Wilhelmus is overleden in Amsterdam. Wilhelmus trouwde met Cornelia Groen in ’t Woud. Cornelia is geboren omstreeks 1870. Cornelia is overleden.
Kinderen van Wilhelmus en Cornelia:
1 Gijsbertus Burgers [1.1.8.2.8.10.2.1], geboren omstreeks 1910.
2 Nicolaas Burgers [1.1.8.2.8.10.2.2], geboren omstreeks 1910.
Beroep:
Motordealer (te Amsterdam)
3 Hendrika Burgers [1.1.8.2.8.10.2.3], geboren omstreeks 1910.
4 Petrus Burgers [1.1.8.2.8.10.2.4], geboren omstreeks 1910.
5 Fransiscus Burgers [1.1.8.2.8.10.2.5], geboren omstreeks 1910.
6 Cornelia Burgers [1.1.8.2.8.10.2.6], geboren omstreeks 1910.
7 Hendrikus Burgers [1.1.8.2.8.10.2.7], geboren omstreeks 1910.
1.1.8.2.8.10.3 Willemina Maria Burgers is geboren op 24-05-1866 in Olst, dochter van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.8.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Willemina is overleden op 18-12-1904 in Diepenveen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1904. Zij is begraven op 22-12-1904 in Deventer.
Notitie bij overlijden van Willemina: Begraven op het R.K. kerkhof.
Willemina trouwde, 20 jaar oud, op 18-10-1886 in Olst met Gijsbertus Johannes Burgers, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Gijsbertus: Gijsbertus en Wilhelmina zijn achterneef/nicht.
Zie 1.1.8.2.8.1.3 voor persoonsgegevens van Gijsbertus.
Kinderen van Willemina en Gijsbertus: zie 1.1.8.2.8.1.3.
1.1.8.2.8.10.5 Petronella Cornelia Burgers is geboren op 21-12-1871 in Olst, dochter van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.8.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Petronella is overleden. Petronella trouwde met Pieter Hubertus Vluggen. Pieter is geboren omstreeks 1870. Pieter is overleden.
Beroep:
Onderdirecteur (Suikerfabriek C.S.M. te Standdaardbuiten.)
1.1.8.2.8.10.8 Gijsbertus Gregorius Burgers is geboren op 11-05-1878 in Olst, zoon van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.8.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Gijsbertus is overleden op 31-01-1925 in Oudenbosch, 46 jaar oud.
Beroepen:
Boekhouder (Suikerfabriek C.S.M. te Standdaardbuiten.)
Scheepsmeter (aan diverse suikerfabrieken.)
Gijsbertus trouwde met Wilhelmina Hendrina Fransisca van Eijck. Wilhelmina is geboren op 09-04-1876 in Zwolle. Wilhelmina is overleden op 21-09-1951 in Oudenbosch, 75 jaar oud.
Kinderen van Gijsbertus en Wilhelmina:
1 Hendrina Adriana Burgers, geboren op 12-09-1909 in Vlissingen. Volgt 1.1.8.2.8.10.8.1.
2 Johannes Gijsbertus Josephus Burgers, geboren op 13-12-1913 in Vlissingen. Volgt 1.1.8.2.8.10.8.2.
1.1.8.2.8.10.8.1 Hendrina Adriana Burgers is geboren op 12-09-1909 in Vlissingen, dochter van Gijsbertus Gregorius Burgers (zie 1.1.8.2.8.10.8) en Wilhelmina Hendrina Fransisca van Eijck.
Notitie bij publiceren van Hendrina: 4 kinderen
Adres:
Oudenbosch
Hendrina trouwde met Jan Michielsen. Jan is geboren omstreeks 1910.
1.1.8.2.8.10.8.2 Johannes Gijsbertus Josephus Burgers is geboren op 13-12-1913 in Vlissingen, zoon van Gijsbertus Gregorius Burgers (zie 1.1.8.2.8.10.8) en Wilhelmina Hendrina Fransisca van Eijck. Johannes is overleden op 25-02-1977, 63 jaar oud. Hij is begraven in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven op de begraafplaats van de Sint Willibrorduskerk.
Adressen:
Van Zuylen van Nijeveltstraat 166, Wassenaar
21-12-1944     Wassenaar
Beroepen:
Directeur (Instituut Calis te Wassenaar)
21-12-1944     Onderwijzer
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 15-04-1941 in Roosendaal met Maria Cornelia de Klerk, 26 jaar oud. Maria is geboren op 08-01-1915. Maria is overleden op 21-05-1995, 80 jaar oud. Zij is begraven in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven in het graf van haar man op de begraafplaats van de Sint Willibrorduskerk.
Beroep:
21-12-1944     Zonder beroep
Kind van Johannes en Maria:
1 Gijsbertus Johannes Josephus (Bertie) Burgers [1.1.8.2.8.10.8.2.1], geboren op 04-01-1942 in Roosendaal. Bertie is overleden op 21-12-1944 om 09:00 in Zoeterwoude, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1944. Hij is begraven in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Bertie: Begraven in het graf van zijn ouders op de begraafplaats van de Sint Willibrorduskerk.
Adres:
21-12-1944     Wassenaar
1.1.8.2.8.10.9 Wilhelmus Burgers is geboren op 07-01-1880 in Olst, zoon van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.8.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Wilhelmus is overleden in Deventer.
Beroep:
Boekhouder
Wilhelmus trouwde met Elisabeth Koster. Elisabeth is geboren omstreeks 1870. Elisabeth is overleden.
Kinderen van Wilhelmus en Elisabeth:
1 Wilhelmina Burgers [1.1.8.2.8.10.9.1], geboren omstreeks 1910.
2 Arnoldus Burgers [1.1.8.2.8.10.9.2], geboren omstreeks 1910.
Overig:
Priester
3 Johanna Burgers [1.1.8.2.8.10.9.3], geboren omstreeks 1910.
4 Hubertus Burgers [1.1.8.2.8.10.9.4], geboren omstreeks 1910.
5 Wilhelmus Burgers [1.1.8.2.8.10.9.5], geboren omstreeks 1910.
6 Geertruida Burgers [1.1.8.2.8.10.9.6], geboren omstreeks 1910.
1.1.8.2.8.10.10 Stephanus Ludovicus Burgers is geboren op 12-01-1882 in Olst, zoon van Gijsbertus Burgers (zie 1.1.8.2.8.10) en Hendrina Brouwer. Stephanus is overleden op 13-04-1974 in Ede, 92 jaar oud.
Overig:
1913     Faillisement
Stephanus trouwde, 27 jaar oud, op 20-04-1909 in Oud en Nieuw Gastel met Sabina Maria Hendrina Lambooij, 28 of 29 jaar oud. Sabina is geboren in 1880. Sabina is overleden.
Kinderen van Stephanus en Sabina:
1 Hendrina Burgers [1.1.8.2.8.10.10.1], geboren omstreeks 1910.
2 Johanna Burgers [1.1.8.2.8.10.10.2], geboren omstreeks 1910.
1.1.8.2.9 Maria Burgers, dochter van Joannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Zij is gedoopt op 10-01-1797 in Gendt. Maria is overleden op 31-05-1868 in Afferden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1868.
Notitie bij publiceren van Maria: vlgns henri geboren 30-1-1797 0f 99
Beroepen:
1836     Zonder beroep
1845     Zonder beroep
1861     Arbeidster
Maria:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-02-1822 in Bemmel met Gerardus (Gradus) Peters, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Gradus was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Burgers (1803-1871) [zie 1.1.8.2.11] [broer bruid]. Gradus is geboren op 09-11-1789 in Huissen, zoon van Joannes Theodorus (Jan Derk) Peters en Anna Clasina Mathissen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Gradus is overleden op 29-08-1830 in Lienden, 40 jaar oud.
Adres:
1825     Huis 30, Bemmel (Wonen in bij de ouders van Maria)
Beroepen:
1822     Arbeider
1825     Arbeider
1851     Steenbakkersknecht
1859     Steenbakker
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 20-04-1836 in Gendt met Joannes (Jan) van IJsvelt, 56 jaar oud. Zie 1.1.9.1.1 voor persoonsgegevens van Jan.
(3) trouwde, 48 jaar oud, op 06-11-1845 in Gendt met Rodolphus (Roelof) Schouten, 53 jaar oud. Roelof is een zoon van Godefridus Schouten en Henrica Frederikx. Hij is gedoopt op 22-03-1792 in Gendt. Roelof is overleden op 13-06-1848 in Gendt, 56 jaar oud. Roelof begon eerder een relatie vr 1844 met Petronella de Bruijn (±1792-1844).
Beroepen:
1845     Zonder beroep
1848     Visser
Kinderen van Maria en Gradus:
1 Gerarda Maria Peters, geboren op 25-03-1822 in Bemmel. Volgt 1.1.8.2.9.1.
2 Joannes (Jan) Peters [1.1.8.2.9.2], geboren op 09-04-1823 in Bemmel. Jan is overleden op 21-02-1827 in Gendt, 3 jaar oud.
3 Petronella (Peternel) Peters [1.1.8.2.9.3], geboren op 16-05-1825. Peternel is overleden op 11-02-1827 in Gendt, 1 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Peternel: waarschijnlijk geboren Bemmel zie Bemmel volkstelling 1825 i26
4 Theodorus Peters, geboren op 24-07-1826 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.9.4.
5 Peternel Peters, geboren in 1828 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.9.5.
6 Catharina Willemina Peters [1.1.8.2.9.6], geboren op 11-04-1829 in Lienden. Catharina is overleden op 23-05-1829 in Lienden, 1 maand oud.
7 Jan Dirk Peters [1.1.8.2.9.7], geboren op 13-03-1830 in Lienden. Jan is overleden op 29-04-1830 in Lienden, 1 maand oud.
8 Catharina Peters, geboren op 03-03-1831 in Lienden. Volgt 1.1.8.2.9.8.
Kinderen van Maria en Jan:
9 Johannes van IJsvelt, geboren op 06-05-1837 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.9.9.
10 Hendrina van IJsveld [1.1.8.2.9.10], geboren in 1838 in Gendt. Hendrina is overleden op 06-11-1838 in Gendt, geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrina: Oud 18 dagen.
11 Hendrik van IJsveld, geboren in 1840 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.9.11.
1.1.8.2.9.1 Gerarda Maria Peters is geboren op 25-03-1822 in Bemmel, dochter van Gerardus (Gradus) Peters en Maria Burgers (zie 1.1.8.2.9). Gerarda is overleden op 09-01-1898 in Arnhem, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerarda: Volgorde echtgenoten op overlijdensakte omgedraaid.
Beroepen:
1844     Dienstmeid
1851     Dienstbode
Gerarda:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1844 in Gendt met Arnoldus de Conink, 49 jaar oud. Arnoldus is geboren op 31-03-1795 in Oirschot. Arnoldus is overleden vr 1851, ten hoogste 56 jaar oud.
Beroepen:
1844     Tapper
1844     Broodbakker
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 08-01-1851 in Arnhem met Lodewijk Arnold, 35 of 36 jaar oud. Lodewijk is geboren in 1815 in Arnhem. Lodewijk is overleden. Lodewijk is weduwnaar van Joanna Zweers (±1815-vr 1851), met wie hij trouwde vr 1851.
Beroep:
1851     Bode
1.1.8.2.9.4 Theodorus Peters is geboren op 24-07-1826 in Gendt, zoon van Gerardus (Gradus) Peters en Maria Burgers (zie 1.1.8.2.9). Theodorus is overleden op 04-01-1904 in Herwen en Aerdt, 77 jaar oud.
Beroep:
1851     Dagloner
Theodorus trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1851 in Gendt met Gerritjen Goors, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Gerritjen: Wettiging van 1 kind
Gerritjen is geboren op 12-06-1822 in Doetinchem. Gerritjen is overleden vr 1904, ten hoogste 82 jaar oud.
Beroep:
1851     Dienstmeid
1.1.8.2.9.5 Peternel Peters is geboren in 1828 in Gendt, dochter van Gerardus (Gradus) Peters en Maria Burgers (zie 1.1.8.2.9). Peternel is overleden.
Beroep:
1859     Dienstmeid
Peternel trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 18-05-1859 in Arnhem met Joseph Wannet, 33 of 34 jaar oud. Joseph is geboren in 1825 in Bemmel. Joseph is overleden.
Beroep:
1859     Voermansknecht
1.1.8.2.9.8 Catharina Peters is geboren op 03-03-1831 in Lienden, dochter van Gerardus (Gradus) Peters en Maria Burgers (zie 1.1.8.2.9).
Notitie bij de geboorte van Catharina: Vader is inmiddels overleden.
Catharina is overleden.
Beroep:
1861     Particuliere
Catharina trouwde, 30 jaar oud, op 31-05-1861 in Ubbergen met Johannes van Steen, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 04-12-1834 in Ubbergen. Johannes is overleden.
Beroep:
1861     Arbeider
1.1.8.2.9.9 Johannes van IJsvelt is geboren op 06-05-1837 in Gendt, zoon van Joannes (Jan) van IJsvelt (zie 1.1.9.1.1) en Maria Burgers (zie 1.1.8.2.9). Johannes is overleden.
Beroepen:
1860     Arbeider
1869     Arbeider
Johannes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 29-11-1860 in Ubbergen met Wilhelmina Allegonda Peters, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 22-04-1839 in Ubbergen. Wilhelmina is overleden.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 05-02-1869 in Druten met Johanna Rijken, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: In de akte wordt Wilhelmina (de eerste vrouw van Johannes) Petronella genoemd.
Johanna is geboren op 26-11-1834 in Leeuwen. Johanna is overleden.
Beroep:
1869     Dienstmeid
1.1.8.2.9.11 Hendrik van IJsveld is geboren in 1840 in Gendt, zoon van Joannes (Jan) van IJsvelt (zie 1.1.9.1.1) en Maria Burgers (zie 1.1.8.2.9). Van de geboorte is aangifte gedaan. Hendrik is overleden op 22-08-1925 in Driel, 84 of 85 jaar oud.
Beroep:
1868     Arbeider
Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 10-12-1868 in Druten met Maria Lamers, 22 jaar oud. Maria is geboren op 27-05-1846 in Druten. Maria is overleden vr 1925, ten hoogste 79 jaar oud.
1.1.8.2.10 Burchardus Burgers, zoon van Joannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Hij is gedoopt op 10-12-1799 in Hulhuizen. Burchardus is overleden op 13-12-1868 in Deest, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1868.
Notitie bij publiceren van Burchardus: -vlgns henri huwelijk te Bimmen
Adres:
1828     Pannerden
Beroepen:
1827     Steenbakker
van 1827 tot 1843     Steenbakker (te Doornenburg en Pannerden)
1844     Tapper
1844     Steenbaas
1846     Steenbakker
1848     Steenbakkersbaas
1857     Steenbakker
1864     Steenbakkersbaas
1868     Steenbaas
1868     Steenbakkersbaas (te Deest)
Burchardus trouwde, 27 jaar oud, op 01-06-1827 in Bemmel met Petronella Arntz, 29 jaar oud. Petronella is geboren op 21-09-1797 in Millingen, dochter van Stephanus Arntz en Geertruij Daems. Petronella is overleden op 21-11-1890 in Duiven, 93 jaar oud.
Beroep:
1827     Dienstmeid
Kinderen van Burchardus en Petronella:
1 Geertruida Petronella Burgers [1.1.8.2.10.1], geboren op 26-05-1828 in Bemmel. Geertruida is overleden op 09-11-1848 in Doornenburg, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Geertruida bleef ongehuwd.
2 Hendrina Burgers, geboren op 18-10-1829 in Pannerden. Volgt 1.1.8.2.10.2.
3 Petronella Burgers, geboren op 24-08-1831 in Pannerden. Volgt 1.1.8.2.10.3.
4 Maria Burgers [1.1.8.2.10.4], geboren op 19-09-1833 in Doornenburg. Maria is overleden op 05-07-1883 in Nijmegen, 49 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
5 Joanna Alijda Burgers [1.1.8.2.10.5], geboren op 29-02-1836 in Doornenburg. Joanna is overleden op 16-01-1846 in Doornenburg, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
6 Wilhelmina Burgers, geboren op 13-08-1838 in Doornenburg. Volgt 1.1.8.2.10.6.
7 Joanna Burgers, geboren op 16-10-1840 in Doornenburg. Volgt 1.1.8.2.10.7.
8 Theodora Burgers [1.1.8.2.10.8], geboren op 10-05-1842 in Doornenburg. Theodora is overleden op 30-04-1867 in Angeren, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
9 Elisabeth Burgers [1.1.8.2.10.9], geboren op 12-12-1843 in Doornenburg. Elisabeth is overleden op 06-03-1844 in Doornenburg, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Oud 3 maanden.
1.1.8.2.10.2 Hendrina Burgers is geboren op 18-10-1829 in Pannerden, dochter van Burchardus Burgers (zie 1.1.8.2.10) en Petronella Arntz. Hendrina is overleden. Hendrina trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1857 met Dominicus Arnold Arntz, ongeveer 27 jaar oud. Dominicus is geboren omstreeks 1830, zoon van Stephanus Arntz en Arnoldina Coppers. Dominicus is overleden.
1.1.8.2.10.3 Petronella Burgers is geboren op 24-08-1831 in Pannerden, dochter van Burchardus Burgers (zie 1.1.8.2.10) en Petronella Arntz. Petronella is overleden op 21-01-1893 in Duiven, 61 jaar oud. Petronella trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1857 in Bemmel met Burgert Aalbers, 34 of 35 jaar oud. Burgert is geboren in 1822 in Bemmel. Burgert is overleden vr 1893, ten hoogste 71 jaar oud.
Beroep:
1857     Horlogemaker
1.1.8.2.10.6 Wilhelmina Burgers is geboren op 13-08-1838 in Doornenburg, dochter van Burchardus Burgers (zie 1.1.8.2.10) en Petronella Arntz. Wilhelmina is overleden op 29-12-1876 in Bemmel, 38 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 20 jaar oud, op 11-07-1859 in Bemmel met Frederikus Johannes van ’t Hullenaar, ongeveer 19 jaar oud. Frederikus is geboren omstreeks 1840. Frederikus is overleden na 1876, minstens 36 jaar oud.
1.1.8.2.10.7 Joanna Burgers is geboren op 16-10-1840 in Doornenburg, dochter van Burchardus Burgers (zie 1.1.8.2.10) en Petronella Arntz. Joanna is overleden.
Beroep:
1875     Schippersvrouw
Joanna:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-04-1864 in Bemmel met Theodorus Joannes Hendriks, 33 jaar oud. Theodorus is geboren op 25-01-1831 in Slijk-Ewijk. Theodorus is overleden vr 1875, ten hoogste 44 jaar oud.
Beroep:
1864     Schipper
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 29-07-1875 in Deventer met Jacob Heinrich Heilmann, 28 of 29 jaar oud. Jacob is geboren in 1846 in Hassmersheim (Duitsland). Van de geboorte is aangifte gedaan. Jacob is overleden.
Beroep:
1875     Schipper
1.1.8.2.11 Theodorus Burgers is geboren op 10-02-1803 in Bemmel, zoon van Joannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Hij is gedoopt in Gendt. Theodorus is overleden op 11-11-1871 in Ooij, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Notitie bij publiceren van Theodorus: - vlgns henri gedoopt in hulhuizen
Adressen:
28-03-1823     Gendt
15-05-1825     Huis nummer 3, Hulhuizen
06-01-1827     Huis nummer 3, Hulhuizen
1829     Huis nummer 3, Hulhuizen
15-05-1833     Huis nummer 3, Hulhuizen
08-04-1835     Huis nummer 3, Hulhuizen
28-02-1837     Wijk B Huis nummer 8, Gendt
20-01-1839     Wijk B no 8, Gendt
Beroepen:
1823     Steenbakker
1825     Bakker
1827     Bakker
1829     Bakker
1829     Winkelier
1831     Bakker
1833     Werkbaas
1835     Steenbakker
1836     Steenbakker
1837     Winkelier en Tapper
1839     Tapper en Winkelier
1845     Tapper
1849     Steenbakker
1868     Steenbakker
1869     Winkelier
1871     Herbergier
1899     Steenfabrikant
1906     Landbouwer
Overig:
Theodorus leent via een hypotheek van Arnoldus Terwindt in 1832 2000 gulden en in 1838 8000 gulden. Op 2-10-1839 wordt de hypotheek doorgehaald.
1853     Via advertenties blijkt dat Theodorus wordt ontslagen bij A. Vermeulen en Co.. Hij is niet te spreken over de kundigheid van een bovengeschikte.
Getuige bij:
15-02-1822     huwelijk Gradus Peters (1789-1830) en Maria Burgers (1797-1868) [zie 1.1.8.2.9]    [broer bruid]
05-09-1829     overlijdensaangifte Peternel Holl (1760-1829) [zie 1.1.8.2]    [zoon]
Theodorus trouwde, 20 jaar oud, op 28-03-1823 in Gendt met Anna Maria Kerkman, 20 jaar oud. Anna is geboren op 10-11-1802 in Nijmegen, dochter van Theodorus Kerkman en Elisabeth Pruijs. Anna is overleden op 22-07-1872 in Ooij, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep:
1823     Zonder beroep
Kinderen van Theodorus en Anna:
1 Theodora Burgers [1.1.8.2.11.1], geboren op 01-02-1824 om 18:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1824. Theodora is overleden op 12-10-1885 in Ooij, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep:
1885     Winkelierster
2 Johannes Arnoldus (Arnoldus) Burgers, geboren op 15-05-1825 in Hulhuizen. Volgt 1.1.8.2.11.2.
3 Elisabeth Burgers, geboren op 06-01-1827 in Hulhuizen. Volgt 1.1.8.2.11.3.
4 Anna Maria Burgers [1.1.8.2.11.4], geboren op 27-03-1829 om 02:00 in Hulhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1829. Anna is overleden op 25-10-1906 in Beek, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adres:
27-03-1829     Huis nummer 3, Hulhuizen (Geboorteadres)
5 Willem Burgers [1.1.8.2.11.5], geboren op 27-05-1831 om 07:00 in Hulhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1831. Willem is overleden.
Beroepen:
Steenovenbaas
tot na 19-12-1853     Meesterknecht Steenfabriek
6 Petronella Burgers [1.1.8.2.11.6], geboren op 15-05-1833 om 07:00 in Hulhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1833. Petronella is overleden.
Adres:
15-05-1833     Huis nummer 3, Hulhuizen (Geboorteadres)
7 Arnoldus Johannes Burgers [1.1.8.2.11.7], geboren op 08-04-1835 om 23:00 in Hulhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1835. Arnoldus is overleden.
Adres:
08-04-1835     Huis nummer 3, Hulhuizen (Geboorteadres)
8 Johanna Burgers [1.1.8.2.11.8], geboren op 28-02-1837 om 21:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1837. Johanna is overleden op 21-07-1845 in Beuningen, 8 jaar oud.
Adres:
28-02-1837     Wijk B Huis nummer 8, Gendt (Geboorteadres)
9 Theodorus Johannes Burgers, geboren op 20-01-1839 in Gendt. Volgt 1.1.8.2.11.9.
10 Arnoldus Johannes Burgers [1.1.8.2.11.10], geboren in 1846. Arnoldus is overleden op 11-01-1870 in Commenda (Afrika), 23 of 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep:
1870     Matroos
1.1.8.2.11.2 Johannes Arnoldus (Arnoldus) Burgers is geboren op 15-05-1825 om 17:00 in Hulhuizen, zoon van Theodorus Burgers (zie 1.1.8.2.11) en Anna Maria Kerkman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1825. Arnoldus is overleden op 14-04-1888 in Erlecom, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Notitie bij publiceren van Arnoldus: - Volgens het Genlias huwelijk is de geboortedatum 5-5-1825
- vlgns Henri kinderloos
Adres:
15-05-1825     Huis nummer 3, Hulhuizen (Geboorteadres)
Beroepen:
1849     Steenbakker
1888     Steenfabrikant
Overig:
01-01-1851     Arnoldus richt een firma op: A. Burgers & Co. Ze kopen een stuk weiland: "de Ooijschen Vijgenwaard". Arnoldus heeft de leiding over de fabriek. In 1855 koopt de firma voor 5.500 gulden nog een stuk weiland. In 1862 verkopen ze de fabriek voor 10.000 gulden.
21-06-1861     Arnoldus richt een firma op: Burgers & van Waijenburg. Ze kopen een huis met land in Erlekom voor 28.000 gulden. In 1862 kopen ze ook een bouwhof in Erlekom voor 16.000 gulden. In 1875 kopen ze een hofstede met gronden voor 5.300 gulden. Hierop bouwen ze 2 steenovens en enkele huizen. Op 13-8-1888 gaat de firma failliet en worden de fabrieken verkocht.
1871     Helpt 42 Franse militaire vluchtelingen op hun reis van Nijmegen naar Rotterdam.
Arnoldus trouwde, 24 jaar oud, op 02-08-1849 in Ubbergen met Paulina Verwaaijen, 31 jaar oud. Paulina is geboren op 31-03-1818 in Ubbergen, dochter van Jan Verwaaijen en Maria de Vries. Paulina is overleden na 1888, minstens 70 jaar oud.
1.1.8.2.11.3 Elisabeth Burgers is geboren op 06-01-1827 om 19:00 in Hulhuizen, dochter van Theodorus Burgers (zie 1.1.8.2.11) en Anna Maria Kerkman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1827. Elisabeth is overleden op 29-11-1899 in Persingen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adres:
06-01-1827     Huis nummer 3, Hulhuizen (Geboorteadres)
Elisabeth trouwde, 42 jaar oud, op 05-05-1869 in Ubbergen met Mattheus Polman, 44 jaar oud. Mattheus is geboren op 01-08-1824 in Ubbergen, zoon van Johannes Polman en Alexandrina Brouwers. Mattheus is overleden na 1899, minstens 75 jaar oud.
Beroep:
1869     Arbeider
1.1.8.2.11.9 Theodorus Johannes Burgers is geboren op 20-01-1839 om 04:00 in Gendt, zoon van Theodorus Burgers (zie 1.1.8.2.11) en Anna Maria Kerkman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1839. Theodorus is overleden in 1886, 46 of 47 jaar oud.
Adressen:
20-01-1839     Wijk B no 8, Gendt (Geboorteadres)
15-12-1870     Ooij
Beroepen:
1868     Schipper
15-12-1870     Schipper
Theodorus trouwde, 29 jaar oud, op 19-08-1868 in Ubbergen met Theodora Flora Burgers, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Theodora: Theodorus en Theodora zijn achterneef/nicht.
Zie 1.1.8.2.4.1.5 voor persoonsgegevens van Theodora.
Kinderen van Theodorus en Theodora: zie 1.1.8.2.4.1.5.
1.1.8.2.12 Gerardus (Gradus) Burgers is geboren op 20-01-1805 in Bemmel, zoon van Joannes (Jan) Beurgers (zie 1.1.8.2) en Petronilla (Peternel) Holl. Gradus is overleden op 29-05-1885 in Maurik, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1885.
Notitie bij publiceren van Gradus: vlgns henri gedoopt te hulhuizen
Adressen:
18-09-1873     Maurik
18-06-1881     Maurik
Beroepen:
1832     Steenbakker
18-09-1873     Werkbaas
1885     Steenovensbaas
Gradus trouwde, 27 jaar oud, op 30-05-1832 in Lienden met Everarda Sterk, ongeveer 25 jaar oud. Everarda is geboren omstreeks 1807 in Doornenburg. Everarda is overleden vr 1885, ten hoogste 78 jaar oud.
Beroep:
18-09-1873     Zonder beroep
Kind van Gradus en Everarda:
1 Jan Burgers, geboren omstreeks 1833 in Lienden. Volgt 1.1.8.2.12.1.
1.1.8.2.12.1 Jan Burgers is geboren omstreeks 1833 in Lienden, zoon van Gerardus (Gradus) Burgers (zie 1.1.8.2.12) en Everarda Sterk. Jan is overleden.
Adres:
18-09-1873     Lienden
Beroepen:
18-09-1873     Werkbaas
18-06-1881     Steenbakkersbaas
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 18-09-1873 in Lienden met Julia Burgers, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Julia: Jan en Julia zijn verre nicht/neef van elkaar.
Zie 1.1.8.3.1.5 voor persoonsgegevens van Julia.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 18-06-1881 in Heteren met Petronella Peters, ongeveer 30 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1851 in Elst, dochter van Willem Peters en Hermina van de Kamp. Petronella is overleden.
Beroep:
18-06-1881     Dienstbode
1.1.8.3 Wilhelmus Burgers, zoon van Mathias Gosens (Mathijs) Borgers (zie 1.1.8) en Anna Maria Derksen. Hij is gedoopt op 02-10-1751 in Hulhuizen. Wilhelmus is overleden op 05-02-1827 in Gendt, 75 jaar oud.
Beroep:
Steenbakker
Getuige bij:
28-03-1788     huwelijk Jan Beurgers (1750-1835) en Peternel Holl (1760-1829) [zie 1.1.8.2]    [broer bruidegom]
Wilhelmus trouwde, 50 jaar oud, op 01-06-1802 in Hulhuizen met Theodora (Dorothea) Brugmans, ongeveer 40 jaar oud. Dorothea is geboren omstreeks 1762. Dorothea is overleden op 01-08-1829 in Gendt, ongeveer 67 jaar oud. Dorothea is weduwe van Rut Peters (±1750-vr 1802).
Kinderen van Wilhelmus en Dorothea:
1 Mathias (Mathijs) Burgers, gedoopt op 26-10-1804 in Hulhuizen. Volgt 1.1.8.3.1.
2 Wilhelmina Burgers, geboren op 03-02-1808 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.2.
1.1.8.3.1 Mathias (Mathijs) Burgers, zoon van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.3) en Theodora (Dorothea) Brugmans. Hij is gedoopt op 26-10-1804 in Hulhuizen. Mathijs is overleden op 16-12-1875 in Heteren, 71 jaar oud.
Adressen:
21-02-1839     Wijk E no 19, Gendt
1840     Wijk E no 19, Gendt
03-08-1842     Wijk E no 19, Gendt
01-03-1845     Wijk E no 19, Gendt
1868     Heteren
18-09-1873     Heteren
Beroepen:
1839     Dagloner
1840     Dagloner
1842     Dagloner
1845     Dagloner
1853     Steenbakker
1868     Steenovenbaas
18-09-1873     Werkbaas
Mathijs:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 28-04-1838 in Heteren met Barbara Willemsen, ongeveer 33 jaar oud. Barbara is geboren omstreeks 1805. Barbara is overleden op 25-06-1848 in Heteren, ongeveer 43 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 04-11-1853 in Heteren met Hendrika Willemsen, 21 of 22 jaar oud. Hendrika is geboren in 1831 in Driel. Hendrika is overleden.
Beroep:
1853     Dienstbode
Kinderen van Mathijs en Barbara:
1 Wilhelmus Burgers [1.1.8.3.1.1], geboren op 21-02-1839 om 19:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1839. Wilhelmus is overleden.
Adres:
21-02-1839     Wijk E no 19, Gendt (Geboorteadres)
2 Johannes Burgers, geboren op 01-10-1840 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.2.
3 Jacoba Burgers, geboren omstreeks 1841. Volgt 1.1.8.3.1.3.
4 Theodora Burgers [1.1.8.3.1.4], geboren op 03-08-1842 om 21:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1842. Theodora is overleden.
Adres:
03-08-1842     Wijk E no 19, Gendt (Geboorteadres)
5 Julia Burgers, geboren op 01-03-1845 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.5.
Kinderen van Mathijs en Hendrika:
6 Elisabeth Burgers [1.1.8.3.1.6], geboren in 1854. Elisabeth is overleden in 1911 in Arnhem, 56 of 57 jaar oud. Elisabeth bleef ongehuwd.
7 Wilhelmina Burgers [1.1.8.3.1.7], geboren in 1856. Wilhelmina is overleden in 1908, 51 of 52 jaar oud. Wilhelmina bleef ongehuwd.
Beroep:
Huishoudster (Op de pastorie te Irnsum (Friesland).)
8 Wilhelmus Burgers, geboren in 1859 in Heteren. Volgt 1.1.8.3.1.8.
9 Bernardus Burgers, geboren in 1860 in Heteren. Volgt 1.1.8.3.1.9.
10 Johanna Burgers [1.1.8.3.1.10], geboren in 1863. Johanna is overleden in 1932, 68 of 69 jaar oud.
Overig:
Zuster Alcantara Congregatie te Den Bosch.
11 Berendina Burgers, geboren in 1865. Volgt 1.1.8.3.1.11.
12 Johannes Hendrikus Burgers, geboren in 1873. Volgt 1.1.8.3.1.12.
13 Maria Johanna Burgers, geboren in 1874. Volgt 1.1.8.3.1.13.
1.1.8.3.1.2 Johannes Burgers is geboren op 01-10-1840 om 14:00 in Gendt, zoon van Mathias (Mathijs) Burgers (zie 1.1.8.3.1) en Barbara Willemsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1840. Johannes is overleden op 11-03-1891 in Gendt, 50 jaar oud.
Adressen:
01-10-1840     Wijk E no 19, Gendt (Geboorteadres)
1868     Gendt
25-01-1869     Wijk B no 1, Gendt
05-07-1870     Wijk B 1, Gendt
27-11-1871     Wijk B 1, Gendt
06-06-1874     Wijk B 1, Gendt
26-02-1876     Wijk B 1, Gendt
25-07-1878     Wijk B 1, Gendt
24-04-1880     Wijk B 1, Gendt
09-02-1882     Wijk B 1, Gendt
27-09-1883     Wijk B 1, Gendt
28-03-1886     Wijk B 1, Gendt
18-09-1888     Wijk B 1, Gendt
11-11-1890     Wijk B 1, Gendt
Beroepen:
1868     Steenovenbaas
1869     Steenbakkersbaas
1870     Steenbakkersbaas
1871     Steenbakkersbaas
1874     Steenovenbaas
1876     Steenbakkersbaas
1878     Steenovenbaas
1880     Steenbaas
1882     Steenbakkersbaas
1883     Steenbakkersbaas
1886     Steenbakkersbaas
1888     Steenbakkersbaas
1890     Steenbakkersbaas
1898     Steenbakkersbaas
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 22-04-1868 in Gendt met Wilhelmina Berendina Derksen, 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 12-07-1847 in Gendt, dochter van Hendrik Derksen en Anna Maria Pruijn. Wilhelmina is overleden vr 1904 in Driel, ten hoogste 57 jaar oud.
Beroepen:
1868     Zonder beroep
1898     Zonder beroep
Kinderen van Johannes en Wilhelmina:
1 Hendrikus Wilhelmus Burgers [1.1.8.3.1.2.1], geboren op 25-01-1869 om 20:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1869. Hendrikus is overleden in 1942, 72 of 73 jaar oud.
Adres:
25-01-1869     Wijk B no 1, Gendt (Geboorteadres)
2 Valerine Burgers [1.1.8.3.1.2.2], geboren omstreeks 1870 in Gendt. Valerine is overleden in 1947 in Schagen, ongeveer 77 jaar oud.
3 Maria Hendrika Burgers [1.1.8.3.1.2.3], geboren op 05-07-1870 om 06:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1870. Maria is overleden.
Adres:
05-07-1870     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
Religie:
02-01-1904     (Zuster M. Cunegonda)
4 Mathias Theodorus Burgers, geboren op 27-11-1871 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.2.4.
5 Wilhelmus Gerardus Burgers [1.1.8.3.1.2.5], geboren op 06-06-1874 om 12:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1874. Wilhelmus is overleden in 1922, 47 of 48 jaar oud.
Adres:
06-06-1874     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
6 Elizabeth Geertruida Burgers [1.1.8.3.1.2.6], geboren op 26-02-1876 om 06:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1876. Elizabeth is overleden in 1921, 44 of 45 jaar oud.
Adres:
26-02-1876     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
7 Gerardus Jacobus Burgers [1.1.8.3.1.2.7], geboren op 25-07-1878 om 20:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1878. Gerardus is overleden.
Adres:
25-07-1878     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
8 Antonius Fredericus Burgers [1.1.8.3.1.2.8], geboren op 24-04-1880 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1880. Antonius is overleden in 1937, 56 of 57 jaar oud.
Adres:
24-04-1880     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
9 Gerardus Burgers [1.1.8.3.1.2.9], geboren in 1881. Gerardus is overleden in 1930, 48 of 49 jaar oud.
Overig:
Pastoor te Broekland (Overijssel)
10 Hendrica Theodora Johanna Burgers [1.1.8.3.1.2.10], geboren op 09-02-1882 om 03:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1882. Hendrica is overleden.
Adres:
09-02-1882     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
11 Bernardus Burgers, geboren op 27-09-1883 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.2.11.
12 Theodorus Joseph Burgers [1.1.8.3.1.2.12], geboren op 28-03-1886 om 20:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1886. Theodorus is overleden op 16-10-1918 in Leiden, 32 jaar oud.
Adressen:
28-03-1886     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
16-10-1918     Warmond
Beroep:
16-10-1918     Huisknecht
13 Stephanus Johannes Burgers, geboren op 18-09-1888 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.2.13.
14 Johanna Martina Burgers [1.1.8.3.1.2.14], geboren op 11-11-1890 om 23:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1890. Johanna is overleden.
Adres:
11-11-1890     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
1.1.8.3.1.2.4 Mathias Theodorus Burgers is geboren op 27-11-1871 om 22:00 in Gendt, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.8.3.1.2) en Wilhelmina Berendina Derksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1871. Mathias is overleden.
Adressen:
27-11-1871     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
10-01-1899     Wijk B 3, Gendt
09-12-1899     Wijk B 8, Gendt
10-02-1901     Wijk B 8, Gendt
09-03-1902     Wijk B 8, Gendt
18-01-1905     Wijk B 8, Gendt
Beroepen:
1898     Steenbakkersbaas
1899     Steenbakkersbaas
1901     Steenbakkersbaas
1902     Steenbakkersbaas
18-01-1905     Steenbakkersbaas
Mathias trouwde, 26 jaar oud, op 21-01-1898 in Gendt met Cornelia Wissing, ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1878, dochter van Rutherus Wissing en Johanna Dukerhoft. Cornelia is overleden.
Beroepen:
1898     Zonder beroep
1899     Zonder beroep
1901     Zonder beroep
1902     Zonder beroep
18-01-1905     Zonder beroep
Kinderen van Mathias en Cornelia:
1 Johannes Rutgerus Mathias Burgers, geboren op 10-01-1899 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.2.4.1.
2 Johanna Wilhelmina Cornelia Burgers [1.1.8.3.1.2.4.2], geboren op 09-12-1899 om 22:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1899. Johanna is overleden.
Adres:
09-12-1899     Wijk B 8, Gendt (Geboorteadres)
3 Wilhelmina Margaretha Burgers [1.1.8.3.1.2.4.3], geboren op 10-02-1901 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1901. Wilhelmina is overleden.
Adres:
10-02-1901     Wijk B 8, Gendt (Geboorteadres)
4 Rutgerus Antonius Joseph Burgers [1.1.8.3.1.2.4.4], geboren op 09-03-1902 om 22:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1902. Rutgerus is overleden.
Adres:
09-03-1902     Wijk B 8, Gendt (Geboorteadres)
5 Hendrikus Wilhelmus Gerardus Antoon Burgers, geboren op 18-01-1905 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.2.4.5.
1.1.8.3.1.2.4.1 Johannes Rutgerus Mathias Burgers is geboren op 10-01-1899 om 20:00 in Gendt, zoon van Mathias Theodorus Burgers (zie 1.1.8.3.1.2.4) en Cornelia Wissing. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1899. Johannes is overleden op 17-05-1971 in Millingen aan de Rijn, 72 jaar oud. Hij is begraven op 19-05-1971 in Millingen aan de Rijn.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven op de begraafplaats R.K. kerkhof te Millingen aan de Rijn.
Notitie bij publiceren van Johannes: vlgns bidprentje kinderen en kleinkinderen
Adres:
10-01-1899     Wijk B 3, Gendt (Geboorteadres)
Johannes trouwde met Johanna Theodora Joosten. Johanna is geboren omstreeks 1900. Johanna is overleden.
1.1.8.3.1.2.4.5 Hendrikus Wilhelmus Gerardus Antoon Burgers is geboren op 18-01-1905 om 07:00 in Gendt, zoon van Mathias Theodorus Burgers (zie 1.1.8.3.1.2.4) en Cornelia Wissing. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1905. Hendrikus is overleden op 27-09-1970 in Nijmegen, 65 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-1970 in Leuth.
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Begraven op de begraafplaats Kerkhof te Leuth.
Adres:
18-01-1905     Wijk B 8, Gendt (Geboorteadres)
Hendrikus trouwde met Grada Frieling. Grada is geboren omstreeks 1905. Grada is overleden na 1970, minstens 65 jaar oud.
1.1.8.3.1.2.11 Bernardus Burgers is geboren op 27-09-1883 om 03:00 in Gendt, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.8.3.1.2) en Wilhelmina Berendina Derksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1883. Bernardus is overleden in 1930, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Bernardus: vlgns henri in 1943 gestorven
Adressen:
Arnhem
27-09-1883     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
Bakker
Bernardus trouwde met Hendrica Schrijnen. Hendrica is geboren omstreeks 1885. Hendrica is overleden.
1.1.8.3.1.2.13 Stephanus Johannes Burgers is geboren op 18-09-1888 om 16:00 in Gendt, zoon van Johannes Burgers (zie 1.1.8.3.1.2) en Wilhelmina Berendina Derksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1888. Stephanus is overleden op 09-06-1927 in Velp, 38 jaar oud. Hij is begraven op 13-06-1927 in Velp.
Notitie bij overlijden van Stephanus: Begraven op het R.K. Kerkhof
Adressen:
18-09-1888     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
09-06-1927     Emmastraat 27, Velp (Adres bij overlijden)
Stephanus trouwde met W. Brouwer. W. is geboren omstreeks 1890. W. is overleden.
1.1.8.3.1.3 Jacoba Burgers is geboren omstreeks 1841, dochter van Mathias (Mathijs) Burgers (zie 1.1.8.3.1) en Barbara Willemsen. Jacoba is overleden. Jacoba trouwde met Koeller. Hij is geboren omstreeks 1841. Hij is overleden.
Beroep:
Zadelmaker (Bij het Nederlandse Leger te Delft en Woerden.)
1.1.8.3.1.5 Julia Burgers is geboren op 01-03-1845 om 09:00 in Gendt, dochter van Mathias (Mathijs) Burgers (zie 1.1.8.3.1) en Barbara Willemsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1845. Julia is overleden vr 1881, ten hoogste 36 jaar oud.
Adres:
01-03-1845     Wijk E no 19, Gendt (Geboorteadres)
Beroep:
18-09-1873     Dienstbode
Julia trouwde, 28 jaar oud, op 18-09-1873 in Lienden met Jan Burgers, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Julia en Jan: Jan en Julia zijn verre nicht/neef van elkaar.
Zie 1.1.8.2.12.1 voor persoonsgegevens van Jan.
1.1.8.3.1.8 Wilhelmus Burgers is geboren in 1859 in Heteren, zoon van Mathias (Mathijs) Burgers (zie 1.1.8.3.1) en Hendrika Willemsen. Wilhelmus is overleden in 1930 in Eindhoven, 70 of 71 jaar oud.
Adressen:
09-11-1892     Wijk B 1, Gendt
03-09-1894     Wijk B 1, Gendt
10-03-1896     Wijk B 1, Gendt
27-05-1898     Wijk B 1, Gendt
23-04-1900     Wijk B 3, Gendt
25-10-1902     Wijk B 3, Gendt
Beroepen:
1890     Steenbakkersbaas
1894     Steenbakkersbaas
1896     Steenbakkersbaas
1898     Steenbakkersbaas
1900     Steenbakkersbaas
1902     Steenbakkersbaas
Wilhelmus trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 04-02-1890 in Heteren met Grada Geertruida Degen, ongeveer 22 jaar oud. Grada is geboren omstreeks 1868 in Driel, dochter van Johannis Eustachius Degen en Berendina Degen. Grada is overleden.
Beroepen:
1890     Zonder beroep
1894     Zonder beroep
1896     Zonder beroep
1898     Zonder beroep
1900     Zonder beroep
1902     Zonder beroep
Kinderen van Wilhelmus en Grada:
1 Mathias Burgers [1.1.8.3.1.8.1], geboren in 1890 in Gendt. Mathias is overleden in 1944 in Mnster (Duitsland), 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mathias: Overleden bij een bombardement.
Mathias bleef ongehuwd.
2 Bertha Burgers, geboren omstreeks 1892. Volgt 1.1.8.3.1.8.2.
3 Wilhelmus Gerardus Josephus Burgers [1.1.8.3.1.8.3], geboren omstreeks 1892. Wilhelmus is overleden. Wilhelmus bleef ongehuwd.
Adres:
Vlaardingen
Beroep:
Chauffeur (Bij Shell.)
4 Gerarda Burgers [1.1.8.3.1.8.4], geboren omstreeks 1892. Gerarda is overleden.
Notitie bij publiceren van Gerarda: - is deze gerarda niet de grada geertruida??
5 Berendina Hendrika Burgers [1.1.8.3.1.8.5], geboren op 09-11-1892 om 04:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1892. Berendina is overleden op 17-08-1951, 58 jaar oud. Zij is begraven in Millingen aan de Rijn.
Adres:
09-11-1892     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
6 Hendrika Maria Burgers, geboren op 03-09-1894 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.8.6.
7 Maria Jozephina Burgers [1.1.8.3.1.8.7], geboren op 10-03-1896 om 23:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1896. Maria is overleden.
Notitie bij publiceren van Maria: ongehuwd, jong gestorven vlgns henri
Adres:
10-03-1896     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
8 Johannes Eustachius Burgers, geboren op 27-05-1898 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.8.8.
9 Grada Geertruida Burgers, geboren op 23-04-1900 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.8.9.
10 Johanna Wilhelmina Burgers [1.1.8.3.1.8.10], geboren op 25-10-1902 om 15:00 in Gendt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1902. Johanna is overleden.
Adres:
25-10-1902     Wijk B 3, Gendt (Geboorteadres)
11 Aloysius Burgers, geboren op 06-03-1909 in Gendt. Volgt 1.1.8.3.1.8.11.
1.1.8.3.1.8.2 Bertha Burgers is geboren omstreeks 1892, dochter van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.3.1.8) en Grada Geertruida Degen. Bertha is overleden. Bertha trouwde in Eindhoven met Henricus van de Ven. Henricus is geboren omstreeks 1892. Henricus is overleden.
1.1.8.3.1.8.6 Hendrika Maria Burgers is geboren op 03-09-1894 om 04:00 in Gendt, dochter van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.3.1.8) en Grada Geertruida Degen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1894. Hendrika is overleden in 1962, 67 of 68 jaar oud.
Adres:
03-09-1894     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op 14-06-1922 in Ottersum met Wilhelmus Johannes Petrus Wouters, 27 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 20-05-1895 in Ewijk, zoon van Hendricus Wouters en Elisabeth Johanna Stevens. Wilhelmus is overleden.
1.1.8.3.1.8.8 Johannes Eustachius Burgers is geboren op 27-05-1898 om 21:00 in Gendt, zoon van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.3.1.8) en Grada Geertruida Degen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1898. Johannes is overleden in 1948 in Eindhoven, 49 of 50 jaar oud.
Adres:
27-05-1898     Wijk B 1, Gendt (Geboorteadres)
Johannes trouwde met Anna Steenaart. Anna is geboren omstreeks 1900. Anna is overleden.
1.1.8.3.1.8.9 Grada Geertruida Burgers is geboren op 23-04-1900 om 02:00 in Gendt, dochter van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.3.1.8) en Grada Geertruida Degen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1900. Grada is overleden op 04-11-1979 in Bladel, 79 jaar oud.
Notitie bij Grada: Als jonge vrouw kwam ze naar Brabant en nam daar de taak op zich een gezin met zes opgroeiende kinderen onder haar hoede te nemen.
Adres:
23-04-1900     Wijk B 3, Gendt (Geboorteadres)
Grada trouwde, 32 jaar oud, op 04-11-1932 met Bartholomeus Groeneveld, ongeveer 40 jaar oud. Bartholomeus is geboren omstreeks 1892. Bartholomeus is overleden na 1979, minstens 87 jaar oud.
Notitie bij Bartholomeus: Moest gedurende de oorlogsjaren in het belang van het vaderland vijf jaar in Engeland verblijven. Verloor in die tijd twee kinderen.
Adressen:
Bladel
1963     Deken Boexstraat, Bladel
Beroep:
Marechaussee
1.1.8.3.1.8.11 Aloysius Burgers is geboren op 06-03-1909 in Gendt, zoon van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.3.1.8) en Grada Geertruida Degen. Aloysius is overleden op 19-12-1973 in Eindhoven, 64 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Aloysius: vlgns henri 1 geadopteerd kind
Adres:
Eindhoven
Beroep:
Taxi chauffeur
Aloysius trouwde met Josina van den Nieuwenhof. Josina is geboren omstreeks 1910.
1.1.8.3.1.9 Bernardus Burgers is geboren in 1860 in Heteren, zoon van Mathias (Mathijs) Burgers (zie 1.1.8.3.1) en Hendrika Willemsen. Bernardus is overleden in 1901, 40 of 41 jaar oud.
Adres:
Arnhem
Beroep:
Bakker
Bernardus trouwde met Johanna Catharina Broenen. Johanna is geboren in 1863. Johanna is overleden in 1912, 48 of 49 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Johanna:
1 Wilhelmus Mathias Petrus Burgers, geboren in 1890 in Driel. Volgt 1.1.8.3.1.9.1.
2 Mathias Johannes Burgers [1.1.8.3.1.9.2], geboren in 1890 in Driel. Mathias is overleden. Mathias bleef ongehuwd.
Adres:
Tilburg
Beroep:
Onderwijzer
Overig:
05-1910     Frater Albert van de Congregratie van O.L. Vrouw van Barmhartigheid.
3 Henricus Burgers, geboren in 1895 in Arnhem. Volgt 1.1.8.3.1.9.3.
4 Johannes Vincentius Burgers [1.1.8.3.1.9.4], geboren in 1898 in Arnhem. Johannes is overleden in 1916, 17 of 18 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
Timmerman
5 Hendrica Catharina Johanna Burgers [1.1.8.3.1.9.5], geboren in 1899 in Arnhem. Hendrica is overleden. Hendrica bleef ongehuwd.
Adres:
Tilburg
Beroep:
Onderwijzeres
Overig:
Zuster Bernardina van de Congregratie van de Zusters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid.
6 Maria Josephina Burgers [1.1.8.3.1.9.6], geboren in 1901 in Arnhem. Maria is overleden. Maria bleef ongehuwd.
Adres:
Etten-Leur
1.1.8.3.1.9.1 Wilhelmus Mathias Petrus Burgers is geboren in 1890 in Driel, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.8.3.1.9) en Johanna Catharina Broenen. Wilhelmus is overleden in 1947, 56 of 57 jaar oud.
Beroep:
Bouwkundige
Wilhelmus trouwde met Maria Agneta Schuurman. Maria is geboren in 1885. Maria is overleden in 1965, 79 of 80 jaar oud.
1.1.8.3.1.9.3 Henricus Burgers is geboren in 1895 in Arnhem, zoon van Bernardus Burgers (zie 1.1.8.3.1.9) en Johanna Catharina Broenen. Henricus is overleden in 1945 in ’s Hertogenbosch, 49 of 50 jaar oud.
Adressen:
Arnhem
Huizem (Friesland)
’s Hertogenbosch
Beroep:
Kunstschilder
Henricus begon een relatie in Arnhem met Sophia Wilhelmina van der Hijden. Sophia is geboren in 1895. Sophia is overleden in 1944, 48 of 49 jaar oud.
1.1.8.3.1.11 Berendina Burgers is geboren in 1865, dochter van Mathias (Mathijs) Burgers (zie 1.1.8.3.1) en Hendrika Willemsen. Berendina is overleden in 1940, 74 of 75 jaar oud. Berendina trouwde met Antonius van der Velden. Antonius is geboren omstreeks 1865. Antonius is overleden.
Adres:
Gendt
Beroep:
Klompenmaker
1.1.8.3.1.12 Johannes Hendrikus Burgers is geboren in 1873, zoon van Mathias (Mathijs) Burgers (zie 1.1.8.3.1) en Hendrika Willemsen. Johannes is overleden in 1901, 27 of 28 jaar oud.
Adres:
Arnhem
Beroep:
Bakker
Johannes trouwde met Anna Bertha Theunissen. Anna is geboren in 1876. Anna is overleden in 1955, 78 of 79 jaar oud.
Kind van Johannes en Anna:
1 Maria Wilhelmina Anna Burgers [1.1.8.3.1.12.1], geboren in 1900. Maria is overleden. Maria bleef ongehuwd.
Adres:
Arnhem
1.1.8.3.1.13 Maria Johanna Burgers is geboren in 1874, dochter van Mathias (Mathijs) Burgers (zie 1.1.8.3.1) en Hendrika Willemsen. Maria is overleden.
Notitie bij publiceren van Maria: 6 kinderen
Maria trouwde met Stephanus Bugter. Stephanus is geboren in 1875. Stephanus is overleden in 1962, 86 of 87 jaar oud.
Adres:
Arnhem
Beroep:
Bakker
1.1.8.3.2 Wilhelmina Burgers is geboren op 03-02-1808 in Gendt, dochter van Wilhelmus Burgers (zie 1.1.8.3) en Theodora (Dorothea) Brugmans. Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 29-01-1834 in Gendt met Wilhelmus de Beijer, 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 17-06-1809 in Doornenburg. Wilhelmus is overleden.
Adres:
1850     Wijk E no 19, Gendt
Beroep:
1850     Arbeider
Kinderen van Wilhelmina en Wilhelmus:
1 Aleida de Beijer [1.1.8.3.2.1], geboren op 17-10-1834 in Gendt. Aleida is overleden.
Adres:
08-05-1861     Rotterdam
2 Wilhelmus de Beijer [1.1.8.3.2.2], geboren op 13-06-1837 in Gendt. Wilhelmus is overleden.
3 Hendrik de Beijer [1.1.8.3.2.3], geboren op 03-05-1839 in Gendt. Hendrik is overleden.
4 Theodora de Beijer [1.1.8.3.2.4], geboren op 02-04-1841 in Gendt. Theodora is overleden.
5 Johannes de Beijer [1.1.8.3.2.5], geboren op 26-05-1843 in Gendt. Johannes is overleden.
6 Wilhelmina de Beijer [1.1.8.3.2.6], geboren op 27-02-1847 in Duisburg (Duitsland). Wilhelmina is overleden.
7 Grades de Beijer [1.1.8.3.2.7], geboren op 18-01-1848 in Gendt. Grades is overleden.
8 Matthijs de Beijer [1.1.8.3.2.8], geboren op 12-07-1851 in Gendt. Matthijs is overleden.
1.1.8.10 Theodora Burgers, dochter van Mathias Gosens (Mathijs) Borgers (zie 1.1.8) en Anna Maria Derksen. Zij is gedoopt op 07-12-1762 in Hulhuizen. Theodora is overleden. Theodora trouwde, 36 jaar oud, op 21-12-1798 met Willem Hoogveld, ongeveer 38 jaar oud, nadat zij op 21-12-1798 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-01-1799 in Gendt. Willem is geboren omstreeks 1760 in Aam. Willem is overleden in 1840 in Elden, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Overleden op boerderij "Eldershof".
Willem is weduwnaar van Elisabeth van Kesteren (geb. ±1760), met wie hij trouwde vr 1798.
Adres:
Bergerden
Kinderen van Theodora en Willem:
1 Mathias Hoogveld [1.1.8.10.1]. Hij is gedoopt op 30-11-1799 in Bemmel. Mathias is overleden.
Voogd:
Burchardus(#4466),de oudere broer van moeder Theodora, is voogd.
2 Antony Hoogveld [1.1.8.10.2], geboren omstreeks 1800. Antony is overleden.
Voogd:
Burchardus(#4466),de oudere broer van moeder Theodora, is voogd.
1.1.8.11 Bertha Burgers, dochter van Mathias Gosens (Mathijs) Borgers (zie 1.1.8) en Anna Maria Derksen. Zij is gedoopt op 14-04-1766 in Hulhuizen. Bertha is overleden.
Getuige bij:
28-03-1788     huwelijk Jan Beurgers (1750-1835) en Peternel Holl (1760-1829) [zie 1.1.8.2]    [zus bruidegom]
Bertha trouwde, 32 jaar oud, op 18-04-1798 in Hulhuizen met Johannes Wilberts, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 30-03-1798 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren omstreeks 1765. Johannes is overleden.
1.1.9 Wilhelmina Borgers, dochter van Burchardus Borgers (Borgert) Goossens (zie 1.1) en Elisabeth Huis. Zij is gedoopt op 16-01-1718 in Hulhuizen. Wilhelmina is overleden na 1775, minstens 57 jaar oud.
Adres:
Doornenburg
Overig:
12-12-1774     Jan en Wilhelmina verkopen de "Groote Pas", groot 2 morgen voor 443 gulden en voor 340 gulden de "Kleine Pas". Tevens verkrijgen ze (van o.a. broers en zussen) voor 498 gulden en 15 stuivers 3/4 van het bouwland "Het Guyle Gat", gelegen onder Gendt, groot 3 1/2 morgen. Ze hebben daardoor dit gehele bouwland in het bezit.
Wilhelmina trouwde, 32 jaar oud, op 10-09-1750 in Hulhuizen met Joannes (Jan) IJsveld, ongeveer 50 jaar oud, nadat zij op 22-08-1750 in Gendt in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1700. Jan is overleden na 1775, minstens 75 jaar oud.
Beroep:
Steenbakker (Dit is mogelijk zijn beroep)
Overig:
1775     Jan en Wilhelmina hebben het bouwland "De Nijmeegse Brug" van haar grootouders in het bezit en verkopen het o.a. aan schoonzus Petronella Theunissen.
Kind van Wilhelmina en Jan:
1 Burchardus IJsvelt, geboren omstreeks 1750. Volgt 1.1.9.1.
1.1.9.1 Burchardus IJsvelt is geboren omstreeks 1750, zoon van Joannes (Jan) IJsveld en Wilhelmina Borgers (zie 1.1.9). Burchardus is overleden op 10-01-1817 in Gendt, ongeveer 67 jaar oud. Burchardus trouwde met Anna Maria Rademaekers. Anna is geboren omstreeks 1750. Anna is overleden vr 1836, ten hoogste 86 jaar oud.
Kind van Burchardus en Anna:
1 Joannes (Jan) van IJsvelt, geboren op 16-09-1779 in Gendt. Volgt 1.1.9.1.1.
1.1.9.1.1 Joannes (Jan) van IJsvelt is geboren op 16-09-1779 in Gendt, zoon van Burchardus IJsvelt (zie 1.1.9.1) en Anna Maria Rademaekers. Van de geboorte is aangifte gedaan. Jan is overleden op 22-07-1840 in Gendt, 60 jaar oud.
Beroepen:
1836     Metselaar
1838     Metselaar
1840     Metselaar
Jan:
(1) trouwde, ten hoogste 57 jaar oud, vr 1836 met Hendrina Meeuwissen, ten hoogste 56 jaar oud. Hendrina is geboren in 1780 in Elst. Hendrina is overleden op 29-09-1835 in Gendt, 54 of 55 jaar oud.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 20-04-1836 in Gendt met Maria Burgers, 39 jaar oud. Zie 1.1.8.2.9 voor persoonsgegevens van Maria.
Kinderen van Jan en Maria: zie 1.1.8.2.9.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 14-07-2017 19:40:30 door Gerard de Graaf